Novinky

Portál dafilms.sk ponúka kolekciu filmov Viktora Kubala pri príležitosti jeho storočnice

Portál dafilms.sk ponúka kolekciu filmov Viktora Kubala pri príležitosti jeho storočnice

Patrí medzi zakladateľské osobnosti domácej kinematografie. je legendou animovanej tvorby. Spočiatku sa inšpiroval dielami Walta Disneyho a bratov Fleischerovcov, neskôr si vytvoril vlastný štýl, aby stal pri zrode animovanej tvorby na Slovensku. Od narodenia Viktora Kubala si tento rok pripomíname 100 rokov. Pri tejto príležitosti Slovenský filmový ústav v spolupráci s platformou DAFilms.sk pripravili jedinečnú kolekciu Kubalových filmov. Čo vás v nej čaká?

Režisér, animátor a výtvarník Viktor Kubal (1923 – 1997) patrí medzi zakladateľské osobnosti domácej kinematografie. Počas svojej kariéry vytvoril stovky animovaných diel.  Svojím zanietením, vytrvalosťou a talentom podnietil zrod animovanej tvorby na Slovensku. Pri príležitosti tohtoročného 100. výročia narodenia Viktora Kubala si Slovenský filmový ústav v spolupráci s platformou DAFilms.sk prináša jeho dva dlhometrážne filmy i výber z bohatej krátkometrážnej tvorby. Kolekcia celkovo ponúka desať filmov. Sprevádza ju lektorský videoúvod Rudolfa Urca, filmového režiséra, dramaturga, pedagóga a publicistu. 

Legenda slovenskej animácie

 „Nikto nespočíta, koľko kresieb a kresbičiek Viktor Kubal za svojho života namaľoval. Sú roztrúsené v stovkách novín, na stránkach časopisov, príležitostných publikácií a viacerých kníh. Sám hovorieval o presile nápadov, ktoré ho prenasledujú vo dne, ba niekedy aj v noci, o potrebe ich rýchlo zaznamenať, naskicovať, zachovať, charakterizuje Kubalovu osobnosť Rudolf Urc. Bol jeho spolupracovníkom a poznal ho nielen ako tvorcu, ale aj ako človeka. Viktor Kubal už v detstve kreslil obrázky na filmový pás a neskôr absolvoval niekoľkomesačný filmársky kurz u profesora Karola Plicku. Avšak ako hovorí Rudolf Urc, nový rozmer jeho tvorba nadobudla až keď pochopil tajomstvo oživenej kresby. Statická kresba získala novú dimenziu – oduševnenie. Stala sa nositeľkou narácie, akousi myšlienkou v pohybe.

Tvoril ako solitér

Kľúčové podnety Kubalovho diela nachádzame v intenzite reflektovania spoločenských pnutí, vzostupov a pádov, aj v celom konglomeráte individuálnych ľudských osudov, jedinečných a súčasne univerzálne platných. Odvážne vstupuje do problematík každodenného životného chvatu. Veci a javy diskredituje, zbavuje ich honosnosti a dekóru, a tak nám umožňuje poznať ich novú, často pravdivejšiu podobu, než bola tá pôvodná,“ pomenúva charakteristiky Kubalovej tvorby Urc. Jeho dielo je poznačené húževnatým úsilím odkrývať pravdu, ale aj prispieť k poznaniu a k zdokonaľovaniu človeka samotného.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Kam za kultúrou od 7.8.2023?
Kam za kultúrou od 7.8.2023?

Zaujímavosťou je, že Kubal zvyčajne pracoval ako solitér. Diela vytváral takmer výlučne vo vlastných rukách. Na väčšine zo svojich vyše dvesto filmových titulov pracoval nielen ako režisér, ale i autor námetu, výtvarník a animátor. “Napriek tomu pracoval rýchlo, prvý celovečerný film vytvoril za dva roky, druhý za rok a pol,” pripomína Lea Pagáčová z Audiovizuálneho informačného centra SFÚ, ktorá sa venuje prezentácii animovanej a krátkometrážnej tvorby. Práve ona sa podieľala aj na príprave Kubalovej kolekcie pre DAFilms.sk.

