Novinky

Vianočný tip: navštívte betlehemy v bratislavských katolíckych chrámoch

Vianočný tip: navštívte betlehemy v bratislavských katolíckych chrámoch

Tohtoročné Vianoce sú už síce za nami, no napriek tomu si môžeme vianočnú atmosféru vychutnávať minimálne ešte do sviatku Troch kráľov. Patrí k nej nielen nádherná výzdoba, ale aj symboly Vianoc a nejeden rodinný zvyk. Spolu sa vydáme do niektorých bratislavských katolíckych chrámov v Starom Meste spoznávať betlehemy. Vy sa môžete vydať nielen po našich stopách, ale aj ísť obdivovať vianočnú výzdobu po chrámoch vo svojich obciach, mestách či v okolí, či všade tam, kam vás oči a srdce povedú.

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Sú sviatkom rodiny, pokoja, mieru i oddychu. Po Veľkej noci sú Vianoce pre kresťanov druhým najväčším sviatkom, kedy si pripomínajú radostnú zvesť Kristovho narodenia. S Vianocami je späté celé spektrum zvykov či rituálov. Od pôvodne pohanských až po rýdzo kresťanské. Jedným z kresťanských symbolov týchto sviatkov sú betlehemské jasličky alebo ľudovo nazývané betlehemy. A práve k ním sa viaže jeden tip na rodinnú aktivitu počas vianočného obdobia. Tým je putovanie za príbehom z Betlehemu po kostoloch spojených s návštevou jasličiek. Spojíte pri nej duchovno, poznávanie i aktívny oddych pri prechádzke (aspoň v meste) i relaxom v kaviarničke alebo na trhoch pri šálke čokolády či čaju.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Vianočný editoriál: Šťastné a veselé!
Vianočný pozdrav: Šťastné a veselé!

V kostoloch po celom Slovensku nájdete nádherné, a pritom rôznorodé vyobrazenia výjavu Ježišovho narodenia. Sú luxusné i skromné. Líšia sa iba svojou veľkosťou, použitými materiálmi, farebnosťou či zdobením. Maľované, vyrezávané, ale aj mechanické. Skrátka: skvosty ľudovej tvorivosti zobrazujúce viac ako 2000-ročný príbeh narodenia Ježiša Krista. Často pritom nezobrazujú len ústredný výjav Jozefa, Márie a Ježiška v jasličkách a klaňanie pastierov či Troch kráľov. Ľudová tvorba k biblickému výjavu doplnila aj stvárnenie života obyčajných ľudí a dominanty miest.  

Osem storočí betlehemov

Vianočný symbol pripomínajúci nesmrteľný príbeh, betlehemské jasličky, tohto roku oslavujú rovných 800 rokov! Sv. František z Assisi chcel svojim bratom františkánom priblížiť príbeh Kristovho narodenia a dať možnosť im ho kontemplovať. Preto v predvečer Vianoc inštaloval v lesnej jaskynke pri dedinke Greccio v talianskom regióne Umbria scénu narodenia Ježiška v životnej veľkosti. Betlehemy sa postupne dostali do kostolov a neskôr sa presunuli do obydlí.

Betlehem
Prvé betlehemy františkánov. Zdroj: OFM v Slovenskej republike

Stopku im dal Jozef II.

Na územie dnešného Slovenska tradícia stavania betlehemov prenikla až od 15. storočia. Najprv ovládla kostoly, neskôr domácnosti aristokratov i bohatých mešťanov. Až v 18. storočí zasiahla aj skromné domovy chudobných ľudí. Najväčší rozmach zaznamenali betlehemy u nás v časoch baroka. V tom čase boli rozšírené betlehemy v životnej veľkosti, keďže znázorňovali len Svätú Rodinu. Postupne sa ale začali postavy zmenšovať a rozrastať o figúry pastierov, troch kráľov, pútnikov i bežných okoloidúcich a postavy zvierat.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Slovenská filmová klasika spestrí aj tieto Vianoce. Aký bude televízny program počas vianočných sviatkov? / Vianoce
Slovenská filmová klasika spestrí aj tieto Vianoce. Aký bude televízny program počas vianočných sviatkov?

