Novinky

Architektúra Bratislavy v Univerzitnej knižnici

Architektúra v Bratislave / Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica v Bratislave otvorila 13. januára 2022 novú, opäť atraktívnu výstavu: Architektúra v Bratislave – Počiatky modernej metropoly. Venuje sa architektúre Bratislavy z obdobia vzniku Československej republiky.

Pre širokú, nielen čitateľskú verejnosť, sprístupnila Univerzitná knižnica v Bratislave opäť zaujímavú výstavu. Tento raz je témou architektúra. Nie tá súčasná, ale historická. Presnejšie z obdobia formovania Československa po zániku monarchie. Pripravil ju Štátny archív v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Archívom mesta BratislavyFakultou architektúry STU.

Poodhaľuje premenu zo starého Prešporka na Bratislavu modernú metropolu novej doby

Výstava s názvom Architektúra v Bratislave – Počiatky modernej metropoly nás pozýva spoznať dobovú bratislavskú architektúru. Po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa sa z trojjazyčného Prešporka stala Bratislava. Prešporok s niekdajšou slávou hlavného a korunovačného mesta Uhorska sa v 19. storočí pretvoril na provinčné mesto.

ULIB / Výstava 01/22

Mesto už ako československá Bratislava sa stalo centrom východnej časti novovzniknutého štátu, a tak potrebovalo dostať nový (nielen) architektonický šat. Chýbali budovy, kde by mohli sídliť novovzniknuté úrady ale aj obydlia pre čoraz rastúcu populáciu. Existujúce stavby sa postupne prestavovali, modernizovali a prispôsobovali požiadavkám novej doby. Museli sa postaviť aj nové. Nasledovala výstavba nových budov pre kultúrne inštitúcie, športové kluby, univerzity, internáty či objekty určené pre zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Tým sa otvorili príležitosti nielen pre českých architektov pôsobiacich na Slovensku, ale aj pre formujúcu sa generáciu domácich architektov. Svojimi nadčasovými architektonickými dielami spoločne položili základy modernej podoby Bratislavy.

Na výstave "Architektúra v Bratislave" spoznáme výnimočných architektov i naj stavby tejto doby

Cieľom usporiadateľov je ponúknuť návštevníkovi informácie o architektonickom vývoji nášho hlavného mesta v tomto období. Spoznáme unikátne architektonické diela výnimočných architektov, ktorí ovplyvnili tvár Bratislavy. Tie sú dodnes neoddeliteľnou súčasťou charakteru i koloritu nášho mesta. Ako sa vyvíjala tvár moderného mesta, zaujímavé informácie o budovách i tvorcoch sa dozviete na výstave v Univerzitnej knižnici. Návštevníci sa oboznámia s históriou jednotlivých významných bratislavských budov a ich autormi – významnými architektmi. Výstavu už tradične nájdete vo Výstavnej sále UKB na Michalskej 1. Môžete si ju pozrieť každý deň (pondelok – nedeľa) vždy od 10:00 do 18:00 hod. a nezabudnite, vstup je zdarma a podľa aktuálnej situácie len v režime OP.

One thought on “Architektúra Bratislavy v Univerzitnej knižnici”

Comments are closed.

Štátna opera
Culture Eventy Hudba News PR

Štátna opera oslávi spoluprácu s Japonskom mimoriadnym koncertom

Štátna opera v Banskej Bystrici na Mikuláša oslávi spoluprácu s Japonskom mimoriadnym koncertom s názvom Japonsko, naša srdcovka.

Read More
Sv. Barbora
Community Culture Folklór História Lifestyle News

Adventný čas: aj svätá Barbora fandí zvykom a tradíciám

K adventu patria aj rituály. Pozrite sa s nami, čo všetko naši predkovia robievali počas stridžích dní. K ním patril aj deň sv. Barbory. Praje tiež zvykom ochrannej i ľúbostnej mágie či vešteniu.

Read More
Advent - viac než len čas predvianočných príprav
Community Culture Folklór News

Advent – viac než len čas predvianočných príprav

Už v nedeľu 3. decembra 2023 začína adventný čas. Advent – to nie sú len štyri obyčajné decembrové týždne. Pozrite si s nami na jeho symboly.

Read More
Translate »