Novinky

Ján Palárik – 200 rokov od narodenia priekopníka divadla

Ján Palárik – 200 rokov od narodenia priekopníka divadla

Ján Palárik (*27.4.1822, +7.12.1870) patrí s Jánom Chalupkom k našim najvýznamnejším dramatikom 19. storočia. Je zakladateľom slovenskej modernej drámy. Bol jedným z hlavných iniciátorov snáh o ustálenie spisovnej slovenčiny a jazykové zjednotenie Slovákov. Podporoval Štúrovu slovenčinu a uvádzal ju do života. Používal pseudonym Beskydov či Ján Beskydov.

Po vydaní Októbrového diplomu sa objavili pokusy o zmenu orientácie slovenskej politiky na maďarskú liberálnu stranu a odmietal orientáciu na Viedeň. Ján Palárik bol hlavným zástancom tejto spolupráce a podporovateľom obnovy ústavných pomerov v Uhorsku podľa marcových zákonov z roku 1848. Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch – vzbudili veľký medzinárodný ohlas a okrem slovenských ochotníckych súborov ich hrávali profesionálne srbské či chorvátske divadlá.

Ján Palárik - otec slovenského trnavského divadla

Ján Palárik sa zaslúžil o to, aby sa v budove trnavského divadla (dnes Divadlo Jána Palárika Trnava) začalo hrať po slovensky. Divadlo, ktoré bolo predtým určené len pre nemecké a maďarské súbory, sa vďaka Palárikovi stalo prístupné pre všetkých Slovákov. Tento rok sme si pripomínali 200. výročie narodenia tohto národného buditeľa, publicistu, kňaza a jedného z najznámejších predstaviteľov slovenskej drámy 19. storočia.

DJP Trnava
Divadlo Jána Palárika v Trnave dnes nosí meno slávneho slovenského dramatika. Foto: Jakub Kovalik / DJP

Politik Ján Palárik

Keď pôsobil ako kaplán v Tekove, mali revolučné roky 1848/1849 pre jeho ideovú zmenu veľký význam. Poľský generál Wysocki, ktorého ubytovali na fare presvedčil Palárika, že Štúr je síce dobrý národovec ale nie politik. Zároveň pochopil, že slovanským národom môže priniesť slobodu iba pád monarchie. Ako predstaviteľ peštianskej skupiny Slovákov sa Palárik zasadzoval o uznanie národnej rovnoprávnosti. Požadoval, aby sa zákonom garantovala nemaďarským národom v Uhorsku rovnoprávnosť.

Ján Hollý
Ján Hollý najväčšmi ovplyvnil tvorbu Jána Palárika. Zdroj: Humoristické listy, roč. 1885, č. 12 / Česká akadémie věd

Maďarčinu uznával ako úradný jazyk, no ostatným národnostiam sa malo zabezpečiť slobodné používanie materinského jazyka. Pod vplyvom týchto názorov sa v slovenskom národnom hnutí sformovala politická frakcia Nová škola slovenská na čele práve s Palárikom. Ako politická strana zastávala ideu federalizmu Uhorska. 

Obdivoval Hollého aj Borovského

Palárikovo národne povedomie najviac ovplyvnila tvorba Jána Hollého, ktorého obdivoval. Spolu s Jozefom Viktorínom zorganizoval finančnú zbierku na postavenie dôstojného pomníka nad Hollého hrobom. Palárik obdivoval aj Karla Havlíčka Borovského, ktorému pomáhal cez hranice prepravovať  na Slovensko časopis Slovan. Keďže dobre rozprával a písal po francúzsky, mal na neho vplyv aj Montesquieu. Ten si získal jeho obdiv pre svoj odpor voči feudálnemu despotizmu.

