Novinky

Slovenská filharmónia bilancovala rok 2022

Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia bilancovala rok 2022 po ekonomickej i dramaturgickej stránke. Zároveň prezradila svoje plány nielen na najbližšie týždne do konca aktuálnej sezóny, ale čo-to poodhalila aj z dramaturgie nasledujúcej, jubilejnej koncertnej sezóny či najbližšieho ročníka Bratislavských hudobných slávností. V tejto časti sa budeme venovať bilancovaniu roka 2022.

Slovenská filharmónia informovala verejnosť i zástupcov médií nielen o ekonomickej či dramaturgickej stránke roka 2022, ale aj o plánoch na novú sezónu. Učinili tak na verejnom odpočte v utorok 23. mája 2023 jej zástupcovia – generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, Marián Turner, dramaturgovia Juraj Bubnáš a Kristína Gotthardtová, ako aj Izabela Pažitková za prestížny festival Bratislavské hudobné slávnosti.

Slovenská filharmónia / Verejný odpočet za rok 2022
Foto: Silvia Mária Petrovits

Začiatkom roka 2022 nastúpil po dlhoročnom generálnom riaditeľovi Slovenskej filharmónie, prof. Mariánovi Lapšanskom, jej súčasný generálny riaditeľ, pán Marián Turner. Hoci časť roka Slovenská filharmónia bola v tieni pandémie, ani ona a ani jej publikum sa na rok 2022 sťažovať nemôžu. Bol úspešný v každom ohľade.

Slovenská filharmónia hospodárila na výbornú, rok ukončila so ziskom

K verejnému odpočtu patria aj čísla. Ako si hospodársky viedla Slovenská filharmónia pod novým vedením počas uplynulého roka? Schválený rozpočet štátnej príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, Slovenská filharmónia, bol k 1.1.2022 vo výške 9.410.214 eur. Z toho dotácia zo štátneho rozpočtu mala byť pôvodne 7.670.364 eur, no v priebehu roka ju upravili na 9.079.049 eur.

Náklady stúpli po uvoľnení opatrení

Ku koncu uplynulého roka predstavovali náklady celkovú výšku 11.910.213 eur. Po uvoľnení protipandemických opatrení sa zvýšil počet zájazdov umeleckých telies a s čím súvisel aj nárast cestovných  nákladov. Okrem iných položiek sa do nákladov premietli aj honoráre domácich a zahraničných umelcov vo výške 1.250.131 eur. Tiež sa dofinancoval 57. ročník BHS, realizácie koncertov umeleckých telies SF v slovenských mestách a propagačné aktivity súvisiace so 74. koncertnou sezónou SF. V rámci prioritných projektov sa na podporu ukrajinských umelcov uskutočnil dňa 26.6.2022 „Mimoriadny koncert Charkivského národného akademického divadla opery a baletu“.

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU

Na rekonštrukciu strechy Reduty vyčerpala Slovenská filharmónia 83.559,17 eur. zostatok v sume 693.830,83 eur presunuli do roku 2023. Výnosy tak dosiahli výšku 12.551.635 eur. Z nej predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu 10.699.606 eur. Výnosy z vlastnej činnosti sú vo výške 1.852.029 eur. Slovenská filharmónia v roku 2022 vykázala kladný hospodársky výsledokzisk vo výške 641.422 eur.

