Novinky

Musica aeterna pokračuje v projekte Vďakyvzdania sv. Cecílii. Sancta Caecilia VIII. prepojí Nitru, Trenčín a Bratislavu

Sancta Caecilia / Musica Aeterna 2022

Najstarší profesionálny súbor starej hudby na Slovensku prináša v novembri aj tradičné koncerty venované pocte a vďaky vzdávaniu patrónke hudobníkov, sv. Cecílií. Tohtoročná edícia Sancta Caecilia VIII. prepojí Trenčín a Nitru a druhým rokom aj Katedrálu sv. Martina v Bratislave.

Vzdávanie hudobnej pocty i vďaky patrónke hudobníkov sv. Cecílií má svoju historickú tradíciu. Na Slovensku sa cecílianska tradícia najväčšmi rozvinula v 19. storočí. V Dóme sv. Martina v Bratislave sa pravidelne konali – aj v stredoeurópskych reláciách ojedinelé – cecílianske slávnosti, ktorých rozkvet súvisel so založením Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina (Kirchenmusikverein zu St. Martin, 1833), hoci ich korene sú staršieho dáta (poznáme diela z konca 18. storočia, ktoré boli uvádzané v Prešporku),hovorí Peter Zajíček. Tradíciu vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov sv. Cecílii rozvíja a oživuje súbor starej hudby Musica aeterna pod umeleckým vedením Petra Zajíčka už ôsmym rokom. Aktuálna edícia pokračuje pod názvom SANCTA CAECILIA VIII.

Sancta Caecilia / Musica Aeterna 2022
Musica aeterna počas bratislavského vďakyvzdávania sv. Cecílie v Katedrále sv. Martina. Foto: Simona Babjaková

Úvodným bude koncert v Trenčíne, ktorý sa uskutoční 19. novembra 2023 v priestoroch refektára Piaristického gymnázia o 18:00. V predvečer sviatku 21. novembra o 19:00 koncert zaznie v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre. Musica aeterna pod umeleckým vedením Petra Zajíčka, zbor Vox aeterna so zbormajsterkou Zuzanou Buchovou Holičkovou a sólistami sopranistkou Lenkou Máčikovou a tenoristom Matúšom Šimkom 22. novembra  –  v deň svätenia sviatku sv. Cecílie –  rozozvučí  bratislavskú Katedrálu sv. Martina o 18:00 hod. V priestoroch Katedrály sv. Martina, kde ceciliánska tradícia vznikla a kde sa dlhé roky aj pestovala, sa tak v obnovenej edícií, stane druhým rokom.

Dom sv. Martina
Katedrála sv. Martina v Bratislave. Zdroj: Wikimedia Commons

Kto bola svätá Cecília?

Cecília patrí medzi sedem žien – mučeníčok, ktoré sú spomínané v rímskom kánone. Jej spomienke je zasvätená bazilika v Ríme. Titul rímskej baziliky sv. Cecílie je prastarý, s určitosťou datovaný ešte pred rokom 313, tzn. v časoch Konštantína. Jej sviatok sa slávi v tejto bazilike už od roku 545. Pochovanli ju v katakombách sv. Kalixta, popri takzvanej Krypte pápežov. Pápež Paschál I., veľký ctiteľ svätice, preniesol neskôr jej telo do krypty baziliky. 

sv. Cecília

V pôvodnej verzii jej príbehu je málo toho, čo by naznačovalo súvislosť s hudbou. Avšak v priebehu 15. storočia sa objavil nový obraz Cecílie ako speváčky a hráčky na organe, nástroji, o ktorom sa predpokladá, že sama vynašla a bola ustanovená za patrónku hudby. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Musica Aeterna
Jeseň 2023 so súborom starej hudby Musica aeterna

Atribútom svätice sa stal prenosný organ – portatív. Zároveň to bolo obdobie, kedy si hudobníci, ako vyznávači ušľachtilého umenia, začali uvedomovať potrebu – podobne ako remeselníci – formovať sa  do cechu, pod ochranou kresťanského patróna. V 16. storočí bolo v Európe založených niekoľko hudobných spoločností zasvätených svätej Cecílii, ktoré oslavovali hudobné umenie 22. novembra, dátumu predpokladaného výročia jej mučeníctva.

Musica aeterna nadväzuje projektom SANCTA CAECILIA na starobylú tradíciu

V 19. storočí sa kult sv. Cecílie stále viac špecifikoval na oblasť cirkevnej a najmä cirkevnej vokálnej hudby. Zaslúžilo sa o to vzmáhajúce sa reformné hudobno-cirkevné hnutie katolíckej a čiastočne aj evanjelickej cirkvi, nazvané cecilianizmus, ktoré svoj názov odvodilo od mena patrónky hudby a identifikovalo sa s princípmi návratu k vokálnym formám cirkevnej hudby, v zmysle ich renesancie či obnovy.

