Národné osvetové centrum má nového generálneho riaditeľa

Národné osvetové centrum

Výberové konanie ministerstva kultúry na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Národného osvetového centra sa skončilo. Národné osvetové centrum má nového generálneho riaditeľa, ktorý vzišiel z výberového konania. Stal sa ním Mgr. Erik Kriššák.

Národné osvetové centrum je profesionálnou organizáciou s viac ako 60-ročnou históriou. Patrí pod rezort Ministerstva kultúry SR. Vzniklo v roku 1958. Jeho poslaním organizácie je odborná, metodická, koordinačná, teoretická, analytická, informačná, dokumentačná a konzultačná činnosť v kultúrno-osvetovej oblasti. K činnosti patrí aj výskum a realizácia štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry, vyhlasovanie, odborné a metodické riadenie, koordinácia a financovanie realizácie postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Ďalšou z oblasti činnosti je tiež realizácia profesijného a občianskeho vzdelávania v oblasti kultúry. Ministerstvo kultúry SR hľadalo preň nového generálneho riaditeľa či generálnu riaditeľku. Výberové konanie skončilo úspešne až v novembri. Víťazne z neho vzišiel Mgr. Erik Kriššák, ktorý celý svoj profesionálny život pôsobí v kultúre.

Výberové konanie vypísali ešte v júni

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie 10. júna 2022, ako sme vás vtedy informovali. Ako je zvykom, aj toto výberové konanie sa riadilo pravidlami smernice MK SR č. 8/2021 o výberových konaniach, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Do výberového procesu dostal rezort kultúry do stanoveného termínu (31. júla 2022) tri prihlášky. A to konkrétne od dvoch kandidátok a jedného kandidáta: Jarmily Ištokovej, Veroniky Vasilovej a Erika Kriššáka. V septembri prebiehali hĺbkové pohovory s uchádzačmi i druhé kolo. To opäť vyplnilo posudzovanie a preverovanie doručených podkladov a výsledky, ktoré vyplynuli z pohovorov personalistky s uchádzačmi. Aj toto kolo prebiehalo na pôde Ministerstva kultúry. Verejné vypočutie sa podľa zápisnice konalo vo Dvorane Ministerstva kultúry SR 3. novembra 2022. Len deň predtým z procesu zo zdravotných dôvodov odstúpila uchádzačka Jarmila Ištoková.  Počas verejného vypočutia sa členom komisie, ale aj verejnosti, nakoniec predstavili jedna kandidátka a jeden kandidát.

Národné osvetové centrum pozná nového generálneho riaditeľa. Je ním Erik Kriššák.

V zmysle smernice MK SR č. 8/2021 zverejnili na podstránke výberového konania Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka – Národné osvetové centrum  zápisnicu z výberového konania a tiež videozáznam z verejného vypočutia. V zápisnici nájdete aj bodové a slovné hodnotenie oboch uchádzačov členmi výberovej komisie. O výsledku sa rozhodlo 3. novembra 2022 na rokovaní výberovej komisie, ktorú viedol predseda výberovej komisie Radoslav Ragač. Výberová komisia po neverejnom a verejnom vypočutí (21. októbra 2022 a 3. novembra 2022) na základe bodového hodnotenia odporučila ministerke kultúry Natálii Milanovej vymenovať do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra uchádzača Erika Kriššáka.

Erik Kriššák / NOC

Ministerka kultúry sa po preštudovaní zápisnice z výberového konania s výsledkom výberového konania a odporúčaním výberovej komisie stotožnila a do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra vymenuje Erika Kriššáka.

Kto je Erik Kriššák?

Mgr. Erik Kriššák pôsobí po celý svoj profesionálny život v kultúre. Od roku 2020 dočasne vedie Národné osvetové centrum. Aj predtým pôsobil v riadiacich pozíciách, a to v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve, v Národnom osvetovom centre, na Ministerstve kultúry SR a v Slovenskom filmovom ústave. Absolvoval vysokoškolské vzdelanie na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako hodnotiteľ alebo ako člen projektového tímu vo viacerých projektoch z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu (napr. „Kreatívne centrum Trnava“, grantový program Ars Bratislavensis, pre IROP PO3, „EDLocal“, „Antena“). Tiež bol členom mnohých pracovných skupín pre oblasť informatizácie a digitalizácie (napr. v rámci IROP, ako expert za SR v Expertnej skupine členských štátov EÚ pre digitalizáciu a digitálne uchovávanie).

Reklama
Melos Etos

Zdroj: TS Ministerstvo kultúry SR

*** Aktualizácia: 2022-11-29 (adm) ***

SKD Martin
Culture Divadlo Festivaly News PR

Martin vo festivalovom šate. Dotyky a spojenia štartujú v pondelok

Martin ožije festivalom. Najväčšia prehliadka najnovšej slovenskej divadelnej tvorby – Dotyky a spojenia štartuje v pondelok. Čo všetko prináša?

Read More
Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Translate »