SND pripravuje aktivity pre deti, rodiny i seniorov

SND pripravuje aktivity pre deti, rodiny i seniorov

SND plánuje aj v novej sezóne pokračovať v projektoch dávajúcich priestor edukácii detského diváka. Opäť pripravuje aktivity pre deti, rodiny, školy a seniorov. Svoju pozornosť venuje aj deťom zo sociálne slabších rodín a vylúčených komunít i divákom so zdravotným znevýhodnením naprieč generáciami. Posilní aj predstavenia pre školy a seniorov.

Slovenské národné divadlo (SND) pripravuje aj v 103. sezóne zaujímavé aktivity pre deti, rodiny i seniorov. Svoje miesto dostávajú v rámci inklúzie a integrácie aj deti zo sociálne slabšieho prostredia a osoby zo zdravotným znevýhodnením. Pokračujú aj aktivity, ktoré naša prvá scéna začala ešte v rámci končiacej sezóny. Okrem edukačných workshopov, Veľkej divadelnej prespaváčke (tú tohtoročnú sme avizovali TU) sú to aj ďalšie zaujímavé projekty. Podobne ako v končiacej sezóne plánuje naša prvá scéna pokračovať v charitatívnom projekte Divadlo pre všetky deti, ktorý spustilo v spolupráci s OZ Úsmev ako dar pred Vianocami 2021.

SND
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Vedenie SND predstavilo novú sezónu 2022/2023

Divadlo pre všetky deti

Jedným z projektov, ktoré pokračujú aj v sezóne 2022/2023, je charitatívny projekt Divadlo pre všetky deti. Jeho cieľom je dlhodobá podpora detí z centier pre deti a rodiny, náhradných rodín a sociálne slabších rodín a vylúčených komunít, aby mohli zakúsiť výnimočné chvíle, ktoré prináša divadlo. Zbierku Divadlo pre všetky deti zastrešuje Úsmev ako dar. Prispieť sa dá na snd.sk/darujme alebo do označených pokladničiek v pokladnici SND a v divadelnom bare. Na vstupenky do divadla pre deti zo znevýhodnených skupín darcovia prispeli už viac ako 5-tisíc eur. Vstupenky pre sprievodcu dieťaťa v rovnakej sume pridáva Slovenské národné divadlo.

Narodil sa chrobáčik / SND
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
SND myslí aj na deti so zdravotným hendikepom

 

Inkluzívne predstavenia v SND

Slovenské národné divadlo má v nasledujúcej sezóne ambíciu zintenzívniť inklúziu detských aj dospelých divákov so zdravotným postihnutím. Cieľom je postupná debarierizácia predstavení, ktorá bude vychádzať z konzultácií s jednotlivými komunitami ZŤP. SND už s debarierizáciou začalo na predstaveniach Divadla pre všetky deti a chce na nej pracovať a vylepšovať ju aj v novej sezóne. Ide najmä o umelecké tlmočenie do posunkového jazyka, titulkovanie, dramaturgické úvody pre divákov so špeciálnymi potrebami a podobne. Okrem titulkovaných predstavení a dramaturgických úvodov tlmočených do posunkového jazyka pre divákov so sluchovým postihnutím pripravuje Balet SND v spolupráci s komunitou nevidiacich aj špeciálnu aplikáciu pre ľudí s poruchami zraku k predstaveniu Luskáčik. Činohra SND pripravuje s OZ Divadlo Zrakáč už druhé repertoárové predstavenie, ktoré tvoria slabozrakí a nevidiaci divadelníci z rovnomenného divadla.

Detská divadelná krabička s divadelným pasom

Objavovanie divadelného sveta v SND pre detských divákov je ešte lákavejšie vďaka Detskej divadelnej krabičke, ktorú SND pripravilo v dvoch vizuáloch – s Luskáčikom aj Nebojsom. Najmenších divákov čaká v Divadelnej krabičke brožúrka s detským divadelným pasom. Tá bude ich novým osobným sprievodcom čarovným svetom divadla.

Prostredníctvom nej sa zoznámia s umeleckými súbormi, ktoré tvoria divadlo a aj s ich činnosťou. Nájdu v nej aj prehľad všetkých detských a rodinných inscenácií súborov Opery, Baletu aj Činohry SND. Pri každej z nich čakajú na deti zaujímavé a tvorivé úlohy, ktoré podnecujú nielen ku kreativite. Rozvíjajú aj vedomosti a kritické myslenie detí. Vypĺňať ich môžu ceruzkou s milým divadelným dizajnom, ktorá je súčasťou každej krabičky. Brožúrka obsahuje aj informácie o dĺžke a náročnosti predstavenia. Tie môžu rodičom pomôcť pri výbere ďalšej vhodnej inscenácie pre svojich malých divadelníkov. Divadelná krabička sa dá zakúpiť v pokladnici SND aj vo foyeri divadla pred detskými predstaveniami.

