Novinky

Ministerstvo kultúry vyhlásilo proces verejného vypočutia na nového generálneho riaditeľa alebo novú generálnu riaditeľku SND

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo v stredu 9. novembra 2022 proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla, ktoré je inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Záujemcovia a záujemkyne o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky do pondelka 5. decembra 2022.

Potom ako pre medializované vyjadrenia prišiel o svoju funkciu k 1.11.2022 niekdajší generálny riaditeľ SND Matej Drlička, poverila  ministerka kultúry Natália Milanová do doby ukončenia verejného vypočutia vedením SND Jozefa Švolíka. Jozef Švolík je vedúci oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií ministerstva kultúry, pod ktorého gesciu dlhodobo patria štyri štátne divadlá. Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo v stredu 9. novembra 2022 proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla.

Poslanie a činnosti Slovenského národného divadla

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia, ktorá vykonáva umelecké aktivity v súlade so zákonom č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so Štatútom Slovenského národného divadla.

SND / Slovenské národné divadlo

Rozvíja národnú divadelnú kultúru, ktorú prezentuje aj v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza hudobnodramatické, dramatické a tanečné diela, vydáva a rozširuje periodické a neperiodické publikácie a propagačné materiály, usporadúva výstavy, ktoré propagujú jeho činnosť, vykonáva vlastnú sprostredkovateľskú činnosť, vyrába scénické a kostýmové výpravy a vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Výzvy a priority pre nové vedenie

Cieľom Ministerstva kultúry SR ako zriaďovateľa národných kultúrnych inštitúcií je zabezpečiť autorskú slobodu pre tvorbu a činnosti organizácie a zvýšiť jej transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť fungovania na dosahovanie najlepších výsledkov pre potreby občanov v 21. storočí.

Inzercia / Článok pokračuje pod reklamou
Bratislava Mozart Festival

Zámerom MK SR ako zriaďovateľa je, aby SND bolo inštitúciou, ktorá  bude moderným priestorom pre jedinečné živé zážitky z činohry, opery a baletu. Aby bolo SND otvorenou inštitúciou pre umelcov, reagovalo na aktuálne dianie a trendy v divadelnej kultúre v medzinárodnom kontexte, vytváralo dramaturgiu tak, aby bola ponuka inovatívna a rozmanitá formou i obsahom a aby SND v súlade s ansámblovým princípom efektívne využívalo vlastný umelecký personál. SND bude naďalej spolupracovať s partnermi z divadelnej, akademickej, nezávislej obce, ako aj verejného a súkromného sektora na zvyšovaní relevantnosti inštitúcie. Bude vyhľadávať spoluprácu so špičkovými organizátormi a budovať dobré meno inštitúcie na relevantných medzinárodných fórach pre rozvoj divadelnej kultúry.

Očakávania od nového štatutára alebo novej štatutárky

Od nového vedenia SND sa očakáva udržateľný model financovania jednotlivých umeleckých zložiek, zabezpečenie riadiaceho divadelného tímu umeleckých zložiek pre chod a rozvoj hlavných činností s jasnou víziou orientovanou na súčasného diváka. SND bude spoznávať potreby a spätnú väzbu od súčasných návštevníkov relevantnými metódami. Bude rozvíjať širšiu odbornú diskusiu so zriaďovateľom a odbornou verejnosťou o dlhodobom smerovaní organizácie a o plánoch svojho rozvoja na 9 rokov a v súčinnosti so zriaďovateľom bude aktívne participovať na rozvoji divadelnej politiky.

SND
Nová budova SND. Foto: SND

V súvislosti so správou štátneho majetku sa od nového vedenia SND očakáva proaktívny prístup a súčinnosť pri vypracovávaní investičných plánov a ich realizácii. Zároveň bude pri opravách a údržbe dohliadať na uchovanie genius loci budov a ich okolia. A musí rozvíjať pritom potrebné moderné a technické vybavenie divadla v unikátnych riešeniach. Vo vzťahu k rôznym krízovým situáciám sa od SND očakáva maximálne flexibilný a jasne komunikovaný prístup ku tvorbe riešení vyplývajúcich z možných obmedzení (napríklad energetická kríza, pandémia, inflácia a pod.), a pritom zachovávanie rozvoja divadelnej kultúry inovatívnymi spôsobmi.

Termín nástupu nového vedenia

Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky SND je február 2023. Do výsledku procesu verejného vypočutia je dočasne poverený vedením SND Mgr. Jozef Švolík. Proces verejného vypočutia sa riadi pravidlami smernice MK SR, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o procese verejného vypočutia nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o procese verejného vypočutia a vo zverejnenej smernici (Smernica MK SR č. 9/2021) o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Foto: SND

Zdroj: TS Ministerstvo kultúry SR

*** Posledná aktualizácia: 2022-11-21 (adm) ***

One thought on “Ministerstvo kultúry vyhlásilo proces verejného vypočutia na nového generálneho riaditeľa alebo novú generálnu riaditeľku SND”

Comments are closed.

Lóránt Chovan
Culture História News Osobnosti Výtvarné umenie

Svetobežný portrétista Lóránt Chován skonal pred 17 rokmi

Patril k svetoznámym portrétistom. Narodil sa vo Vojvodine, študoval v Maďarsku. Portrétista Lóránt Chován bol svetobežník a neraz zavítal na Slovensko, aby navštívil priateľov. Významný svetobežník skonal pred 17 rokmi. Pripomeňte si ho spolu s nami.

Read More
BIBIANA / BIB / Kam za kultúrou / Bienále ilustrácií Bratislava
Community Culture News PR Výtvarné umenie

„Vyfarbi si leto“: BIBIANA pozýva deti na skvelé workshopy s ilustrátormi

Už tretí rok ponúkne Medzinárodný dom umenia pre deti – BIBIANA originálny program „Vyfarbi si leto“ plný zážitkov. Viac informácií nájdete v článku

Read More
Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)
Cestovanie Culture Expo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)

Kam za kultúrou v tretí prázdninový týždeň? Opäť prinášame tipy na zaujímavé výstavy a podujatia najbližších dní, ktoré sa oplatí zažiť na vlastnej koži.

Read More
Translate »