Drobnú pauzu betlehemskej tradícií v kostoloch „dožičil“ Jozef II., čím však spustil vlnu rozširovania betlehemov do domácností.  Až do rozšírenia vianočných stromčekov v 19. storočí boli betlehemy ústredným symbolom Vianoc. Ich stavanie sa všeobecne rozšírilo a vyvrcholilo začiatkom 20. storočia.  Prevládali betlehemy drevené, vyrezávané i maľované.

Kostol Zvestovania Pána / OFM / Bratislava / betlehemy

Betlehemy v kostoloch

Vydajte sa spolu s nami po stopách najkrajších betlehemov v bratislavských katolíckych chrámoch. Keďže nie všetky chrámy sú počas dňa plne sprístupnené, prispôsobte si čas svojej návštevy zhruba polhodiny pre začiatkom liturgických slávení v tom-ktorom chráme.

Bratislavské Greccio

Našu betlehemskú púť po niekoľkých historických katolíckych chrámoch v bratislavskom Starom Meste začneme v Kostole Zvestovania Pána, u františkánov. Dôvod je jednoduchý. Nadviažeme tak na odkaz talianskeho Greccia. Veď práve zakladateľ tohto rehoľného rádu – sv. František Assiský dal svetu tento symbol Vianoc.

Vianočná výzdoba u bratislavských františkánov po dlhé roky patrí k tradične najbohatším a najkrajším. Svojej povesti zostali verní aj tohto roku. Sviatočnú atmosféru nezažijete len v hlavnej lodi, kde majú niekoľko krásne vyzdobených stromčekov, ale aj vo vedľajších chodbách. Práve u bratislavských františkánov nájdete výnimočný betlehem v životnej veľkosti, ktorý inštalovali v Kaplnke sv. Rozálie. 

Kostol Zvestovania Pána / OFM / Bratislava / betlehemy
Jasličky v životnej veľkosti nájdete u bratislavských františkánov. Pokloniť sa malému Jezuliatku prišiel aj sv. František. Deti však poteší anjelik, ktorý sa za mincu poďakuje. Foto: SMP

Bratislavskí františkáni ako jediní v našom hlavnom meste, ponúkajú už pravidelne aj vianočnú výstavu betlehemov. Tá tohtoročná je o niečo bohatšia, krajšia i vzácnejšia.

BA / františkáni / betlehemy / výstava

Nájdete ju v chodbách – v spojniciach medzi hlavnou loďou a Kaplnkou sv. Rozálie. Okrem betlehemov všakovakej podoby si nenechajte ujsť ani výstavku spätú s dejinami františkánskeho kostola.

BA / františkáni / betlehemy / výstava

Môžete sa pokúsiť prečítať a preložiť texty z nádherne zachovaných epigrafických pamiatok zavesených na stenách chodby, ktoré pripomínajú niekoľko zosnulých – pochovaných v kryptách tohto chrámu. Užijete si tiež krásny výhľad na záhradu.

Najkrajší betlehem v Bratislave nájdete u trinitárov

Skutočným klenotom z bohatej ponuky rôznorodých bratislavských betlehemov je mechanický u bratislavských trinitárov (Kostol Jána z Máthy), ktorý nájdete na rozhraní Hurbanovho a Župného námestia. V tomto kostole majú tohto roku dvojicu betlehemov. Skromnejší, drevený pod hlavným oltárom a veľkolepý, mechanický na bočnom oltári svätého Jána Evanjelistu.

BA / trinitári / betlehemy / mechanický betlehem

Deťmi i dospelými obdivovaný betlehem priniesol do Bratislavy z českého Písku v roku 1984 vtedajší kanonik Štefan Záreczky. Mechanický drevený betlehem patrí k skutočným unikátom. Zdobí ho 22 drevených postáv

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Kam za kultúrou v posledný týždeň roka 2023
Kam za kultúrou v posledný týždeň roka 2023

Zamierime aj do neďalekého kapucínskeho kostola (Kostol sv. Štefana, kráľa). Tu tiež nájdete výnimočný betlehem. I keď je voči tomu u trinitárov o poznanie skromnejší, je to historický kúsok. Pochádza zo začiatku 40. rokov 20. storočia. Postupne ho kapucíni zmechanizovali a rozšírili. Doplnili ho o maľované kulisy aj o nové figúrky. Do prevádzky ho môžu uviesť aj vaše ratolesti, a to stlačením zeleného tlačidla po dobu 3 sekúnd. Pohyb betlehemu sprevádza jemná zvonkohra.

