Novinky

LVHF 2021: Pocta Antoniovi Vivaldimu

LVHF 2021

Čaro spojenia romantickej architektúry s krásou klasickej hudby si môžeme tradične vychutnať počas Lednicko-valtického hudobného festivalu. Nesie sa v znamení pocty skladateľovi Antoniovi Vivaldimu.

Šiesty ročník jesenného sviatku hudby u našich západných susedov sa koná od 2. do 16. októbra 2021. Jeho dejiskom je nielen jedno zo súčasných rakúskych, ale predovšetkým niekdajšie sídla Liechtensteinovcov na južnej Morave.

Jeho prológ začal 23. septembra 2021 v nádhernom Záhradnom paláci kniežat z a na Liechtensteine vo Viedni. Prináša operné predstavenie, osem koncertov s novodobými premiérami a bohatý sprievodný program.

Historická inšpirácia

Inšpiráciou sa organizátorom stali bohaté poľovačky, plesy a hlavne láska k umeniu, ktoré po stáročia charakterizovali  Liechtensteinovcov. Dnes je festival výnimočná kultúrna udalosť. Všetko v unikátnych lokaciách Lednicko-valtického areálu. Tento ročník sa koná pod záštitou ministra kultúry Českej republiky, PhDr. Lubomíra Zaorálka a hejtmana Juhomoravského kraja, Mgr. Jana Grolicha. Nesie sa v znamení dvoch výročí. Oslavuje štvrťstoročnicu zápisu architektonických skvostov Lednicko-valtického areálu do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a 280 rokov od úmrtia talianskeho barokového hudobného génia, skladateľa Antonia Vivaldiho.

Dramaturgia k pocte Vivaldimu v rukách španielskeho objaviteľa

Tohtoročný festival je najväčšou novodobou európskou prehliadkou Vivaldiho tvorby. Pod jeho dramaturgiu sa podpísali španielsky huslista a muzikológ Eduardo García Salas a umelecký riaditeľ LVHF Jiří Partyka. Reflektujú v nej žánrovú bohatosť Vivaldiho odkazu s akcentom na jeho české väzby. Okrem inštrumentálnych koncertov svoj priestor  dostáva  na ňom komorná hudba, duchovná tvorba talianskeho kňaza i jeho operné diela. Skvostom festivalu je niekoľko novodobých premiér vrátane opery Farnace, dvanásť premiér českých a početných vivaldiovských objavov posledných rokov ako napr. sonáty z Pisendelovej drážďanskej zbierky.

LVHF 2021

Vivaldiho tvorbu prezentujú  na festivale špičkové súbory z Talianska, Francúzska, Španielska i Českej republiky. Medzi nimi známy Ensemble Matheus spolu s Jeanom-Christophom Spinosim, Europa Galante s Fabiom Bondim, Collegium 1704 s Václavom Luksom, súbor Accademia Bizantina s francúzskou legendou Delphine Galou či Collegium Marianum s našou Patríciou Janečkovou. Český debut má na ňom poľský kontratenorista a breakdancer Jakub Józef Orliński.

Viedenský prológ pocty Antoniovi Vivaldimu

Na prológu festivalu, konajúceho sa pod záštitou Veľvyslankyni Českej republiky v Rakúsku, J. E. Ivany Červenkovej, vystúpilo Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod taktovkou dirigenta Václava Luksa. Na programe bola trojica Vivaldiho diel Laetatus sum RV 607, Laudate pueri RV 600 a Dixit dominus RV 595 či Concertino G dur Johanna Melchiora Pichlera (1695–1776). Zaujímavosťou je, že posledná kópia partitúry Vivaldiho Dixit Dominus na svete je uložená v archíve Rytierskeho rádu Křižovníků s červenou hvězdou v Prahe. Koncert bol streamovaný.

Návštevníci septembrového koncertu vo Viedni mali nielen hudobný zážitok, ale aj vizuálny. V barokovom Záhradnom paláci kniežat z a na Liechtensteine im sprístupnili aj mimoriadne cenné umelecké zbierky. Tieto patria medzi najväčšie súkromné umelecké zbierky sveta. Návštevníci mohli vo foyeri vidieť tiež zlatý koč kniežaťa Jozefa Václava I., na ktorom šiel do Paríža pre Izabelu Parmskú, manželku neskoršieho cisára Jozefa II..

Prológ LVHF 2021
Prológ festivalu v Záhradnom paláci (Gartenpalais) kniežat z Liechtensteinu vo Viedni. Foto: Pavel Kristián ml.

Vivaldiovský otvárací koncert s Jakubom Józefom Orlińskym aj so zbierkou Pro Moravu!

Orlinski - LVHF
Poľský kontratenorista Jakub Józef Orliński počas otváracieho koncertu LVHF 2021. Foto: Pavel Kristian ml.

