Novinky

Hľadá sa nové vedenie SND: zostáva už len pár dní

SND

Na prihlásenie sa do verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla ostáva už len pár dní. Záujemcovia a záujemkyne o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky len do 5. decembra 2022.

Ministerstvo kultúry SR hľadá nového generálneho riaditeľa alebo novú generálnu riaditeľku Slovenského národného divadla, ktoré je inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu. Ministerstvo vyhlásilo proces verejného vypočutia 9. novembra 2022, o čom sme vás informovali. Záujemcovia a záujemkyne o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky do 5. decembra 2022. Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky je február 2023. Do výsledku procesu verejného vypočutia je dočasne poverený vedením SND Mgr. Jozef Švolík, o čom sme vás už tiež informovali.

SND / Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo (SND) je profesionálna, reprezentatívna národná kultúrna ustanovizeň, ktorá rozvíja divadelnú kultúru na Slovensku a prezentuje ju aj v zahraničí. Zároveň je štátnou príspevkovou organizáciou. Vykonáva umelecké aktivity v súlade so zákonom č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení neskorších predpisov a so Štatútom Slovenského národného divadla. Rozvíja národnú divadelnú kultúru, ktorú prezentuje aj v zahraničí. Umelecky pripravuje a verejne predvádza hudobnodramatické, dramatické a tanečné diela a vydáva i rozširuje periodické publikácie a neperiodické publikácie či propagačné materiály. Taktiež usporadúva výstavy, ktoré propagujú jeho činnosť. Zároveň vykonáva vlastnú sprostredkovateľskú činnosť. Vyrába scénické a kostýmové výpravy a vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Necelé dva mesiace na prihlasovanie

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo proces verejného vypočutia na nové vedenie SND  po tom, čo ministerka Natália Milanová odvolala k 1. novembru 2022 z postu generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku (viac o tom sa dočítate TU). Samotný proces verejného vypočutia spustilo ministerstvo 9. novembra 2022. Prihlášky je možné posielať do 5. decembra 2022. Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky je február 2023. Rovnako ako pri ostatných výberových konaniach, aj v tomto prípade chce ministerstvo zaručiť férový, otvorený a transparentný výber štatutára alebo štatutárky. Aj preto sa rozhodlo vyhlásiť proces verejného vypočutia. Transparentnosť procesu je zabezpečená aj prostredníctvom vytvorenia poradného orgánu zloženého na základe nominácií relevantných inštitúcií v danej oblasti.

Generálny riaditeľ SND Matej Drlička a ministerka kultúry SR Natália Milanová
Bývalý generálny riaditeľ SND Matej Drlička a ministerka kultúry SR Natália Milanová. Zdroj: SND

Aký by mal byť nový štatutár SND? Očakávania rezortu kultúry od nového štatutára či novej štatutárky SND sú veľké

Ministerstvo kultúry SR má od nového vedenia SND viaceré očakávania. Tým hlavným je zabezpečiť autorskú slobodu pre tvorbu a činnosti organizácie. Samozrejmosťou je zvýšiť transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť fungovania na dosahovanie najlepších výsledkov pre potreby občanov 21. storočia.

Efektívnejšia spolupráca s ministerstvom

Nový štatutár alebo nová štatutárka musí aktívne spolupracovať s MK SR pri vytvorení dlhodobo udržateľného plánu rozvoja SND formulovaním plánu organizácie na 9 rokov. Ten má vzísť ako výsledok širokej odbornej diskusie. Úlohou nového vedenia bude dodržiavanie vysoko profesionálnych vzťahov a umeleckej slobody tvorivého tímu, zvyšovanie odborných štandardov. Samozrejmosťou má byť etické správanie a zásadný postoj v tejto oblasti za každých okolností.

