Novinky

LIC má nového šéfa. Bude ním Pavel Sibyla

LIC

Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Literárneho informačného centra (LIC) sa po niekoľkých mesiacoch skončilo. Po verejnom vypočutí komisia zložená zo zástupcov ministerstva, LIC a externých špecialistov vybrala zo štvorici prihlásených Pavla Sibylu. Ministerke kultúry Natálii Milanovej ho odporučila vymenovať do tejto funkcie.

Hoci Pavel Sibyla nemal skúsenosti s prácou v Literárnom informačnom centre (LIC) porotu oslovil svojim projektom, čistým štítom bez káuz a presvedčivými odpoveďami počas verejného vypočutia. Získal 82 bodov, najviac zo všetkých prihlásených.

U nás jediné svojho druhu

Literárne informačné centrum (LIC) sa systematicky stará o monitorovanie, reflexiu a propagáciu súčasnej slovenskej literatúry na Slovensku i v zahraničí. Venuje sa zhromažďovaniu, spracovávaniu, dokumentácii a sprístupňovaniu informácií o pôvodnej literárnej tvorbe. Podporuje vydávanie diel slovenských autorov a autoriek v zahraničí a ich účasť na festivaloch či veľtrhoch.

Nový šéf má zefektívniť riadenie a načúvať aktuálnym trendom

Organizácia patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. To ešte v apríli vypísalo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky LIC. Predstavou zriaďovateľa bolo nájsť niekoho, kto nielenže splní formálne náležitosti, ale bude mať aj víziu riadenia organizácie. Ministerstvo hľadalo človeka, ktorý vo svojich projektoch rozvoja a riadenia bude reagovať na aktuálne trendy a dianie na národnej i medzinárodnej úrovni. Niekoho, kto prostredníctvom projektov zvýši záujem verejnosti o literatúru na Slovensku, ale aj prítomnosť slovenských diel na medzinárodnom trhu.

Hľadali ho od apríla. A prvé skončilo neúspechom.

Aprílové výberové konanie hoci malo dvoch uchádzačov sa skončilo fiaskom. Jeden ešte počas procesu odstúpil a druhého komisia neodporučila vymenovať do funkcie nového riaditeľa LIC. Výberový proces sa preto opakoval. Nové výberové konanie ministerstvo vypísalo ešte 25. augusta 2021. Prihlásiť sa uchádzači mohli písomne spolu s požadovanými podkladmi do 27. septembra 2021. Informovali sme vás o ňom  TU.

Prebiehalo v troch kolách

Do stanoveného termínu sa prihlásila pätica uchádzačov: Jana Beňová, Marek Debnár, Lucia Juhászová, Zuzana Kepplová a Pavel Sibyla. Vzhľadom na tento počet mohli do trojkolového výberového procesu postúpiť všetci prihlásení. Ako prvé na ministerstve ešte 4. októbra 2021 otvorili doručené obálky s podkladmi kandidátov. Riaditeľka osobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, predseda výberovej komisie a koordinátorka výberového konania vyhodnotili, že kandidáti splnili všetky potrebné náležitosti podľa oznámenia o výberovom konaní. Zároveň však troch kandidátov požiadali dodať niekoľko dokumentov. Po kompletizácií postúpili všetci prihlásení do druhého kola. Toto kolo spočívalo v posudzovaní materiálov poskytnutých uchádzačmi a hĺbkovými pohovormi personálnej poradkyni s uchádzačmi. Vyhodnocovali sa motivačné listy so životopismi, projekty rozvojov a riadenia organizácie. Do tohto procesu sa na zasadnutí 19. októbra 2021 zapojila do diskusie členov výberovej komisie aj personálna poradkyňa. Vyjadrila sa k poradiu jednotlivých uchádzačov podľa bodovania hĺbkových pohovorov s nimi. Komisia do ďalšieho kola posunula celú päťku.

Pozvánky rozoslali a dokumenty „zavesili“ na web

LIC

Ministerstvo rozoslalo prihláseným kandidátom pozvánky na verejné a neverejné vypočutie. Tým sa začalo tretie kolo výberového procesu. Životopisy a prezentácie projektov riadenia a rozvoja súčasne ministerstvo zverejnilo na svojom webe, aby sa s nimi mohla oboznámiť aj verejnosť.

Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie  zverejnilo ministerstvo  na podstránke výberového konania LIC na webstránke ministerstva kultúry.

Odstúpila počas tretieho kola

Neverejným vypočutím kandidátov a kandidátok sa v stredu 3. novembra 2021 začalo tretie kolo. Uchádzači sa po jednom dostavili pred komisiu. Predsedal jej Jozef Švolík, priamo vymenovaný ministerkou Natáliou Milanovou. Medzi členmi komisie boli Miroslava Vallová, Ivana Budinská, Diana Čekmeová, vysokoškolský pedagóg Miloslav Vojtech či nominantka riaditeľa Fondu na podporu umeniaJudit Görözdi. Za zamestnancov LIC to bol Marek Vadas.

Neverejné vypočutie každého uchádzača pred výberovou komisiou trvalo 45 minút. Na ňom mal uchádzač/uchádzačka priestor zodpovedať na otázky komisie. Po neverejnej časti tretieho kola ešte v ten deň na vlastnú žiadosť z výberového konania odstúpila uchádzačka Lucia Juhászová.

Verejné vypočutie sme mohli sledovať aj online

Aj bez nej pokračovalo tretie kolo výberového konania verejným vypočutím. Udialo sa za účasti verejnosti vo Dvorane MK SR v piatok 5. novembra 2021so štvoricou zostávajúcich uchádzačov. Pred samotným verejným vypočutím sa uskutočnil informačný brífing o priebehu vypočutia a pravidlách bodovania/hlasovania. Verejné vypočutie každého jedného uchádzača sa začalo prezentáciou projektu riadenia a rozvoja zriadenej organizácie. Tú prezentovali v časovom rozpätí 20 minút. Následne museli hodinu zodpovedať otázky výberovej komisie a otázky prítomnej verejnosti. Vypočutie sa streamovalo tiež naživo. Možnosť zapojiť sa a klásť svoje otázky kandidátom mohla prostredníctvom aplikácie slido aj verejnosť sledujúca prenos. Pred výberovou komisiou a verejnosťou sa predstavili štyria uchádzači, ktorí doručili včas potrebné projekty riadenia a rozvoja zriadenej organizácie: 1. Jana Beňová, 2. Marek Debnár, 3. Zuzana Kepplová a 4. Pavel Sibyla.

Vybrali Pavla Sibylu

Z uchádzačov Jana Beňová získala 66 bodov, Marek Debnár 76, Zuzana Kepplová 80 a Pavel Sibyla celkom 82. Výberová komisia sa po neverejnom a verejnom kole a vyhodnotení výberového konania rozhodla odporučiť uchádzača Pavla Sibylu. Zároveň ho ministerke kultúry navrhla vymenovať do funkcie riaditeľa Literárneho informačného centra.

S akým projektom riadenia LIC uspel a aké má vízie sa dočítate TU.

Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Alexander Fellmayer ako Mozart_Foto Petra Bošanská
Culture Hudba News Podujatia PR

Mozart pozýva deti do košickej filky

Mozart pozýva deti do košickej filky. Spoznajte spolu s deťmi život i dielo nesmrteľného skladateľa s košickými filharmonikmi a Gabrielom Rovňákom!

Read More
Translate »