Novinky

Hudobné kleNoty: na ceste objavov

Hudobné kleNoty

Keď sa hudba snúbi v jedno s literatúrou. Také čosi v duchu baroka, rokoka až raného klasicizmu zažila večer v stredu 20. júla 2022 Bratislava. Obyčajná, opočúvaná, hudba známych diel neznela. Na publikum čakal nevšedný program Hudobné kleNoty. Vzkriesil v útrobách archívov pred ušami publika dobre ukryté diela z obdobia 18. storočia. Nuž, bol to večer objavovania všade prítomného krásna.

Neoklasický palác Zichyovcov v Bratislave je obľúbeným eventovým miestom. Viacero Bratislavčanov i Bratislavčaniek si tu povedalo svoje „áno“. Zavše je aj obľúbeným koncertným miestom a túto svoju povesť opäť raz palác potvrdil. Jeho nádvorie patrilo v stredu 20. júla 2022 starej hudbe. Tá znela v podaní zoskupenia Le Nuove Musiche s názvom Hudobné kleNoty, ako sme avizovali TU.

Le nuove musiche
Le nuove musiche

Zoskupenie Le Nuove Musiche iste netreba milovníkom starej hudby predstavovať. Le Nuove Musiche znamená Nová Hudba. Prináša síce starú, no dušou aj poznaním novú, nepoznanú hudbu, ktorá je príťažlivá a krásna. Poslucháčom ju chce súbor priblížiť tak, ako znela v čase svojho vzniku. Špecializuje sa najmä na obdobie monódie – čas vzniku a formovania opery, kedy sa formovali aj prvé husľové sonáty. Okrem interpretácie hudby sa ansámbl Le Nuove Musiche intenzívne venuje výskumu a uvádzaniu diel, ktoré na Slovensku nezazneli. Bývajú častým festivalovým hosťom. Minulý rok sa predstavili na festivale Viva Musica! a počas aktuálneho roka aj na festivale Pro musica nostra.

Objavná cesta za hudbou do 18. storočia

Biele pančuchy až ku kolenám, biela parochňa, úzke nohavice a bohato zdobené kabátce sme nevideli. V atmosfére však 18. storočie prítomné dozaista bolo. Publikum sa s hudobníkmi vydalo na objavnú cestu do tereziánskej doby – polovice 18. storočia až po raný klasicizmus.  Ansámbel Le Nuovo Musiche nás pozval za hudbou, ktorú počúvali Viedenčania a ktorá je nová pre človeka dneška. Toto všetko publika sprostredkovali na kópiách historických nástrojov.

Unikátny program Hudobné kleNoty predstavil neznáme diela

Program svojou formou a obsadením  predstavoval absolútny unikát. Predznamenal tiež výnimočný zážitok. Publikum nechal nahliadnuť do pokladnice hudobných archívov vo Viedni, v Bruseli či v Kremsmünstri, čo samo o sebe je skvelé  Zazneli diela Wenzela Ludwiga Radolta, Carla Kohauta, Charlesa Paula Duranta i dielo anonymného autora. Dramaturgiou koncertu zobrazili vývoj hudby od vrcholného baroka po galantný rokokový štýl.

Večer so skvelými interpretmi

Predstavili sa v zostave barokové husle – Ján Kružliak a Stanislav Palúch, barokové violončelo – Michal Sťahel, mandora/lutna Jakub Mitrík (taktiež umelecký vedúci súboru). Mali aj hosťa – barytonistu Martina Babjaka.

Le Nuove Musiche / Hudobné kleNoty / Bratislava

Zoskupenie zvolené diela interpretovalo historicky poučene, pritom dokázalo publikum dneška osloviť i strhnúť. Večer sa vyznačoval výbornou technikou hry gradujúcou v bohatých virtuóznych pasážach, citlivou interpretáciou, skvelou prácou s dynamikou i dokonalou vzájomnom súhrou mladých umelcov.

Hudobné kleNoty

Členom ansámblu dali príležitosť predstaviť sa nielen vo štvorici, ale aj ako trio s rôznou inštrumentáciou. Aj tu hráči interpretačne excelovali.

Jakub Mitrík / Le Nuove Musiche
Jakub Mitrík (umelecký vedúci)
Stanislav Palúch
Stanislav Palúch

V poslednej skladbe večera Jakub Mitrík odložil lutnu a predstavil sa s mandorou.

