Novinky

Odporúčame: Na výstavu Židovská Nitra do divadla

Židovská Nitra

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravilo k premiére inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí výnimočnú výstavu o živote a dejinách židovskej komunity v Nitre. Jej vernisáž sa uskutočnila síce ešte v polovici januára 2023, ale rozhodne stojí táto výstava za návštevu! Pozrieť si ju môžete v priestoroch nitrianskeho DAB takmer do konca marca.

Výstava s názvom Židovská Nitra je sprievodným podujatím k novej inscenácii Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre na motívy poviedky Ladislava Grosmana: Nevesta alebo Zdá sa mi, že hrmí. Počas prípravy sa však rozrástla do rozsiahleho projektu, na ktorom spolupracovalo viacero inštitúcií. Okrem mesta Nitra to bol aj Štátny archív v Nitre a predovšetkým nitrianska Židovská náboženská obec. Postupne sa spolupráca nadviazala aj s Múzeom Podzoboria v Dolných Obdokovciach i občianskym združením Nitrianske kultúrne dedičstvo. Kurátorkou výstavy je Slavka Civáňová a o jej grafickú úpravu sa postaral  Peter Jánsky.  Na príprave sa podieľali aj Katarína Potoková zo Židovskej náboženskej obce (ŽNO) v Nitre, Milan Belej so Štátneho archívu v Nitre a zástupcovia ďalších organizácií.

Židovská Nitra

Výstava spolu na 25 paneloch a viac ako 230 fotografiách a obrázkoch dokumentuje kultúrnu rôznorodosť či bohatosť. Preukazuje prínos židovskej komunity do života mesta Nitry v spoločenskej, duchovnej, kultúrnej a hospodárskej oblasti. Ako informovalo Divadlo Andreja Bagara, výstava potrvá do 24. marca 2023 a pozrieť si ju môžete počas predstavení v Štúdiu DAB v Nitre.

Unikátna výstava prináša ucelený pohľad na židovskú komunitu v Nitre

Po prvýkrát prináša ucelený pohľad na život židovskej komunity v Nitre od konca 19. storočia až po koniec II. svetovej vojny. Výstava prezentuje rôzne stránky života kedysi početnej nitrianskej židovskej komunity a jej všestranný vklad do rozvoja všetkých oblastí života mesta. Inštalovali ju, ako sme už dávnejšie avizovali, pri príležitosti premiéry divadelného predstavenia Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Nevesta alebo Zdá sa mi, že hrmí / Kam za kultúrou / Divadelné tipy
Záber z hry na motívy poviedky Ladislava Grosmana: Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí z inscenácie Divadla Andreja Bagara v Nitre. Foto: Ctibor Bachratý

Štátny archív v Nitre prispel k jej realizácii viacerými dokumentmi. Poskytol fotografie asanácie Pároviec, dokumenty týkajúce sa protižidovských opatrení a deportácií židovských obyvateľov Nitry. Výstavu obohatili tiež matrikami ŽNO v Nitre a dobovou tlačou, hlavne reklamami z regionálnych novín, ale aj odbornými konzultáciami. Okrem iného výstava ponúka množstvo fotografií i zaujímavostí, napríklad o zázračnom rabínovi, o svetoznámej nitrianskej ješive, ktorej činnosť aj v súčasnosti symbolicky pokračuje v New Yorku., Reč je ale aj o miss sionistického spolku Makabi z 30. rokov 20. storočia.

Výstava, ktorá vzdeláva. Taká je Židovská Nitra v DAB

Výstava Židovská Nitra vznikla, aby dotvorila a rozšírila kontext inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí, ktorá hovorí o živote vo vnútri židovskej komunity v období Slovenského štátu. „To čo nás pri koncipovaní výstavy zaujímalo, bolo úžasná rôznorodosť, ktorú židovská komunita priniesla do života v Nitre. Výstava dokazuje, že bola ozajstným prínosom nie len v rámci kultúry ale aj duchovného, spoločenského a hospodárskeho života Nitry,” začína svoje rozprávanie kurátorka výstavy Slavka Civáňová.

