Novinky

Odporúčame: Žigmund Bubics na výstave

SNM - Žigmund Bubics

SNM -Spišské múzeum v Levoči v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, sprístupnilo výstavu Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor. Oplatí sa vidieť.

Zaujímavá výstava Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor rozpráva o živote a diele košického biskupa Žigmunda Bubicsa. Do Levoče prišla po ukončení úspešnej výstavy vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Tam ju zaznamenala Košická televízia.

Žigmund Bubics / Východoslovenské múzeum

Žigmund Bubics (*1821, +1907) patril medzi zaujímavé osobnosti dlhého 19. storočia z územia dnešného Slovenska. Bol to vzdelaný a rozhľadený človek s bohatými medzinárodnými kontaktmi. Zapísal sa do našich dejín, no najmä do dejín mesta Košice a košickej diecézy. Od roku 1887 tu bol biskupom, pričom sa významnou mierou zaslúžil o rekonštrukciu Dómu sv. Alžbety. Prispel aj k obnove biskupskej krypty a Kaplnky sv. Michala. Bol zakladateľom knižnice v biskupskom paláci a stál za mnohými ďalšími aktivitami. Teológiu študoval v Győri, potom vo Viedni na Pázmaneu, na ktorom študovalo mnoho študentov z vtedajšieho Uhorska. Malo svoj cveng. Doktorát teológie získal taktiež vo Viedni, ale na Augustíneu. Okrem toho, že sám maľoval obrazy, bol aj ich nadšeným zberateľom.

Žigmund Bubics / Čestné občianstvo Košíc 1896
Listina o udelení čestného občianstva košickému biskupovi Žigmundovi Bubicsovi z roku 1896. Zdroj: Východoslovenské múzeum

Oceňovaný biskup

Za zásluhy o vzdelávanie mu v roku 1882 zapožičali kríž cisárskeho rakúskeho Leopoldovho radu, v roku 1898 Rad železnej koruny 1. triedy. Pri príležitosti diamantovej sv. omše obdržal v roku 1904 veľkokríž Radu Leopolda II. Išlo o zahraničné vyznamenanie Belgického kráľovstva, ktoré belgickí monarchovia udeľovali aj cudzincom.  Bol poslancom uhorského snemu (1884 – 1887). Skôr než sa stal košickým biskupom, bol od roku 1886 titulárnym novijským biskupom. Žigmund Bubič bol tiež členom – korešpondentom Uhorskej akadémie vied (1893) a skutočným tajným radcom uhorského kráľa (1895). V roku 1896 sa stal predsedom Kongresu umeleckých historikov v Budapešti. K jeho početným titulom a funkciám patrilo aj kreslo podpredsedu Rady Maďarského národného múzea. V roku 1900 sa stal aj čestným členom Uhorskej akadémie vied.

Čestný občan mesta Košice

Práve tento významný predstaviteľ Košíc získal 18.5.1896 čestné občianstvo mesta. Významným exponátom výstavy je originálna listina udelenia Čestného občianstva, ktorú múzeum získalo s finančným prispením Fondu na podporu umenia v roku 2020.

Žigmund Bubics vychovával Esterházyovcov

Bol polyglot. Ovládal anglický, nemecký a francúzsky jazyk. Osvojil si aj latinčinu a hebrejčinu ako jazyky cirkvi. Pravdepodobne i to prispelo k rozhodnutiu šľachtickej rodiny Esterházyovcov prijať ho za vychovávateľa vnukov diplomata a politika, kniežaťa Pavla III. Esterházyho. Žil s nimi v Eisenstadte, Forchtenstine, Fertőde, Kőszegu, Lockenhause, Pottendorfe a vo Viedni. Spravoval rodinný archív Esterházyovcov aj ich bohatú knižnicu. Napísal tiež niekoľko kníh  a jednu venoval aj dejinám rodu svojho mecenáša a zamestnávateľa. Stal sa tiež správcom majetkov kniežaťa Mikuláša IV. Esterházyho a jeho otca, kniežaťa Pavla IV. Precestoval s nimi veľa krajín a práve počas týchto ciest získal prvé umelecké diela do svojej zbierky. V tom čase sa venoval aj vlastnému štúdiu maľby. Nejaký čas, hovoríme o rokoch 1865 a 1868, strávil na ich zámku v dedinke Pottendorf (v Dolnom Rakúsku). Počas pobytu v rakúskych Alpách vytvoril rozsiahlu kolekciu štúdií rastlín.

