Novinky

Inzercia

Art&HistoryMag.eu

Internetový portál o histórii, umení a dianí v kultúre na Slovensku a v zahraničí prináša nielen rozhovory, recenzie či články o umení, histórií, cestovaní, móde a životnom štýle. Art & History Magazine ponúka tiež svoj mediálny priestor záujemcom o PR servis formou textovej, bannerovej a videoreklamy.

Organizujete divadelné predstavenie, festival, koncert, výstavu, krst hudobného či filmového nosiča alebo knihy, príp. vzdelávacie podujatia z oblasti histórie a umenia? Chcete svet o sebe informovať a verejnosti predstaviť svoje aktivity, novinky, úspechy alebo pripravované podujatia? Inzercia na portáli Art & History Magazine je tu aj pre vás!

Pre koho je inzercia určená?

Mediálne služby ponúkame organizátorom kultúrnych a vzdelávacích podujatí tematicky zameraných na históriu, umenie príp. voľnočasové aktivity a oblasť cestovného ruchu. Patria k ním aj inštitúcie či jednotlivci pôsobiaci v oblasti umenia a kultúry. Ďalej sú to producenti, umeleckí agenti či PR manažéri. Cestu inzerovať u nás si nachádzajú aj zodpovední pracovníci nakladateľstiev či vydavateľstiev kníh, filmových a hudobných nosičov. Svoj priestor u nás nájdu aj kreatívci, výkonní umelci, tanečné, divadelné alebo hudobné zoskupenia.

Prečítajte si tiež
Art&History Magazine
O nás - Art & History Magazine

Inzercia na portáli Art & History Magazine má od januára 2024 nové podmienky

Keďže portál nečerpá podporu z verejných zdrojov ani z darov, ale žije výhradne z príjmu z reklám, od 1. januára 2024 jeho prevádzkovateľ pristúpil k spoplatňovaniu reklamných služieb.

SPROMUJTE SVOJU ZNAČKU, AKTIVITY, NOVINKY, SLUŽBY ČI PRODUKTY A PODUJATIA ČITATEĽOM ZO SLOVENSKA I ZO ZAHRANIČIA NA ONLINE PORTÁLI ART & HISTORY MAGAZINE!

Portál Art & History Magazine ponúka možnosť publicity umelcov, zoskupení, inštitúcií ale aj podujatí. Patria sem festivaly, prehliadky, workshopy, voľnočasové aktivity či rad zaujímavých projektov. Informovať môžete nielen o podujatiach a projektoch, ale aj o knižných, hudobných či filmových novinkách. V ponuke máme rôzne balíčky mediálneho partnerstva a mediálnych spoluprác – od jednorazového po celoročné v rôznych cenových reláciách. Inzercia na našom portáli aj vďaka fulltextovému prekladu do piatich svetových jazykov poskytuje výbornú príležitosť medzinárodnej propagácie. K dispozícií sú viaceré možnosti  publicity. A to formou vami dodaných alebo nami vyhotovených natívnych PR článkov alebo reklamných rozhovorov. Ponúkame vám aj možnosť bannerovej reklamy či mediálnej kampane na mieru. Pozor, recenzie a reportáže sa nedajú objednať a preto nie sú predmetom inzercie!   

Textová inzercia

U našich inzerentov sa najväčšej pozornosti teší textová a bannerová inzercia. Prím hrá textová reklama vo forme uverejnenia klientom dodaného reklamného článku (PR články, tlačové správy). Ďalšou možnosťou je aj objednať si u nás za príplatok vypracovanie natívneho PR SEO článku a jeho uverejnenie na portáli Art & History Magazine. Dovoľujeme si upozorniť, že PR články a tlačové správy zostávajú na našom webe vzhľadom na jeho archivovanie ako digitálneho e-prameňa natrvalo, a preto sa pristúpilo k ich spoplatneniu.

PR články a tlačové správy

Najobľúbenejšou kategóriou našich klientov sú objednávky uverejnenia dodaného reklamného článku (PR články, tlačové správy) s autorizovanými fotografiami. Objednávateľ ručí za vysporiadanie autorských práv a licenčných podmienok k textom, fotografiám a videám prináležajúcim k dodanému reklamnému článku.

Článok však musí spĺňať parametre tematickej relevantnosti, zaujímavosti pre čitateľov a originality. Pri PR článkoch by nemal byť publikovaný inde. Minimálna dĺžka ako TS a PR článku je min. 300 slov alebo v priemere 2 normostrany (3600 znakov). Text článku musí byť štruktúrovaný a formátovaný, a pritom sa môžu v texte nachádzať relevantné spätné do follow odkazy. K textu nám, prosíme, nezabudnite pripojiť textovú prílohu. Zašlite nám jeden náhľadový titulný obrázok orientovaný na šírku v rozmeroch 1200 x 700 px i ďalšie obrázky v dostatočnej kvalite (min. 1000 px na šírku). Redakcia si pritom vyhradzuje právo dodaný text redakčne upraviť alebo krátiť, a to aj bez konzultácie s autorom.

