Novinky

Matej Čapo

Prešporok
História

Prešporský hrad horel pred vyše 200 rokmi

„28. máj tohto roku zostane nielen v letopisoch mesta Prešporok, ale aj celého Uhorska smutnej pamäti nezabudnuteľným; a iba ten, kto kráľovský Prešporský hrad videl z diaľky, ako sa na niekoľko míľ skvel v plnej nádhere, alebo zblízka, či z neho s nadšením pozoroval široké okolie, naplno precíti jeho stratu.“ Týmito slovami sa začínala správa, ktorú 31. mája 1811 priniesli […]

Read More
Translate »