Pokračuje sa aj v streamovaní

Keďže časť minulého roka bola stále pod vplyvom pandémie, pokračovalo sa aj v streamovaní koncertov. V priebehu roka 2022 odvysielala, zaznamenala a do online archívu uložila celkom 65 nových koncertov. Tri z nich – 2 orchestrálne a 1 komorný koncert – odvysielala LIVE ešte počas januára 2022. Ostatné koncerty nevysielala Slovenská filharmónia v reálnom čase. Sprístupnila ich po ich spracovaní v online archíve, kde sa dnes nachádza viac ako 1000 záznamov jedinečných koncertov s inšpiratívnou dramaturgiou a výbornými umelcami. Od septembra minulého roka ponúka divákom záznamy vo vysokom rozlíšení na platforme VIMEO. Priemerná návštevnosť jej koncertov v online priestore v roku 2022 bola počas koronakrízy s prítomnosťou obecenstva v sieni a s online divákmi 4048 divákov. Skoro o tisícku menšia priemerná návštevnosť koncertov v online priestore bola pri tých koncertoch, ktoré boli bez prítomnosti publika v sieni. Len s online návštevníkmi dosiahla vtedy 3 200 divákov.

1. hapticko-zvuková pômôcka pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov / Slovenská filharmónia
Hapticko-zvuková pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov Slovenskej filharmónie patrí k jej zaujímavým aktivitám z roku 2022.

Slovenskej filharmónii sa darilo aj po dramaturgickej stránke

Okrem hospodárskej stránky sa jej trom umeleckým telesám darilo na výbornú aj po dramaturgickej. V roku 2022 orchester Slovenská filharmónia zrealizoval 90 výkonov. Spolu uskutočnil 65 symfonických a symfonicko-vokálnych koncertov na svojom domovskom pódiu, 18 koncertov v zahraničí a 7 v rámci Slovenska. Nedávno ocenený Slovenský filharmonický zbor zrealizoval v minulom roku 39 výkonov. Z toho 11 bolo v rámci abonentných koncertov SF a 2 na BHS. Na Slovensku odohral 5 koncertov a v zahraničí 21. A do tretice. V uplynulom roku Slovenský komorný orchester realizoval 48 koncertných výkonov, z toho 21 v koncertných cykloch SF a na BHS, 21 koncertov na Slovensku a 6 koncertov v zahraničí. Veľmi úspešné boli aj komorné koncertné cykly. Tie mali v priebehu roka minulého roka vysokú návštevnosť i pozitívny ohlas verejnosti.

Orchester Slovenská filharmónia v roku 2022 v znamení inšpiratívnych spoluprác i zahraničných koncertov

Z 90 výkonov, ktoré v roku 2022 realizoval orchester Slovenská filharmónia, bolo 65 symfonických a symfonicko-vokálnych koncertov na pôde Slovenskej filharmónie. V zahraničí odohral 18 koncertov a ďalších 7 v rámci Slovenska. Na domácej pôde spolupracoval so zaujímavými dirigentami i sólistami z rôznych končín sveta. Popri šéfdirigentovi Danielovi Raiskinovi hosťovali dirigenti James Judd, Emmanuel Villaume, Andrej Borejko, Juraj Valčuha, George Pehlivanian, Markus Poschner, Alexandre Bloch, Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi, Peter Feranec, Rastislav Štúr, Martin Leginus, Ondrej Olos a Marián Lejava.

SF Slovenská filharmónia / Kam za kultúrou
Slovenská filharmónia. Foto: Peter Brenkus

V rámci abonentných koncertov sa ako sólisti predstavili klaviristi Alexei Volodin, Andrew von Oeyen, Leo de María, Dejan Lazić, Zhang Zuo „Zee Zee“ a Eva Varhaníková.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Leo de María
Leo de María: prvý Španiel, ktorý dobyl 2. miesto v klavírnej súťaži J. N. Hummela

Z hráčov na sláčikové nástroje to boli huslisti Gil Shaham, Simone Lamsma, Milan Paľa, Milan Al-Ashhab, Jan Mráček a Jarolím Emmanuel Ružička, violončelisti Pablo Ferrández, Alban Gerhardt a Petr Nouzovský. Divákov potešili aj ďalší sólisti. Patrili k ním klarinetisti Martin Adámek a Pablo Barragán, hornista Radek Baborák či trubkár Rastislav Suchan. Sólistami vokálnych a symfonicko-vokálnych koncertov boli zahraniční i domáci vokálni interpreti: Polina Shamaeva, Adam Plachetka, Jana Kurucová, Slávka Zámečníková, Simona Houda Šaturová, Lenka Máčiková, Jana Juríčková, Martina Masaryková, Terézia Kružliaková, Juraj Hollý, Martin Gyimesi, Ľudovít Ludha a Gustáv Beláček.

