Národné osvetové centrum má nového generálneho riaditeľa

Národné osvetové centrum

Výberové konanie ministerstva kultúry na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Národného osvetového centra sa skončilo. Národné osvetové centrum má nového generálneho riaditeľa, ktorý vzišiel z výberového konania. Stal sa ním Mgr. Erik Kriššák.

Národné osvetové centrum je profesionálnou organizáciou s viac ako 60-ročnou históriou. Patrí pod rezort Ministerstva kultúry SR. Vzniklo v roku 1958. Jeho poslaním organizácie je odborná, metodická, koordinačná, teoretická, analytická, informačná, dokumentačná a konzultačná činnosť v kultúrno-osvetovej oblasti. K činnosti patrí aj výskum a realizácia štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry, vyhlasovanie, odborné a metodické riadenie, koordinácia a financovanie realizácie postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Ďalšou z oblasti činnosti je tiež realizácia profesijného a občianskeho vzdelávania v oblasti kultúry. Ministerstvo kultúry SR hľadalo preň nového generálneho riaditeľa či generálnu riaditeľku. Výberové konanie skončilo úspešne až v novembri. Víťazne z neho vzišiel Mgr. Erik Kriššák, ktorý celý svoj profesionálny život pôsobí v kultúre.

Výberové konanie vypísali ešte v júni

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie 10. júna 2022, ako sme vás vtedy informovali. Ako je zvykom, aj toto výberové konanie sa riadilo pravidlami smernice MK SR č. 8/2021 o výberových konaniach, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Do výberového procesu dostal rezort kultúry do stanoveného termínu (31. júla 2022) tri prihlášky. A to konkrétne od dvoch kandidátok a jedného kandidáta: Jarmily Ištokovej, Veroniky Vasilovej a Erika Kriššáka. V septembri prebiehali hĺbkové pohovory s uchádzačmi i druhé kolo. To opäť vyplnilo posudzovanie a preverovanie doručených podkladov a výsledky, ktoré vyplynuli z pohovorov personalistky s uchádzačmi. Aj toto kolo prebiehalo na pôde Ministerstva kultúry. Verejné vypočutie sa podľa zápisnice konalo vo Dvorane Ministerstva kultúry SR 3. novembra 2022. Len deň predtým z procesu zo zdravotných dôvodov odstúpila uchádzačka Jarmila Ištoková.  Počas verejného vypočutia sa členom komisie, ale aj verejnosti, nakoniec predstavili jedna kandidátka a jeden kandidát.

Národné osvetové centrum pozná nového generálneho riaditeľa. Je ním Erik Kriššák.

V zmysle smernice MK SR č. 8/2021 zverejnili na podstránke výberového konania Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka – Národné osvetové centrum  zápisnicu z výberového konania a tiež videozáznam z verejného vypočutia. V zápisnici nájdete aj bodové a slovné hodnotenie oboch uchádzačov členmi výberovej komisie. O výsledku sa rozhodlo 3. novembra 2022 na rokovaní výberovej komisie, ktorú viedol predseda výberovej komisie Radoslav Ragač. Výberová komisia po neverejnom a verejnom vypočutí (21. októbra 2022 a 3. novembra 2022) na základe bodového hodnotenia odporučila ministerke kultúry Natálii Milanovej vymenovať do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra uchádzača Erika Kriššáka.

Erik Kriššák / NOC

Ministerka kultúry sa po preštudovaní zápisnice z výberového konania s výsledkom výberového konania a odporúčaním výberovej komisie stotožnila a do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra vymenuje Erika Kriššáka.

Kto je Erik Kriššák?

Mgr. Erik Kriššák pôsobí po celý svoj profesionálny život v kultúre. Od roku 2020 dočasne vedie Národné osvetové centrum. Aj predtým pôsobil v riadiacich pozíciách, a to v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve, v Národnom osvetovom centre, na Ministerstve kultúry SR a v Slovenskom filmovom ústave. Absolvoval vysokoškolské vzdelanie na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako hodnotiteľ alebo ako člen projektového tímu vo viacerých projektoch z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu (napr. „Kreatívne centrum Trnava“, grantový program Ars Bratislavensis, pre IROP PO3, „EDLocal“, „Antena“). Tiež bol členom mnohých pracovných skupín pre oblasť informatizácie a digitalizácie (napr. v rámci IROP, ako expert za SR v Expertnej skupine členských štátov EÚ pre digitalizáciu a digitálne uchovávanie).

Reklama
Melos Etos

Zdroj: TS Ministerstvo kultúry SR

*** Aktualizácia: 2022-11-29 (adm) ***

Slovenský komorný orchester
Hudba News Odporúčame PR

Nedeľné popoludnie v Slovenskej filharmónii, Hommage à Bohdan Warchal

Členovia Slovenského komorného orchestra s um. vedúcim Ewaldom Danelom každoročne venujú jeden z januárových koncertov spomienke na zakladateľa Slovenského komorného orchestra, legendárneho Bohdana Warchala. Koncert Hommage à Bohdan Warchal sa uskutoční v nedeľu 26. januára 2023 v Koncertnej sieni SF o 16.00. Hosťom nedeľného popoludnia bude svetovo uznávaný husľový virtuóz a dirigent Shlomo Mintz. Na nedeľnom […]

Read More
Trio Euterpe / Zimný cyklus Třeboňská nocturna
Hudba News PR

Třeboňská nocturna pozývajú dnes na Trio Euterpé

Séria Abonentných koncertov Třeboňských nocturien pozýva na progresívne Trio Euterpé už vo štvrtok 26. januára do Divadla J. K. Tyla v Třeboni. Festival taktiež spúšťa predpredaj na letný festival, ktorý prebehne v dňoch 11. – 15. júla 2023 na rôznych miestach Třebone. Na letnom festivale Třeboňska nocturna v júli 2023 vystúpi Talichovo kvarteto, PhilHarmonia Octet, Rozhlasový […]

Read More
Tip na výstavu: Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach / Pečate v Univerzitnej knižnici /
História News Odporúčame

Tip na výstavu: Pečate v Univerzitnej knižnici

Máme pre vás jeden tip na zaujímavú výstavu, ktorá určite poteší nejedného priaznivca histórie, heraldiky či sfragistiky. Je ňou výstava Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach. Nájdete ju v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na ceste spoznávania vás prostredníctvom pečatí vo svojich fondov prevedie Štátny archív v Bratislave. My sme si boli […]

Read More
Translate »