Metodické listy k operným predstaveniam pre učiteľov

SND v novej sezóne prinesie edukačné alebo metodické listy pre pedagógov základných a stredných škôl. Zameriavať sa budú primárne na Operu SND. Metodické listy učiteľom poslúžia ako inšpirácia pre prípravu študentov na návštevu opery a následnú reflexiu a interpretáciu operného diela. Mnohé deti majú veľký problém obľúbiť si operu. Zámerom je prostredníctvom týchto materiálov budovať a prehlbovať u mladých divákov vzťah k opere, ku kultúre a k umeniu vôbec. Snahou je podporiť ich interpretačné schopnosti, kreativitu a predstavivosť. Napomôžu aj schopnosti analyzovať použité prostriedky a budovať si vlastný názor a vzťah k umeniu. Koncepciou budú metodické listy ľahko použiteľné v bežných podmienkach školy. Nebudú vyžadovať predchádzajúce skúsenosti s operou či iným dramatickým tvarom. Jednotlivé aktivity v nich budú námetmi na prácu so študentmi. Do novej sezóny pripravuje SND metodické listy k operným predstaveniam La traviata (pre stredné školy), Rusalka (pre základné školy), Carmen (pre stredné školy), Svätopluk (pre stredné školy). Opera SND bude metodické listy prezentovať na plánovanom stretnutí s pedagógmi v auguste. Následne budú voľne zverejnené na stiahnutie na webovej stránke SND spolu s termínmi repríz jednotlivých predstavení. Súčasťou práce s metodickými listami je účasť na predstavení.

Aktivity pre deti sú tu aj do konca 102. sezóny

Ambíciou je priviesť 750 detí do divadla ešte v 102. sezóne

Počas 102. divadelnej sezóny priniesol projekt Divadlo pre všetky deti tri predstavenia. Videlo ich už takmer 500 detí (čo je 486 miest). Medzi nimi boli deti z detských domovov, náhradných a profesionálnych rodín, ukrajinské deti, rodičia s deťmi trpiacimi autizmom aj nepočujúce deti. Do konca aktuálnej divadelnej sezóny v rámci projektu Divadlo pre všetky deti pozýva SND ďalších 250 detí ešte na dve predstavenia. V stredu 29. júna v Opere čaká na deti Príbeh hudby: Tajomstvá ľudského hlasu a 2. júla Nebojsa v Činohre SND.

PRÍBEH HUDBY: TAJOMSTVÁ ĽUDSKÉHO HLASU 29.6.

Koniec školského roka 2021/2022 prinesie 29. júna do Opery Slovenského národného divadla ešte jeden špeciálny projekt známy desaťtisícom mladých ľudí na celom Slovensku. Je ním Príbeh hudby: Tajomstvá ľudského hlasu, ktorý Bratislavský chlapčenský zbor pripravuje v spolupráci s Operou SND. Výchovno-vzdelávací projekt sa uskutoční v dvoch predstaveniach o 11.00 a o 19.00.

Príbeh hudby / pre deti
Príbeh hudby. Foto: Vladimír Škuta

Koncert Príbehu hudby malým divákom priblíži, čo všetko dokáže ľudský hlas. „Ľudský hlas je našim každodenným spoločníkom, no stále o ňom vieme pomerne málo. V rámci jeho neuveriteľných možností vie nahradiť celý orchester a umožní nám nahliadnuť aj do zvieracej ríše. Počas koncertu sa ho dokonca pokúsime dotknúť,“ prezrádza podrobnosti z programu dirigent a autor myšlienky cyklu koncertov Príbeh hudby, Gabriel Rovňák ml.

Pri spoznávaní ľudského hlasu budú mať deti tých najlepších sprievodcov. Popri spevákoch Bratislavského chlapčenského zboru sa na pódiu predstaví aj zbor a orchester Opery SND a vynikajúci operní sólisti – sopranistka Mariana Sajko a basista Jan Štáva. „Nechajte sa prekvapiť, v akých výškach či hĺbkach sa môže ľudský hlas pohybovať,“ dodáva dirigent Gabriel Rovňák ml..