Úspechy zbieral aj v zahraničí

Orchestru Slovenská filharmónia sa vďaka lepšej globálnej pandemickej situácii podarilo realizovať aj koncerty v zahraničí. V marci 2022 orchester vystúpil na koncerte vo viedenskom Konzerthause v rámci cyklu Great Voices. Sprevádzal tam svetoznáme operné divy Pretty YendeNadine Sierra pod taktovkou dirigenta Pabla Mielga. V tom istom mesiaci uskutočnila Slovenská filharmónia aj európske turné. So šéfdirigentom Danielom Raiskinom a klaviristom Alexeiom Volodinom odohrala spolu 6 koncertov v Nemecku (Kolín nad Rýnom, Wiesbaden) a Rakúsku (2x Villach, Kufstein, Dornbirn). 

Januárové koncerty so šéfdirigentom Danielom Raiskinom
Daniel Raiskin so Slovenskou filharmóniou počas skúšky. Foto: Alexander Trizuljak

Na prelome mája a júna 2022 prijal orchester opätovné pozvanie na festival InClassica Dubai International Music Festival v Spojených arabských emirátoch. Tu odohral 6 koncertov s dirigentmi Danielom Raiskinom a Gergelyom Madarasom, a sólistami Andreiom Ionitom, Danielom Hopeom, Marcom Bouchkovom, Mariom Pietrodarchim, Borisom Allakhverdyanom a Fumiakim Miurom. Slovenská filharmónia účinkovala 9. júna 2022 na otváracom koncerte festivalu Smetanova Litomyšl, na ktorom sa spoločne s Danielom Raiskinom predstavila so sólistami Adamom PlachetkomJanou Kurucovou. Koncert naživo vysielala Česká televízia.

SF / Murten Classic
Koncert SF na Murten Classic 2022.

V auguste orchester SF účinkoval na prestížnom festivale Murten Classics. Tu vystúpil na dvojici koncertov s huslistkou Eldbjørg Hemsing pod taktovkou dirigenta Christopha-Mathiasa Muellera a na jednom koncerte s dirigentom Danielom Raiskinom a huslistom Anatolom Tothom. Tento koncert tiež zaznamenali pre rozhlasové vysielanie Schweizer Radio und Fernsehen (SFR).

Aj na Slovensku bol festivalovým hosťom

Na Slovensku sa orchester Slovenská filharmónia predstavil spoločne so Slovenským komorným orchestrom, Slovenským filharmonickým zborom, vokálnymi sólistami, klaviristom Marianom Lapšanským a dirigentom Martinom Leginusom na 67. ročníku music festival Piešťany. Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor spoločne účinkovali tiež aj na festivale Divergencie v Skalici a orchester na festivale Symfónia umenia, kde sprevádzal svetoznámeho tenoristu Josého Curu.

Uskutočnil aj CD nahrávky

Realizáciou štúdiovej nahrávky skladieb Sedmohradsko, požehnaná krajinaPosviacka zástavy, pochod pre orchester uzavrela v júni 2022 Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom projekt nahrávania kompletnej orchestrálnej tvorby Jána Levoslava Bellu s použitím orchestrálnych materiálov vydávaných v Hudobnom centre. Nahraté diela budú po postprodukcii vydané v rámci edície propagačných CD Slovenskej filharmónie.

Aký bol rok 2022 pre Slovenský filharmonický zbor?

