Novinky

Bratislavská Dúbravka oslávila koncertom 300. výročie kostola v radostnej atmosfére

Bratislavská Dúbravka oslávila 300. výročie kostola koncertom v radostnej atmosfére / Tomáš Ondriáš

Mestská časť Bratislavy – Dúbravka, miestni aj „cezpoľní“ si v nedeľu 17. septembra 2023 popoludní pripomenuli slávnostným koncertom 300. výročie miestneho chrámu. Kostol s patrocíniom sv. Kozmu a Damiána oslávili zúčastnení umelci programom piesňovo-operno-inštrumentálnym. Koncertné stretnutie prekypovalo nielen slávnostnou atmosférou, ale aj puncom radosti, oslavy a nadpozemskej éterickosti. Prítomnému publiku sprostredkovalo množstvo krásnych hudobných zážitkov.

Farský chrám sv. Kozmu a Damiána sa už tristo rokov vypína nad jednou z mestských častí Bratislavy. Za ten čas si podobne ako Dúbravka prešiel náročným historickým vývojom. Pôvodne ho zasvätili patrocíniu Zmŕtvychvstania Nášho Pána Ježiša Krista, ktoré ešte spomína aj Lajos Némethy vo svojom súpise farností a farských administrátorov Ostrihomskej arcidiecézy z roku 1894. Pôvodný neskorobarokový oltár s výjavom Zmŕtvychvstania nahradil novší obraz svätcov – bratov Kozmu a Damiána, pod ktorých patrocíniom dnes tento chrám poznáme. Svoju liturgickú spomienku slávia títo lekári a svätci, dnes známi aj ako patróni lekárov a lekárnikov v rímskokatolíckom kalendári 26. septembra. Práve na ich počesť Dúbravka každoročne organizuje aj tradičné hody. Akýsi punc mimoriadnosti im tohto roku doprial aj tento slávnostný koncert.

Pod patronátom starostu

Pri organizovaní slávnostného koncertu spojili svoje sily Dúbravčania naprieč generáciami. Popri Rade seniorov to bola aj miesta Základná umelecká škola Eugena Suchoňa. V prípravnom výbore boli Zuzana Marková, koordinátorka Rady seniorov, Zuzana HorváthováJana Ružovičová – obe zo ZUŠ E. Suchoňa. Slávnostný koncert sa uskutočnil pod patronátom starostu MČ Bratislava – Dúbravka, pána Martina Zaťoviča.

Dúbravka / 300. výročie kostola
Čestní hostia na koncerte nechýbali. Foto: Robert Lattacher

Martin Zaťovič sa spolu s manželkou, poslankyňou mestského zastupiteľstva Zdenkou Zaťovičovou, na koncerte aj osobne zúčastnili. Medzi hosťami nechýbali ani farár Miroslav Bederka, vicestarosta Marián Bohunský, miestna poslankyňa Karina Remišová a ďalší. Kostol doslovne „praskal“ vo švíkoch so zástupcami každej generácie.

Dúbravka / 300. výročie kostola
Príjemným slovom sprevádzala publikum počas koncertného stretnutia Zuzana Horváthová, jedna z organizátoriek. Foto: Silvia Mária Petrovits

Dúbravka otvorila koncert slávnostnými fanfárami

Dúbravka / 300. výročie kostola / vdp. M. Bederka
Správca farnosti sa prítomným prihovoril tiež. Foto: Silvia Mária Petrovits

Krátko po 15,00 hodine zaznela slávnostná fanfára a prítomné publikum pútavým slovom sprevádzala Zuzana Horváthová, riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa. A zároveň nechýbali ani príhovory. Slova na úvod sa na krátku chvíľu ujal aj vdp. Miroslav Bederka a takmer na sklonku príjemného stretnutia sa publiku prihovoril aj Martin Zaťovič, starosta MČ Bratislava-Dúbravka.

