Novinky

Na výstavu? Toto je našich 10 tipov

Na výstavu koncom februára

Chcete ísť na výstavu? Prinášame 10 top tipov, kam môžete zájsť na výstavu. Nevynecháme ani tie, ktoré sa pomaly končia.

Popri koncertoch a divadlách (nájdete TU) prinášame aj zopár tipov, kam na výstavu. Popri stálych expozíciách múzeí a galérii nájdete aj mnoho aktuálnych či doplnkových výstav. Mnohé výstavy začínajú, pokračujú i končia. Tento raz sa pozrieme na 10 zaujímavých. Kam sa teda vybrať na výstavu?

#1 Na výstavu Trianon – Zrod novej hranice v Bratislave

SNM má mnoho aktuálnych výstav, ktoré treba vidieť. V apríli 2021 sprístupnili zaujímavú výstavu: Trianon – Zrod novej hranice. Výstava hovorí o zásadných zmenách na mape Európy, ktoré sa udiali po podpísaní mierovej zmluvy 4. júna 1920 na zámku Veľký Trianon vo francúzskom Versailles. Jej prijímanie je dodnes kontroverznou a často krát traumatizujúcou témou pre dedičov versaillského mierového systému, ktorého bola Trianonská zmluva súčasťou.  Túto zaujímavú výstavu nájdete v SNM – Historickom múzeuiba do konca februára 2022.

Trianon – Zrod novej hranice / Historické múzeum SNM / Kam na výstavu

#2 BIB 2021 vo februári končí

Máme tiež už len pár dní, aby sme šli s deťmi na BIB 2021. Tento mesiac končí rozsiahla výstava BIB 2021 na Bratislavskom hrade (ako sme vás informovali TU). Nenechajte si ujsť túto výstavu. A keď už budete s deťmi naladení na výstavy, nezabudnite ísť aj do BIBIANY. Pozrite si do krajiny medovníkov a podniknite trebárs aj poznávaciu jazdu do tajuplných zákutí hlavy.

V krajine medovníkov / Bibiana / kam s deťmi
Voňavá krajina medovníkov ožíva v BIBIANE. Zdroj: BIBIANA

#3 Jakub Reken – IKONIKON

Ďalší náš tip je výstava Jakub Reken – Ikonikon v galérii moderného umenia Atelier XIII. Jakub Reken (1986) patrí medzi predstaviteľov generácie slovenských výtvarníkov. Pracuje na rozhraní figúry a abstrakcie. Zväčša maľuje bez prípravných skíc či nákresov. Vychádza z jednoduchého princípu postupného vrstvenia prvkov a fragmentov. Tie priebežne transformuje do spletitej štruktúry farebných plôch a čiar. Sústreďuje sa na remediáciu príbehov sakrálneho umenia, popkultúry, hracích automatov, od ranokresťanskej maľby až po počítačové hry. Kombinovaním mikro príbehov vytvára obrazové vízie, ktoré pritom navodzujú breugelovskú poetiku nostalgického starého sveta. Predháňajú sa v ňom okrídlené oči, rybie vrchy, modely krajín, fraktálov či utopických architektúr. Ide o elementy vyprodukované autorským samplovaním, remixom, novou postprodukciou a spätnou archeologickou revíziou. 

Jakub Reken vytvára vlastnú mnohovrstvenú verziu ikonikonu v mnohých rovinách čítania. Od ikonografie až po dátové piktogramy a kultové ikony popkultúry.  Výstavu si môžete prezrieť  v galérii moderného umenia Atelier XIII v Bratislave  od 22.1. do 11.3.2022. Mimochodom, 3 marca 2022 sa môžete tešiť na komentovanú prehliadku s autorom Jakubom Rekenom a kurátorom výstavy Vladimírom Beskidom.  

Jakub Reken & Vladimír Beskid / Ikonikon / Galeria Atelier XIII / Kam na výstavu

#4 Do GMB na výstavu o reštaurovaní rodinného portrétu a príbehu rodu

V roku 2018 nadviazala Galéria mesta Bratislavy spoluprácu s Historickým múzeomMaďarskou akadémiou výtvarných umení v Budapešti. Jej cieľom bola príprava medzinárodného výstavného projektu, ktorý by predstavil dielo a aktivity pôvodom talianskeho umelca pôsobiaceho v Uhorsku a krátko aj v historickom Prešporku – Jakuba Marastoniho (1804 Benátky ˗ 1860 Pešť).  Projekt  sa ale pre pandémiu, zatiaľ, neuskutočnil. Spolupráca však prináša komornú výstavu Scherzovci. Reštaurovanie rodinného portrétu. Prezentuje postup reštaurátorského zásahu a materiálovo-technickú analýzu skladby diela, ktorú realizovala Zuzana Machatová z VŠVU v Bratislave. Výstava zodpovedá tiež na zaujímavé otázky aj z oblasti histórie a genealógie. Vernisáž výstavy bude 23.2.2022. Navštíviť ju môžete od 24.2.2022 do 22.5.2022 v Pálffyho paláci.  