Priekopník divadla, no historické deje nezvládol

Po konfliktoch s cirkevnou hierarchiou si za svoje slobodomyseľné názory vo svojich článkoch v časopise Cyrill a Method musel odpykať 3-týždňový trest kláštorného väzenia v Ostrihome. Po tejto skúsenosti začal slovenskú spoločnosť formovať ako dramatik. Palárik patrí spolu so Záborským a Chalupkom k zakladateľom slovenskej drámy. Jeho hry prekypujú výsmechom pokrytectva, mamonárstva, lakomstva i pomaďarčovania. U Palárika je typická komediálna zápletka stojaca na zámene postáv a spoločenská satira. V nej si bral na mušku ľudské charaktery, pokrytectvo a národné odpadlíctvo.  Hoci jeho pokus o veršovanú historickú drámu z ruských dejín Dmitrij Samozvanec (1864) nebol úspešný,  hra v repertoári slovenských divadiel nechýba.

Slovenskú spoločnosť výrazne formoval aj prostredníctvom svojej dramatickej tvorby. Do centra záujmu postavil prostý ľud, cez postavy vyjadroval pálčivé problémy národného života, najmä odrodilstvo a úžerníctvo. Vo svojej prvej veselohre Inkognito, ktorú publikoval v roku 1858 v Concordii, zakotvil pojem Kocúrkovo. A ten pojem prežil dodnes a takmer zľudovel. Na rozdiel od Chalúpka, postavil do centra jednoduchý ľud a nie odrodilcov. Hra mala úspech a hrávala sa v Budapešti ale aj v srbských divadlách. Jeho hrou Drotár začínalo Národné divadlo v Záhrebe svoju divadelnú sezónu 1863/1864.

Najobľúbenejšie Dobrodružstvo

Najobľúbenejšou veselohrou Jána Palárika, ktorá sa dodnes hráva, je Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Je to hra s vynikajúcou kompozíciou a zápletkou. Vyjadruje i slovensko-maďarské zmierenie, ktoré si Palárik zo srdca želal. Zároveň je tou hrou, ktorá mu priniesla najväčší úspech.

Nájdete ju v ponuke Činohry SND, ktorá ju počas obdobia pandémie neraz zaradila do svojho programu ako stream.  

Palárikova Raková oceňuje amatérov už 54. rokov

K najvýznamnejším Palárikovým zásluhám patrí podiel na založení Matice slovenskej, obhajoba štúrovskej slovenčiny a významný prínos pre slovenské divadlo. V jeho rodisku, v Rakovej, sa od roku 1968  koná každoročne súťažný festival ochotníckych súborov Palárikova Raková. Prináša inscenácie pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Je najstaršou celoštátnou súťažnou prehliadkou ochotníckych divadelných súborov. Jej tohtoročný víťaz POTULNÉ DIVADLO J+T MEDZIBROD s  inscenáciou hry Juraj Haviar: DON KYCHOT získal nomináciu na festival DIDA Pivnica (Srbsko) v roku 2023.

Zdroj: MS, Palárikova Raková, internet

Divadlo z Ivano-Frankivska príde do Košíc s legendárnou inscenáciou Sladká Darusia
Culture Divadlo

Divadlo z Ivano-Frankivska príde už 28.9.2023 do Košíc s legendárnou inscenáciou Sladká Darusia

Divadlo z Ivano-Frankivska príde do Národného divadla Košice s legendárnou inscenáciou Sladká Darusia už v posledný septembrový štvrtok.

Read More
Divadelný Spiš
Culture Divadlo Festivaly News Odporúčame PR

Divadelný Spiš s atraktívnymi novinkami štartuje 28. septembra 2023

Vo štvrtok 28. septembra sa začína najväčší medzinárodný divadelný festival na východe Slovenska Divadelný Spiš aj s atraktívnymi novinkami

Read More
Kam za kultúrou
Culture Divadlo Festivaly História Hudba Kam za kultúrou Koncerty News Odporúčame PR

Kam za kultúrou od pondelka 25. septembra 2023? TOTO sú naše TOP TIPY!

Nový týždeň sa už rozbieha, a tak si pozrite najnovší diel rubriky TOP tipov Kam za kultúrou v posledné septembrové dni…

Read More
Translate »