Novinky

Rok po požiari vstupuje Kino Lumière do finálnej fázy rekonštrukcie

Rok po požiari v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu (SFÚ) vstupuje Kino Lumière do finálnej fázy rekonštrukcie...

V septembri uplynul rok od požiaru v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktoré sa nachádza v priestoroch Kina Lumière. Požiar zasiahol objekt na Špitálskej ulici v Bratislave krátko pred plánovanou rekonštrukciou kina. Kino Lumière zostalo od 20. septembra 2022 pre verejnosť zatvorené a aktuálne realizuje finálnu fázu rekonštrukcie, ktorá zvýši komfort jeho návštevníkov.

Hoci Kino Lumière požiar priamo nezasiahol, jeho dôsledky boli natoľko rozsiahle, že všetky priestory kina, projekčné technológie, vzduchotechnické rozvody, steny, podlahy aj kreslá v kinosálach si vyžiadali náročné čistenie. Z tohto pohľadu mal požiar dosah aj na plánovanú rekonštrukciu. „Čistenie a dekontamináciu objektu od agresívnych sadzí realizovala vysúťažená spoločnosť SANAC, s.r.o. od októbra do polovice decembra 2022,“ hovorí Marta Šuleková, riaditeľka Útvaru ekonomiky a manažmentu SFÚ.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
BIB
V bratislavskej BIBIANE otvorili 29. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

Podľa jej slov „požiar vstúpil do už rozbehnutého verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby kina. Ponuky sa vyhodnocovali v decembri minulého roka, no samotná rekonštrukcia sa začala až o päť mesiacov neskôr, pretože jej nevyhnutnou podmienkou bolo právoplatné stavebné konanie, ktoré nariadil stavebný úrad. Stavebné povolenie sa nám podarilo získať v rekordne krátkom čase, za čo sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným inštitúciám, predovšetkým Mestskej časti Bratislava – Staré mesto.“ SFÚ ho získal 22. mája 2023 a v ten istý deň stavenisko odovzdal zhotoviteľovi rekonštrukcie. Tú realizuje spoločnosť NTJ, s.r.o. na základe projektovej dokumentácie  spoločnosti DARK BLUE studio, s.r.o.

Rekonštrukcii predchádzalo čistenie priestorov po požiari

Rekonštrukcia sleduje zámer vybudovať z Kina Lumière moderný priestor pre milovníkov filmového umenia a zvýšiť komfort jeho návštevníkov. „Legendárne Kino Lumière dobre poznáme ako jeho pravidelní návštevníci, preto sme intenzívne vnímali jeho ´ducha´, no súčasne i jeho stav,“ hovoria architekti Zuzana Čižmárová a Peter Štrpka zo spoločnosti DARK BLUE studio, ktorí sú autormi projektu rekonštrukcie kina. „V ateliéri máme bohaté skúsenosti s projektami kín na Slovensku aj v zahraničí, preto sme v Kine Lumière pociťovali rozpor medzi tým, čo sa aktuálne v projektoch kín rieši a aké je Kino Lumière dnes. Ide predovšetkým o technický a technologický stav, ktorý je chtiac-nechtiac poplatný dobe vzniku. Kinotechnológie kráčajú vpred prudkým tempom a kino sa im musí prispôsobiť, ak si chce zachovať priazeň fanúšikov.“

Inzercia. / Článok pokračuje pod reklamou

Podľa manažérky Kina Lumière Zity Hosszúovej „rekonštrukcia predstavuje dôležitú technologickú, energetickú i bezpečnostnú revitalizáciu objektu. Jej predmetom je kompletná výmena elektriky a zrealizuje sa aj nová vzduchotechnika. Existujúci systém centralizovanej chladiacej sústavy vymení systém so samostatnými vzduchotechnickými jednotkami pre každú jednu kinosálu. Vďaka tejto zmene sa výrazne zlepší cirkulácia a kvalita vzduchu v jednotlivých sálach.“ Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena troch digitálnych projektorov, ktoré nezvratne poškodilo zamorenie požiarnymi splodinami. Z rovnakých dôvodov sa v kinosálach menia obklady stien, koberce a plátna. Sedačky zostávajú pôvodné – vyčistené a repasované.

