Novinky

István Nagy: Nepreferujem streamy

István Nagy

Patrí medzi popredné osobnosti súčasného slovenského organového umenia. Získal významné ocenenia na domácich klavírnych súťažiach, ale Slovensko reprezentoval aj na organových súťažiach. Jeho meno sa už od roku 2013 spája s medzinárodným organovým festivalom Kremnický hradný organ. A nechýbal na ňom ani tento rok. V septembri koncertoval v Skalici a v Báči a tento mesiac na chýrnom historickom organe v bazilike Sv. Ondreja v Komárne. Na rozhovor k nám zavítal koncertný a chrámový organista, István Nagy.

Nie je to po prvý raz, čo mám tú možnosť zhovárať sa s uznávaným koncertným organistom a pedagógom hudby, Kolárovčanom, Mgr. Istvánom Nagyom, DiS. art. (1982).

István Nagy
Zdroj: Archív Istvána Nagya

Minulý rok nám prezradil čo-to zo svojich plánov na tento rok ale aj svoj sen zahrať si na francúzsko-romantickom symfonickom organe majstra Cavaillé-Colla v rouenskej katedrále. Obsah tohtoročného rozhovoru však posúvame, ako ináč, v čase. V čase, ktorý sa od toho minulého ale až tak zásadne nelíši. Pozhovárali sme sa o tom, ako trávi druhý pandemický rok. Predstavil nám svoju tvorbu. Prezradil nám či uprednostňuje streamy alebo koncerty s publikom a ako sa mu hráva na historickom organe v Báči. A nevynechali sme ani aktuálnu tému hudobnej edukácie v pandemickej dobe. Podelil sa s nami o svoje pohľady na klady a zápory dištančnej výučby.

Od farmácie k hudbe

Narodil sa v Nových Zámkov a žije v Kolárove. Najprv študoval na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (hra na klavíri: doc. Agata Csehi). Hru na organe študoval na konzervatóriu v Topoľčanoch u prof. Juraja Mičúneka. Zúčastnil sa majstrovských kurzov v Nemecku, v Holandsku a v Česku.

Úspechy žne doma i v zahraničí

Získal popredné ocenenia na domácich klavírnych súťažiach. V septembri 2012 reprezentoval Slovensko na Medzinárodnej organovej súťaži Leoša Janáčeka v Brne. V rokoch 2013 – 2021 prezentoval slovenské organové umenie na medzinárodnom organovom festivale Kremnický hradný organ. Okrem sólových organových koncertov na Slovensku, v Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Česku a v Nemecku vystupuje aj so spevákmi, zbormi, rôznymi inštrumentalistami a komornými súbormi.

Vizitkou Istvána Nagya je hráčska suverenita a vynikajúca technická dispozícia s výborným historickým a interpretačným prehľadom.

V Kolárove ležiacom v komárňanskom okrese pracuje ako pedagóg hudby na tamojšej ZUŠ a v miestnom chráme je organistom. Miluje klasickú hudbu, najmä diela Johanna Sebastiana Bacha, Césara Francka a Franza Liszta. Ten posledný menovaný tento rok „oslavoval“ svoje 210. narodeniny.

Vrhol sa aj do kompozičných vôd

Hádam smiem prezradiť, že sa István Nagy vrhol aj do kompozičných vôd. A veľmi úspešne! V roku 2018 získali ocenenia jeho dve ordináriá na kompozičnej súťaži z príležitosti 52. medzinárodného eucharistického kongresu 2021 v Budapešti. Obe skladby odzneli na svätých omšiach v rámci tohto kongresu.

Pred rokom...

O jeho začiatkoch i plánoch sme sa rozprávali po benefičnom koncerte konanom 30. augusta 2020 v pútnickej svätyni v obci Báč. Vtedy mi o svojom impulze stať sa hudobníkom a svojej láske ku kráľovskému nástroju prezradil toto:

„V piatom ročníku na základnej škole si bolo potrebné vybrať, či budem navštevovať etickú alebo náboženskú výchovu ako povinne voliteľný predmet. Keďže pochádzam z neveriacej rodiny, rozhodol som sa pre etiku. Kamoši zo základky chodili na náboženstvo ale aj miništrovať do kostola. Dlho sa ma snažili presvedčiť, aby som aspoň raz prišiel do kostola. Mal som obavy, lebo kostol zdnuka bol pre mňa niečim neznámym. Nakoniec som ta šiel. Na začiatku omše sa rozoznel organ slávnostne, mohutne. Láska na prvé počutie.“

Čo má nové koncertný organista István Nagy?

