Novinky

POSLEDNÁ ŠANCA: Výstava Barok v Bavorsku a v Čechách už len pár dní v Prahe

Barok v Bavorsku a v Čechách

Zaujímavý tip na výstavu máme tentoraz v Prahe. V Historickej budove Národního muzea v Prahe už len pár dní môžete navštíviť návštevnícky úspešnú a mimoriadne atraktívnu výstavu s názvom Barok v Bavorsku a v Čechách. Poďte si ju s nami pozrieť!

Národní muzeum v Prahe sprístupnilo výstavu Barok v Bavorsku a v Čechách ešte 8. decembra 2023. Spoločný projekt Národního muzea a Domu bavorských dejín je jedným z najväčších výstavných projektov ostatných dvoch rokov, a preto si zaslúži pozornosť aj návštevu. Návštevníkom poskytuje vzácnu príležitosť vidieť zriedkavo prezentované skvosty baroka. Okrem nich tu organizátori vystavujú aj doposiaľ ešte neprezentované a z umelecko-historického pohľadu zároveň najvzácnejšie umelecké skvosty baroka. Pochádzajú z obdobia 17. a 18. storočia a sú českej a bavorskej proveniencie.  Výstava Barok v Bavorsku a v Čechách bude v Historickej budove Národního muzea sprístupnená už len do 8. mája 2024.

Barok v Bavorsku a v Čechách
Pohľad na výstavu Barok v Bavorsku a v Čechách

„Ťažisko celej prehliadky spočíva v evokácii „veľkého staveniska“, onej križovatky ideí a umeleckých prúdov, ktorými žila stredná Európa na prelome 17. a 18. storočia,” priblížil autor výstavy Barok v Bavorsku a v Čechách Vít Vlnas. Navzdory veľkej európskej kríze – 30-ročnej vojny a morovým ranám v Európe rozkvitá v dobe medzi 20. rokmi 17. a 20. rokmi 18. storočia epocha baroka.  Obrovský rozvoj nastáva vo všetkých sférach, najmä v kultúre i spoločenskovedných oblastiach. Barok sa stáva dokonca dynamickým životným štýlom, ktorého podstatou je neustály pohyb, rozvoj architektúry, maliarstva, sochárstva, hudby, divadla či vedy, ale i viery. A to všetko sa odzrkadľuje aj na výstave. Barok predurčil tiež povahu českej i bavorskej krajiny. Obe si tento ráz pritom nesú ako dedičstvo dodnes. 

Barok vo sviežom šate

Česko-bavorská výstava nadväzuje na výstavu v nemeckom Regensburgu. Nie je však s ňou úplne totožná. Pražskí kurátori ju obohatili o barokové poklady zo zbierok Národního muzea i o výpožičky od českých a zahraničných vlastníkov. Vzácnu prehliadku unikátnych umeleckých diel koncipovali do šiestich tematických celkov, ktorá búra zažité stereotypné predstavy o baroku ako o obdobiu temna a politických konfliktov. Barok je poňatý ako obdobie svetla. 

Barok v Bavorsku a v Čechách

Do popredia stavia epochálny rozmach prezentujúci obe krajiny – ako Bavorsko, tak aj Česko, ako spoločný kultúrny priestor prepojený vzájomnou inšpiráciou. Návštevníci majú jedinečnú príležitosť na jednom mieste vidieť celkom 218 originálnych, z európskeho hľadiska mimoriadnych zbierkových predmetov. Dokumentujú barokový vývoj z oblasti maliarstva, sochárstva, architektúry, hudby, divadla či vedy a náboženstva. Mnohé z vystavených artefaktov sú pritom skutočnými unikátmi nevyčísliteľnej hodnoty. Navyše niektoré z nich si verejnosť môže pozrieť úplne po prvý raz v dejinách.

Štyri sály, šesť častí a viac ako dvesto vzácnych exponátov

Výstava sa rozprestiera v štyroch sálach Historickej budovy Národního muzea a člení sa do šiestich častí. Začína Prologom: Svetlo a tiene, ktorý zachytáva pochmúrne obdobie českých dejín. Tým je česko-habsburský konflikt, ktorý vyvrcholil bitkou na Bielej hore a popravou 27 českých pánov. Protikladom na bavorskej strane je mocenský vzostup a vymenovanie Maximiliána I. kurfistom roku 1623. Prvú kapitolu výstavy reprezentuje napríklad olej na plátne s názvom Bitka na Bielej hore dňa 8.11.1620 od maliara Pietra Snayersa, ktorý zapožičalo z Bayerisches Armeemuseum.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
William Shakespeare: herec, dramatik, génius i nesmrteľná legenda
William Shakespeare: herec, dramatik, génius i nesmrteľná legenda

Druhá kapitola má názov Búrlivé časy. Hovorí o dobe, kedy na pozadí náboženských sporov a tridsaťročnej vojny prinášajú stavitelia z oblasti jazier na dnešnom taliansko-švajčiarskom pomedzí prvky nového, energického, dynamického slohu. Slohu, ktorý sa zrodil v Ríme a o ktorom dnes historici umenia hovoria ako o baroku. Toto období reprezentuje najťažší exponát výstavy. Ním je mramorová náhrobná doska v podobe kostry v životnej veľkosti. Barokové memento mori na výstavu zapožičalo Salzburské múzeum. Ďalším exponátom, ktorý si musíte všimnúť, je alegorický obraz maliara Jacoba Gerritsza Loefa s názvom Loď Cirkvi z múzea v Utrechte.