Koľko to stojí

Pozor, v zmysle rozhodnutia prevádzkovateľa portálu je od 2. januára 2024 služba textovej reklamy spoplatnená v zmysle aktuálneho cenníka. Odmena za publikovanie jedného reklamného oznámenia formou tlačovej správy alebo PR článku je vo výške 15,00 EURSpoplatnenie sa netýka platných partnerských zmlúv a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a vyšších územnosprávnych krajov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Videoreklama

V sidebare (bočnom paneli) magazínu môžeme umiestniť aj váš video reklamný banner, ktorý môže byť uverejnený iba na domovskej stránke alebo sitewide (na všetkých podstránkach webu). Rovnako ho môžeme uverejniť aj ako reklama v redakčných či autorských článkoch. Dĺžka uverejnenia videa hosťovaného na platforme Youtube je od 1 týždňa do 1 roka v cene od 3,10 EUR za 1 deň.

Bannerová reklama

V rámci inzercie je pre záujemcov k dispozícii aj bannerová reklama s do follow preklikom na vstupenkový portál alebo na stránku inzerenta. Ponúkame umiestnenie v pravom sidebare na hlavnej stránke, na podstránkach a článkoch všetkých kategórií. A rovnako aj umiestnenie na jednej z nich. Vyhovujúce rozmery sú 200 x 300 px, 200 x 600 px, 200 x 900, 300 x 200px300 x 300 px alebo 300 × 600 px či 300 x 900 px. Samozrejmosťou je aj možnosť umiestnenia grafickej bannerovej reklamy v redakčných a autorských článkoch, príp. v polohe pod článkom, a to v rozmeroch 1280 x 350 px alebo 728 x 90 px. Dĺžka uverejnenia je minimálne 7 dní a cena za umiestnenie je od 3,50 EUR na týždeň. Dlhšie obdobie tohto umiestnenia je možné po vzájomnej dohode a rieši sa individuálne.

Art & History Magazine / Inzercia

Aký je postup?

Tematicky relevantné tlačové správy a PR články s minimálnym rozsahom 300 slov s náhľadovým ilustračným obrázkom (1200 x 700 px), sprievodnými fotografiami spolu so svojimi fakturačnými údajmi posielajte najmenej dva týždne pred žiadaným termínom uverejnenia.

LitArtAgency / Art & History Magazine

Ak chcete, aby sa na našom portáli uverejnil reklamný článok resp. reklamné články (PR články, tlačové správy) je potrebné najneskôr pri zaslaní prvej textovej reklamy (TS alebo PR článku) v dostatočnom predstihu – aspoň 14 dní pred termínom uverejnenia kontaktovať redakciu s oznámením fakturačných údajov (zmena sa netýka jestvujúcich partnerov a platných partnerských zmlúv).  Text treba poslať vo formáte docx, doc, pdf alebo rtf a obrazovú prílohu vo formáte jpg, png alebo pdf v rozmeroch (1200x 700 px ako ilustračná titulka, ďalšie fotografie uprednostňujeme v orientácii na šírku) na adresu redakcia@artandhistorymagazine.eu Následne obdržíte potvrdzujúci e-mail s faktúrou, ktorú treba uhradiť. Upozorňujeme, že k zverejneniu reklamného článku dôjde až po úhrade zálohovej faktúry a jej pripísaní na účet prevádzkovateľa portálu.

Upozornenie

Za autorské práva k doručovaným textom, fotografiám a videám plne zodpovedá zadávateľ inzercie. Redakcia a prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo:

  • na výber príspevkov, oznamov a fotografií;
  • krátiť a redakčne upravovať príspevky bez konzultácie s autorom;
  • odmietnuť uverejniť reklamný článok, pokiaľ by bol v rozpore s dobrými mravmi, zákonmi Európskej únie a Slovenskej republiky alebo by mohol ohroziť dobré meno redakcie a/alebo prevádzkovateľa portálu, alebo by bol úplne mimo tematické oblasti zamerania portálu.

Neobjednané a nevyžiadané rukopisy nevraciame.

Mediálne partnerstvo

Pre záujemcov máme k dispozícií aj balíky mediálneho partnerstva, ktorého cena zahŕňa mediálny priestor pre publikovanie textových reklamných správ na portáli Art & History Magazine a/alebo bannerovej reklamy. O možnostiach a aktuálne platných podmienkach mediálneho partnerstva sa informujte vopred v redakcii alebo u prevádzkovateľa portálu. Rieši sa individuálne. Balíky sa zakupujú vopred a v platnosti sú po dobu jedného roka. Nevyčerpané služby sa neprenášajú a alikvotná časť platby sa nevracia.  

Odoslaním objednávky formou e-mailu s tlačovou správou alebo PR článkom vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov a s platnými podmienkami textovej a bannerovej inzercie.

Translate »