Obsah tohtoročného rozhovoru však posúvame, ako ináč, v čase. V čase, ktorý sa od toho minulého ale až tak zásadne nelíši.

Keď sme sa stretli na Vašom recitáli v auguste minulého roka, len málokto predpokladal, že v tieni pandémie bezútešne zotrváme aj tento rok. Ako ste trávili resp. trávite druhý pandemický rok?

Trávil som ho hlavne online vyučovaním a nacvičením nových – plánovaných aj neplánovaných – organových skladieb.

István Nagy
Zdroj: Archív Istvána Nagya

Ešte spočiatku minuloročnej jeseni to vyzeralo, že koncerty budú. Aké ste mali koncertné plány? Počas nášho rozhovoru minulý rok ste mi hovorili o svojich koncertoch v Maďarsku. Podarilo sa Vám ich zrealizovať?

Koncom augusta som ešte dúfal, že sa na september a október 2020 naplánované koncerty budú realizovať. O pár dní som sa ale dozvedel, že do Maďarska sa dostanem len za predpokladu absolvovaní dvoch PCR testov. To isté po návrate na Slovensko. Už prvý septembrový týždeň som sa s ľútosťou vzdal koncertov v Budapešti a v Segedíne. Ako sa hovorí, Božie cesty sú nevyspytateľné…. Na ďalší deň som dostal ponuku do Prešova, do evanjelického kostola. (úsmev)

Už prvý septembrový týždeň som sa s ľútosťou vzdal koncertov v Budapešti a v Segedíne. Ale ako sa hovorí, Božie cesty sú nevyspytateľné....
István Nagy
István Nagy
Koncertný organista

Od koncertov s publikom k streamom

Postupne sa kultúra opäť presúvala do online sveta. Toto obdobie vyplnili lockdowny, núdzový stav, rôzne zákazy a opatrenia. Tie sa nám, momentálne, opäť vrátili. Od Vianoc až takmer do leta 2021 neboli žiadne koncerty naživo. Nahradili ich streamy. Aký je Váš pohľad ako aktívneho umelca na streamované koncerty?    

Chýbala mi atmosféra koncertov, najmä živá interakcia s publikom. Kvôli absencii interakcie s publikom nepreferujem streamované koncerty.

Nepreferujem streamy, chýba najmä živá interakcia s publikom
István Nagy
István Nagy
Koncertný organista

Objavilo ho norské vydavateľstvo

István Nagy
Zdroj: István Nagy/Facebook

Keď si pozrieme Váš koncertný program, boli to recitály na rôznych miestach Slovenska i Maďarska. Aj my sme sa opäť stretli v Báči na Vašom benefičnom koncerte. Tamojšiemu publiku ste pripravili nový veľmi zaujímavý program (písali sme o tom TU). V prídavkoch odznela aj Vaša tvorba. Ako som v úvode čitateľom prezradila, medzičasom Vám vyšla v nórskom vydavateľstve aj Vaša tvorba. Konkrétne Tri skladby pre organ. Môžete nám ich priblížiť?

Počas štúdií ma najviac fascinovala (samozrejme okrem diel J. S. Bacha) organová tvorba francúzskych romantických aj neskororomantických skladateľov-organistov. V tomto štýle som skomponoval niekoľko skladieb. Na základe nahrávok na Youtube ma oslovili z vydavateľstva Norsk Musikvorlaag a v septembri 2020 vyšli tri moje organové skladby.

Výnimočný organ v Báči očami Istvána Nagya

V rámci predchádzajúceho rozhovoru ste mi na moju otázku „Počas svojej koncertnej kariéry ste odohrali mnoho menších koncertov. Vyžadujú si tieto inú prípravu ako koncerty na významných festivaloch?“ spomínali, že interpret musí pri výbere koncertného repertoáru vždy zohľadňovať špecifické vlastnosti a možnosti toho-ktorého nástroja. Vráťme sa na chvíľu k historickému organu v Báči. Tamojší historický organ získal pred pár rokmi nomináciu na Grant Nadácie VÚB – Poklady Slovenska.

Historický barokový organ v Báči.
Historický barokový organ v Báči. © Silvia Mária Petrovits

Vo verejnom  hlasovaní však vtedy neuspel. Môžete, prosím, našim čitateľom z pohľadu organistu predstaviť báčsky organ?

