Odštartoval festival Musica Sacra Samariensis

Musica Sacra Samariensis 2023 / Kam za kultúrou

V nedeľu 20. augusta 2023 podvečer zahájili v rímsko-katolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Šamoríne prvý ročník festivalu sakrálnej hudby Musica Sacra Samariensis. Na otváracom koncerte sa skúsený hosť viacerých medzinárodných festivalov, organista a skladateľ István Nagy predstavil okrem diel velikána Johanna Sebastiana Bacha aj vlastnou tvorbou. Zároveň spolu s festivalom pripomenul liturgickú spomienku svojho slávneho menovcu – uhorského kráľa Štefana I.

Do kalendára festivalov vážnej hudby pribudol ďalší festival. Je ním festival Musica Sacra Samariensis, ktorý sa snaží približovať diela sakrálnej hudby nielen obyvateľom, ale aj návštevníkom mesta Šamorín v podaní renomovaných interpretov. Jeho dejiskom je miestny rímsko-katolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie. Počas pilotného prvého ročníka ponúka od augusta do októbra 2023 niekoľko koncertných stretnutí. Otvárací koncert zaznel v nedeľný podvečer v podaní koncertného organistu Istvána Nagya. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Kam za kultúrou v týždni od pondelka 21. augusta 2023? Toto sú naše TIPY!
Kam za kultúrou v týždni od pondelka 21. augusta 2023? Toto sú naše TIPY!

Slávnostný štart nového festivalu

Otvárací koncert sa konal v nedeľu 20. augusta 2023 večer. Neskorobarokovým chrámom paulánov v Šamoríne znela sakrálna hudba. Miestny chrámový dvojmanuál organ z roku 1866 z dielne organára Ludwiga Moosera  rozoznel chrámový a koncertný organista István Nagy. Virtuózny interpret patrí k často prizývaným hosťom nejedného hudobného festivalu i s medzinárodným renomé. Pravidelne, už od roku 2013, účinkuje na Medzinárodnom organovom festivale v Kremnici – známejšom ako Kremnický hradný organ. Niekoľko rokov je interpretom aj medzinárodného hudobného festivalu Bach for Everyone.

Musica Sacra Samariensis / Šamorín farský kostol / István Nagy
Organ vo farskom kostole v Šamoríne. Foto: Silvia Mária Petrovits

Na historickom organe, ktorého rekonštrukciu ukončili v roku 2005, sa István Nagy predstavil s dielami Johanna Sebastiana Bacha. Tento deň pripadá v maďarskom kalendári i v liturgickom kalendári maďarských katolíkov sviatku sv. Štefana, kráľa – prvého uhorského panovníka z rodu Arpádovcov. Snáď o to väčšmi sa otvárací koncert v meste s tradičným nemecko-slovensko-maďarským osídlením niesol v oslavnom duchu.

Článok pokračuje pod reklamou

Virtuózna prehliadka

Na úvod nedeľného koncertu pred krátkym dvojjazyčnom (slovensko-maďarskom) príhovorom usporiadateľov festivalu na milé prekvapenie prítomných zaznelo mimo avizovaného programu Prelúdium a fúga C Dur, BWV 553. Pochádza z Bachovej zbierky Ôsmich krátkych prelúdií a fúg. I keď sa tieto pripisujú Johannovi Sebastianovi Bachovi, muzikológovia naznačujú, že autorom očarujúcich prelúdií Bach nebol. Jedným z dôkazov je i to, že štandard kontrapunktu a všeobecného hudobného umenia nezodpovedá danému obdobiu, do ktorého sa dielo hlási. Zároveň však muzikologické analýzy naznačujú, že Osem prelúdií a fúg mohol zložiť jeden z jeho žiakov, napríklad Johann Ludwig Krebs.