Tri storočia pohnutých dejín

Vo svojej reči prítomným priblížil Miroslav Bederka pohnuté tri storočia dejín miestneho chrámu i Dúbravky. Zároveň organizátorom vyjadril poďakovanie za usporiadanie tohto koncertu. Architektonický skvost bratislavskej Dúbravky  postavili v 20. rokoch 18. storočia na mieste pôvodného románskeho kostola datovaného do 11. až 13. storočia. To, kedy pôvodný románsky jednoloďový chrám zanikol, nie je známe. Mohol sa stať obeťou osmanského plienenia v roku 1529, kedy vypálili aj devínsky chrám, ale aj jedného z početných protihabsburských stavovských povstaní, ktoré sa počas 17. a začiatku 18. storočia dotkli Devínskeho panstva. Práve jeho historickou súčasťou bola Dúbravka až do roku 1945.

Spočiatku obyvateľom historickej poddanskej obci Devínskeho hradu slúžil nový barokový chrám ako filiálny kostol devínskej farnosti. V roku 1807 sa Dúbravka cirkevno-správne i matrične osamostatnila. „Oslávenec“ sa stal farským chrámom novej farnosti, a zároveň aj novým matričným obvodom. Tiež v nasledujúcich dekádach utrpela nielen Dúbravka, ale aj jej chrám niekoľko ťaživých rán, ale aj vzostupov. Okrem vyčíňania napoleonských vojsk to boli aj morové epidémie, dve svetové vojny i blízke susedstvo tyranskej nemeckej Tretej ríše.

Dúbravka / Kostol sv. Kozmu a Damiána
Farský kostol sv. Kozmu a Damiána je perlou bratislavskej Dúbravky. Foto: Silvia Mária Petrovits

Slávnostný koncert s inšpiratívnym programom

Vlastný hudobný program trvajúci niečo cez hodinu bol dramaturgicky atraktívne vystavaný. Otvorila ho slávna pieseň Mikuláša Schneidra-Trnavského Keby som bol vtáčkom. Zaznela v skvelej interpretácii mladého slovenského tenoristu Tomáša Ondriáša, ktorého na klavíri sprevádzala výborným sprievodom klaviristka Jana Ružovičová, jedna z organizátoriek tohto slávnostného nedeľného stretnutia. Tomáš Ondriáš zapôsobil citlivým a interpretačne príťažlivým výkonom a nadhodil podujatiu vysokú latku. Ostatne, počas celého podujatia patrili jeho čísla k tým s puncom najlepších.

Bratislavská Dúbravka oslávila 300. výročie kostola koncertom v radostnej atmosfére / Tomáš Ondriáš
Tomáš Ondriáš počas jedného z vystúpení v programe nedeľného slávnostného koncertu. Foto: Silvia Mária Petrovits

Tenorista Tomáš Ondriáš pôsobí ako člen oceňovaného popredného telesa – Slovenského filharmonického zboru. To si odnieslo prestížne ocenenie najlepšieho zborového telesa v Európe za rok 2022 vďaka výnimočnému koncertnému resp. poloscénickemu uvedeniu opier JolantaPiková dáma po boku Berlínskych filharmonikov. Mimochodom, Slovenský filharmonický zbor si k tomu teraz pripísal aj Cenu Ministerky kultúry SR. A tak, ak by ste chceli Tomáša Ondriáša – síce ako člena európskeho TOP zboru počuť v špičkovom prevedení Čajkovského opery Jolanta, zavítajte do bratislavskej Reduty už 28. septembra na Bratislavské hudobné slávnosti.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Bratislavské hudobné slávnosti / BHS / 58 / 2023 / Kam za kultúrou
Začínajú sa Bratislavské hudobné slávnosti. 58. ročník prinesie do dokonalosti vyladený program i niekoľko noviniek

Sakrálny rozmer s duom

Program pokračoval dvojčíslom, ktorým získal koncert sakrálny rozmer. Bok po boku sa v ňom predstavila sopranistka a hlasová pedagogička Karin Lukáčová. V jej speváckom i klavírnom sprievode vystúpil v duete Vladimír Kubištík. Prítomní si v ich podaní vypočuli Mozartovo Ave verum corpusPanis angelicus od Césara Francka. Karin Lukáčovej nemôžem z jej výkonu v podstate nič vytknúť, keďže náročnú zdvojenú úlohu speváčky a klaviristky zvládla na výbornú. Vladimír Kubištík bol menej presvedčivý. A to aj vďaka minimálnemu kontaktu s publikom, a tak na mňa pôsobil jeho výkon trochu neisto až rozpačito.

