Posledná šanca: Zbierka na historický organ v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch na Donio.sk končí

Posledná šanca: Zbierka na historický organ v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch na Donio.sk končí

Zachráňme historický organ v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch! Tak znie výzva kampane, ktorú organizuje nezisková organizácia Pre Úľany – Pro Fudemus, n.o. spolu s Evanjelickou cirkvou ausburgského vyznania – cirkevný zbor Veľký Grob – Čataj. K partnerom projektu patrí aj Obec Pusté Úľany. Spolupracujú pritom aj s miestnymi dobrovoľníkmi pod odborným a remeselným vedením reštaurátora Jána Valoviča.

V nedeľu 30. 7. 2023 sa v rámci Hudobných slávností v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch konal, ako sme svojho času informovali, benefičný dvojkoncert Musica Animae a Pressburg Saxophone Quartet. Zacielil si sympatický cieľ: podporiť miestny historický organ a jeho obnovu. V rámci hudobných koncertov zazneli vokálne skladby duchovnej hudby stredoveku, renesancie až po raný barok. Uviedli však aj diela klasikov (Mozart, Bach,…), a to v jedinečnom prevedení saxofónového kvarteta. Koncert, ktorý podporili Fond na podporu umenia, Hudobný fond a TTSK, sa niesol v duchu predstavenia a podpory projektu reštaurovania vzácneho – 300-ročného historického organu v miestnom evanjelickom kostole.

Hudobné slávnosti Pusté Úľany

Výťažok z podujatia (671,60 Eur) pripísali na transparentný účet SK2083300000002502415045, kde sa už blížime k prvému významnému míľniku. Všetkým organizátorom, návštevníkom a dobrodincom ďakujeme za ich podporu a tešíme sa aj z kampane, ktorá prebieha prostredníctvom https://www.donio.sk/pribeh/2690 aj na sociálnych sieťach,” hovoria organizátori z neziskovky Pre Úľany – Pro Fundemus, n.o.. Podpory a realizácie hodný projekt sa koná pod. záštitou J.E. Mgr. Milana Vrbovského, PhD. – generálneho konzula Slovenskej Republiky v New Yorku. Na platforme Donio.sk ju rozdelili do dvoch etáp a podporiť ju môžete už len niekoľko desiatok hodín.

Vzácny historický organ

Na Slovensku nájdete niekoľko zabudnutých a vzácnych historických hudobných nástrojov takmer v pôvodnom stave. Jedným z nich je aj vzácny a pôvodný barokový organ – pozitív z 1. polovice 18. storočia, ktorý nájdete v kostole ECAV v Pustých Úľanoch. Je to nástroj, na ktorom hrával a o ktorom básnil aj spisovateľ Ivan Kadlečík počas pôsobenia svojho otca v Pustých Úľanoch.  

“…A ešte organček – pozitív, kultúrna pamiatka a historický poklad od neznámeho tvorcu, barokový prospekt, krátka spodná oktáva, drevená lavica s operadlom, šesť hlasových mutácií s farbou dreva a kovu. Možno už smutne dohral a dokonal v poslednom dychu mechov. A predsa ho počujem, ešte aj počas dnešnej noci na ňom hrám a hrám. Nemôžem prestať, ani nechcem.”

Ivan Kadlečík

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Organová interpretácia - titulka
ODPORÚČAME: Reedícia jedinečnej knihy Organová interpretácia na pultoch kníhkupectiev

Historický organ v Pustých Úľanoch s pôvodom ukrytým pod rúškom tajomna

Pustoúľanský organček má tajomnú minulosť. O jeho staviteľovi a roku stavby nemáme presné informácie. Podľa architektonického riešenia organovej skrine môžeme vznik nástroja datovať do 1. polovice 18. storočia s malou rokokovou úpravou datovateľnou do konca 18. storočia. Členenie prospektu a jeho rezbárska výzdoba pripomína štýl významnej organárskej dielne rodiny Pažických z Rajca. Je však pozoruhodné, že sa v zachovanej dielenskej knihy tejto slávnej organárskej rodiny záznam o nástroji pre miestny kostol nedochoval. Nielen táto skutočnosť, ale i mierne skrátená spodná ozdoba nástroja, nasvedčujú tomu, že nástroj pravdepodobne nepochádzal z pustoúľanského kostola.

Ako vyplýva z posudku reštaurátora Jána Valoviča, ide o “barokový, 6-registrový pozitív so zaujímavo riešenou architektúrou prospektu, ktorý je typickou ukážkou technického riešenia organov svojej doby na našom území. Manuálový i tónový rozsah je C – c3, 45 tónov s tzv. krátkou spodnou oktávou. (Vo veľkej oktáve chýbajú poltóny Cis, Dis, Fis, Gis.) Vzdušnica je zásuvková, s pôvodnými kovovými i drevenými píšťalami. Pôvodné sú i prospektové (predné) píšťaly vyrobené z organového kovu, ktoré sa vyhli rekvirácii v roku 1918. Registrová dispozícia je nasledovná: Copula major 8 ́, Principál 4 ́, Flauta 4 ́, Oktáva 2 ́, Kvinta 1 1/3 ́, Sedecima 1 ́. Klaviatúra je pravdepodobne pôvodná, na dlhších klávesoch s nepôvodnými plastovými poťahmi.” Organ v evanjelickom chráme v Pustých Úľanoch je zaujímavý nielen svojím pôvodom, ale najmä svojim takmer nedotknutým, pôvodným stavom. 