K vlastnému, avizovanému programu otváracieho koncertu sme sa dostali po spomínanom príhovore usporiadateľov festivalu Musica Sacra Samariensis. Program pokračoval v zaujímavej bachovskej dramaturgii. István Nagy prítomnému publiku ponúkol virtuózne interpretovanú Fantáziu a fúgu g moll, BWV 542. Túto Bach napísal počas svojho pobytu vo Weimare a doprial jej technickú náročnosť, improvizáciu a bohato ju okorenil ornamentikou. Všetko hráčske chuťovky, ktoré István Nagy majstrovsky zvládol.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
István Nagy
István Nagy: Nepreferujem streamy
Musica Sacra Samariensis / 2023 / István Nagy
Publikum svojou interpretáciou István Nagy uchvátil. Foto: Silvia Mária Petrovits

Inšpiratívna ochutnávka Bachových koncertov

Z Bachovej tvorby uviedol taktiež Koncert G Dur, BWV 592. Ten do podoby pre organ prearanžoval Bach z Husľového koncertu G Dur nadaného sasko-weimarského kniežaťa Johanna Ernsta. Tým však program z Bachových diel a aranžmánov nekončil. Prv než sa pozrieme na čísla z interpretovej vlastnej tvorby, prezradím, že prítomných nadchol aj svojou interpretáciou Bachovho Koncertu d mol, BWV 596. Podkutí hudobní fajnšmekri vedia, že ani toto dielo nepochádza z Bachovej hlávky, ale že J. S. Bach hudobne „vykradol“ iného barokového majstra. Vo svojej dobe bývalo plagiátorstvo bežný i tolerovaný jav. Inšpiráciou mu bol Vivaldiho Koncert d mol pre dve husle, violončelo a sláčiky, ktoré prepracoval do podoby pre organ. Historicky vernú ju publiku v Šamoríne uviedol István Nagy.

Sakrálne diela nechýbali

Festival sakrálnej hudby nesmie opomenúť poskytnúť publiku práve jej zástupcov. Do dramaturgie svojho koncertu si István Nagy vybral z ponuky sakrálnej hudby dielo Johanna Sebastiana Bacha, ktoré pracuje s témou modlitby Otčenáš. Vater unser im Himmelreich, BWV 682 napísal skladateľ v Leipzigu v polovici 30. rokov 18. storočia. Vyšlo za jeho života a ako súčasť tretieho zväzku Clavieruebung patrí medzi komplexné diela pre organ. Zároveň je jedným z dvojice Bachovych diel, ktoré pracujú s evanjelickou chórovou verziou Modlitby Pána. Aj tu István Nagy hráčsky exceloval a spolu s Bachom vytvorili éterickú atmosféru striedajúceho sa napätia, pokoja a nekonečna časopriestoru.

Istvánovi Nagyovi sluší nielen stará hudba, ale aj vlastná tvorba. Vidno ako v kompozičných vodách dozrieva. Z vlastných diel uviedol Allegro con Variazioni, v ktorom pracuje s nápevmi eucharistických hymnov z rímskokatolíckeho kancionála. István Nagy sa umelecky vysporiadal s koncertným stvárnením týchto diel znamenite.

Podvečer otváracieho koncertu nielen v znamení Bacha

Spokojné publikum s mimoriadne technicky a interpretačne disponovaným interpretom, prekypujúcim bravúrou a suverenitou, si od Istvána Nagya vypýtalo aj mimoriadny prídavok. Majestátna, dramatická, poetická i triumfálna: taká bola autorská Improvizácia na uhorského kráľa Štefana I. Mladý skladateľ ju popretkával motívmi a variáciami témy maďarskej štátnej hymny. Obe autorove diela sú svedectvom o jeho ďalšom skladateľskom raste. István Nagy nesmierne aktívny, cieľavedomý a pracovitý umelec, prináša každým svojím vystúpením umelecké zážitky a uspokojenie zo špičkového organového umenia. Inšpiratívny štart nového festivalu!

Festival Musica Sacra Samariensis pokračuje ďalej dvojicou koncertov

Program prvého ročníka festivalu sakrálnej hudby Musica Sacra Samariensis ďalej pokračuje dvoma nedeľnými koncertmi. Najbližšie až 24. septembra sa o 17:00 hod. pod taktovkou Dušana Billa predstaví Cirkevný zbor Adoremus so sólistom, tenoristom Miroslavom Dvorským. Záverečný koncert zaznie v rovnakom čase v nedeľu 8. októbra. Priestor dostane organista Peter Loydl a český Spevácky zbor Lumír pod taktovkou Františka Ostrého. 

Foto: Silvia Mária Petrovits

Zdroj: Mesto Šamorín

SKD Martin
Culture Divadlo Festivaly News PR

Martin vo festivalovom šate. Dotyky a spojenia štartujú v pondelok

Martin ožije festivalom. Najväčšia prehliadka najnovšej slovenskej divadelnej tvorby – Dotyky a spojenia štartuje v pondelok. Čo všetko prináša?

Read More
Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Translate »