Novinky

Pavel Sibyla a jeho vízie LIC

LIC

Novým šéfom LIC bude Pavel Sibyla. Nemá skúsenosti s prácou v LIC. Napriek tomu prezentoval prepracovaný projekt riadenia Literárneho informačného centra. A uspel.

Výberová komisia sa po neverejnom a verejnom kole a vyhodnotení výberového konania na funkciu nového šéfa Literárneho informačného centra rozhodla odporučiť uchádzača Pavla Sibylu. Zároveň ho ministerke kultúry navrhla do nej aj vymenovať. Píšeme o tom TU.

Pavel Sibyla - Proti noci / podcast
Zdroj: ceskepodcasty.cz

Pavel Sibyla (43) doposiaľ pôsobil v školstve ako učiteľ dejepisu. Skúsenosti, ktoré vie aj teraz zužitkovať, načerpal počas svojej kariéry. Spomeňme aspoň jeho pôsobenia ako výkonného riaditeľa Nadácie Zastavme korupciu či riaditeľa odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Manažérske schopnosti získal ako lektor pracovníkov Tatra banky, či ako programový riaditeľ, projektový a eventový manažér. Zaujímavou a podnetnou skúsenosťou bola aj jeho pracovná skúsenosť na pozícií správcu zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. S autormi slovenskej literatúry sa do užšieho kontaktu dostal ako redaktor. Ako redaktor a neskôr šéfredaktor získal v roku 2018 aj novinársku cenu.

Zároveň je autorom dvoch prozaických kníh a tvorca podcastu Proti noci. Jeho získané vzdelanie, doterajšia prax i umelecké aktivity sú vhodným predpokladom pre riadenie tohto typu organizácie.

Predstavil projekt s reformami a víziami

O jeho výbere presvedčila členov komisie nielen jeho vízia, manažérske schopnosti a výborné referencie, ale aj skutočnosť, že má čistý štít bez káuz. Hoci nepôsobil v LIC, vypracoval vyvážený a realizovateľný projekt. Realizovateľnosť plánuje v krátkodobom či strednodobom horizonte. Pri jeho spracúvaní vychádzal z verejne prístupných zdrojov. Reflektoval aj očakávania zriaďovateľa na nové vedenie. Venoval sa všetkým oblastiam činnosti LIC ale aj inováciám v propagácii slovenskej literatúry v zahraničí. Okrem ochoty zachovať to dobré v smerovaní organizácie, predstavil aj možnosti zefektívnenia. Počíta s mimorozpočtovými zdrojmi a s posilnením spolupráce s možnými partnermi. Nevýhodou tohto kandidáta je málo skúseností s autorskou komunitou a slabší kontakt s LIC ako autora.

Pavel Sibyla chce nadviazať aj na prácu predchodkyne

Za ostatných deväť rokov, kedy LIC viedla Miroslava Vallová získalo centrum mimoriadny cveng a všeobecný rešpekt. Počas jej vedenia sa stalo veľmi aktívnou organizáciou. V prípade vymenovania ministerkou plánuje Pavel Sibyla vo svojom funkčnom období nadviazať na dlhoročné úsilie svojej predchodkyne. Zároveň priniesť tiež niekoľko nových projektov aj nové vízie. Pavel Sibyla si uvedomuje pestrosť aktivít organizácie, ktorej šéfom sa má po vymenovaní stať. Zhrnul ich vo svojom projektu do troch oblastí – dokumentačná a edičná, propagačná či podpora prekladov. To všetko si ale vyžaduje väčšiu podporu zo strany štátu i väčší záujem čitateľskej verejnosti o čítanie pôvodnej literatúry. Pri plánovaní a vyhodnocovaní svojej činnosti chce uplatňovať kritérium merateľnosti výsledkov, čo je pre efektívne vedenie organizácie žiaduce.

Bude LIC vydávať aj vedecké práce?

LIC dlhé roky vytvára databázu LINDA, prostredníctvom ktorej na webe sprístupňuje informácie o autoroch a ich dielach. V tejto oblasti plánuje aj on pokračovať naďalej. Edičnú a vydavateľskú činnosť LIC charakterizujú neperiodické publikácie alebo mesačníky Slniečko a Knižná revue.

Miesto konkurenčného boja volí Pavel Sibyla spoluprácu

V prípade periodických sa zamýšľa „nad prehodnotením šírky zamerania periodických publikácií“. Pri niektorých typoch neperiodických chce obmedziť konkurenčnosť so súkromnými vydavateľstvami. Jeho zámerom je „nadviazať spoluprácu s najlepšími univerzitnými pracoviskami zaoberajúcimi sa slovenskou literatúrou.“ Chce vytvoriť prehľad o vznikajúcich vedeckých prácach. Vo svojom projekte počíta s tým, že vedecké práce, ktoré majú potenciál osloviť širšie publikum, by sa vydali v spolupráci s LIC.

Čakajú LIC zmeny v oblasti propagácie?

Vo svojom projekte venuje Pavel Sibyla najväčšiu pozornosť propagačnej činnosti. Pozitívne hodnotí široké spektrum aktivít, ktoré LIC v tomto smere podniká. Niektoré však považuje za menej efektívne, keďže sa niektoré projekty buď „nedotiahnu“ alebo sa im venuje len malá pozornosť.