Ďalším z umeleckých telies SF je Slovenský filharmonický zbor. Ten v roku 2022 realizoval 39 výkonov, z toho 11 v rámci abonentných koncertov SF. Dva koncerty odohral aj na BHS. Vydal sa na domáce i zahraničné turné, pričom odohral 5 koncertov na Slovensku a 21 koncertov v zahraničí. Pod vedením Daniela Raiskina uviedla mužská časť SFZ so sólistkou Polinou Shamaevou Rapsódiu pre alt, mužský zbor a orchester, op. 53 Johannesa Brahmsa. Ženská časť SFZ uviedla Planéty Gustava Holsta na záverečných koncertoch sezóny v júni 2022. Na abonentných koncertoch 2. a 3. júna (Koncert solidarity v spolupráci so Slovenským Červeným krížom) s dirigentom Martinom Leginusom a vokálnymi sólistami uviedol SFZ dielo Rekviem d mol Wolfganga Amadea Mozarta.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Koncert solidarity SF
Koncert solidarity v Slovenskej filharmónie s atmosférou éterickosti aj na obrazovkách RTVS

S úspechom po boku Berlínskych filharmonikov

Slovenský filharmonický zbor po uvoľnení opatrení oživil svoje hosťovania v zahraničí aj na Slovensku. V apríli 2022 sa po prvýkrát predstavil na Veľkonočnom festivale (Osterfestspiele) v Baden-Badene (Nemecko) v scénickom uvedení opery Piková dáma a v koncertnom uvedením opery Jolanta Piotra Iľjiča Čajkovského s Berlínskymi filharmonikmi a Kirillom Petrenkom. Koncertným predvedením Pikovej dámy sa SFZ prezentoval aj na abonentných koncertoch v Berlínskej filharmónii, pričom koncert 24. apríla 2022 zaznamenalo a naživo vysielali v digitálnej koncertnej sieni Berlínskej filharmónie.

Piková dáma so Slovenským filharmonickým zborom na Veľkonočnom festivale v Baden-Badene. / Slovenský filharmonický zbor
Piková dáma so Slovenským filharmonickým zborom na Veľkonočnom festivale v Baden-Badene.

Z nemeckých miest do európskeho hlavného mesta kultúry

V máji 2022 zbor účinkoval vo Viedenskej štátnej opere v obnovenej opernej produkcii Boris Godunov Modesta Petroviča Musorgského s dirigentom Sebastianom Weiglom. V júni 2022 mužská časť SFZ účinkovala v oratóriu Oidipus Rex Igora Stravinského na festivale Le Grand RituelMusikkollegium Winterthur a dirigentom Jackom van Steenom vo švajčiarskom Winterthure. Koncerty SFZ s Dortmundskými filharmonikmiBelehradskou filharmóniou v rámci Beethovenovho maratónu pod vedením dirigenta Gabriela Feltza sa uskutočnili v nemeckom Dortmunde a v srbskom Novom Sade, ktorý sa hrdil titulom Európske hlavné mesto kultúry. Zbor sa tam predstavil 26. 6. 2022 v Symfónii č. 9 Ludwiga van Beethovena. Ich vystúpenie naživo odvysielala Srbská národná televízia.

Slovenský filharmonický zbor a zbormajster Jozef Chabroň. Foto: J. Lukáš
Slovenský filharmonický zbor a zbormajster Jozef Chabroň. Foto: J. Lukáš

Záver sezóny 2021/2023 patril hosťovaniu po Slovensku

V závere sezóny, v júni a júli sa uskutočnili hosťovania SFZ v slovenských mestách. Privítal ich festival Divergencie v Skalici. Dva razy vystúpili na 67. ročníku music festival Piešťany a na open air koncerte Slovenskej filharmónie v rámci Cyrilo-metodských dní v Nitre.