Ján Kružliak
Ján Kružliak
Michal Sťahel
Michal Sťahel

Keď sa hudba snúbila s literatúrou

Hudobné čísla rozdeľovala, kombinovala i vkusne a súdobo dopĺňala recitácia v podaní barytonistu Martina Babjaka. V tejto svojej úlohe exceloval v každom ohľade. Prejavil sa ako mimoriadny recitátor, ktorý si prednesom dokázal získať publikum. A navyše ho po celý čas vedel zaujať, strhnúť i pobaviť.

Martin Babjak / Hudobné kleNoty

V umeleckom prednese zaznel výber z Valaskej školy mravúv stodola. Že, akosi je vám toto dielo známe? Nemýlite sa.

Pre poučenie i pobavenie

Barokový autor a rehoľník Hugolín Gavlovič poučne kreoval dušu i e(s)tično barokového človiečika. Venoval sa vzťahom človek, spoločnosť a Boh. Poskytoval životné rady, nastavoval zrkadlo spoločnosti svojej doby a neváhal ani kriticky komentovať mravy v duchu kresťanských zásad a mravouky. Niektoré z jeho usmernení netratia ani dnes nič na svojej platnosti. Pri niektorých sa človek dneška blahosklonne pousmial, pri daktorých aj súhlasne pritakával. Mnoho ráz sme nedokázali zadržať srdečný smiech, ktorý sa publikom počas večera neraz niesol a s ktorým aj sám Gavlovič vo svojej dobe iste rátal.

Valaská škola mravúv stodola / Hudobné kleNoty
Titulný list Gavlovičovej Valaskej školy mravúv stodoly. Zdroj: Slovenská národná knižnica, Archív literatúry a umenia (Sign. B 89)

Hoci jednotlivé hudobno-literárne bloky odmeňovali prítomní poslucháči srdečným potleskom, ten záverečný bol omnoho búrlivejší, mocnejší. V tvárach publika sa zračila spokojnosť, uspokojenie, radosť i pookriatie. Vyslúžili sme si aj prídavok z ich najnovšieho CD.

Hudobné kleNoty / Bratislava

Bol to večer s krásnom starej hudby, objavovania, poučenia i rozveselenia. Svoj podiel na tom iste mali krásne, no pre nás neznáme diela skombinované s výborne zvolenými časťami Gavlovičovej Valaskej školy. Divák si odnášal výborný zážitok tak, ako to na koncertoch zoskupenia Le Nuove Musiche býva zvykom. Rovnaký program zaznel okrem Bratislavy počas predposledného júlového víkendu aj na Spiši.

Hodnotenie: 100 %

Písané z koncertu Hudobné kleNoty / Le Nuove Musiche / Bratislava, Nádvorie Zichyho paláca / 20.7.2022

Program:

 • Wenzel Ludwig Edler von Radolt (1667 – 1716): Concerto II g mol
  • recitácia: Hugolín Gavlovič (1712 – 1787): Valaská škola mravúv stodola – výber
 • Carlo Kohaut (1726 – 1784): Divertimento B dur (Divertimento molto andant – Allegretto – Menuet – Presto finale)
  • recitácia
 • Charles Paul Durant (1712 – 1769): Douetto g mol (Divertimento – Allegro – Menuet)
  • recitácia
 • Carlo Kohaut: Trio B dur (Divertimento l´Amoreux – Le Badinage – Minuetto – La Joye)
  • recitácia
 • Anonym: A – KR 133 IV/d: Kvarteto pre dve husle, violončelo a mandoru (Entreè – Menuet I – Boureè – Aria – Menuet II – Finale)

Zdroj: Archív Slovenská národná knižnica

Foto: Simona Babjaková

Alexander Fellmayer ako Mozart_Foto Petra Bošanská
Culture Hudba News Podujatia PR

Mozart pozýva deti do košickej filky

Mozart pozýva deti do košickej filky. Spoznajte spolu s deťmi život i dielo nesmrteľného skladateľa s košickými filharmonikmi a Gabrielom Rovňákom!

Read More
Kam za kultúrou? Koncertné TOP tipy najbližších dní
Culture Festivaly Hudba Kam za kultúrou Koncerty News Odporúčame PR

Kam za kultúrou? Koncertné TOP tipy najbližších dní (25/2024)

Kam za kultúrou v najbližšie dni? Odpoveďou sú festivaly a zaujímavé koncertné stretnutia pre malých a veľkých. TOTO sú naše TOP tipy!

Read More
Komorný zbor Konzervatória
Culture Hudba Kam za kultúrou Koncerty News Odporúčame PR

„Dve krásy – jeden duch“ – dva večery s velikánmi v podaní Konzervatória

„Dve krásy – jeden duch“. Dva večery s velikánmi chorálovo-organovej tvorby v podaní najstaršieho slovenského konzervatória a hostí.

Read More
Translate »