Článok pokračuje pod reklamou

Slávenie sviatku sv. Cecílie v minulosti prebiehalo tiež formou duchovných koncertov, na ktoré nadväzuje aj tento projekt. “Programovú oporu našli v prvom štatúte spolku Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina (Kirchenmusikverein zu St. Martin, 1833, vydanom v roku 1834, ktorým sa v bode 14 stanovil Ceciliánsky deň (Der Caecilien-Tag). Stal sa cirkevnou slávnosťou sviatku sv. Cecílie. Náročný výber liturgickej hudby mal pozdvihnúť slávnostnú bohoslužbu a dodať jej lesku. Túto jedinečnú liturgickú tradíciu spolok pietne zachovával do začiatku 20. storočia,” dodáva k histórii cecílianskej tradícii Peter Zajíček.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Jubilejný Bratislava Mozart Festival odštartovalo Mozartovo Requiem. Bolo to pôsobivé, éterické a interpretačne strhujúce
Mozartovo Requiem odštartovalo jubilejný Bratislava Mozart Festival. Bolo pôsobivé, éterické a strhujúce

Jubilujúca Musica aeterna s Händlovou Ódou oslávi sv. Cecíliu

“Náš cyklus Sancta Caecilia bude v tomto jubilejnom roku vyzdobený skutočným šperkom baroka, bude to dielo G. F. Händla Cecilianska óda, HWV 76. Na tomto projekte vystúpi opäť už spomínaná Lenka Máčikova a Matúš Šimko. Budeme prizývať aj zahraničných kolegov, hlavne hudobníkov hrajúcich na dobových dychových nástrojoch. So súborom Musica aeterna vystúpi aj jeho dcérsky vokálny súbor Vox aeterna. Toto dielo chceme tiež uviesť v Nitre a v Trenčíne,” priblížil našej redakcii tohtoročný program umelecký vedúci súboru Peter Zajíček.

Musica aeterna
Musica aeterna. Foto: Simona Babjaková

Koncerty vďakyvzdania v Trenčíne, Nitre a Bratislave rozozvučí majstrovské dielo Georga Friedricha Händla Óda na deň sv. Cecílie, HWV 76, v ktorej zhudobnil báseň Johna Drydena. Podľa údajov z partitúry ju skladateľ napísal medzi 15. – 24. septembrom 1739.

Spravil tak vtedy ešte pod pôvodným Drydenovým pomenovaním Pieseň  ku dňu svätej Cecílie. Bežnejší názov Óda na deň. sv. Cecílie sa objavuje až v prvom Randalovom vydaní z roku 1771.

Chválospev uvádzali na kráľovskom dvore

Báseň anglického básnika Johna Drydena vznikla ešte v roku 1687 a Händel v zhudobnení používa rôzne kompozičné techniky. Činil tak v snahe vystihnúť afekty jednotlivých častí slôh. Hlavnou témou je chválospev na moc hudby. Vychádzal pritom z pytagorejskej tradície vnímania hudby a tvrdenia, že pohyb kozmických telies a ľudskej duše je odrazom číselných pomerov intervalov. Podľa tohto učenia je samotná hudba, vo svojej číselnej podstate, odrazom usporiadania sveta a môže ovplyvniť myseľ a charakter človeka. Preto má hudba významné miesto vo výchove a spoločnosti. Händlove ódy uvádzali väčšinou na londýnskom dvore pre úzky kruh poslucháčov, prakticky bez väčšieho povšimnutia zo strany verejnosti. Óda na deň sv. Cecílie je výnimkou. Premiérovo pred širokým publikom zaznela 22. novembra 1739 v Londýne v divadle Theatre Lincoln´s Inn Fields s veľkým úspechom. Následne ju uvádzali opakovane (za Händlovho života 9x). Jej árie sa stali rýchlo populárne a publikované. 

Už úvodný zbor je jasnou a radostnou oslavou sily hudby, Händlove hudobné linky vyvierajú ako večná, hojná a nezastaviteľná sila – sila tak zásadná, že ju nikdy nemožno utlmiť, alebo ovládať. Úvodné slová „From harmony…“ sú vhodne zabalené do toho najzmyselnejšieho a najmajestátnejšieho harmonického prejavu. Jubal, Orfeus, sv. Cecília, hudba sfér, posledný súd – to všetko sú ingrediencie v bohatej zmesi klasických kresťanských obrazov Drydenovej básne a jedinečnej Händlovej hudby.

SANCTA CAECILIA VIII / Trenčín / Kam za kultúrou
SANCTA CAECILIA VIII / Nitra / Kam za kultúrou

Usporiadateľom je o.z. MUSICA AETERNA v spolupráci s Klubom priateľov klasickej hudby v Trenčíne a Mestom Nitra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner a Nadácia mesta Bratislavy. Vstupné je dobrovoľné. Podporiť koncert v Bratislavu môžete aj cez www.ticketportal.sk

— 

TS, Musica aeterna

Foto: Simona Babjaková

Zdroj: Musica aeterna

Redakciu informovala Eva Slaninková, Musica aeterna, o.z.

*** Správu sme redakčne upravili (red) ***

Komorný zbor Konzervatória
Culture Hudba Kam za kultúrou Koncerty News Odporúčame PR

„Dve krásy – jeden duch“ – dva večery s velikánmi v podaní Konzervatória

„Dve krásy – jeden duch“. Dva večery s velikánmi chorálovo-organovej tvorby v podaní najstaršieho slovenského konzervatória a hostí.

Read More
Spišské divadlo
Culture Divadlo News Odporúčame Podujatia PR

Spišské divadlo na záver sezóny na festivale v Martine aj so Zlatou labuťou

Spišské divadlo čaká záver sezóny. Uvedie dve derniéry a vystúpi na festivale v Martine. Čaká ho aj tradičný galavečer Zlatá labuť.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Hudba Koncerty News Odporúčame PR

Slovenská filharmónia exkluzívne aj na záver 75. sezóny

Záver jubilejnej sezóny sa blíži. Slovenská filharmónia dá bodku za 75. koncertnou sezónou naozaj veľkolepo.

Read More
Translate »