Tip na výstavu: medzigeneračný dialóg umelcov vo VSG

Medzigeneračný dialóg umelcov vo Východoslovenskej galérii (VSG)

Máme tip na dvojicu zaujímavých výstav. Východoslovenská galéria (VSG) v Košiciach sprístupnila pred pár dňami dve zaujímavé výstavy Ján Vasilko – Internal Waves a Jozef Kornucik – Situácie. VSG sa snaží o akýsi medzigeneračný dialóg tvorcov. Vernisáže oboch výstav sa uskutočnili ešte 5. 5. 2022 za prítomnosti umelca Jána Vasilka. Rozhodne stoja za návštevu. Ale treba sa poponáhľať!

Jedným z aktuálnych redakčných tipov kam za kultúrou na východnom Slovensku bola aj dvojica zaujímavých výstav vo Východoslovenskej galérie (VSG) v Košiciach. Dominuje v nich retrospektíva, reflexia a medzigeneračný dialóg dvoch autorov. Kým výstava JÁN VASILKO – INTERNAL WAVES je premiérovou výstavou výtvarníka Jána Vasilka vo Východoslovenskej galérii. Dramaturgicky výnimočnou je komorná  výstava JOZEF KORNUCIK – SITUÁCIE. Je totiž expozičným experimentom výstavnej dramaturgie Východoslovenskej galérie. Reaguje na samostatnú výstavu súčasného vizuálneho umelca, autora strednej generácie Jána Vasilka. Snaží sa o akýsi medzigeneračný dialóg tvorcov. Obe výstavy sú výnimočné!

Premiérová retrospektíva súčasného vizuálneho umelca Jána Vasilka vo VSG

Výstava Ján Vasilko – Internal Waves je prvou samostatnou výstavou súčasného vizuálneho umelca Jána Vasilka (1979) vo Východoslovenskej galérii. Meno Jána Vasilka nie je kultúrnej verejnosti neznáme. Na scénu nastupuje po roku 2000  a rýchlo sa stáva etablovaným maliarom a osobnosťou umenia tzv. nultých rokov košickej generácie. Hoci Vasilko pôsobí od roku 2021 v Bratislave, podstatná časť jeho tvorivého obdobia je úzko prepojená s regiónom Košíc. Študoval a pôsobil tu viac ako 20 rokov. Jeho vzťah ku Košiciam reprezentuje ikonická séria veľkoformátových obrazov Návrhy na súčasné múzeum umenia v Košiciach pre rok 2013. Táto séria je kritickým ukazovateľom na vzťah verejnej moci voči lokálnej kultúre. Podáva ju v duchu analytického rozloženia predmetov. Ján Vasilko svoju tvorbu prezentoval na desiatkach kolektívnych a samostatných výstavách. V roku 2005 získal Cenu Oskara Čepana. Jeho diela nájdete v slovenských zbierkotvorných galériách a vo veľkom počte aj v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.

Výstava Ján Vasilko – Internal Waves / VSG
Výstava Ján Vasilko – Internal Waves. Zdroj: VSG

Vasilkova tvorba v dialógu s tvorbou Jozefa Kornucika

Vasilkovu tvorbu dávajú kurátori Východoslovenskej galérie v Košiciach do medzigeneračného dialógu s tvorbou nebohého umelca Jozefa Kornucika. Výstava Jozef Kornucik – Situácie vo VSG komorne prezentuje tvorbu Jozefa Kornucika (1938 – 1977).

Tematická kolekcia čistej plošnej geometrie

Tvorba Jozefa Kornucika mala širší záber. Okrem maľby, kresby a grafiky sa venoval aj monumentálnym dielam do interiérov a pre verejnú architektúru. Túto výstavu môžeme považovať za tematickú kolekciu zameranú na čistotu plošnej geometrie, ktorá dostala samotného autora do polohy absolútnej abstrakcie. Absenciu predmetného sveta nahrádzajú plošné kompozície diagonálu, vertikálu a horizontálu. Tie často pôsobia ako určitý symbol zhmotnenia pocitov pretaveného do rozkolísanej, „barokovej“ geometrie. Kornucikova geometria vďaka dráždivej farebnosti nepôsobí príliš racionálne. Je skôr snahou o konštruktivistické štylizovanie vnímanej reality. V istom smere sa jeho práce síce ponášajú na diela maďarského neo-avantgardného umelca Imreho Baka. U Kornucika však nachádzame viac dramatickosti, menej optickej hry a priestorovosti.

Jozef Kornucik – Situácie / VSG
Jozef Kornucik – Situácie. Zdroj: VSG

Medzigeneračný dialóg umelcov v košickej VSG

Cieľom tohto experimentálneho zásahu do výstavného plánu nie je formálna príbuznosť tvorby oboch autorov. Ide o generačný dialóg na základe umelecko-historickej analógie. Kurátori prezentujú diela, ktoré sú úzkym výberom špecifickej témy a formy. Pochádzajú pritom výhradne zo zbierky VSG. Ak ju chcete navštíviť, mali by ste sa poponáhľať. Keďže ide o krátkodobú výstavu, v priestoroch na Hlavnej 27 v Košiciach si ju môžete len do 29. mája.

Zdroj: Východoslovenská galéria

CD k muzikálu Jánošík
Divadlo Hudba News

Divadlo Nová scéna vydalo CD so skladbami z muzikálu Jánošík

Divadlo Nová scéna vydalo album JÁNOŠÍK so skladbami z rovnomenného pôvodného slovenského muzikálu. Slávnostný krst albumu sa konal v utorok 23. novembra 2022 pred predstavením muzikálu Jánošík. Na albume sa nachádza 18 skladieb, autorom hudby je Gabo Dušík, lyrické i vtipne hravé texty piesní napísal Daniel Hevier. Interpretmi sú takmer všetci členovia súboru Divadla Nová […]

Read More
Nepovinne po víne
Hudba Literatúra News Odporúčame Podujatia PR

Premiéra hudobno-poetického večera Nepovinne po víne už dnes

Divadlo Nová scéna uvedie v premiére dňa 25. novembra o 19.30 hod. hudobno-poetické pásmo s názvom NEPOVINNE PO VÍNE. Povinná literatúra zaznie v mimoriadnej forme. Pri čaši vína sa počas večera povinná i nepovinná literatúra zmenia na hudbu a súčasne odkryjú vzťahy medzi slovenskými básnikmi a poetkami. Víno samotné naberá aj symbolický význam – pravdy, […]

Read More
Svätenie jari
Hudba Koncerty News Odporúčame PR

Veľkolepé Svätenie jari v košickej filharmónii

Dnes uznávané dielo Igora Stravinského spôsobilo v dobe svojho vzniku kontroverziu a šok. Veľkolepou baletnou suitou Svätenie jari uzatvára Štátna filharmónia Košice aktuálny 19. ročník festivalu súčasného umenia ARS NOVA. Symfonický koncert doplnia diela Leonarda Bernsteina a Aarona Coplanda. V sprievode orchestra ŠFK a pod taktovkou Tomáša Braunera sa predstaví izraelský klarinetista Jonathan Leibovitz. Koncert BERNSTEIN – […]

Read More
Translate »