Jedná sa o dvojmanuálový barokový organ v štýle juhonemeckých barokových organov, ktorý bol pôvodne postavený pre františkánov v Komárne (neskôr tzv. “vojenský kostol”, dnes galéria Limes) v roku 1779. Do Báču (ktorý v tom čase bol sídlom františkánskeho kláštora) bol prevezený spolu s ozdobným zábradlím empory v roku 1809, keď františkáni ukončili v Komárne činnosť.

V čom je jeho výnimočnosť? A ako sa Vám na ňom hrá?

Na Slovensku sa zachovalo málo dvojmanuálových organov z obdobia baroka (väčšinou stavali len menšie jednomanuálové organy), no a jeho zvuk má osobité, jedinečné čaro. Treba počuť…

Báč
Historický organ v Báči. Zdroj: samorincan.sk

Plány pod Damoklovým mečom lockdownu

Pripravujete svoj nový projekt? Aké máte plány na nadchádzajúce obdobie?

Pomaly začnú ubúdať koncerty. Už je najvyšší čas začať naštudovať repertoár na „budúcu sezónu“.

Dajú sa koncerty za súčasných podmienok vôbec plánovať, keď netušíme, čo bude o mesiac, dva, o pol roka? Očakávate, že aj teraz bude riešením stream?   

Treba plánovať, potom nám pandemická situácia ukáže, čo môžeme a čo nie.

Ako vníma pedagóg kolárovskej ZUŠ, István Nagy, dištančnú výučbu

István Nagy
Zdroj: Archív Istvána Nagya

Okrem toho, že koncertujete, ste aj pedagógom na ZUŠ v Kolárove. Vyučujete tam hru na klavíri, hudobnú teóriu a ste aj korepetítorom. Minule ste nám na svojich žiakov prezradili, ako sú na tom s láskou k folklóru a ku klasickej hudbe.

Našťastie drvivú väčšinu mojich žiakov baví klasická hudba. Občas ma nahovoria, aby mohli hrať klavírnu transkripciu nejakej filmovej hudby.“ 

Online výučba má aj svoje manká

Teraz by ste nám mohli prezradiť z pohľadu pedagóga s akými problémami sa pri dištančnej výučbe stretávajú pedagógovia našich ZUŠiek?

Cez online priestor (Skype, Messenger atď.) sa nedá direktívne zasahovať do hry žiaka. Vyučovanie funguje len na základe slovného výkladu pedagóga a na základe odpozorovania ukážky „správneho“ predvedenia tej-ktorej skladby.

Dokážu sa deti naučiť hrať na nástrojoch len cez inštrukcie na diaľku?

Skôr im to pomôže udržiavať už dosiahnutú úroveň hry na hudobnom nástroji.

Ako by ste zhodnotili prácu svojich študentov počas dištančnej výučby?

Online vyučovanie je náročné, aj má svoje manká. Väčšina mojich študentov využila narastajúci voľný čas na poctivé a systematické cvičenie na klavíri.

Prezraďte nám, pričom si najlepšie zrelaxujete?

Rád čítam – hlavne odbornú literatúru, chodím do fitka či na prechádzky so psom, a sporadicky aj do kina či divadla.

Ďakujem za rozhovor.

Taktiež ďakujem.

Kam za kultúrou? TOTO prináša svet divadla od pondelka 17.6.2024
Culture Divadlo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Kam za kultúrou? TOTO prináša svet divadla od pondelka 17.6.2024

TOP tipy na divadelné predstavenia tu máme pre vás aj teraz. Kam za kultúrou od 17. júna 2024? Svet divadla prináša zaujímavé podujatia. TIETO sa oplatí navštíviť!

Read More
Kam za kultúrou? TOTO sú top TIPY pre najbližšie dni
Culture Kam za kultúrou News Odporúčame PR

Kam za kultúrou? TOTO sú top TIPY pre najbližšie dni

Nový týždeň, nové tipy. Kam za kultúrou v týždni od pondelka 17. júna 2024? Toto sú tie najzaujímavejšie kultúrne podujatia najbližších dní!

Read More
Komorný zbor Konzervatória
Culture Hudba Kam za kultúrou Koncerty News Odporúčame PR

„Dve krásy – jeden duch“ – dva večery s velikánmi v podaní Konzervatória

„Dve krásy – jeden duch“. Dva večery s velikánmi chorálovo-organovej tvorby v podaní najstaršieho slovenského konzervatória a hostí.

Read More
Translate »