Novinky

Štátne divadlo Košice slávi 75. výročie s premiérami

Štátne divadlo Košice slávi 75. výročie s premiérami

Štátne divadlo Košice slávi tento rok 75. výročie. Významný míľnik sme si pripomenuli v nedeľu 1. mája 2022. Presne v tento deň uplynulo rovných 75 rokov od vzniku Národného divadla v Košiciach. Oslavy jubilea sprevádzajú štyri premiéry i ďalšie podujatia. Na prvú z nich sa môžeme tešiť už v utorok 3. mája 2022.

Hoci od vzniku slovenského profesionálneho divadla uplynulo 102 rokov, dôvod na oslavu je tu aj tento rok. Presne pred 75 rokmi vznikla jedna z popredných slovenských scén – Štátne divadlo Košice. So svojím činoherným, operným a baletným súborom teší divákov krásnymi titulmi vo svojom repertoári. Svoje publikum (i to z celého Slovenska) neopustila ani počas pandemických rokov. Programovú ponuku spestrila o mimoriadne koncerty a multižánrové programy. A aj oslavy významného míľnika budú skvostné.

Národné divadlo je živá ustanovizeň, nie múzeum

Pojem „národné divadlo“ je na Slovensku často nesprávne chápané. Národné divadlo nie je akýmsi muzeálnym artefaktom, ale živou inštitúciou. Ako pojem predstavuje typus divadla, jeho charakter a nie výsadu byť jediným a jedinečným reprezentatívnym kultúrnym stánkom národa. Svoje meno si získava svojím umeleckým a spoločenským dosahom, rozvíjaním národného dedičstva, ale aj konfrontáciou so súčasným umením a svetom. Národné divadlá vďačia za svoje meno historickým podmienkam, v ktorých vznikli. Vďačia tiež významu, ktorý im pripisujú v rámci kultúrneho života národa.

Myšlienka národných divadiel vznikla koncom 18. storočia

Friedrich Schiller
Friedrich Schiller (1759–1805). Olejomaľba Ludoviky Simanowiz z cca. 1793/94. Zdroj: Neue Deutsche Biographie, Band. 22, 2005.

Národné divadlá v minulosti reprezentovali scény, ktorých úlohou bolo uvádzať diela národného charakteru v národných jazykoch. V Európe vznikali od konca 18. storočia. Ich úlohou bolo prekonať medzeru medzi dvornými a ľudovými divadlami. Príslušnosť k spoločenstvu jazyka tu stála nad príslušnosťou k stavu alebo štátnou príslušnosťou. Pôvodná myšlienka národného divadla vznikla v nemeckých krajinách. Pri jej zrode stáli Friedrich Schlegel a Friedrich Schiller. Ich snahou nebolo vytvorenie jedného reprezentatívneho „Národného divadla“ v rámci Nemecka. V dobe pred zjednotením Nemecka v roku 1871 bolo ich ideou kultivovanie ducha prostredníctvom nemeckých hier a opier. Dosahovali to najmä uvádzaním diel v nemeckom jazyku. Považovali ich za protiváhu dramatických a operných diel francúzskej a talianskej proveniencie. Práve tie sa totiž vtedy tešili veľkej popularite hlavne v aristokratických kruhoch.

Národnými divadlami za národnú identitu

V slovanských a vo viacerých východoeurópskych krajinách, ktoré nemali vlastný štát, panovala v 19. storočí odlišná situácia. Úsilie o založenie národného divadla (divadiel) sa spájalo so zápasom o národnú identitu a slobodu.

Popri ochotníckych a kde-tu mestských divadlách, začali sa presadzovať myšlienky založenia národných divadelných súborov. V priebehu 19. storočia tak postupne vznikali národné divadlá vo Varšave, Budapešti, Bukurešti, Belehrade, Prahe, Záhrebe či v Ľubľane. U nás na území Slovenska prvé divadlo, ktoré malo vo svojom názve slovo „národné“, bolo tzv. Slovenské národné divadlo nitrianske v Sobotišti. Založili ho štúrovci, a tým položili základ rozvoja ochotníckeho divadla na Slovensku.

102 rokov profesionálneho slovenského divadelníctva

Situácia na Slovensku po vzniku prvej Československej republiky bola do istej miery odlišná. Dovtedy na našom území neexistoval profesionálny slovenský divadelný súbor. K jeho vzniku napomohol vzor českého profesionálneho divadelníctva i priama pomoc českých divadelníkov. V roku 1920 vzniklo Slovenské národné divadlo v Bratislave a v roku 1924 Východoslovenské národné divadlo v Košiciach. Hoci po vzniku ČSR išlo o dve najväčšie slovenské mestá, ich dovtedajší prevládajúci národný a kultúrny element bol neslovenský. Divadelné budovy prv fungovali pod maďarskou kuratelou – v Bratislave ako Városi színház (Mestské divadlo) a v Košiciach už vtedy ako Nemzeti színház (Národné divadlo).