Barok v Bavorsku a v Čechách / memento mori

Od architektúry k divadlu

Nasledujúca tretia časť výstavy nesie názov Priestor baroka: Veľké stavenisko. Divákov prenáša do obdobia po roku 1680. Vtedy zažívajú české krajiny a južné Nemecko barokový stavebný boom. Priestor krajiny zapĺňajú barokové zámky, pútnické chrámy, krížové cesty a kláštorné komplexy. V mestách rastú tvarovo bohaté meštianske domy, verejné budovy a paláce. Mosty zdobia sochy a námestia studne a fontány. Zaujímavým zbierkovým predmetom v tejto časti výstavy je otvárateľný drevený model evanjelického kostola Najsvätejšej Trojice v Regensburgu z roku 1627. 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Stará radnica / Kam za kultúrou
Bratislava pod lupou: Stará radnica plná podnetov

Priestor dostáva aj svet kultúry. Štvrtá časť s názvom Barokové divadlo sveta prináša okrem iného po prvý raz možnosť pozrieť si architektonický model drevenej divadelnej scény, ktorú vstavali do areálu letnej jazdiarni Pražského hradu. Amfiteáter poňal 200 účinkujúcich a 4000 divákov. Jeho účelom bolo uvedenie opery Costanza e fortezza pri príležitosti korunovácie Karola VI. Výnimočným je v tejto výstavnej časti tiež kostýmový komplet a doplnky Pallas Athény z juhočeského zámku Český Krumlov. Práve tento zámok disponuje s jednou z najkomplexnejšie dochovaných barokových divadiel v svetovom meradle. Kostým vystavovali naposledy v roku 2001, a tak je jeho výpožička pre účely tejto výstavy skutočne veľkou raritou aj lahôdkou. 

Kostým Pallas Athény, antickej bohyne múdrosti a vojny (Státní hrad a zámek Český Krumlov).
Kostým Pallas Athény, antickej bohyne múdrosti a vojny (Státní hrad a zámek Český Krumlov).

Aj sakrálne umenie spája nemecký barok s českým

Prirodzené prelínanie vzťahov medzi Bavorskom a českými regiónmi sa na výstave podarilo zachytiť na rôznych úrovniach. Spoločné boli nielen témy, ale aj ich tvorcovia. Jedným zo “pojítok” bola postava svätca Jána Nepomuckého, ktorý je krajinským patrónom Bavorska i Čiech. Vďaka tomu sa stal aj veľkou inšpiratívnou témou pre umelcov. Kruh česko-nemeckých barokových paralel uzatvára piata časť výstavy. Aj toho výstava reflektuje aj v predposlednej časti, ktorou je Epilog: Barok v Bavorsku a v Čechách.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyznačuje sa ostrými kontrastami a dynamikou, presne tým, čím sa vyznačoval koniec barokovej epochy. Na návštevníka veľmi emotívne pôsobí obraz zachytávajúci Smrť sv. Jana Nepomuckého od Františka Karla Palka, ktorý zapožičala Národnej galérie v Prahe. Práve osobnosť Jána Nepomuckého výstava reflektuje aj drevorezbou s vyobrazením Jana Nepomuckého v životnej veľkosti od autora Jana Brokoffa, ktoré sa nachádza v zbierkach Múzea Šumavy. Pozrieť si môžete tiež aj jeden z najvzácnejších predmetov, ktorým je Dientzenhoferovský skicár. Artefakt z obdobia okolo roku 1680 pochádza zo zbierok Bavorského národného múzea v Mníchove. Číta 479 listov a i vďaka tomu sa radí k najväčším stredoeurópskym súborom architektonických kresieb z období baroka.

Posilnená pražská výstava

Čím sa pražská výstava líši od tej regensburskej, je práve šiesta časť výstavy. Celkom nová kapitola výstavy, ktorú uvidíte len v Prahe, prezentuje Barokové skvosty zo zbierok Národního muzea. Tie ukrývajú celý rad mimoriadnych pamiatok ako sú napr. dámske barokové črievičky, gitaru so zalomeným krkom. 

Barok v Bavorsku a v Čechách

Zaujímavou je tiež aj po prvýkrát v histórii vystavená Kalvária od Matyáša Bernarda Brauna. Hlavnou ikonou je v mnohých uhloch pohľadu jedinečný súbor  z bývalého Matematického muzea, ktoré pôvodne vzniklo pri jezuitskom kolégiu Klementínum v 20. rokoch 18. storočia, ktoré bolo najstarším verejným múzeom v krajinách Svätováclavskej koruny. To okrem zlomku rudolfínskych zbierok uchovávalo mechanické prístroje, cudzokrajné a domáce zbierky prírody či najrôznejšie kuriozity. Ich časť dnes náleží Národnému múzeu. Návštevníci si tak vďaka tomu môžu pozrieť Ulitu s reliéfom Neptuna a jeho sprievodu, a Lasturu z poháru typu nautilus. Oba predmety pochádzajú pritom pôvodne z Nemecka či Nizozemska 17. storočia.