Otvárací koncert 6. ročníka Lednicko-valtického hudobného festivalu bol vysielaný tiež online na filmnazivo.cz. Časť výťažku organizátori venovali zbierke Pro Moravu Nadacie Via, ktorá podporuje rodiny postihnuté ničivým tornádom.  Koncert priniesol český debut a historicky prvé spoločné vystúpenie poľského kontratenoristu Jakuba Józefa OrlińskéhoEnsemble Matheus s legendárnym Jeanom-Christophom Spinosim. Mimochodom, v rámci 56. ročníka Bratislavských hudobných slávností sa 4. októbra 2021 konal v Slovenskej filharmónii aj Orlińského mimoriadne úspešný slovenský debut.

Komorný koncert na spôsob barokovej šľachty

V časoch baroka sa venovala na aristokratických dvoroch veľká pozornosť kultúrnemu vyžitiu. Významné miesto patrilo hudbe. Okrem pompéznych predstavení v zámockých divadlách, bývali obľúbené komornejšie koncerty. Na ten spôsob organizátori Lednicko-valtického hudobného festivalu pripravili popoludňajší koncert českého telesa Concerto Aventino so sólistom a jeho umeleckým vedúcim Jakubom Kydlíčkom (zobcové flauty) v areáli Rybničného zámočku. Doménou súboru je objavovanie menej známych podôb hudby konca renesancie a neskorého baroka.

Concerto Aventino / LVHF 2021
Concerto Aventino Foto: Pavel Kristian ml.

Návštevníkom predstavili komornú verziu Vivaldiho slávnych koncertov RV 428 „Del gardellino“ (Stehlík) so zakliatym stehlíkom, RV 439 „La notte“ (Noc) plná strašidelnej tajomnosti, RV 570 „La tempesta di mare“ (Morská búrka) s vlnobitím a osviežujúca RV 269 „La primavera“ (Jar) zo slávneho cyklu Štyroch ročných období venovaných českému grófovi Václavovi z Morzinu. Skladby plné hudobných onomatopojí. Vivaldiho diela môžeme pokojne nazvať hudobne poetickými, keďže rád zobrazuje veci pomocou hudobného jazyka. Imitoval spev vtákov, búrku či morské vlnobitie. Správna interpretácia vyžadovala od vystupujúcich umelcov veľké hráčske umenie a podčiarkla adaptívnosť sólistu, ktorý bol raz súčasťou ansámblu a vzápätí sólistom.

Vivaldi s Paganinim 3. tisícročia

V prehliadke komornej tvorby Antonia Vivaldiho sa pokračovalo 6. októbra v  kaplnke Valtického zámku koncertom španielskeho Ensemble Scaramuccia. Jeho excelentný sólista – hráč na barokové husle, Javier Lupiáñez, predviedol originálnu interpretáciu Antonia Vivaldiho na španielsky spôsob. Zaznela tiež dvojica iba nedávno objavených skladateľových diel: Triova sonáta G dur RV 820Sonátu A dur RV 205/2. Oba poklady barokovej literatúry ukrývali v tzv. Pisendelovej zbierke v Drážďanoch. 

Lupianez / LVHF 21
Španielsky husľový virtuóz Javier Lupiáñez je Paganinim našich dní. Foto: Pavel Kristian ml.

Ďalším, trochu starším, objavom z roku 2011 bola Sonáta D dur RV 816, ktorej právom patrí označenie kompozičného skvostu Vivaldiho komornej tvorby.

Vivaldi trochu inak

Antonia Vivaldiho sme spoznávali z nezvyčajnej perspektívy na koncerte 8. októbra v lednickom kostole sv. Jakuba staršieho. Zazneli trochu tajomné, nečakané a na Vivaldiho atypické a málo uvádzané diela komornej tvorby. V podaní excelentnej francúzskej huslistky Amandine Beyer a jej súboru Gli Incogniti zazneli netradičné sólové koncerty Violončelový koncert a moll RV 421 a Husľový koncert A dur RV 344 zo známej Pisendelovej zbierky v Drážďanoch. Pripomína skoro filmovú hudbu v šate westernu. Do neho dopísal slávny huslista Johann Georg Pisendel (1687 – 1755) niekoľko kadencií, avšak nedochovalo sa, kam presne tá-ktorá patrí. A tak aj sólistka si vybrala pre ňu miesto po svojom.

Beyer / LVHF
Amandine Beyer na LVHF 2021. Foto: Pavel Kristian ml.

Výnimočným zážitkom bol Husľový koncert e moll RV 278 s takmer až so symfonicky bohatými orchestrálnymi partami. Program doplnila dvojica koncertov pôvodne napísaných len pre sláčikové nástroje s katalógovými číslami RV 114 a RV 128. Okrem francúzskeho puncu evokoval koncert aj orientálnu hudbu. Zaujímavým bodom programu boli Vivaldiho koncerty pre dva nástroje. Jedným z nich bol Koncert pre husle a violončelo F dur RV 544 s pozoruhodným violovým doprovodom a možnosťou responibilne poprehadzovať party.  Tým druhým bol Koncert g moll RV 517 v úprave pre husle a čembalo.

V podaní  Amandine Beyer to bola hudobná cesta do iných dimenzií,  pri ktorej si prišla aj snivosť a predstavivosť poslucháča. Skutočne, bol to veľmi hodnotný zážitok.