Štátne divadlo Košice slávi míľnik v dejinách

To košické zažilo obdobie horthyovskej okupácie. Po skončení 2. svetovej vojny sa obnovilo najskôr ako Východoslovenské národné divadlo a v roku 1947 na Národné divadlo v Košiciach. „1. mája 1947 získalo naše divadlo názov: Národné divadlo v Košiciach. Tento krok bol logickým zavŕšením viac ako dvojročného úsilia vybudovať v Košiciach profesionálne divadlo schopné prinášať kvalitné divadelné umenie mestu i širokému regiónu. Napriek skutočnosti, že pojem „národné“ sa neskôr z názvu divadla vytratil, jeho význam a prínos pre rozvoj národnej kultúry sa nijak nezmenšil. Práve naopak. Košické divadlo oslavuje umenie svojou tvorbou už dlhé desaťročia,“ hovorí generálny riaditeľ ŠDKE Ondrej Šoth.  

Štátne divadlo Košice (ŠDKE)
Štátne divadlo Košice (ŠDKE). Zdroj: IG ŠDKE

Od Národného k Štátnemu

Janko Borodáč ako vtedajší riaditeľ divadla  mal ambíciu budovať košické divadlo ako národné divadlo a nie ako regionálnu scénu. V roku 1955 v období komunistickej centralizácie premenovali divadlo na Štátne divadlo v Košiciach. Tento názov nesie dodnes. Teda až na krátke obdobie v 90-tych rokoch, kedy sa krátkodobo spojilo s divadlom v Prešove.

Štátne divadlo Košice oslávi výročie štvoricou premiér

Prvou májovou premiérou bude v utorok 3. mája 2022. Divákom prináša nový autorský balet Andreja Petroviča a Ondreja Šotha – ORBIS PICTUS. Tvorcovia ho venujú pamiatke všetkých nevinných obetí vojny na Ukrajine (viac TU).

ORBIS PICTUS / Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

V nedeľu 8. mája uvedie činohra inscenáciu Sofoklovho OIDIPA v réžii Antona Korenčiho. Ten patrí k základnom mytologického odkazu antickej i našej civilizácie. V titulnej úlohe uvidíme Mateja Marušina.

Veľký návrat po 2 dekádach

Historická budova ŠDKE zažije po 20 rokoch aj návrat jednej z najpopulárnejších opier svetovej literatúry – Pucciniho TOSCY. Slávnostný premiérový návrat príde v utorok 10. mája. Režisérom novej inscenácie je Anton Korenči, kostýmy pripravil Boris Hanečka a scénickú podobu výtvarníčka Lucia Tallová. Nosným prvkom scény je monumentálny obraz dramatickej čiernej oblohy zo série “Clouds”, ktorý Lucia Tallová vytvorila špeciálne pre operu Tosca a Štátne divadlo v Košiciach.

Operu Giacoma Pucciniho uvedú  v hudobnom naštudovaní šéfdirigenta Petra Valentoviča. Ako Toscu uvidíme v alternácii Tatianu Paľovčíkovú Paládiovú a Karine Babajanyan. Maliara Maria Cavaradossiho stvárňujú alternanti Jaroslav Dvorský, Hovhannes Ayvazyan či Michal Lehotský. V úlohe Scarpia sa predstavia Marek Gurbaľ či Marián Lukáč.

Štátne divadlo Košice vzdáva hold ukrajinským ženám

Štvrtou premiérou v rámci osláv 75. výročia vzniku Národného divadla v Košiciach bude v stredu 11. mája nová pôvodná tanečná inscenácia Andreja Petroviča EXTÁZA / OBRAZY O NEJ. Pôvodná tanečná inscenácia s hudbou Vladislava Šarišského vzdáva hold ukrajinským ženám. Predstavuje rôzne podoby ženy inšpirované fázami mesiaca, ktorý je magickou bránou k cyklu (znovu)zrodenia.  Dominujú v nej obrazy extatickej sily, lásky, schopnosti obetovania sa, odhodlania, neopísateľnej bolesti zo straty a nezlomnosti kráčať ďalej…

Zdroj: TS ŠDKE

2 thoughts on “Štátne divadlo Košice slávi 75. výročie s premiérami

Comments are closed.

Lóránt Chovan
Culture História News Osobnosti Výtvarné umenie

Svetobežný portrétista Lóránt Chován skonal pred 17 rokmi

Patril k svetoznámym portrétistom. Narodil sa vo Vojvodine, študoval v Maďarsku. Portrétista Lóránt Chován bol svetobežník a neraz zavítal na Slovensko, aby navštívil priateľov. Významný svetobežník skonal pred 17 rokmi. Pripomeňte si ho spolu s nami.

Read More
BIBIANA / BIB / Kam za kultúrou / Bienále ilustrácií Bratislava
Community Culture News PR Výtvarné umenie

„Vyfarbi si leto“: BIBIANA pozýva deti na skvelé workshopy s ilustrátormi

Už tretí rok ponúkne Medzinárodný dom umenia pre deti – BIBIANA originálny program „Vyfarbi si leto“ plný zážitkov. Viac informácií nájdete v článku

Read More
Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)
Cestovanie Culture Expo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)

Kam za kultúrou v tretí prázdninový týždeň? Opäť prinášame tipy na zaujímavé výstavy a podujatia najbližších dní, ktoré sa oplatí zažiť na vlastnej koži.

Read More
Translate »