Barokové vzácnosti a unikáty

Pri návšteve si môžete potrieť viaceré unikáty. K atraktívnym exponátom patria architektonické modely z nemeckých zbierkových fondov a modelletta zo zbierok českých. Architektonické modely z nemeckých zbierkových fondov reprezentuje napríklad otvárateľný drevený model evanjelického kostola Najsv. Trojice v Regensburgu z roku 1627 či model drevenej divadelnej scény ktorý vstavali do areálu letnej jazdiarni Pražského hradu. K tým úplným TOP patrí aj jedinečný súbor dobových architektonických modelov z nemeckých zbierok. Jedným z nich je model kostola sv. Margaréty v Baumburgu s unikátnou priehľadovou perspektívou do interiéru modelu. 

Model
Model bývalého kolegiátneho kostola augustiniánov v Baumburgu

Tzv. modellett boli súčasťou tvorivého postupu v období baroka. Boli to modely sochárskych a maliarskych diel vytvorených zmenšeninách. “Tie na výstave reprezentuje mimo iného taktiež vzácne modelletto k stropnej maľbe knižničnej sály pražského jezuitského Klementinum zo zbierok Národního muzea. Modely z nemeckých zbierok a modelletta zo zbierok českých tak predstavujú tematický celok, aký doposiaľ nebol zhromaždený a prezentovaný na žiadnej z výstav barokového umenia,” dodáva autor výstavy Barok v Bavorsku a v Čechách Vít Vlnas.  

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Zaži gotiku / Východoslovenské múzeum / výstavy / Kam za kultúrou
Zaži gotiku: Východoslovenské múzeum v Košiciach oživilo atmosféru gotických katedrál

Drevorezby, skice či známe maľby

Ďalším jedinečným artefaktom je drevorezba Kalvárie z pražského piaristického kláštora (Praha – Nové  Město) od Matyáša Brauna. V jednotlivých sekciách výstavy nájdete aj ďalšie jedinečné zbierkové predmety. Sú to drevorezba s vyobrazením Jana Nepomuckého v životnej veľkosti od autora Jana Brokoffa, ktorý zapožičali z Muzea Šumavy. K ďalším patrí Dientzenhoferovský skicár z obdobia okolo roku 1680 zo zbierok Bavorského národného múzea v Mníchove. Neopomeňte ani olej na plátne s názvom Bitka na Bielej hore od maliara Pietra Snayersa. Za povšimnutie stojí aj mramorový náhrobok v podobe kostry v životnej veľkosti zo Salzburgu. 

Kalvária / Piaristi v Prahe
Drevorezba Kalvárie z pražského piaristického kláštora

Zaujme vás aj alegorický obraz od Jacoba Gerritsza Loefa s názvom Loď Cirkvi. K ďalším výnimočným exponátom výstavy sa radí taktiež Kostým Pallas Athény, antickej bohyne múdrosti a vojny zo Státního hradu a zámku Český Krumlov. Zástupcom unikátov je aj obraz Podobizeň šľachtica v alegorickom kostýme z konského baletu La Contesa dell’Aria e dell’Acqua. Ten zapožičal Státní zámek Rájec nad Svitavou. K zaujímavostiam patrí aj dvojportrét Fridricha Falckého a Alžbety Stuartovnej, rozmerná maľba Ferdinanda II. s pohľadom na Pražský hrad či lamelový trojportét Bernad Ignác z Martinic.

Barok interaktívne

Príbeh baroka v Národním muzeu je prehliadkou výnimočných, jedinečných a vzácnych umeleckých diel. Tie predstavuje obe krajiny – Čechy i Bavorsko ako súčasť jednotného priestoru stredoeurópskej barokovej kultúry. V rámci výstavy sa môžete tešiť aj na interaktívne a haptické prvky, ako sú dve multimediálne stanice s detailami obrazov a architektonických návrhov. Nechýbajú tiež mapy s vyznačenými lokalitami a pamiatkami. Ďalším zaujímavým prvkom je 3D model kostola sv. Vavrinca v Jablonném v Podještědí či rozpohybované barokové obrazy.

Barok v Bavorsku a v Čechách

Foto/Zdroj: Národné múzeum v Prahe

Posledná aktualizácia: 2024-05-03 (mk)

Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Alexander Fellmayer ako Mozart_Foto Petra Bošanská
Culture Hudba News Podujatia PR

Mozart pozýva deti do košickej filky

Mozart pozýva deti do košickej filky. Spoznajte spolu s deťmi život i dielo nesmrteľného skladateľa s košickými filharmonikmi a Gabrielom Rovňákom!

Read More
Translate »