Verejnosť slovenskej tvorbe praje, no mohla by aj viac

Slovenskej domácej literárnej tvorbe praje čitateľská verejnosť. Podľa neho má naša pôvodná beletria druhý najvyšší podiel (t.j. približne tretinový) z množstva predaných titulov za kalendárny rok. Významný podiel na tom majú viaceré aktivity. Patrí medzi ne podpora slovenských autorov/autoriek na podujatiach v zahraničí, rôzne autorské rezidencie, produkcia vlastných publicistických diel, spolupráca s médiami, vlastné kníhkupectvo či prítomnosť LIC na sociálnych sieťach. No tými najväčšími ťahúňmi podpory sú knižné veľtrhy, festivaly či literárne ceny. Napríklad aj ocenenia Anasoft litera či Zlatá vlna.

Pavel Sibyla túži prilákať masy k domácej tvorbe

Mnohé zmeny, ktoré navrhuje v tejto oblasti, sa dajú zvládnuť v réžii LIC. Niektoré sú skôr objednávkou po zmenách, no sú v rukách „vyššej“ moci.

Ako dôležité vníma spopularizovať domácu literatúru medzi mladými na sociálnych sieťach. Tu vidí potrebu „upratať“ a zefektívniť na nich prezentáciu LIC. Zvažuje ďalšiu existenciu cien Kniha roka a chce prekopať podobu Dní slovenskej literatúry. Zamerať sa chce na zlepšenie dosahu podujatí ako Dni slovenskej literatúry či Anasoft Litera v mediálnom priestore tak, aby sa dostala k širokým masám verejnosti. Cestu vidí v partnerstvách s médiami, s potenciálom získať nových čitateľov domácej tvorbe. Zreformovať podľa neho potrebuje aj Kníhkupectvo LIC, či už ide o koncept jeho fungovania alebo redizajn priestorov.

Za vhodné považuje aj také vydavateľské počiny, ktoré zatraktívnia kvalitné domáce literárne diela u širokej verejnosti. Vyjadruje sa tiež v prospech atraktívnejších podmienok rezidenčných pobytov autorov.

Zn: Hľadá sa literárny agent

Z domácej literárnej tvorby chce prostredníctvom LIC urobiť atraktívny vývozný kultúrny artikel. Pre účasť našich autorov a autoriek na medzinárodných veľtrhoch či festivaloch pomáha LIC s prekladmi slovenských diel. Rieši sa to prostredníctvom dotačného programu Slolia, cez ktorý ročne podporí preklad 60 – 70 diel. Pavel Sibyla vidí potrebu rozšíriť počet prekladov diel, ale aj širší výber cieľových jazykov.

Zároveň počíta so širšou spoluprácou so zahraničnými vydavateľskými domami. Ale potrebuje k tomu ostrieľaného literárneho agenta. Čo s tým, keď je u nás literárnych agentov skoro ako šafránu?

Počíta Pavel Sibyla aj s personálnymi zmenami?

Odpoveď je áno aj nie. Vyslovil sa za prijímanie nových literárnych agentov či špecializovaného úradníka manažujúceho projekty financované z rôznych fondov a grantov.

A kto to všetko zaplatí?

LIC je rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Už dnes je zrejmé, že objem financií z rozpočtu ministerstva kultúry dostatočný pre plnenie cieľov LIC nie je. Na svoje aktivity čerpá aj podporu z Fondu na podporu umenia či LITA, autorská spoločnosť. Zákon umožňuje centru aj vlastnú podnikateľskú činnosť. Tú centrum aj využíva. Pavel Sibyla svoj Projekt riadenia zameral na efektívne plánovanie a vyhodnocovanie činnosti LIC vo všetkých jeho oblastiach. Venuje sa i oblasti financií. Tu vidí priestor na zisk vlastných príjmov LIC aj z podnikateľskej činnosti. Dofinancovanie projektov vidí aj naďalej z rôznych dotačných a grantových schém. V prípade svojho vymenovania sa plánuje vydať cestou perspektívy ziskovosti investícií. Namiesto konkurencie chce zvoliť spoluprácu.

Do úspešného vymenovania Pavla Sibylu na pozíciu nového šéfa LIC, resp. najdlhšie do konca februára 2022, je dočasne poverená vedením Literárneho informačného centra Beata Vlková. V prípade jeho vymenovania ministerkou Natáliou Milanovou sa dozvieme, čo zo svojich zaujímavých vízií na papieri reálne pretaví do skutkov. Mnohé zmeny sú zaujímavé a niektoré zaváňajú sviežim vetrom.

William Shakespeare: herec, dramatik, génius i nesmrteľná legenda
Culture Divadlo História Literatúra Osobnosti Výročia

William Shakespeare: herec, dramatik, génius i nesmrteľná legenda

Apríl je mesiacom výročí anglického herca, nesmrteľnej legendy svetovej drámy, literárneho génia, ktorého meno je William Shakespeare.

Read More
Nigérijský spisovateľ a dramatik Wole Soyinka, laureát Nobelovej ceny za literatúru, bude mať v Bratislave masterclass
Culture Literatúra News Odporúčame

Wole Soyinka, laureát Nobelovej ceny za literatúru, povedie v Bratislave masterclass

Nigérijský spisovateľ a dramatik Wole Soyinka, laureát Nobelovej ceny za literatúru, bude mať v Bratislave masterclass.

Read More
Dráma 2023
Culture Divadlo Literatúra News Odporúčame PR

Poznáme víťazné texty súťaže o najlepší dramatický text DRÁMA 2023

Vieme, ktoré dramatické texty sa dostali do finále súťaže o najlepší dramatický text v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2023.

Read More
Translate »