Novú sezónu odštartoval v znamení osláv a festivalov

V úvode sezóny 2022/2023 účinkoval Slovenský filharmonický zbor na koncerte s Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz v nemeckom Mannheime. Pod taktovkou britského dirigenta Michaela Francisa  tam uviedol diela I. Stravinského, T. Tallisa, G. Ligetiho a A. Skriabina. V septembri účinkoval na slávnostnom koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pri príležitosti 80. výročia narodenia významného slovenského dirigenta Ondreja Lenárda. Na koncerte zaznela v jeho podaní monumentálna Symfónia č. 2 c mol „Vzkriesenie“ G. Mahlera.

Ondrej Lenárd / Dva výnimočné koncerty v ŠfK
Ondrej Lenárd. Zdroj: ŠfK

Na otváracom koncerte 57. ročníka BHS zbor pod taktovkou šéfdirigenta SF Daniela Raiskina uviedol kantátu Spievať? slovenského skladateľa Ilju Zeljenku. Na záverečnom koncerte festivalu SFZ spoluúčinkoval v monumentálnom diele Césara Francka Psyché pod vedením francúzskeho dirigenta Alexandra Blocha. Otváracie koncerty SF sa niesli v znamení premiérového uvedenia diela Anjeli neba slovenského skladateľa Egona Kráka, kde účinkoval SFZ pod vedením šéfdirigenta Daniela Raiskina.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Otváracie koncerty SF / Nová sezóna SF
Slovenská filharmónia odštartovala 74. sezónu veľkolepo

S Ódou na radosť v Stuttgarte

V novembri sa uskutočnili tri koncerty s Konzerthausorchester Berlin a dirigentom svetového mena Christophom von Eschenbachom v Berlíne. Na programe zaznela Symfónia č. 2 c mol G. Mahlera. Na domácej pôde sa SFZ spolu s hosťujúcim zbormajstrom Thomason Langom predstavil na abonentných koncertoch v bratislavskej Redute. Vystúpil so Symfóniou č. 2 „Lobgesang“  F. Mendelssohna Bartholdyho pod vedením českého dirigenta Petra Altrichtera. Záver kalendárneho roka hosťoval Slovenský filharmonický zbor v Liederhalle Stuttgart. Spolu so Stuttgarter Kantorei, Stuttgartskými filharmonikmi a dirigentom Danom Ettingerom tam predviedol Symfóniu č. 9 d mol, op. 125 L. van Beethovena.

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU

Slovenský komorný orchester realizoval 48 úspešných koncertov doma i v zahraničí

Slovenský komorný orchester v uplynulom roku realizoval 48 koncertných výkonov, z toho 21 v koncertných cykloch Slovenskej filharmónie a na Bratislavských hudobných slávnostiach. Ďalších 21 koncertov odohral na Slovensku a 6 koncertov v zahraničí. V rámci abonentnej sezóny Slovenskej filharmónie uskutočnil Slovenský komorný orchester 7 koncertov pod vedením svojho umeleckého vedúceho Ewalda Danela. V januári 2022 bola snaha, aby na koncerte Hommage á Bohdan Warchal spoluúčinkovali aj bývalí členovia orchestra. To sa ale vzhľadom na epidemiologickú situáciu nepodarilo. Koncert zaznel bez ich účasti s programom autorov Wolfganga Amadea Mozarta a Ilju Zeljenku.

Slovenský komorný orchester / Kam za kultúrou / Slovenská filharmónia
Slovenský komorný orchester. Zdroj: Archív SF

Úspešný cyklus Hudby v chrámoch

karvay
Husľový virtuóz Dalibor Karvay. Foto: Peter Brichta

V rámci komorného cyklu Hudba v chrámoch odohrali Warchalovci 2 koncerty, a to v Jezuitskom kostole v marci 2022. Na koncerte so speváckym zborom Lúčnica, členmi Slovenského filharmonického zboru a vokálnymi sólistami pod dirigentským vedením Ewalda Danela uviedli Magnificat Johanna Sebastiana Bacha a Magnificat Vladimíra Godára. Už tradične na koncerte v Katedrále sv. Martina uviedol Slovenský komorný orchester na Kvetnú nedeľu dielo Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži od Jozefa Haydna. Účasť divákov na oboch spomenutých bola naplnená na maximum kapacity kostolov.