Angažovanosť, spolupráca, optimalizácia

Okrem iného chce zriaďovateľ našej prvej scény v kresle generálneho riaditeľa SND vidieť človeka, ktorý dokáže  reagovať na aktuálne dianie a trendy v divadelnej kultúre. Zároveň má spolupracovať s partnermi z divadelnej, akademickej, nezávislej obce, ako aj verejného a súkromného sektora. Taktiež by mal aktívne participovať na rozvoji divadelnej politiky. Od nového vedenia ministerstvo očakáva zefektívnenie riadenia SND, najmä posilnenie manažérskych kapacít. Táto zmena má spočívať nielen v profesionálne posilnenom projektovom riadení či v tvorbe rozpočtu na základe princípov programového rozpočtovania. Zároveň sa má zadefinovať spôsob výberu jednotlivých riaditeľov a riaditeliek súborov a ďalšieho tímu. Očakáva sa tiež optimalizácia organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, ktorá bude reflektovať očakávané činnosti. Rovnako sa tieto zmeny majú pretaviť aj do oblasti produkcie a práce s publikom.

Opera SND zaviedla zvýhodnené detské vstupenky. Platia až do 18 rokov
Opera SND zaviedla zvýhodnené detské vstupenky. Platia až do 18 rokov. Foto: Robert Tappert

Má byť aj krízový manažér

Vo vzťahu k rôznym krízovým situáciám sa od nového štatutára SND očakáva maximálna flexibilnosť a schopnosť jasne komunikovať. Veľkým plusom pre kandidátku či kandidáta bude schopnosť nájdenia riešení vyplývajúcich z možných obmedzení (napríklad energetická kríza, pandémia, inflácia a pod.). Ministerstvo požaduje aj realizáciu udržateľného modelu financovania jednotlivých umeleckých zložiek. Nový štatutár si má vypracovať stratégiu efektívneho využívania pridelených verejných finančných zdrojov a získavania ďalších finančných príjmov mimo štátneho rozpočtu. V súvislosti so správou štátneho majetku a budov sa od nového vedenia SND očakáva proaktívny prístup a súčinnosť pri vypracovávaní investičných plánov a ich realizácií. Veď na bedrách nového vedenia stojí realizácia rekonštrukcie Historickej budovy SND a s ňou súvisiace zabezpečenie umeleckej prevádzky.

Pohľad z hľadiska / Historická budova SND
Pohľad z hľadiska / Historická budova SND

A nielen to. Je potrebná aj modernizácia Umelecko-dekoračných dielní. Nové vedenie musí vypracovať aj návrh postupu obnovy a modernizácie javiskového, svetelného, zvukového a iného technického vybavenia hracích a skúšobných priestorov v novej budove SND.

Verejné vypočutie a nástup nového vedenia SND

Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky SND je február 2023. Do výsledku procesu verejného vypočutia rezort kultúry dočasne poveril vedením SND Mgr. Jozefa Švolíka. Proces verejného vypočutia sa riadi pravidlami smernice MK SR, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Všetky potrebné informácie o postupe verejného vypočutia  ako aj požiadavky na pracovnú pozíciu nového štatutára alebo novej štatutárky SND nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o verejnom vypočutí, na podstránke daného verejného vypočutia a tiež v novej smernici (Smernica MK SR č. 9/2021) o procese verejného vypočutia. Dokumenty si môžete pozrieť na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

One thought on “Hľadá sa nové vedenie SND: zostáva už len pár dní”

Comments are closed.

Smetana Gala
Culture Divadlo História Koncerty News Odporúčame

Národní divadlo v Prahe oslávi galakoncertom Smetana Gala 200 rokov narodenia Bedřicha Smetanu

Národní divadlo v Prahe pripravuje galakoncert Smetana Gala k 200. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu za účasti hviezd.

Read More
Amadeus / Slovenské DIvadlo Tanca / Kam za kultúrou
Culture Dance Divadlo Eventy News Odporúčame PR

Slovenské divadlo tanca uvádza nový titul. Geniálny Amadeus strieda fenomenálnu Carmen

Slovenské divadlo tanca prichádza s novinkou. Po fenomenálnom predstavení Carmen prichádza geniálny Amadeus v réžii Jána Ďurovčíka. Súbor s ním krátko po premiére mieri na turné.

Read More
Juraj Valčuha / Slovenská filharmónia
Culture Hudba Koncerty News PR

Slovenská filharmónia privíta Juraja Valčuhu. Uvedú Mahlerovu tretiu symfóniu

Slovenská filharmónia privíta vzácneho hosťa – svetovo uznávaného dirigenta Juraja Valčuhu. Spolu so sólistkou Ester Pavlů i ďalšími účinkujúcimi uvedú Mahlerovú Tretiu symfóniu.

Read More
Translate »