Ján Palárik – 200 rokov od narodenia priekopníka divadla

Ján Palárik – 200 rokov od narodenia priekopníka divadla

Ján Palárik (*27.4.1822, +7.12.1870) patrí s Jánom Chalupkom k našim najvýznamnejším dramatikom 19. storočia. Je zakladateľom slovenskej modernej drámy. Bol jedným z hlavných iniciátorov snáh o ustálenie spisovnej slovenčiny a jazykové zjednotenie Slovákov. Podporoval Štúrovu slovenčinu a uvádzal ju do života. Používal pseudonym Beskydov či Ján Beskydov.

Po vydaní Októbrového diplomu sa objavili pokusy o zmenu orientácie slovenskej politiky na maďarskú liberálnu stranu a odmietal orientáciu na Viedeň. Ján Palárik bol hlavným zástancom tejto spolupráce a podporovateľom obnovy ústavných pomerov v Uhorsku podľa marcových zákonov z roku 1848. Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch – vzbudili veľký medzinárodný ohlas a okrem slovenských ochotníckych súborov ich hrávali profesionálne srbské či chorvátske divadlá.

Ján Palárik - otec slovenského trnavského divadla

Ján Palárik sa zaslúžil o to, aby sa v budove trnavského divadla (dnes Divadlo Jána Palárika Trnava) začalo hrať po slovensky. Divadlo, ktoré bolo predtým určené len pre nemecké a maďarské súbory, sa vďaka Palárikovi stalo prístupné pre všetkých Slovákov. Tento rok sme si pripomínali 200. výročie narodenia tohto národného buditeľa, publicistu, kňaza a jedného z najznámejších predstaviteľov slovenskej drámy 19. storočia.

DJP Trnava
Divadlo Jána Palárika v Trnave dnes nosí meno slávneho slovenského dramatika. Foto: Jakub Kovalik / DJP

Politik Ján Palárik

Keď pôsobil ako kaplán v Tekove, mali revolučné roky 1848/1849 pre jeho ideovú zmenu veľký význam. Poľský generál Wysocki, ktorého ubytovali na fare presvedčil Palárika, že Štúr je síce dobrý národovec ale nie politik. Zároveň pochopil, že slovanským národom môže priniesť slobodu iba pád monarchie. Ako predstaviteľ peštianskej skupiny Slovákov sa Palárik zasadzoval o uznanie národnej rovnoprávnosti. Požadoval, aby sa zákonom garantovala nemaďarským národom v Uhorsku rovnoprávnosť.

Ján Hollý
Ján Hollý najväčšmi ovplyvnil tvorbu Jána Palárika. Zdroj: Humoristické listy, roč. 1885, č. 12 / Česká akadémie věd

Maďarčinu uznával ako úradný jazyk, no ostatným národnostiam sa malo zabezpečiť slobodné používanie materinského jazyka. Pod vplyvom týchto názorov sa v slovenskom národnom hnutí sformovala politická frakcia Nová škola slovenská na čele práve s Palárikom. Ako politická strana zastávala ideu federalizmu Uhorska. 

Obdivoval Hollého aj Borovského

Palárikovo národne povedomie najviac ovplyvnila tvorba Jána Hollého, ktorého obdivoval. Spolu s Jozefom Viktorínom zorganizoval finančnú zbierku na postavenie dôstojného pomníka nad Hollého hrobom. Palárik obdivoval aj Karla Havlíčka Borovského, ktorému pomáhal cez hranice prepravovať  na Slovensko časopis Slovan. Keďže dobre rozprával a písal po francúzsky, mal na neho vplyv aj Montesquieu. Ten si získal jeho obdiv pre svoj odpor voči feudálnemu despotizmu.

Priekopník divadla, no historické deje nezvládol

Po konfliktoch s cirkevnou hierarchiou si za svoje slobodomyseľné názory vo svojich článkoch v časopise Cyrill a Method musel odpykať 3-týždňový trest kláštorného väzenia v Ostrihome. Po tejto skúsenosti začal slovenskú spoločnosť formovať ako dramatik. Palárik patrí spolu so Záborským a Chalupkom k zakladateľom slovenskej drámy. Jeho hry prekypujú výsmechom pokrytectva, mamonárstva, lakomstva i pomaďarčovania. U Palárika je typická komediálna zápletka stojaca na zámene postáv a spoločenská satira. V nej si bral na mušku ľudské charaktery, pokrytectvo a národné odpadlíctvo.  Hoci jeho pokus o veršovanú historickú drámu z ruských dejín Dmitrij Samozvanec (1864) nebol úspešný,  hra v repertoári slovenských divadiel nechýba.