Mimoriadnej návštevnosti sa tešila aj dvojica abonentných koncertov v Koncertnej sieni SF na prelome mesiacov marec a apríl, na ktorej sa po boku SKO predstavil huslista Dalibor Karvay v obľúbenej dvojici Štyroch ročných období Antonia Vivaldiho a Astora Piazzollu.

Ďalší úspešný koncert so silnou protivojnovou tematikou bol 9. mája v Koncertnej sieni SF. Dramaturgiu tvorili diela Josefa Suka, Dmitrija Šostakoviča, Romana Bergera a Valentina Silvestrova a doplnila ho recitácia Hviezdoslavových Krvavých sonetov v podaní Štefana Bučka.

Warchalovci hosťovali na Slovensku i v zahraničí

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii orchester zachoval svoju činnosť i v rámci hosťovaní v slovenských mestách a v zahraničí bez obmedzení. Nezrušili ani jeden jeho koncert. Slovenský komorný orchester sa predstavil spoločne so Slovenským filharmonickým zborom a členmi Slovenskej filharmónie na otváracom koncerte 67. ročníka music festival Piešťany, kde odznelo Mozartovo Rekviem d mol Koncert pre klavír a orchester d mol spolu so sólistom Marianom Lapšanským. Vzhľadom na zahraničný zájazd orchestra SF zopakovali Warchalovci rovnaký program aj na domácej scéne v dvojici abonentných koncertov SF pod taktovkou Martina Leginusa. Slovenský komorný orchester účinkoval tiež samostatne na festivale Divergencie v Skalici. Nadšenci klasickej hudby ho mohli počuť taktiež v mestách Nitra (Nitrianska hudobná jar), Banská Bystrica, Zvolen, Prešov (Prešovská hudobná jar), Dolný Kubín, Banská Štiavnica, Kežmarok, Trenčianske Teplice, Stupava, Bojnice, Stará Ľubovňa, Tatranská Lomnica, Ružomberok, Žilina, Čadca a Liptovský Mikuláš.

Kam za kultúrou / Slovenský komorný orchester a Ewald Danel.
Slovenský komorný orchester a Ewald Danel. Foto: Peter Brenkus

Z Talianska do Krakova, Berlína i Paríža

V júni 2022 orchester zrealizoval koncertný zájazd do Talianska organizovaný v spolupráci s dirigentom Ulrichom Backofenom a jeho nadáciou v mestách Vahrn, Lana a Desenzano del Garda. Zazneli diela Antonia Vivaldiho, Edwarda Elgara, Edvarda Hagerupa Griega, Gustava Mahlera a Antonína Dvořáka. V septembri nasledovali koncertné cesty do Krakova, kde SKO účinkoval na Szymanowského festivale v Krakovskej filharmónii. Následne vystúpil v Berlíne, kde odohral koncert v Berlínskom Dóme v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne. V decembri reprezentoval SKO domáce interpretačné umenie na adventnom koncerte v Paríži v Kostole St. Germain Des Prés. Svoje želiezko v ohni koncertov pre malých i mladých divákov si udržal Slovenský komorný orchester v júni, kedy sa predstavil na dvojici hudobných akadémií, na rodinnom koncerte i na filharmonických škôlkach.

Úspech komorných koncertov Slovenskej filharmónie

Komorné koncertné cykly Slovenskej filharmónie mali v priebehu roka 2022 vysokú návštevnosť i pozitívny ohlas verejnosti. Cyklus Klavír a klaviristi priniesol osem koncertov, na ktorých sa predstavili domáci (Elena Letňanová, Jakub Čižmarovič) a zahraniční interpreti (Chi Ho Han, Konstantin Lifschitz, Andrew von Oeyen, Miroslav Sekera, Balázs Füley, Martin Kasík). Cyklus Hudobná mozaika uviedol v prvom polroku domáce duo Ivicu Gábrišovú (flauta) a Maroša Klátika (klavír), ale i sláčikové kvarteto Mucha Quartet s klaviristkou Magdalénou Bajuszovou.