Dúbravka / 300. výročie kostola / Lukáčová & Kubištík
Ani sakrálny náboj na koncerte nechýbal. Foto: Silvia Mária Petrovits

Händel na trikrát

Svoj priestor v koncertnom programe slávnostného popoludnia získal aj barokový skladateľ Georg Friedrich Händel, a to dokonca trikrát. Prvým z trojlístka Händelovej tvorby bola ária z prvej skladateľovej opery s anglickým libretom, Acis a Galatea. Opera s libretom Johna Gaya, vychádza z Ovidiovych Metamorfóz. Skladateľ ju skomponoval v roku 1718, no dočkala sa viacero prerábok. Od jednoaktovej až po trojaktovú serenádu, až zakotvila v podobe dvojaktovej anglickej pastorálnej opery. Händelova Acis a Galatea predstavuje vrchol pastorálnej opery v Anglicku a podľa niektorých muzikológov je aj najväčšou pastorálnou operou vôbec. Z tejto opery sme si v podaní Tomáša Ondriáša a klaviristky Jany Ružovičovej vypočuli áriu Where shall I seek the charming fair? z prvého dejstva, ktorú spieva pastier Acis.

Dúbravka / 300. výročie kostola / Ružovičová & Ondriáš
Mladý tenorista sa predstavil aj s barokovým repertoárom. Foto: Robert Lattacher

Čembalovo-harfový highlight popoludnia

Jedným z TOP momentov slávnostného koncertu však bol nasledujúci Koncert B dur pre harfu a čembalo. Na harfe sa pred chrámovým oltárom predviedla ako fantastická virtuózka, majsterka ornamentov, technicky a interpretačne výborná Júlia Petkaničová. Tú na čembalo (elektrickom piane) sprevádzala opäť excelentná Jana Ružovičová. Práve jej klavírna spolupráca prispela k výbornému predvedeniu skoro všetkých čísiel programu slávnostného koncertu k 300. jubileu chrámu v Dúbravke. 

Dúbravka / 300. výročie kostola / Ružovičová & Petkaničová
Excelentné harfové čísla Júlie Petkaničovej nenechali nikoho chladným. Foto: Robert Lattacher
Dúbravka / 300. výročie kostola / Ružovičová & Ondriáš
Tenorista Tomáš Ondriáš podal podmanivé výkony. Foto: Robert Lattacher

Trojicu Händelovského trojlístka uzatvorila nemenej výborná interpretácia árie Berenice Scoglio d´immota fronte z opery Scipione, ktorú predviedla mladá sopranistka Saskia Žihalová.

Ave Maria chýbať nemohla

Nepoznám človeka, ktorý by aspoň raz v živote nepočul Ave Mariu od Franza Schuberta. Je to totiž jedno z najpopulárnejších diel vážnej hudby vôbec. Hoci skladateľ tento kúsok nezamýšľal ako sakrálne dielo, dnes, paradoxne, často zaznieva v chrámoch pri liturgických sláveniach i napr. svadobných obradoch. Pieseň Ellens Dritten Gesang tvorí súčasť Schubertovho piesňového cyklu Fräulein vom See na verše Waltera Scotta. Postava Ellen Douglasovej za zvuku harfy spieva modlitbu k Panne Márii s prosbou o pomoc. Úvodné slová a refrén Elleninej piesne, konkrétne “Ave Maria” (latinsky “Zdravas Mária”), neskôr viedli k myšlienke prispôsobiť Schubertovu melódiu tradičnej modlitbe Ave Maria. A práve v takomto „sakrálnejšom“ duchu sme si ju vypočuli v Dúbravke. Zaznela v nádhernej, podmanivej a citlivo prepracovanej interpretácii operného speváka Tomáša Ondriáša a klaviristky Jany Ružovičovej. Taktiež výborný bod programu!

Slávnostné Exsulate jubilate – fenomenálnou bodkou stretnutia

Prv než sa prítomnému publiku prihovoril starosta MČ Bratislava – Dúbravka, pán Martin Zaťovič, zaznelo excelentné harfové sólo Júlie Petkaničovej s Nocturnom M. I. Glinku. Strhujúci výkon! Na programe zostali už len dve čísla. Predposledným kúskom bola Dvořákova pieseň Když mňe stará matka, ktorej okúzľujúca a presvedčivá interpretácia Tomáša Ondriáša nadchla prítomných.