#5 Za hračkami v Bratislave

Múzeum mesta Bratislavy sprístupnilo  výstavu historických hračiek pod názvom Ako sa hrali naši… Svet hry a hračiek. Poteší, zabaví a poučí, a to nielen detského návštevníka. Verejnosti predstaví viac než 1 600 exponátov hračiek  zo zbierkového fondu múzea. S podstatnou časťou exponátov sa hrali deti z bratislavských domácností. V minulosti, tak ako aj dnes, si hračky mohli zakúpiť v obchodoch či objednávať z katalógov výrobcov. Zhruba do polovice 20. storočia to boli predovšetkým hračky nemeckej proveniencie, neskôr ich nahradila produkcia z krajín socialistického táboru. Prím pri ich výrobe zohrávalo  Československo. Ideou výstavy je spoznávať našu históriu a život v minulosti cez hračky a hru. Chce staršie generácie tiež inšpirovať, aby zdieľali svoje zážitky s dnešnými mladými ľuďmi a deťmi. Na klasickú formu výstavy nadväzuje interaktívna časť. Pozrieť si ju aj so svojimi deťúrencami môžete do 27.3.2022.

Ako sa hrali naši / MMB / Kam na výstavu

#6 Kam na výstavu v Senici? QUO VADIS

Sochárske združenie Resculpture.sk,  s podtitulom asociácia sochárov, je voľným zoskupením umelcov na generačnej báze, ktoré pozvoľna dopĺňajú mladšie ročníky. Základným poslaním združenia je nielen výskum v oblasti sochárskych realizácií na Slovensku, ich mapovanie a ochrana. Do jeho portfólia patrí aj výstavná a prezentačná činnosť jednotlivých členov, či združenia ako celku. Výstavu pod názvom QUO VADIS nájdete v Záhorskej galérii J. Mudrocha v Senici. Plánovali ju ešte v roku 2020 k 10. výročiu vzniku združenia. Pandemická situácia vystavujúcich izolovala do ateliérov a v priebehu posledných rokov tak vzniklo mnoho sochárskych diel. Aj tie budú na výstave v Senici vystavené po prvýkrát. Zaujímavú výstavu môžete navštíviť do 27.3.2022.

#7 Unikátna výstava Sedmoro požehnaní v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi prináša mimoriadne zaujímavú fotografickú výstavu s názvom Sedmoro požehnaní. Dozviete sa na nej  o živote ultraortodoxnej židovskej komunity. Tá sa, žiaľ, z nášho územia, kvôli holokaustu,  nenávratne stratila. Aký bol svet ultraortodoxných Židov, Chasidov? Dnes doň môžeme nazrieť len počas výnimočných udalostí. Názov výstavy a rovnomennej knihy odkazuje na slávnosť Sedem požehnaní (ševa brachot), tradičnú súčasť židovskej svadby. Priblíži nám ju fotograf Jindřich Buxbaum, ktorého otec prežil tábor Auschwitz. Výstavu si môžete pozrieť len do 25. marca 2022.

Sedmoro požehnaní / SNM Múzeum holokaustu v Seredi / Kam na výstavu

#8 Pocta pominuteľnosti

Nitrianskej Galérii nedávno sprístupnili  prvú  zo série 5 výstav s témou pominuteľnosti a zabudnutia v rôznych galériách na Slovensku. Predstavuje aj prvú samostatnú výstavu Richarda Marca λήθη – Léthé. Pomenoval ju po jednej z piatich riek gréckej mytológie. Léthé je rieka, ktorej vody dávajú zabudnúť na všetko pozemské. Tento staroveký odkaz sa maliar Richard Marco  snaží konfrontovať so súčasnosťou. Až dodnes sú pocity prázdna a pominuteľnosti rovnako nástojčivé.

