Partneri

Art & History Magazine je partnerom kultúrnych, pamäťových a umeleckých inštitúcií, festivalov, agentúr a umelecky hodnotných kultúrnych podujatí (festivaly, koncerty, výstavy a pod.)

Univerzitná knižnica v Bratislave
Translate »