Vivaldiho Stabat Mater i Cenou Gramophone ocenená ária

Prienikom  Vivaldiho koncertnej a sakrálnej tvorby bol piaty koncertný večer festivalu.  Na jednom mieste odznela  9. októbra v lednickom kostole prekrásna tvorba s typickými skladateľovými rysmi. Žánrovo sa „zabrdlo“ nielen do inštrumentálnej koncertnej či opernej tvorby, ale spoznalo sa oratórium a všetky typy duchovnej vokálnej hudby. Vychutnali sme si celebritnú francúzsku kontraaltistku Delphine Galou, známu excelentnou interpretáciou barokovej hudby. Sprevádzal jufenomenálny taliansky barokový orchester Accademia Bizantina na čele s huslistom a hráčom na violu d’amore Alessandrom Tampierim. 

Dramaturgiu koncertu vystavali okolo najpopulárnejšieho Vivaldiho duchovného diela Stabat Mater RV 621 z roku 1712.  Program otvoril krátky Koncert pre sláčiky g mol RV 152.  Raritou večera bol pomerne nástrojovo netypický a orientom pretkaný Koncert pre violu d‘amore d moll RV 394, v jeho českej premiére. Zazneli dve árie z jediného skladateľovho dochovaného oratória Juditha triumphans RV 644.  Skladateľ v ňom oslavuje triumf Benátčanov nad Osmanmi v roku 1716. Ale aj úplne nedochovaná antifóna Filiae maestae Jerusalem RV 638 oplakávajúca Krista. Zvyšné časti stratil ešte sám skladateľ.

Mimochodom, ária Agitata infido flatu z oratória Juditha triumphans si na rovnomennom albume Agitata v roku 2018 odniesla prestížnu Cenu Gramophone v kategórii „Recitál“.

Slovenský prvok festivalu aj s premiérou

Slovenský prvok na Lednicko-valtický hudobný festival priniesla slovenská sopranistka Patrícia Janečková. Festivalovým divákom je známa, nakoľko nešlo o jej prvé vystúpenie na ňom. Sprevádzalo ju Collegium Marianum so svojou umeleckou vedúcou Janou Semerádovou. Patrí medzi uznávané české telesá zamerané na barokovú hudbu. Ich umelecká vedúca sa predstavila aj ako sólistka a predviedla svoje, vo svete uznávané umenie hry na barokovú priečnu flautu.

Janečková / LVHF
Slovenská sopranistka Patrícia Janečková počas koncertu s Collegiom Marianom na LVHF 2021. Foto: Pavel Kristian ml.

Koncertná dramaturgia šiesteho festivalového koncertu predstavila vokálnu i inštrumentálnu hudbu Antonia Vivaldiho v kontexte jeho dvoch súčasníkov – Antonia Caldara (1670 – 1736) a Františka Jiránka (1698 – 1778). Nedeľný večer 10. októbra 2021 v Břeclavsko-Poštornom chráme Navštívenia Panny Márie priniesol so sebou aj premiéry. A to nie české, ale rovno svetové! Česko-vivaldiovské kontinuity dokumentuje aj Salve Regina RV 617. Práve jediný dodnes existujúci opis jej partitúry sa nachádza práve v Moravskom zemskom múzeu v Brne. Novodobú svetovú premiéru na festivale však mala aj ária  Eja voce sonora laeti cantate RV Anh 59.29. V roku 2020 ju v zbierkovom fonde kostola sv. Petra a Pavla v Mělníku uloženom v Českom múzeu hudby objavil dramaturg tohto ročníka Lednicko-valtického hudobného festivalu, španielsky huslista a muzikológ Eduardo García Salas. Ide o presnú kópiu árie Chi mai d‘iniqua stella z opery Rosmira fedele RV 731, ale na latinský text.

Festival k pocte Antonia Vivaldiho vstupuje do finále

Čo si na záver festivalu pripravili organizátori pre návštevníkov sa dočítate TU.

2 thoughts on “LVHF 2021: Pocta Antoniovi Vivaldimu

Comments are closed.

Peter Mazalán
Culture Divadlo Hudba News Odporúčame Podujatia PR

Projekt Labutia pieseň s Táňou Pauhofovou a Janou Oľhovou prinesie chuť žiť

Projekt Labutia pieseň spájajúci činohru s operným umením s Táňou Pauhofovou a Janou Oľhovou prinesie chuť žiť. Kto okrem nich vystúpi?

Read More
Rukopisy majstrov
Culture Divadlo Podujatia PR

Balet Rukopisy majstrov čaká v SND derniéra

Baletný titul Rukopisy majstrov už 3. sezónu ponúka v Balete SND to najlepšie zo svetového baletu a tento týždeň ho čaká derniéra.

Read More
Slovenský komorný orchester / Kam za kultúrou / Slovenská filharmónia
Culture Hudba Koncerty News PR

Slovenský komorný orchester s dvojicou virtuózov uvedie v utorok koncertnú poctu

Slovenský komorný orchester privíta dvojicu virtuózov a spoločne uvedú koncertnú poctu s názvom Hommage à Viliam Farkaš a Joseph Kun.

Read More
Translate »