Richard Marco  – Léthé / Nitrianska Galéria / Kam na výstavu

Autor oživuje niektoré historické „prízraky“. V konfrontácii s dneškom ich využíva ako komunikačný prostriedok. Kolekciou vystavených diel sa predstavuje ako maliar intenzívne sa zaujímajúci najmä o portrét. Návštevníka konfrontuje napr. so zobrazením detskej lebky či s apropriáciou „Ostrova smrti“ Arnolda Böcklina, resp. portrétom „Kráľovnej noci“ – neexistujúcej podoby Margaréty Brabantskej. Tému temnej pominuteľnosti a zabudnutia poníma metaforicky. Päť riek podsvetia – päť rôznych emócií. Výstavou sa vinie nielen zabudnutie (Léthé). Pripomína tiež, že pri vstupe do podsvetia sa museli mŕtvi napiť z Léthé, aby zabudli…

#9 Starý majster v Banskej Bystrici

Zaujímavú výstavu sprístupnili aj v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. V Bethlenovom dome nájdete výstavu Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom. Aby ste vedeli, čo na vás na výstave v Banskej Bystrici čaká, môžete si ju tu pozrieť virtuálne.

https://my.matterport.com/show/?m=s8pTT5qeZRn&sm=2&sr=-.63%2C.55%2C.34&sp=25.55%2C19.93%2C26.64

Výstava je prvou retrospektívnou výstavou tohto pôvodom dánskeho portrétneho maliara obdobia osvietenstva a sentimentalizmu. Po štúdiách na Kráľovskej akadémii v Kodani a študijných cestách sa po francúzskej revolúcii usadil v Uhorsku. Tunajších kozmopolitných intelektuálov a protestantskú aristokraciu  uviedol do nových foriem zobrazovania. Názov výstavy odkazuje na dobový kozmopolitizmus a právo navštevovať cudzie miesta a usadiť sa na nich. Formuloval ho Kant ako výdobytok francúzskej revolúcie. Výstava sleduje prejavy umeleckého kozmopolitizmu a kozmopolitného priateľstva ako prejavov kultivovanej duše. Predstavuje značnú časť Stunderových dochovaných portrétov a grafík z nich vychádzajúcich zo zbierok slovenských a maďarských inštitúcií. Výstave predchádzal výskum, ktorý vyústil do bohato zdokumentovanej prvej monografie maliara s rovnomenným názvom. Výstava potrvá do 27.3.2022.

#10 Na výstavu o Hviezdoslavovi v Martine

Literárne múzeum SNK sprístupnilo do 30. 4. 2022 výstavu venovanú storočnici úmrtia významného slovenského literáta: Pavol Országh Hviezdoslav – cestou života. Prostredníctvom archívnych, múzejných a knižných zbierok predstavuje život, prácu, dielo i odkaz Pavla Országha Hviezdoslava pre súčasnosť. Zároveň sa venuje aj jeho vzťahu k mestu Martin. O čosi bližšie k velikánovi našej literatúry sa dostávame aj prostredníctvom portrétu, filatelistických i numizmatických materiálov či audiovizuálnych dokumentov z fondu Literárneho múzea.

Pavol Országh Hviezdoslav - Cestou života / SNK / Kam na výstavu

Nuž, je z čoho si vyberať.

2 thoughts on “Na výstavu? Toto je našich 10 tipov

Comments are closed.

Smetana Gala
Culture Divadlo História Koncerty News Odporúčame

Národní divadlo v Prahe oslávi galakoncertom Smetana Gala 200 rokov narodenia Bedřicha Smetanu

Národní divadlo v Prahe pripravuje galakoncert Smetana Gala k 200. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu za účasti hviezd.

Read More
Amadeus / Slovenské DIvadlo Tanca / Kam za kultúrou
Culture Dance Divadlo Eventy News Odporúčame PR

Slovenské divadlo tanca uvádza nový titul. Geniálny Amadeus strieda fenomenálnu Carmen

Slovenské divadlo tanca prichádza s novinkou. Po fenomenálnom predstavení Carmen prichádza geniálny Amadeus v réžii Jána Ďurovčíka. Súbor s ním krátko po premiére mieri na turné.

Read More
Kam za kultúrou na sklonku februára 2024? TOTO odporúčame!
Culture Divadlo Eventy Hudba Kam za kultúrou News Odporúčame PR

Kam za kultúrou na sklonku februára 2024? TOTO odporúčame!

Pokračovanie výberovky Kam za kultúrou je tu. Spoznajte najatraktívnejšie koncertné, divadelné i výstavné tipy na prelome februára a marca.

Read More
Translate »