Dúbravka / 300. výročie kostola / Ružovičová & Žihalová
Príťažlivé výkony podala aj mladá sopranistka Saskia Žihalová. Foto: Robert Lattacher

Záverečným číslom bolo slávnostné Exsultate jubilate – Aleluja Wolfganga Amadea Mozarta. Sopranistka Saskia Žihalová ho interpretovala s absolútnou ľahkosťou a speváckou istotou, graciózne i étericky nadpozemsky. Bol to strhujúci výkon, ktorým vygradovalo nádherné popoludnie plné inšpiratívnych zážitkov. Zároveň koncertné stretnutie bolo oslnivou poctou 300. výročia dúbravského farského chrámu!

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Kam za kultúrou od pondelka 18. septembra 2023? TOTO sú naše TOP tipy!
Kam za kultúrou od pondelka 18. septembra 2023? TOTO sú naše TOP tipy!

písané zo Slávnostného koncertu k 300. výročiu Kostola sv. Kozmu a Damiána konaného pod záštitou starostu MČ Bratislava – Dúbravka Martina Zaťoviča, dňa 17.9.2023 od 15:30 v Kostole sv. Kozmu a Damiána

Program
 • fanfára, príhovor vdp. Miroslava Bederku
 • M. Schneider – Trnavský – Keby som bol vtáčkom:  Tomáš Ondriáš (spev) & Jana Ružovičová (klavír)
 • W. A. Mozart – Ave verum corpus:  Karin Lukáčová (spev, klavír) a Vladimír Kubištík (spev)
 • C. Franck – Panis angelicus: Karin Lukáčová a Vladimír Kubištík
 • G. F. Händel – Where shall I seek the charming fair? z opery Acis a Galatea: Tomáš Ondriáš  (spev) & Jana Ružovičová (klavír)
 • G. F. Händel – Koncert B dur pre harfu a čembalo: Júlia Petkaničová (harfa) a Jana Ružovičová (čembalo)
 • G. F. Händel – árie Berenice Scoglio d’immota fronte z opery Scipione: Saskia Žihalová (spev) & Jana Ružovičová (klavír)
 • F. Schubert – Ave Maria: Tomáš Ondriáš (spev) & Jana Ružovičová (klavír)
 • M. I. Glinka – Nocturne: Júlia Petkaničová (harfa)
 • príhovor starostu MČ Bratislava – Dúbravka, p. Martina Zaťoviča 
 • A. Dvořák – Když mně stará matka: Tomáš Ondriáš(spev)  & Jana Ružovičová (klavír)
 • W. A. Mozart – Exsultate jubilate – Aleluia: Saskia Žihalová (spev) & Jana Ružovičová (klavír)

FOTO: Robert Lattacher, Silvia Mária Petrovits

*** Posledná aktualizácia: 2023-09-23 (adm): odstránenie technických závad ***

Štátny komorný orchester
Culture Hudba News PR

Skladbu Tam okolo Strečna Haimoni Balgavej uvedú už dnes v Žiline vo svetovej premiére

Štátny komorný orchester Žilina ponúkne na koncerte 23. mája 2024 okrem zaujímavého programu aj svetovú premiéru skladby Tam okolo Strečna od mladej slovenskej hudobnej skladateľky Haimoni Balgavej.

Read More
Fashion Ballet ´24: Tretí ročník očakávaného projektu v SND obliekli štyri módne dizajnérky
Culture Divadlo Dizajn Fashion News Podujatia PR

Fashion Ballet ´24: Tretí ročník očakávaného projektu v SND obliekli štyri módne dizajnérky

V Balete SND sa blíži očakávaná premiéra Fashion Ballet ´24, 3. ročníka exkluzívneho projektu, ktorý sa od svojho vzniku teší mimoriadnej diváckej priazni.

Read More
Ewald Danel
Culture Hudba Koncerty News Osobnosti PR Rozhovory

Na slovíčko s KHJ: Ewald Danel o koncerte Slovenského komorného orchestra

Druhý koncert festivalu Košickej hudobnej jari – Slovenský komorný orchester predstavuje v rozhovore umelecký vedúci Ewald Danel.

Read More
Translate »