BA / kapucíni / betlehemy / mechanický betlehem

Katedrála aj s anjelom

Na ceste po betlehemoch v bratislavských kostoloch nevynecháme ani katedrálny chrám – Dóm sv. Martina. V čase otváracích hodín sa môžete vydať spoznávať nielen históriu tohto niekdajšieho korunovačného chrámu. Vianočná výzdoba je skromnejšia. Dva vysočizné stromy uvidíte v presbytériu, kolíska s Jezuliatkom  dominuje priestoru pred hlavným oltárom.

BA / Katedrála sv. Martina / betlehemy

Betlehem s Jezuliatkom, Máriou a Jozefom, pastiermi a Tromi kráľmi inštalovali na oltári pri vstupe do Katedrály sv. Martina. Zátišie vytvára ďalšia dvojica vianočných stromčekov. Deti poteší tiež staručký mechanický anjelik, ktorý sa pri vhodení mince úklonom hlavy pozdraví a poďakuje.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Vianočné trhy Bratislava / Advent
Nalaďme sa na Vianoce 2023: Vianočné trhy začínajú po Slovensku

Kým betlehem svätomartinskej katedrály je skromnejší, betlehem v Kostole Najsv. Spasiteľa známy ako jezuitský kostol v bezprostrednej blízkosti Starej radnice je o poznanie väčší. Nechýba mu väčšia scénická výprava. Dominuje mu ústredný výjav narodenia malého Ježiška. Zobrazuje tiež anjela, pastierov i za domčekom pasúce sa ovečky. Troch kráľov znázorňuje aj so sprievodom tiav.

BA / jezuiti / betlehemy

Modrý kostolík vianočne modro

Nevynecháme ani ďalšie bratislavské kostoly. Spomeňme aj farský – Blumentálsky kostol či farský kostol sv. Alžbety známejší ako Modrý kostolík. Vianočný Blumentál ponúka viacposchodový betlehem. Dominuje mu výjav Svätej Rodiny a postavy pastierov a anjelov rozmiestnených na viacerých stupňoch.

BA / Blumentál / betlehemy

Tradične krásnu výzdobu, ktorá ho predurčuje k najvianočnejším kostolom v hlavnom meste, má turistami i domácimi obľúbený Modrý kostol. Farský kostol sv. Alžbety sa vďaka vianočnej výzdobe a modrý svetlám na stromčeku i modrých žiarivkách na viacerých elektrických svietidlách celý sfarbil domodra. Nádherné stromčekové zátišie uvidíte nielen pri hlavnom oltári, ale aj pri bočnom, ktorý býva „domovom“ miestneho betlehemu.

BA / Farský kostol sv. Alžbety - Modrý kostolík / betlehemy

Samozrejme, vianočná výzdoba a betlehemské jasličky nechýbajú ani v ďalších bratislavských kostoloch.

Betlehemy navštívite do Hromníc

Hoci sme tohtoročné vianočné sviatky slávili pred pár dňami, vianočné obdobie aspoň v katolíckych chrámoch prežíva až do sviatku Troch kráľov. Po tomto sviatku sa vianočné stromčeky vytratia, no jeden symbol najkrajších sviatkov roka – betlehemy, zostáva vo väčšine chrámov až do Hromníc (2. februára). Je to pozostatok starobylej tradície z doby pred Druhým vatikánskym koncilom, kedy sa vianočné obdobie končilo až 2. februára.

Rezbársky skvost v Rajeckej Lesnej

Po bratislavskej betlehemskej exkurzii nemôžem vynechať aj niekoľko betlehemských výstav po Slovensku či jeden unikát. Tým je vzácny skvost rezbárskeho majstra Jozefa Pekaru. Jeden z najväčších ľudových betlehemov Európy môžete celoročne navštíviť v Rajeckej Lesnej, v Dome Božieho milosrdenstva. Tento vzácny skvost začal rezbársky majster tvoriť ešte v roku 1980, pričom jeho dokončenie mu trvalo ďalších 15 rokov. Betlehem s úctyhodnými rozmermi – s dĺžkou 8,5 metra a 3-metrovou výškou sľubuje úchvatný zážitok.