Najviditeľnejšou zmenou pre divákov bude úprava foyeru

Viditeľnou zmenou rekonštrukcie je aj úprava foyeru, ktorý doteraz neprešiel podstatnejšou renováciou. „Kino bude viac v kontakte s kaviarňou vďaka novému presklenému prepojeniu s foyerom, čo priestoru dodá úplne novú dynamiku. Vo foyeri bude zároveň odstránený podhľad z roku 2011 a priznaný vysoký strop objektu. Zmení sa i pult predaja vstupeniek a vytvorí sa predajné miesto a zázemie predajne Klapka.sk, ktorá sa do kina presťahuje z Grösslingovej ulice,“ približuje Hosszúová. V priestore sa bude nachádzať aj špeciálna vitrína s edičnými produktami SFÚ.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Dominika Kováčiková / 1. miesto / Maľba 2023
Najlepší mladí maliari tohto roka sú známi. Odborná porota vybrala víťazky súťaže Maľba 2023

Architekti Zuzana Čižmárová a Peter Štrpka pri vstupe do projektu rekonštrukcie kina vychádzali z toho, že „Kino Lumiére je špecifické svojím zameraním aj významom. Jeho úlohou je zachovávať históriu slovenskej kinematografie, byť v priamom dotyku s tvorcami a zároveň byť súčasťou európskej umeleckej kinematografie. To všetko sme si hlboko uvedomovali. K projektu rekonštrukcie sme preto pristupovali s veľkým rešpektom.“ 

Rok po požiari v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu (SFÚ) vstupuje Kino Lumière do finálnej fázy rekonštrukcie...
Rok po požiari v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu (SFÚ) vstupuje Kino Lumière do finálnej fázy rekonštrukcie...

Podľa nich „hlavnou úlohou bolo zosúladiť najnovšie technologické a technické riešenia so zachovaním spiritu legendárneho kina. Uskutočnilo sa veľa stretnutí, diskusií a množstvo prezentácií riešení, na ktorých sme sa snažili nájsť balans medzi aktuálnou technológiou vrátane predstáv o komforte návštevníkov so správnou mieru nostalgie a géniom loci tejto legendárnej inštitúcie. Z debát sa vykryštalizoval finálny pohľad na Kino Lumière ako na priestor spájajúci artové kino s galériou, ktorá má pri prezentovaní kvalitného filmového umenia ambíciu osloviť návštevníkov aj inými druhmi vizuálnych médií – fotografiou, plagátom, grafikou a podobne. Súčasne sme ale mali aj snahu o silnejšie prepojenie kina s kaviarňou, aby komunita priateľov kina mala priestor na stretnutia pred aj po predstavení. Zároveň to malo zostať to známe útulné kino, kam sa človek teší, že uvidí dobrý film a pri tom sa stretne aj so známymi.“

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Jesenný cyklus koncertov / Kam za kultúrou
Jesenný cyklus koncertov v Cíferi píše 25. ročník. Začína už túto nedeľu

Kompletná rekonštrukcia Kina Lumière podľa zmluvy z marca 2023, uzatvorenej medzi SFÚ a zhotoviteľom stavby, bola v hodnote 1 661 867,12 eur. Počas realizácie sa navýšila na 1 896 205,40 eur z dôvodu inflácie a doplnenia projektu o výťah. Ním chce kino zabezpečiť prístup do kinosál v suteréne aj pre návštevníkov s obmedzenou mobilitou. Pre výťah SFÚ v súčasnosti realizuje len potrebnú stavebnú prípravu vrátane inžinierskych sietí. Zariadenie výťahu osadia do priestoru dodatočne počas prevádzky.

