Novinky

Tip na výstavu: medzigeneračný dialóg umelcov vo VSG

Medzigeneračný dialóg umelcov vo Východoslovenskej galérii (VSG)

Máme tip na dvojicu zaujímavých výstav. Východoslovenská galéria (VSG) v Košiciach sprístupnila pred pár dňami dve zaujímavé výstavy Ján Vasilko – Internal Waves a Jozef Kornucik – Situácie. VSG sa snaží o akýsi medzigeneračný dialóg tvorcov. Vernisáže oboch výstav sa uskutočnili ešte 5. 5. 2022 za prítomnosti umelca Jána Vasilka. Rozhodne stoja za návštevu. Ale treba sa poponáhľať!

Jedným z aktuálnych redakčných tipov kam za kultúrou na východnom Slovensku bola aj dvojica zaujímavých výstav vo Východoslovenskej galérie (VSG) v Košiciach. Dominuje v nich retrospektíva, reflexia a medzigeneračný dialóg dvoch autorov. Kým výstava JÁN VASILKO – INTERNAL WAVES je premiérovou výstavou výtvarníka Jána Vasilka vo Východoslovenskej galérii. Dramaturgicky výnimočnou je komorná  výstava JOZEF KORNUCIK – SITUÁCIE. Je totiž expozičným experimentom výstavnej dramaturgie Východoslovenskej galérie. Reaguje na samostatnú výstavu súčasného vizuálneho umelca, autora strednej generácie Jána Vasilka. Snaží sa o akýsi medzigeneračný dialóg tvorcov. Obe výstavy sú výnimočné!

Premiérová retrospektíva súčasného vizuálneho umelca Jána Vasilka vo VSG

Výstava Ján Vasilko – Internal Waves je prvou samostatnou výstavou súčasného vizuálneho umelca Jána Vasilka (1979) vo Východoslovenskej galérii. Meno Jána Vasilka nie je kultúrnej verejnosti neznáme. Na scénu nastupuje po roku 2000  a rýchlo sa stáva etablovaným maliarom a osobnosťou umenia tzv. nultých rokov košickej generácie. Hoci Vasilko pôsobí od roku 2021 v Bratislave, podstatná časť jeho tvorivého obdobia je úzko prepojená s regiónom Košíc. Študoval a pôsobil tu viac ako 20 rokov. Jeho vzťah ku Košiciam reprezentuje ikonická séria veľkoformátových obrazov Návrhy na súčasné múzeum umenia v Košiciach pre rok 2013. Táto séria je kritickým ukazovateľom na vzťah verejnej moci voči lokálnej kultúre. Podáva ju v duchu analytického rozloženia predmetov. Ján Vasilko svoju tvorbu prezentoval na desiatkach kolektívnych a samostatných výstavách. V roku 2005 získal Cenu Oskara Čepana. Jeho diela nájdete v slovenských zbierkotvorných galériách a vo veľkom počte aj v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.

Výstava Ján Vasilko – Internal Waves / VSG
Výstava Ján Vasilko – Internal Waves. Zdroj: VSG

Vasilkova tvorba v dialógu s tvorbou Jozefa Kornucika

Vasilkovu tvorbu dávajú kurátori Východoslovenskej galérie v Košiciach do medzigeneračného dialógu s tvorbou nebohého umelca Jozefa Kornucika. Výstava Jozef Kornucik – Situácie vo VSG komorne prezentuje tvorbu Jozefa Kornucika (1938 – 1977).

Tematická kolekcia čistej plošnej geometrie

Tvorba Jozefa Kornucika mala širší záber. Okrem maľby, kresby a grafiky sa venoval aj monumentálnym dielam do interiérov a pre verejnú architektúru. Túto výstavu môžeme považovať za tematickú kolekciu zameranú na čistotu plošnej geometrie, ktorá dostala samotného autora do polohy absolútnej abstrakcie. Absenciu predmetného sveta nahrádzajú plošné kompozície diagonálu, vertikálu a horizontálu. Tie často pôsobia ako určitý symbol zhmotnenia pocitov pretaveného do rozkolísanej, „barokovej“ geometrie. Kornucikova geometria vďaka dráždivej farebnosti nepôsobí príliš racionálne. Je skôr snahou o konštruktivistické štylizovanie vnímanej reality. V istom smere sa jeho práce síce ponášajú na diela maďarského neo-avantgardného umelca Imreho Baka. U Kornucika však nachádzame viac dramatickosti, menej optickej hry a priestorovosti.

Jozef Kornucik – Situácie / VSG
Jozef Kornucik – Situácie. Zdroj: VSG

Medzigeneračný dialóg umelcov v košickej VSG

Cieľom tohto experimentálneho zásahu do výstavného plánu nie je formálna príbuznosť tvorby oboch autorov. Ide o generačný dialóg na základe umelecko-historickej analógie. Kurátori prezentujú diela, ktoré sú úzkym výberom špecifickej témy a formy. Pochádzajú pritom výhradne zo zbierky VSG. Ak ju chcete navštíviť, mali by ste sa poponáhľať. Keďže ide o krátkodobú výstavu, v priestoroch na Hlavnej 27 v Košiciach si ju môžete len do 29. mája.

Zdroj: Východoslovenská galéria

Milan Paľa
Culture Koncerty News PR

Marec v košickej filke odštartujú Milan Paľa a Symfonické tance

Vychutnajte si dielo ruského skladateľa Sergeja Rachmaninova – Symfonické tance.
Koncert pre husle a orchester h mol od Edwarda Elgara v košickom Dome umenia uvedie huslista Milan Paľa spolu s orchestrom ŠFK, ktorý povedie dirigent Tomáš Brauner.

Read More
SND
Culture Divadlo News PR

SND zriadilo Klub priateľov a mecénov Slovenského národného divadla

Slovenské národné divadlo zriadilo Klub priateľov a mecénov SND, ktorý pod známym heslom Pod heslom „Národ sebe“ spúšťa od marca…

Read More
Saxophobia Bratislava
Culture Eventy Hudba News PR

Saxofónová udalosť roka je tu: Saxophobia Bratislava 2024

Top saxofónová udalosť roka – Saxophobia Bratislava je už tu. Okrem medzinárodných majstrovských kurzov ponúka aj dva verejné koncerty.

Read More
Translate »