Mucha Quartet
Mucha Quartet. Foto: Gabriel Szákal

Na pôde Slovenskej filharmónie vystúpilo i české teleso Josef Suk Piano Quartet. V rámci spolupráce s International Holland Music Session sa predstavili zahraniční umelci Annabela Hauk (violončelo), János Palojtay (klavír), Seho Young (klavír), Tosca Opdam (husle) a Victor Stanislavsky (klavír). Od novej 74. sezóny pokračuje cyklus pod novým názvom – Komorná hudba. V novembri v ňom vystúpilo kvarteto Varga Quartett Wien s klaviristom Filipom Štrauchom.

Varga Quartett Wien

Stará hudba priniesla v roku 2022 tri koncerty slovenských ansámblov – Solamente Naturali, Musica Aeterna a Schola Minor, ktoré v poučenej interpretácii predniesli hudobné umenie z čias stredoveku, renesancie, baroka i klasicizmu, ale aj premiéry skladateľa Jevgenija Iršaia. V cykle Organové koncerty sa predstavili štyria vynikajúci zahraniční organisti Roman Hauser, Jeremy Joseph (spoločne s klaviristom Gottliebom Wallischom), Pavel Kohout a Stefan Donner.

Musica aeterna / Kam za kultúrou
Archív Musica Aeterna

Venovali sa aj hudobnej edukácii

Z programových projektov orientovaných na mladého poslucháča, pokračovala Slovenská filharmónia v realizácii troch cyklov. Okrem Hudobnej akadémie, Rodinných koncertovJunior aj v projekte tzv. Filharmonickej škôlky ponúka edukačné koncerty pre deti predškolského veku. V roku 2022 začala Slovenská filharmónia spolupracovať s FTF VŠMU. V rámci oddelenia AV produkcie vyučovali predmet Videostreaming I (za zimný semester školského roka 2022/2023). Prednášok a cvičení sa zúčastnilo 6 študentov (z Ateliérov zvukovej a strihovej skladby FTF VŠMU).

TS, Slovenská filharmónia, www.filharmonia.sk

Foto: P. Brenkus, P. Brichta, J. Lukáš, S. M. Petrovitsová, G. Szákal,  A. Trizuljak,

Zdroj: Slovenská filharmónia

Redakciu informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF

Z tlačových správ spracovala Silvia Mária Petrovitsová

*** Posledná aktualizácia: 2023-05-27 (adm) ***

Lóránt Chovan
Culture História News Osobnosti Výtvarné umenie

Svetobežný portrétista Lóránt Chován skonal pred 17 rokmi

Patril k svetoznámym portrétistom. Narodil sa vo Vojvodine, študoval v Maďarsku. Portrétista Lóránt Chován bol svetobežník a neraz zavítal na Slovensko, aby navštívil priateľov. Významný svetobežník skonal pred 17 rokmi. Pripomeňte si ho spolu s nami.

Read More
BIBIANA / BIB / Kam za kultúrou / Bienále ilustrácií Bratislava
Community Culture News PR Výtvarné umenie

„Vyfarbi si leto“: BIBIANA pozýva deti na skvelé workshopy s ilustrátormi

Už tretí rok ponúkne Medzinárodný dom umenia pre deti – BIBIANA originálny program „Vyfarbi si leto“ plný zážitkov. Viac informácií nájdete v článku

Read More
Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)
Cestovanie Culture Expo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)

Kam za kultúrou v tretí prázdninový týždeň? Opäť prinášame tipy na zaujímavé výstavy a podujatia najbližších dní, ktoré sa oplatí zažiť na vlastnej koži.

Read More
Translate »