Výstava DAB / Židovská Nitra

Organizátorom pri príprave výstavy pomohol aj vzácny Almanach Nitra z roku 1931. Obsahoval zaujímavé informácie o židovských obyvateľoch, o ich podnikateľských aktivitách, či o ich spoločenskom živote. Práve v ňom sa spomína aj miss sionistického spolku Makabi, ktorý pôsobil v Nitre v 30. rokoch. „Postupne sa nám vytvoril rozsiahly súbor veľmi zaujímavých materiálov, ktorý je po prvýkrát prezentovaný takto ucelene. Výstava dokumentuje rôzne oblasti, od histórie cez pôsobenie významných nitrianskych rabínov. Venujeme sa aj slávnej nitrianskej ješive, zaznamenávame v nej tiež príbehy viacerých známych židovských rodín, ktorých osudy poznačil holokaust. Výstava prináša aj zaujímavosti o židovských architektoch a ich dielach v Nitre, o bývalej židovskej štvrti v Párovciach či o pamiatkach, ktoré dokumentujú židovskú históriu v našom meste,“ uviedla kurátorka výstavy Slavka Civáňová.

Výstava DAB / Židovská Nitra

Od rabínov cez legendy k nitrianskemu milionárovi

Ďalšie dokumenty sa týkajú pôsobeniu významných židovských rabínov. Napríklad rabína Ezechiela Baneta, ktorý je známy aj ako zázračný rabín a ktorého hrob je na nitrianskom židovskom cintoríne dodnes pútnickým miestom. Je s ním spojených viacero legiend. Jedna z nich hovorí, že sedem dní po jeho pohrebe vyčnieval z jeho hrobu do neba ohnivý stĺp.

DAB / Židovská Nitra

Životu a pôsobeniu nitrianskeho milionára a filantropa Jozefa Engela, ktorý zomrel v roku 1905, sa venuje ďalší z panelov výstavy. „Zachoval sa jeho testament, v ktorom veľmi podrobne odkazoval svoj majetok širokej rodine, keďže s manželkou nemali deti, ale aj židovskej náboženskej obci a rôznym ďalším spolkom. Dá sa z neho dozvedieť veľmi veľa zaujímavého o období, v ktorom Jozef Engel žil,“ vysvetlila kurátorka.

Ponúka množstvo fotografií i zaujímavostí, napríklad o zázračnom rabínovi, o svetoznámej nitrianskej ješive, ktorej činnosť aj v súčasnosti symbolicky pokračuje v New Yorku. Hovorí ale aj o miss sionistického spolku Makabi z 30. rokov 20. storočia.

Viac než 230 fotografií a dokumentov

Výstava obsahuje celkovo viac než 230 fotografií, obrázkov, dokumentov i artefaktov, ktoré dokumentujú život židovskej komunity v Nitre. Významnou tematickou časťou výstavy je holokaust v Nitre. Zachytávajú ho nielen fotografie deportácií Židov z Nitry, ale aj rôzne dokumenty a súpisy Židov. Svoj priestor dostala aj reflexia protižidovskej propagandy v dobovej tlači. Nuž, výnimočná výstava, ktorá pozýva si ju prísť pozrieť osobne!

Zdroj: DAB

SND
Culture Divadlo News PR

SND zriadilo Klub priateľov a mecénov Slovenského národného divadla

Slovenské národné divadlo zriadilo Klub priateľov a mecénov SND, ktorý pod známym heslom Pod heslom „Národ sebe“ spúšťa od marca…

Read More
Saxophobia Bratislava
Culture Eventy Hudba News PR

Saxofónová udalosť roka je tu: Saxophobia Bratislava 2024

Top saxofónová udalosť roka – Saxophobia Bratislava je už tu. Okrem medzinárodných majstrovských kurzov ponúka aj dva verejné koncerty.

Read More
V prvý marcový týždeň sa koná Týždeň slovenských knižníc 2024
Culture Eventy Literatúra News PR

V prvý marcový týždeň sa koná Týždeň slovenských knižníc 2024

Týždeň slovenských knižníc sa koná i tento rok. Do podujatia sa pripojilo opäť mnoho slovenských knižníc. Pri tej príležitosti čaká množstvo podujatí na návštevníkov naprieč všetkými vekovými kategóriami…

Read More
Translate »