Plodný umelec

Žigmund Bubics / Výstava
Výstava prezentuje košického biskupa aj ako plodného umelca. Zdroj: VSM

Svoje diela signoval latinským Sigismundi (Sigismundus) Bubics. Nemal akademické vzdelanie vo výtvarnom umení, no bol nesporne plodným umelcom. Jeho diela znesú porovnanie s tvorbou akademickej školy polovice 19. storočia. Venoval sa krajinomaľbe a zátišiu. Z jeho súčasníkov možno Bubicsovu tvorbu porovnať napríklad s tvorbou viedenského maliara zátiší Josefa Schustera (1812 – 1890). Na jeho prácach badať aj vplyv akademizmu a romantizmu diela Antala Ligetiho (1823 – 1890). Ale aj levočského krajinára Karola Markóa (1791 – 1860), a hlavne maliara kvetinových zátiší Sebastiana Wegmayra (1776 – 1857). Dokonale zvládnuté techniky lavirovanej olejomaľby, akvarelu i dôkladné štúdie rastlinných motívov podľa živej prírody svedčia o veľkom talente Žigmunda Bubicsa.

Zberateľ i donor Žigmund Bubics

Výstava SNMSpišského múzea v Levoči prezentuje Žigmunda Bubicsa ako komplexnú osobnosť. Predstavuje ho nielen ako významnú osobnosť cirkevného, kultúrneho a spoločenského života z prelomu 19. a 20. storočia. Bol cirkevným hodnostárom, umelcom, zberateľom a podporovateľom umenia i donátorom. Svoju zbierku vyše 3 000 predmetov daroval vtedajšiemu Košickému múzeu. Zo zatiaľ identifikovaných 2757 výtvarných diel, ktoré biskup daroval múzeu, je 34 obrazov jeho autorskej tvorby. Z tvorby iných autorov je to 2625 grafických listov a 99 diel sú maľby alebo kresby. Sú v nej obrazy francúzskych, anglických, rakúskych, maďarských a ďalších významných umelcov ako Jacques-Louisa Davida, Nicolasa Poussina či Karola Markóa st..

Pre verejnosť je sprístupnená v Spišskom múzeu SNM, Levoča od 11. marca 2022 do 30. mája 2022 denne od 9.00 do 17.00.

Mikulášsky sprievod / sv. Mikuláš
Community Culture Eventy História Lifestyle News

Svätý Mikuláš obdarúva malých i veľkých

6. decembra slávi svätý Mikuláš svoj sviatok, tešia sa malí i veľkí mikulášskym sprievodom Mikuláša s anjelom a čertom, i drobným darčekom.

Read More
Sv. Barbora
Community Culture Folklór História Lifestyle News

Adventný čas: aj svätá Barbora fandí zvykom a tradíciám

K adventu patria aj rituály. Pozrite sa s nami, čo všetko naši predkovia robievali počas stridžích dní. K ním patril aj deň sv. Barbory. Praje tiež zvykom ochrannej i ľúbostnej mágie či vešteniu.

Read More
Kam za kultúrou od 4. decembra 2023? Toto sú TOP tipy!
Community Culture Divadlo Eventy Film Hudba Kam za kultúrou News Odporúčame PR Výtvarné umenie

Kam za kultúrou od 4. decembra 2023? Toto sú TOP tipy!

Kam za kultúrou od 4. decembra 2023? Toto sú TOP tipy na najatraktívnejšie kultúrne podujatia pre najbližšie decembrové dni!

Read More
Translate »