Slovenskú spoločnosť výrazne formoval aj prostredníctvom svojej dramatickej tvorby. Do centra záujmu postavil prostý ľud, cez postavy vyjadroval pálčivé problémy národného života, najmä odrodilstvo a úžerníctvo. Vo svojej prvej veselohre Inkognito, ktorú publikoval v roku 1858 v Concordii, zakotvil pojem Kocúrkovo. A ten pojem prežil dodnes a takmer zľudovel. Na rozdiel od Chalúpka, postavil do centra jednoduchý ľud a nie odrodilcov. Hra mala úspech a hrávala sa v Budapešti ale aj v srbských divadlách. Jeho hrou Drotár začínalo Národné divadlo v Záhrebe svoju divadelnú sezónu 1863/1864.

Najobľúbenejšie Dobrodružstvo

Najobľúbenejšou veselohrou Jána Palárika, ktorá sa dodnes hráva, je Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Je to hra s vynikajúcou kompozíciou a zápletkou. Vyjadruje i slovensko-maďarské zmierenie, ktoré si Palárik zo srdca želal. Zároveň je tou hrou, ktorá mu priniesla najväčší úspech.

Nájdete ju v ponuke Činohry SND, ktorá ju počas obdobia pandémie neraz zaradila do svojho programu ako stream.  

Palárikova Raková oceňuje amatérov už 54. rokov

K najvýznamnejším Palárikovým zásluhám patrí podiel na založení Matice slovenskej, obhajoba štúrovskej slovenčiny a významný prínos pre slovenské divadlo. V jeho rodisku, v Rakovej, sa od roku 1968  koná každoročne súťažný festival ochotníckych súborov Palárikova Raková. Prináša inscenácie pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Je najstaršou celoštátnou súťažnou prehliadkou ochotníckych divadelných súborov. Jej tohtoročný víťaz POTULNÉ DIVADLO J+T MEDZIBROD s  inscenáciou hry Juraj Haviar: DON KYCHOT získal nomináciu na festival DIDA Pivnica (Srbsko) v roku 2023.

Zdroj: MS, Palárikova Raková, internet

CD k muzikálu Jánošík
Divadlo Hudba News

Divadlo Nová scéna vydalo CD so skladbami z muzikálu Jánošík

Divadlo Nová scéna vydalo album JÁNOŠÍK so skladbami z rovnomenného pôvodného slovenského muzikálu. Slávnostný krst albumu sa konal v utorok 23. novembra 2022 pred predstavením muzikálu Jánošík. Na albume sa nachádza 18 skladieb, autorom hudby je Gabo Dušík, lyrické i vtipne hravé texty piesní napísal Daniel Hevier. Interpretmi sú takmer všetci členovia súboru Divadla Nová […]

Read More
Nepovinne po víne
Hudba Literatúra News Odporúčame Podujatia PR

Premiéra hudobno-poetického večera Nepovinne po víne už dnes

Divadlo Nová scéna uvedie v premiére dňa 25. novembra o 19.30 hod. hudobno-poetické pásmo s názvom NEPOVINNE PO VÍNE. Povinná literatúra zaznie v mimoriadnej forme. Pri čaši vína sa počas večera povinná i nepovinná literatúra zmenia na hudbu a súčasne odkryjú vzťahy medzi slovenskými básnikmi a poetkami. Víno samotné naberá aj symbolický význam – pravdy, […]

Read More
Romeo a Júlia
Literatúra News Recenzie

William Shakespeare: Romeo a Júlia v komikse (recenzia)

Do rúk sa mi dostala jedna z tohtoročných knižných noviniek, ktorú vydal Divadelný ústav. Známu hru anglického dramatika Williama Shakespeara Romeo a Júlia predstavuje v netradičnom, no veľmi inšpiratívnom formáte. A to v podobe grafického románu – komiksu s hrou čiernej a bielej i odtieňov šedej. Ide o pokračovanie medzinárodného projektu série Klasiky v grafickom […]

Read More
Translate »