Novinky

O nás

Art&History Magazine

Art & History Magazine je internetový portál venujúci sa prioritne umeniu minulosti i dneška a historickým vedám na odbornej úrovni. Okrem známych sprostredkúva tiež najnovšie vedecké zistenia, ktoré pochádzajú aj z vlastnej výskumnej činnosti autorov, a tie približuje jazykom zrozumiteľným širšej verejnosti. Zároveň prináša aj spravodajské informácie o dianí v kultúre na Slovensku i v zahraničí s dennou aktualizáciou. Súčasťou sú tak nielen články z oblasti histórie, pomocných vied historických a dejín umenia. Svoju ponuku z času na čas obohatí aj článkami o cestovaní, móde a životnom štýle. Portál prináša rozhovory, reportáže z kultúrnych podujatí a reflexie koncertov, hudobných nahrávok, divadelných predstavení a diel výtvarného umenia či recenzie kníh a filmov.

Tematicky sa zameriava na tri oblasti – kultúrne spravodajstvo a publicistiku, reflexiu umenia a históriu v celej jej šírke a hĺbke. Súčasťou sú publicistické články z oblasti histórie, kultúry a umenia, a príležitostne aj zo životného štýlu, módy, cestovania či gastronómie. Od svojho vzniku v roku 2021 je Art & History Magazine oficiálny internetový časopis s dennou periodicitou zaradený v kategórii náučno-populárny s prideleným kódom ISSN 2729-9295 a zaevidovaný v Evidencii periodických publikácii Ministerstva kultúry SR pod číslom EV 47/22/SWP. Všetky publikované články tým získali hodnotu oficiálneho dokumentačného materiálu. Mediálne výstupy systematicky archivuje Univerzitná knižnica v Bratislave v rámci projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu (archivovaný obsah portálu Art & History Magazine je možné vyhľadať a zobraziť cez portál www.webdepozit.sk – v elektronických publikáciách – nájdete TU). Všetky autorské články Art & History Magazine podliehajú ochrane v zmysle autorského zákona. Ich používanie alebo šírenie bez predošlého písomného súhlasu redakcie Art & History Magazine alebo príslušného autora je zakázané. Vydavateľom časopisu je SMP – LitArt Agency, ktorý je registrovaný ako partner verejného sektora.

Kultúrne novinky, história i umenie

Reflektuje umenie súčasnosti i minulosti. Dôležitou témou preň je história. Venuje sa reflexii rôznych tém z histórie, historických udalostí, osobností a výročí. Medzi nimi sú aj zaujímavosti či čiastkové otázky a problematika pomocných vied historických, archeológie, etnológie, kulturológie, religionistiky, dejiny kultúry, umenia, vedy či techniky. V článkoch prináša nové informácie z výskumov či výsledky výskumov realizovaných publikujúcimi redaktormi-autormi. Texty prináša v populárno-náučnom šate. Zachováva odbornosť, nové i známe poznatky prináša a rozširuje medzi odbornú i širokú verejnosť. Ako spravodajský portál od pondelka do piatku mapuje aktuálne dianie v kultúre. I keď sa nosne zameriava na Slovensko a Českú republiku, nevynecháva ani zahraničie. Hlavnou devízou portálu je jeho dostupnosť nielen pre slovensky či česky hovoriacich čitateľov, ale aj fakt, že je fulltextovo prístupná v ďalších piatich jazykoch.

Štruktúra Art & History Magazine

V súčasnosti má portál Art & History Magazine vypracovanú prehľadnú štruktúru čítajúcu deväť sekcií.

Novinky & odporúčame / News & Recommend

Dianie v kultúre a spoločnosti s prienikom do umenia mapuje sekcia novinky „News“. Topované podujatia – divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, semináre, workshopy, masterclassy, knižné, filmové i hudobné novinky, diskusie či krsty kníh a CD prináša sekcia „Odporúčame“ či na týždennej báze vydávané prehľady top kultúrnych podujatí.

Divadlo / Theatre

Sekcia „Divadlo“ obsahuje články z dejín slovenského i svetového divadelníctva, prehľady programov slovenských divadiel, aktuality z divadelných scén, divadelných festivalov, články o osobnostiach, rozhovory s osobnosťami, recenzie a reflexie. V hľadáčiku sú všetky druhy divadla – nevynímajúc bábkové, pantomímu, činohru, hudobné – opera, opereta, muzikál, spevohra či tanečné – balet ale aj predstavenia multižánrové s medzižánrovými presahmi.

Pohybové umenie / Dance

Tanečné umenie – klasické i moderné s fúziou s cirkusom či novým cirkusom dominuje sekcii „Pohybové umenie“.

Hudba / Music

Dôležitou sekciou je aj sekcia „Hudba“. V rámci nej mapuje hudobné dianie na Slovensku i v zahraničí. Informuje o knižných i CD novinkách, festivaloch, oceneniach, koncertoch, workshopoch, benefičných i vzdelávacích projektoch. Prináša články z histórie a súčasnosti hudby, o jej osobnostiach, interpretoch či skladateľoch. Samozrejmosťou sú recenzie koncertov a CD, reportáže a rozhovory so zástupcami inštitúcií, výkonnými umelcami či vydavateľmi.

Film / Movie

Téma kinematografie, filmových festivalov doma i vo svete, recenzie či rozhovory spracúva sekcia „Film“.

Literatúra / Literature

V rámci sekcii “Literatúra” mapujeme knižný svet – veľtrhy, festivaly a ocenenia. Prináša tiež články o autoroch súčasnosti a minulosti, knižné novinky, recenzie, analýzy a rozhovory s autormi, kritikmi či vydavateľmi.

Vizuálne / výtvarné umenie / Visual art

Ar & History Magazine má aj sekciu „Výtvarné umenie“ o dianí a novinkách vo vizuálnom umení. V nej informuje o expozíciách i výstavách v múzeách, galériách či knižniciach, ktorých témou je umenie alebo história. Venuje sa ich reflexii ako aj dejinám výtvarného umenia (maľba, grafika, sochárstvo), architektúry, dizajnu, úžitkového umenia, bytovej kultúry či fotografii. Ani tu nechýbajú články o osobnostiach minulosti i súčasnosti či rozhovory s výtvarníkmi, kurátormi i lektormi múzeí a galérií.

História / History

Kľúčovou je popri umení práve sekcia „História“. Zaujímavosti, témy, osobnosti, výročia a udalosti: aj tie v nej rezonujú.

Redakcia Art & History Magazine

Redakčná rada:

  • Mgr. Silvia Mária Petrovitsová – šéfredaktorka
  • Mária Kleinová – zástupkyňa šéfredaktorky
  • Mgr. Matej Čapo, PhD.
  • Mgr. Pavol Blaho

Redakcia – kontakt

Prevádzkovateľ webového portálu:

  • SMP – LitArt Agency, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, IČO 54022771
  • zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Mária Petrovitsová
Translate »