Nájdete na ňom tristo postáv, z ktorých asi polovica sa aj pohybuje. Ústredná téma – narodenie Ježiška je uprostred. Autor ju včlenil do koloritu obce Rajeckej Lesnej. V jej okolí zachytil regióny, najvýznamnejšie miesta a pamiatky Slovenska. Medzi nimi nájdete viaceré hrady ako Bratislavský, Devínsky, Trenčiansky a Oravský hrad. Svoje miesto na ňom majú aj vzácne chrámy – katedrály v Trnave a v Nitre či Spišská kapitula.  

K betlehemom do múzea

Okrem kresťanských chrámov betlehemy ako symboly Vianoc nájdete v životnej veľkosti na námestiach v rámci vianočných trhoch, ale aj v niekoľkých slovenských múzeách.  Tento symbol vianočných sviatkov si môžete do 31. januára 2024 pozrieť aj na Bratislavskom hrade. Vďaka výstave Pokoj ľuďom dobrej vôle uvidíte viac ako 60 betlehemských celkov. Je to výber historických a ľudových betlehemov  z územia celého Slovenska  i niektorých susedných európskych krajín (Česko, Rakúsko). Časovo pokrývajú obdobie od 18. po koniec 20. storočia. Dopĺňajú ich maľby na skle, papieri a plátne s adventnou a vianočnou tematikou.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Kam za kultúrou v prvý týždeň roka 2024 / TOTO sú naše TIPY!
Kam za kultúrou v prvý týždeň roka 2024? TOTO sú naše TIPY!

Betlehemy rezonujú aj na výstave Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Výstava predstaví betlehemy z rozličných materiálov zo Slovenska i z celého sveta. Pochádzajú zo zbierky Tribečského múzea i od súkromného zberateľa Ľuboša Absolona. Výstavu Symbol Vianoc môžete navštíviť do 10. januára 2024.

Symbol Vianoc / Tríbečské múzeum / výstavy / Kam za kultúrou
Symboly Vianoc - aj to sú betlehemy s už 800-ročnou tradíciou. Zdroj: Tríbečské múzeum

V expozičných priestoroch renesančného Kaštieľa v Radoli nájdete výstavu „K Ježiškovi do Betlema pôjdeme …“, ktorá predstavuje betlehemy zo zbierok Kysuckého múzea. Vystavené exponáty sú vyrobené technikou vyrezávania z dreva, zo šúpolia, zo sadry, vosku, cínu a papiera. Niektoré uvidíte po prvýkrát. Najstarším je papierový betlehem zo začiatku 20. storočia, ktorý získali v roku 1986 z Turzovky. Zaujímavý je tiež drevený betlehem, ktorý zhotovil umelecký stolár František Tabaček z Kysuckého Nového Mesta pre svoje deti na Vianoce v roku 1939. Pozoruhodný voskový betlehem venovala Kysuckému múzeu v roku 2013 Jarmila Šusteková (rodáčka z Čadce) pôsobiaca v Slovinsku. Výstava potrvá od 12. novembra 2023 do 25. februára 2024

Betlehemy / Kysucké múzeum / Kam za kultúrou / výstavy
Krásne slovenské betlehemy nájdete aj v Kysuckom múzeu. Zdroj: Kysucké múzeum

Foto: Silvia Mária Petrovits

Zdroj: internet

Lóránt Chovan
Culture História News Osobnosti Výtvarné umenie

Svetobežný portrétista Lóránt Chován skonal pred 17 rokmi

Patril k svetoznámym portrétistom. Narodil sa vo Vojvodine, študoval v Maďarsku. Portrétista Lóránt Chován bol svetobežník a neraz zavítal na Slovensko, aby navštívil priateľov. Významný svetobežník skonal pred 17 rokmi. Pripomeňte si ho spolu s nami.

Read More
BIBIANA / BIB / Kam za kultúrou / Bienále ilustrácií Bratislava
Community Culture News PR Výtvarné umenie

„Vyfarbi si leto“: BIBIANA pozýva deti na skvelé workshopy s ilustrátormi

Už tretí rok ponúkne Medzinárodný dom umenia pre deti – BIBIANA originálny program „Vyfarbi si leto“ plný zážitkov. Viac informácií nájdete v článku

Read More
Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)
Cestovanie Culture Expo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)

Kam za kultúrou v tretí prázdninový týždeň? Opäť prinášame tipy na zaujímavé výstavy a podujatia najbližších dní, ktoré sa oplatí zažiť na vlastnej koži.

Read More
Translate »