Otvorenie kina závisí od kolaudačného rozhodnutia

Kino Lumière je zatvorené už rok. Na základe ohlasov verejnosti i podľa vyjadrení zástupcov kultúrnej a filmárskej obce jeho zatvorenie významne zasiahlo do kultúrneho života mesta. SFÚ má preto ako prevádzkovateľ veľký záujem otvoriť hneď, ako to bude možné. Podľa zmluvy so zhotoviteľom stavby má byť rekonštrukcia ukončená 29. septembra, pre otvorenie kina však bude rozhodujúca dĺžka kolaudačného konania. „Kino Lumière je dôležitým kultúrnym stánkom. Jeho výpadok pociťujú mnohí, a preto je jeho otvorenie teraz pre nás kľúčová vec,“ hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Bratislava Mozart Festival oslavuje jubileum!
Bratislava Mozart Festival oslavuje jubileum!

 „Kaviareň by sme radi otvorili koncom októbra a veľmi dúfame a veríme v to, že štyri kinosály nášho Kina Lumière – kina Slovenského filmového ústavu sprístupníme prvým návštevníkom ešte v predvianočnom čase. Slávnostné otvorenie a predstavenie kina filmárskej a odbornej verejnosti pripravíme neskôr. Najdôležitejšie je sprístupniť kino bežným divákom, ktorí nám počas celého roka dávajú vedieť, že im chýba. Presný termín budeme okamžite komunikovať po správoplatnení kolaudačného rozhodnutia.“

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Festival Film a architektúra 2023
Dvanásty ročník festivalu Film a architektúra predstaví najlepšie mesto na svete i hranú snímku z blízkej budúcnosti

Kino Lumière bolo naposledy v riadnej prevádzke ešte pred pandémiou v roku 2019 a jeho projekcie navštívilo viac ako 120 000 divákov. Jeho otvorením chce SFÚ osláviť tohtoročné 60. výročie vzniku. Počas zatvorenia Kino Lumière premietalo na viacerých miestach a prinášalo filmy v súlade s vlastnou dramaturgickou líniou. Projekcie sa realizovali na pôde Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) a v kinosále novootvorenej zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie (SNG), kde kino i naďalej premieta spravidla každý utorok, sobotu a nedeľu. Počas prázdnin otvorilo po prvýkrát aj letné kino Lumière pod Palmou v Novej Cvernovke.

Po otvorení nadviaže na osvedčený dramaturgický plán

Po otvorení chce nadviazať na osvedčený dramaturgický plán s dôrazom na európsky a slovenský film. Pripravuje program, v ktorom sa zameria na dospelého aj detského diváka vrátane vzdelávacích projektov a obľúbených cyklov. „Dúfame, že po rekonštrukcii, ktorá ponúkne divákom zážitok z kvalitného obrazu a akustiky, klímy a samotného prostredia, sa bude dať stále vnímať charakteristické čaro Kina Lumière,“  dodávajú na záver architekti Zuzana Čižmárová a Peter Štrpka.

TS, SFÚ, www.sfu.sk

Zdroj: SFÚ

Redakciu informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ

*** Správu sme redakčne upravili (red) ***

Komorný zbor Konzervatória
Culture Hudba Kam za kultúrou Koncerty News Odporúčame PR

„Dve krásy – jeden duch“ – dva večery s velikánmi v podaní Konzervatória

„Dve krásy – jeden duch“. Dva večery s velikánmi chorálovo-organovej tvorby v podaní najstaršieho slovenského konzervatória a hostí.

Read More
Spišské divadlo
Culture Divadlo News Odporúčame Podujatia PR

Spišské divadlo na záver sezóny na festivale v Martine aj so Zlatou labuťou

Spišské divadlo čaká záver sezóny. Uvedie dve derniéry a vystúpi na festivale v Martine. Čaká ho aj tradičný galavečer Zlatá labuť.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Hudba Koncerty News Odporúčame PR

Slovenská filharmónia exkluzívne aj na záver 75. sezóny

Záver jubilejnej sezóny sa blíži. Slovenská filharmónia dá bodku za 75. koncertnou sezónou naozaj veľkolepo.

Read More
Translate »