Mladí umelci o láske nielen mladým

Frekventanti Operného štúdia SND absolvovali v týždni od 13. do 19. júna 2022 majstrovské kurzy na 11. ročníku Festivalu Jarmily Novotné na zámku Líteň (písali sme o tom TU) na tému lásky v dielach romantických skladateľov. Ich snaženie pod vedením holandskej speváčky a koučky Margreet Honig a slovenskej sopranistky Simony Šaturovej, vyvrcholilo festivalovým open air koncertom s romantickým názvom Dotyk lásky. Prvým dejiskom koncertu bola zámocká záhrada v Lítni. Speváci operného štúdia ho predstavia aj bratislavskému publiku – tradične v Opernom salóne SND už v piatok 24. júna 2022. Pôvab speváckeho bel canta obohatí spracovanie árií do poetických scénických obrazov zachytávajúcich dotyky lásky inšpirované veršami Shakespearových sonetov. Inscenovaný koncert v réžii Mareka Mokoša diriguje Dušan Štefánek.

Mladých divákov osloví aj premiéra v Opernom štúdiu SND

Operné štúdio SND pokračuje 1. a 3.7. 2022 svojim novým projektom v tradícii uvádzania diel slovenských skladateľov. Pripravilo scénické uvedenie opery Peter a Lucia od Mira Bázlika, ktorá sa na javisko vracia po 55 rokoch. Dielo je adaptáciou známej novely Romaina Rollanda. Jemný príbeh lásky dvoch mladých ľudí sa odohráva na pozadí prvej svetovej vojny. Náhodné stretnutie študenta a maliarky postupne prerastie v silné puto, ktoré dvojicu izoluje od vonkajšieho sveta, vojny a jej dôsledkov. Osud zaľúbencov však spečatí bombardovanie Paríža.

Aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý sa bezprostredne dotýka aj našej spoločnosti, bol jedným z dôvodov, prečo Operné štúdio siahlo po tomto titule. Napriek tragickému príbehu posledné tóny Bázlikovej hudobnej drámy prinášajú aj nádej a sú oslavou lásky. Zaznie v Štúdiu Činohry SND v naštudovaní režiséra Mareka Mokoša a dirigenta Dušana Štefánka. V titulných úlohách sa predstavia Veronika Bilová/Belinda Sandiová  a Robin Červinek.

Informovala: Jana Alexová, PR manažérka SND

Zdroj: tlačová správa SND, programová ponuka

CD k muzikálu Jánošík
Divadlo Hudba News

Divadlo Nová scéna vydalo CD so skladbami z muzikálu Jánošík

Divadlo Nová scéna vydalo album JÁNOŠÍK so skladbami z rovnomenného pôvodného slovenského muzikálu. Slávnostný krst albumu sa konal v utorok 23. novembra 2022 pred predstavením muzikálu Jánošík. Na albume sa nachádza 18 skladieb, autorom hudby je Gabo Dušík, lyrické i vtipne hravé texty piesní napísal Daniel Hevier. Interpretmi sú takmer všetci členovia súboru Divadla Nová […]

Read More
Nepovinne po víne
Hudba Literatúra News Odporúčame Podujatia PR

Premiéra hudobno-poetického večera Nepovinne po víne už dnes

Divadlo Nová scéna uvedie v premiére dňa 25. novembra o 19.30 hod. hudobno-poetické pásmo s názvom NEPOVINNE PO VÍNE. Povinná literatúra zaznie v mimoriadnej forme. Pri čaši vína sa počas večera povinná i nepovinná literatúra zmenia na hudbu a súčasne odkryjú vzťahy medzi slovenskými básnikmi a poetkami. Víno samotné naberá aj symbolický význam – pravdy, […]

Read More
Svätenie jari
Hudba Koncerty News Odporúčame PR

Veľkolepé Svätenie jari v košickej filharmónii

Dnes uznávané dielo Igora Stravinského spôsobilo v dobe svojho vzniku kontroverziu a šok. Veľkolepou baletnou suitou Svätenie jari uzatvára Štátna filharmónia Košice aktuálny 19. ročník festivalu súčasného umenia ARS NOVA. Symfonický koncert doplnia diela Leonarda Bernsteina a Aarona Coplanda. V sprievode orchestra ŠFK a pod taktovkou Tomáša Braunera sa predstaví izraelský klarinetista Jonathan Leibovitz. Koncert BERNSTEIN – […]

Read More
Translate »