Historický organ / Pusté Uľany
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Na vlnách lásky s Le nuove musiche
Na vlnách lásky s Le nuove musiche

Spojení myšlienkou projektu "Zachráňme historický organ v Pustých Úľanoch"

Organ stále existuje, hoci vo veľmi zlom, kritickom stave. Podobne ako cirkevný zbor, ktorý pre nízky počet veriacich už formálne (v roku 2016) zanikol. Začlenili ho pod zbor vo Veľkom Grobe – Čataji. I z uvedeného je zrejmé, že miestni veriaci nie sú schopní nástroj sami zachrániť. Preto sa dobrovoľníci v rámci neziskovej organizácie Pre Úľany – Pro Fudemus s podporou pána Pavla Kolára, E.C.A.V. farára vo Veľkom Grobe rozhodli pokúsiť sa nástroj zachrániť a vrátiť tak ducha hudby do miestneho evanjelického kostola. 

Historický organ / Pusté Úľany

Nejde o celkom pilotný projekt. Miestni katolícki veriaci a Pre Úľany – Pro Fudemus, n. o. majú za sebou už úspešné reštaurovanie väčšieho klasicistického organu Vincenta Možného (z r. 1898) v miestnom r.-k. kostole sv. Ladislava. Súčasťou tohto reštaurovania bola i novovzniknutá tradícia organových a iných hudobných koncertov v miestnom kostole, ktorá v roku 2017 pod vedením  prof. Jána Vladimíra Michalka vyústila do otváracieho koncertu XXVI. ročníka festivalu Slovenské historické organy. Už vtedy vznikla myšlienka reštaurovať aj vzácny a starší barokový organ v miestnom evanjelickom kostole. Cieľom je vytvoriť podmienky pre jedinečnú príležitosť mať v jednej obci a v dvoch kostoloch dva vzácne historické organy, ktoré by mohli slúžiť aj na koncertné účely. 

Projekt obnovy v hodine dvanástej

Ťažiskom projektu je čo najrýchlejšia záchrana a reštaurovanie nástroja. V úvodnom procese reštaurovania budú realizované reštaurátorské výskumy, ktoré určia presné postupy prác obnovy organovej skrine i nástrojovej časti. Následne sa pristúpi ku generálnej oprave a reštaurovaniu nástroja, pri ktorom sa organ rozoberie, starostlivo vyčistí, drevené časti sa naimpregnujú proti drevokaznému hmyzu a drevokazným hubám.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Bratislavská Dúbravka oslávila 300. výročie kostola koncertom v radostnej atmosfére / Tomáš Ondriáš
Bratislavská Dúbravka oslávila 300. výročie kostola koncertom v radostnej atmosfére

Aké budú kroky, než historický organ získa zašlý lesk?

Organová skriňa sa zvnútra očistí a zaimpregnuje, z vonkajšej strany sa odstránia mechanické poškodenia a sekundárne zásahy, opravia a doplnia sa chýbajúce či poškodené časti. Dôkladnou prehliadkou a prípadnou opravou prejdú píšťalnice, lavičky i vzdušnica. Pri traktúrach sa po úplnej demontáži odstránia mechanické poškodenia. Kovový píšťalový materiál sa vyčistí a citlivo zreštauruje. Odstránia sa poškodenia po predchádzajúcom neodbornom ladení. V prípade potreby výmeny poškodených prospektových či iných kovových pišťal budú nové vyrobené z organového kovu s obsahom cínu podľa zachovaných vzorov a v rovnakom tvarosloví. Drevené píšťaly i všetky drevené časti sa po očistení ošetria proti drevokaznému hmyzu a hubám, odstránia sa praskliny, či iné poškodenia.

Historický organ / Pusté Úľany

Píšťaly, ktoré sa nepodarí zreštaurovať s pozitívnym výsledkom, budú nahradené štýlovými kópiami. Reštaurovanie si vyžaduje aj klaviatúra. Odstránia sa nepôvodné plastové poťahy a s použitím dobových materiálov sa obnovia všetky opotrebované časti. Reštaurovaný bude i vzduchový systém, pričom mechy organa budú z povale kostola osadené do bezprostrednej blízkosti nástroja i spolu s novým organovým ventilátorom.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Jesenný cyklus koncertov / Kam za kultúrou
Jesenný cyklus koncertov v Cíferi píše 25. ročník. Začína už túto nedeľu

Nakoniec sa nástroj naladí, samozrejme so zachovaním pôvodnej intonácie. Realizácia reštaurovania organovej skrine i nástrojovej časti sa odhaduje o niečo vyše 12 mesiacov, v predpokladanej  sume okolo 35 000,- €. Po zreštaurovaní bude nástroj vyhľadávaným inštrumentom nielen k realizácii nahrávok na hudobné nosiče, no hlavne pre možnosť organizovania koncertov, či hudobného festivalu s interpretáciou hudby z obdobia baroka. Takýto nástroj doposiaľ v širokom okolí absentuje,” dodáva reštaurátor Ján Valovič.

Zdroj: Obec Pusté Úľany

*** Správu sme redakčne upravili (red) ***

SKD Martin
Culture Divadlo Festivaly News PR

Martin vo festivalovom šate. Dotyky a spojenia štartujú v pondelok

Martin ožije festivalom. Najväčšia prehliadka najnovšej slovenskej divadelnej tvorby – Dotyky a spojenia štartuje v pondelok. Čo všetko prináša?

Read More
Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Translate »