Ministerstvo kultúry vyhlásilo proces verejného vypočutia na nového generálneho riaditeľa alebo novú generálnu riaditeľku SND

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo v stredu 9. novembra 2022 proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla, ktoré je inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Záujemcovia a záujemkyne o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky do pondelka 5. decembra 2022.

Potom ako pre medializované vyjadrenia prišiel o svoju funkciu k 1.11.2022 niekdajší generálny riaditeľ SND Matej Drlička, poverila  ministerka kultúry Natália Milanová do doby ukončenia verejného vypočutia vedením SND Jozefa Švolíka. Jozef Švolík je vedúci oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií ministerstva kultúry, pod ktorého gesciu dlhodobo patria štyri štátne divadlá. Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo v stredu 9. novembra 2022 proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla.

Poslanie a činnosti Slovenského národného divadla

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia, ktorá vykonáva umelecké aktivity v súlade so zákonom č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so Štatútom Slovenského národného divadla.

SND

Rozvíja národnú divadelnú kultúru, ktorú prezentuje aj v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza hudobnodramatické, dramatické a tanečné diela, vydáva a rozširuje periodické a neperiodické publikácie a propagačné materiály, usporadúva výstavy, ktoré propagujú jeho činnosť, vykonáva vlastnú sprostredkovateľskú činnosť, vyrába scénické a kostýmové výpravy a vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Výzvy a priority pre nové vedenie

Cieľom Ministerstva kultúry SR ako zriaďovateľa národných kultúrnych inštitúcií je zabezpečiť autorskú slobodu pre tvorbu a činnosti organizácie a zvýšiť jej transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť fungovania na dosahovanie najlepších výsledkov pre potreby občanov v 21. storočí.

Inzercia / Článok pokračuje pod reklamou
Bratislava Mozart Festival

Zámerom MK SR ako zriaďovateľa je, aby SND bolo inštitúciou, ktorá  bude moderným priestorom pre jedinečné živé zážitky z činohry, opery a baletu. Aby bolo SND otvorenou inštitúciou pre umelcov, reagovalo na aktuálne dianie a trendy v divadelnej kultúre v medzinárodnom kontexte, vytváralo dramaturgiu tak, aby bola ponuka inovatívna a rozmanitá formou i obsahom a aby SND v súlade s ansámblovým princípom efektívne využívalo vlastný umelecký personál. SND bude naďalej spolupracovať s partnermi z divadelnej, akademickej, nezávislej obce, ako aj verejného a súkromného sektora na zvyšovaní relevantnosti inštitúcie. Bude vyhľadávať spoluprácu so špičkovými organizátormi a budovať dobré meno inštitúcie na relevantných medzinárodných fórach pre rozvoj divadelnej kultúry.

Očakávania od nového štatutára alebo novej štatutárky

Od nového vedenia SND sa očakáva udržateľný model financovania jednotlivých umeleckých zložiek, zabezpečenie riadiaceho divadelného tímu umeleckých zložiek pre chod a rozvoj hlavných činností s jasnou víziou orientovanou na súčasného diváka. SND bude spoznávať potreby a spätnú väzbu od súčasných návštevníkov relevantnými metódami. Bude rozvíjať širšiu odbornú diskusiu so zriaďovateľom a odbornou verejnosťou o dlhodobom smerovaní organizácie a o plánoch svojho rozvoja na 9 rokov a v súčinnosti so zriaďovateľom bude aktívne participovať na rozvoji divadelnej politiky.

SND
Nová budova SND. Foto: SND

V súvislosti so správou štátneho majetku sa od nového vedenia SND očakáva proaktívny prístup a súčinnosť pri vypracovávaní investičných plánov a ich realizácii. Zároveň bude pri opravách a údržbe dohliadať na uchovanie genius loci budov a ich okolia. A musí rozvíjať pritom potrebné moderné a technické vybavenie divadla v unikátnych riešeniach. Vo vzťahu k rôznym krízovým situáciám sa od SND očakáva maximálne flexibilný a jasne komunikovaný prístup ku tvorbe riešení vyplývajúcich z možných obmedzení (napríklad energetická kríza, pandémia, inflácia a pod.), a pritom zachovávanie rozvoja divadelnej kultúry inovatívnymi spôsobmi.

Termín nástupu nového vedenia

Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky SND je február 2023. Do výsledku procesu verejného vypočutia je dočasne poverený vedením SND Mgr. Jozef Švolík. Proces verejného vypočutia sa riadi pravidlami smernice MK SR, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o procese verejného vypočutia nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o procese verejného vypočutia a vo zverejnenej smernici (Smernica MK SR č. 9/2021) o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Foto: SND

Zdroj: TS Ministerstvo kultúry SR

*** Posledná aktualizácia: 2022-11-21 (adm) ***

One thought on “Ministerstvo kultúry vyhlásilo proces verejného vypočutia na nového generálneho riaditeľa alebo novú generálnu riaditeľku SND”

Comments are closed.

Rádiohlavy / Radio_Head Awards 2022
Culture Eventy Hudba News Udalosti

Víťazi Radio_ Head Awards 2022 sú známi. Aké sú ich pocity?

Po roku opäť nastal čas na sviatok slovenskej hudby. Prestížne hudobné ceny Radio_ Head Awards, majú v slovenskej kultúre už svoje miesto. A právom. Tento rok píšu 15. rok existencie. Za tie roky sa stali tradíciou i značkou kvality a prestíže. Aj tohto roku oceňovali TOP nahrávky slovenskej hudby uplynulého roka. Kto si odniesol sošky […]

Read More
Slovenská filharmónia
Hudba Koncerty News Odporúčame PR

V Slovenskej filharmónii zaznie Óda na radosť na oslavu 30. rokov Slovenskej republiky

Vo štvrtok a piatok 23. a 24. marca 2023 sa uskutoční v bratislavskej Redute ďalšia dvojica koncertov šéfdirigenta Daniela Raiskina. V jeho naštudovaní budú znieť dve vokálno-inštrumentálne diela – Óda na radosť. Ponesú sa v znamení radosti na oslavu 30. výročia Slovenskej republiky. Jedným z TOP udalostí týždňa i mesiaca je iste koncert s názvom […]

Read More
Šiesty ročník festivalu Věčná naděje otvorí Verdiho Requiem vo výnimočnom prevedení
Festivaly Hudba Koncerty News Odporúčame PR

Festival Věčná naděje a Terne Čhave s hudbou tzv. zabudnutého holocaustu

Nielen tvorba židovských autorov bývala v koncentračných táboroch uvádzaná a hraná. Festival Věčná naděje v tomto roku upozorňuje taktiež na tzv. “zabudnutý holocaust”, teda prenasledovanie a likvidáciu Rómov. Priamo pre festival Věčná naděje vzniklo v spolupráci so skupinou Terne Čhave komponované pásmo piesní. Prezentujú diela, ktoré v koncentračných táboroch buď vznikli alebo s rómskym holocaustom […]

Read More
Translate »