Oslovuje generácie divákov

Tvorba Viktora Kubala  je nadčasová a dokáže osloviť divákov v každej dobe. Podľa Ley Pagáčovej z Audiovizuálneho informačného centra SFÚ pracuje s prvkami čierneho humoru, inotajov a perzifláží. Zároveň nesie v sebe komiku aj tragiku, stopy irónie či dobromyseľného úsmevu. “Využíva výtvarné a animačné skratky, vyhýba sa dialógom či komentáru, dej vyjadruje obrazom, v akcii a situačných gagoch. Tie vznikali pri písaní scenáru, no neraz až pri kreslení záberov,” začína svoje rozprávanie Lea Pagáčová.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Martin Krajčo / Hortus Artis / Kam za kultúrou
Martin Krajčo: K tvorbe Hummela mám veľmi pozitívny vzťah

Inšpiroval sa Waltom Disneym

V začiatkoch svojej kariéry hľadal Viktor Kubal inšpirácie v zahraničných výtvarných štýloch. Týkalo sa to najmä stvárnenia ľudských postavičiek. A tak sa štýl animácie a gagov Viktora Kubala podobá na diela Walta Disneyho či bratov Fleischerovcov. “To platí aj  pre prvý slovenský animovaný film Studňa lásky (1944), ktorý sa do distribúcie nedostal, keďže pripomínal karikatúru vtedajšej moci,” pripomína Lea Pagáčová. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Rita Kindlerová
Rita Kindlerová nielen o preklade knihy Stopy na ceste (rozhovor)

Kubal bol podľa nej taktiež aj dobrým pozorovateľom. Svoje inšpirácie a vonkajšie impulzy si neustále zapisoval a vo svojej tvorbe z nich aj vychádzal. Zásadný vplyv na ďalšiu Kubalovu tvorbu mal ale aj humoristicko-satirický časopis Roháč. Kubala vycibril svoj rukopis karikaturistu, úsmevný humor i skratkovitosť. “A v neposlednom rade tu vytvoril legendárne postavičky, ktoré neskôr preniesol aj do filmovej tvorby,” spomína Lea Pagáčová. Získaná prax a popularita pripravila podmienky na návrat Kubala do sveta filmu. V roku 1965 sa tak stal umeleckým vedúcim tvorivého kolektívu Skupina kresleného filmu. Oprávnenosť jej vzniku za krátky čas potvrdil objednávkovým filmom Zem (1966). 

Bol humoristickým kritikom

V kritickom, no viac humoristickom než satirickom tóne pokračoval aj počas normalizačných 70-tych rokov. Vyberal si spoločensko-kritické témy, no cenzúrnym zásahom sa úspešne vyhýbal vďaka skúsenosti z novín. Zobrazil tak maximum, čo sa v tomto období dalo nahlas legálne vyjadriť. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Lucia Vráblicová
Lucia Vráblicová: Ku každej postave si musí herec nájsť vzťah

Čo prináša špeciál Legenda slovenskej animácie?

Programový špeciál nazvaný Viktor Kubal: Legenda slovenskej animácie pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia uvedie portál DAFilms.sk. Divákom ponúka to najlepšie z rozsiahlej Kubalovej filmovej tvorby tvorby. Pozriež si môžete všetky najzásadnejšie Kubalove diela, z ktorých mnohé získali celý rad významných ocenení na domácich a zahraničných filmových festivaloch. 

Kolekcia na platforme dafilms.sk prináša aj celovečerné filmy Viktora Kubala

Kolekcia obsahuje jeho dva celovečerné filmy Zbojník Jurko (1976) a Krvavá pani (1980). Zbojník Jurko o Jurajovi Jánošíkovi, hrdinovi, ktorý nenávidí krivdu a sociálny útlak, je prvý slovenský celovečerný animovaný film. Podľa Urca je ukážkou nesmiernej vitality autora, ktorý prakticky sám v priebehu dvoch rokov zvládol réžiu, kresbu a animáciu dlhej metráže. Svetová kinematografia dovtedy nepoznala obdobný prípad.“ Námet čerpal Kubal podľa Pagáčovej z vlastných skúseností a detstva stráveného v Terchovej.

V jánošíkovskom príbehu, ktorý mal v tom čase už niekoľko filmových predchodcov, zachoval archetypy spojené s legendou ľudového hrdinu, no zároveň ho zobrazil tak, ako si ho vybájili ľudia vo svojich mysliach. “Podstatou diela je opäť jednoduchá línia bez ornamentiky, vizuálna skratka, karikatúra a voľný tok gagov, často založených na vizuálnej dekompozícii. Film výtvarne rozvinul aj o invenčnú tieňohru či naliehavé spomalenie pohybu v niekoľkých scénach,približuje Pagáčová.

Okrem jánošikovskej legendy spracoval aj Čachtickú pani

Jeho film Krvavá pani rozpráva o túžbe po večnej mladosti. Inšpiroval sa legendou o krvavej Čachtickej panej, ktorá aj po mnohých rokoch púta divácku pozornosť. Pre jedinečnú parodizáciu a precíznu konštrukciu príbehu zaradili tento film do medzinárodného fondu klasických filmových pokladov, hovorí Urc. “Vo svojom druhom a poslednom dlhometrážnom filme vychádzal opäť z povesti, inovuje ju a využíva pritom žánrové prvky hororu, rozprávky i paródie,” dodáva Pagáčová.

Platforma dafilm.sk prináša tiež osem krátkych snímok Viktora Kubala

Okrem dvoch celovečerných filmov aj osem krátkych snímok. Je medzi nimi aj prvý slovenský animovaný film. Tým je snímka Studňa lásky (1944), ktorá sa v čase vzniku nedostala do distribúcie, pretože pripomínala karikatúru vtedajšej moci. Ďalšou krátkou snímkou na zozname kolekcie je Zem (1966), v ktorej upozorňuje na znehodnocovanie životného prostredia. V nej rozvinul mnohé postupy, ktoré charakterizujú aj jeho neskoršiu tvorbu ako sú jednoduchosť príbehu, popretie času a priestoru či absurdnosť naratívu.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Poklady Slovenska / fresky Stará Halič
Do rekordného ročníka súťaže Poklady Slovenska sa zapojilo svojimi hlasmi vyše 55-tisíc ľudí. Grant získali vzácne fresky v Starej Haliči.

V snímke Šach (1974) reflektuje postavenie jednotlivca v spoločnosti. Kubala v nej zachytáva paradoxný osud človeka, ktorý sa vzoprie moci, no napokon je za poslúchnutie potrestaný. Kino (1977) upozorňuje na nezdravé kultúrne prostredie a na paranoju vtedajšej kultúrnej politiky. Snímka Mikroskop (1981) hovorí o hľadaní skutočného poslania. Selekcia (1982) a Meteorológ (1983) sa vysmievajú z ľudskej hlúposti a nepoučiteľnosti, no nechýba v nich kritika chamtivosti. Film Na pravé poludnie (1988) s odkazom na westernovú klasiku poukazuje na nezmyselnosť byrokracie. Kubalova snímka Prezent (1976) je zase satirou na úplatkárstvo.

Tvoril aj pre deti

Veľkú časť svojej tvorby venoval detskému divákovi. Radí sa sem niekoľko televíznych večerníčkov, medzi najpopulárnejšie patrili príbehy o Petrovi, Dite, Jankovi Hraškovi, ale taktiež seriál Puf a Muf, ktorý vznikol netradične podľa „cudzieho“ scenáru a s využitím dialógov. Krátkometrážne filmy Viktora Kubala pre detského diváka sú dostupné v sekcii DAFilms Junior.

TS, SFÚ, www.sfu.sk

Zdroj: SFÚ, DAFilms.sk, Youtube

*** Správu sme redakčne upravili. (red/kv) ***

 

Lóránt Chovan
Culture História News Osobnosti Výtvarné umenie

Svetobežný portrétista Lóránt Chován skonal pred 17 rokmi

Patril k svetoznámym portrétistom. Narodil sa vo Vojvodine, študoval v Maďarsku. Portrétista Lóránt Chován bol svetobežník a neraz zavítal na Slovensko, aby navštívil priateľov. Významný svetobežník skonal pred 17 rokmi. Pripomeňte si ho spolu s nami.

Read More
BIBIANA / BIB / Kam za kultúrou / Bienále ilustrácií Bratislava
Community Culture News PR Výtvarné umenie

„Vyfarbi si leto“: BIBIANA pozýva deti na skvelé workshopy s ilustrátormi

Už tretí rok ponúkne Medzinárodný dom umenia pre deti – BIBIANA originálny program „Vyfarbi si leto“ plný zážitkov. Viac informácií nájdete v článku

Read More
Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)
Cestovanie Culture Expo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)

Kam za kultúrou v tretí prázdninový týždeň? Opäť prinášame tipy na zaujímavé výstavy a podujatia najbližších dní, ktoré sa oplatí zažiť na vlastnej koži.

Read More
Translate »