Odporúčame: Na výstavu Židovská Nitra do divadla

Židovská Nitra

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravilo k premiére inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí výnimočnú výstavu o živote a dejinách židovskej komunity v Nitre. Jej vernisáž sa uskutočnila síce ešte v polovici januára 2023, ale rozhodne stojí táto výstava za návštevu! Pozrieť si ju môžete v priestoroch nitrianskeho DAB takmer do konca marca.

Výstava s názvom Židovská Nitra je sprievodným podujatím k novej inscenácii Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre na motívy poviedky Ladislava Grosmana: Nevesta alebo Zdá sa mi, že hrmí. Počas prípravy sa však rozrástla do rozsiahleho projektu, na ktorom spolupracovalo viacero inštitúcií. Okrem mesta Nitra to bol aj Štátny archív v Nitre a predovšetkým nitrianska Židovská náboženská obec. Postupne sa spolupráca nadviazala aj s Múzeom Podzoboria v Dolných Obdokovciach i občianskym združením Nitrianske kultúrne dedičstvo. Kurátorkou výstavy je Slavka Civáňová a o jej grafickú úpravu sa postaral  Peter Jánsky.  Na príprave sa podieľali aj Katarína Potoková zo Židovskej náboženskej obce (ŽNO) v Nitre, Milan Belej so Štátneho archívu v Nitre a zástupcovia ďalších organizácií.

Židovská Nitra

Výstava spolu na 25 paneloch a viac ako 230 fotografiách a obrázkoch dokumentuje kultúrnu rôznorodosť či bohatosť. Preukazuje prínos židovskej komunity do života mesta Nitry v spoločenskej, duchovnej, kultúrnej a hospodárskej oblasti. Ako informovalo Divadlo Andreja Bagara, výstava potrvá do 24. marca 2023 a pozrieť si ju môžete počas predstavení v Štúdiu DAB v Nitre.

Unikátna výstava prináša ucelený pohľad na židovskú komunitu v Nitre

Po prvýkrát prináša ucelený pohľad na život židovskej komunity v Nitre od konca 19. storočia až po koniec II. svetovej vojny. Výstava prezentuje rôzne stránky života kedysi početnej nitrianskej židovskej komunity a jej všestranný vklad do rozvoja všetkých oblastí života mesta. Inštalovali ju, ako sme už dávnejšie avizovali, pri príležitosti premiéry divadelného predstavenia Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Nevesta alebo Zdá sa mi, že hrmí
Záber z hry na motívy poviedky Ladislava Grosmana: Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí z inscenácie Divadla Andreja Bagara v Nitre. Foto: Ctibor Bachratý

Štátny archív v Nitre prispel k jej realizácii viacerými dokumentmi. Poskytol fotografie asanácie Pároviec, dokumenty týkajúce sa protižidovských opatrení a deportácií židovských obyvateľov Nitry. Výstavu obohatili tiež matrikami ŽNO v Nitre a dobovou tlačou, hlavne reklamami z regionálnych novín, ale aj odbornými konzultáciami. Okrem iného výstava ponúka množstvo fotografií i zaujímavostí, napríklad o zázračnom rabínovi, o svetoznámej nitrianskej ješive, ktorej činnosť aj v súčasnosti symbolicky pokračuje v New Yorku., Reč je ale aj o miss sionistického spolku Makabi z 30. rokov 20. storočia.

Výstava, ktorá vzdeláva. Taká je Židovská Nitra v DAB

Výstava Židovská Nitra vznikla, aby dotvorila a rozšírila kontext inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí, ktorá hovorí o živote vo vnútri židovskej komunity v období Slovenského štátu. „To čo nás pri koncipovaní výstavy zaujímalo, bolo úžasná rôznorodosť, ktorú židovská komunita priniesla do života v Nitre. Výstava dokazuje, že bola ozajstným prínosom nie len v rámci kultúry ale aj duchovného, spoločenského a hospodárskeho života Nitry,” začína svoje rozprávanie kurátorka výstavy Slavka Civáňová.

Výstava DAB / Židovská Nitra

Organizátorom pri príprave výstavy pomohol aj vzácny Almanach Nitra z roku 1931. Obsahoval zaujímavé informácie o židovských obyvateľoch, o ich podnikateľských aktivitách, či o ich spoločenskom živote. Práve v ňom sa spomína aj miss sionistického spolku Makabi, ktorý pôsobil v Nitre v 30. rokoch. „Postupne sa nám vytvoril rozsiahly súbor veľmi zaujímavých materiálov, ktorý je po prvýkrát prezentovaný takto ucelene. Výstava dokumentuje rôzne oblasti, od histórie cez pôsobenie významných nitrianskych rabínov. Venujeme sa aj slávnej nitrianskej ješive, zaznamenávame v nej tiež príbehy viacerých známych židovských rodín, ktorých osudy poznačil holokaust. Výstava prináša aj zaujímavosti o židovských architektoch a ich dielach v Nitre, o bývalej židovskej štvrti v Párovciach či o pamiatkach, ktoré dokumentujú židovskú históriu v našom meste,“ uviedla kurátorka výstavy Slavka Civáňová.

Výstava DAB / Židovská Nitra

Od rabínov cez legendy k nitrianskemu milionárovi

Ďalšie dokumenty sa týkajú pôsobeniu významných židovských rabínov. Napríklad rabína Ezechiela Baneta, ktorý je známy aj ako zázračný rabín a ktorého hrob je na nitrianskom židovskom cintoríne dodnes pútnickým miestom. Je s ním spojených viacero legiend. Jedna z nich hovorí, že sedem dní po jeho pohrebe vyčnieval z jeho hrobu do neba ohnivý stĺp.

Životu a pôsobeniu nitrianskeho milionára a filantropa Jozefa Engela, ktorý zomrel v roku 1905, sa venuje ďalší z panelov výstavy. „Zachoval sa jeho testament, v ktorom veľmi podrobne odkazoval svoj majetok širokej rodine, keďže s manželkou nemali deti, ale aj židovskej náboženskej obci a rôznym ďalším spolkom. Dá sa z neho dozvedieť veľmi veľa zaujímavého o období, v ktorom Jozef Engel žil,“ vysvetlila kurátorka.

Ponúka množstvo fotografií i zaujímavostí, napríklad o zázračnom rabínovi, o svetoznámej nitrianskej ješive, ktorej činnosť aj v súčasnosti symbolicky pokračuje v New Yorku. Hovorí ale aj o miss sionistického spolku Makabi z 30. rokov 20. storočia.

Viac než 230 fotografií a dokumentov

Výstava obsahuje celkovo viac než 230 fotografií, obrázkov, dokumentov i artefaktov, ktoré dokumentujú život židovskej komunity v Nitre. Významnou tematickou časťou výstavy je holokaust v Nitre. Zachytávajú ho nielen fotografie deportácií Židov z Nitry, ale aj rôzne dokumenty a súpisy Židov. Svoj priestor dostala aj reflexia protižidovskej propagandy v dobovej tlači. Nuž, výnimočná výstava, ktorá pozýva si ju prísť pozrieť osobne!

Zdroj: DAB

Rádiohlavy / Radio_Head Awards 2022
Culture Eventy Hudba News Udalosti

Víťazi Radio_ Head Awards 2022 sú známi. Aké sú ich pocity?

Po roku opäť nastal čas na sviatok slovenskej hudby. Prestížne hudobné ceny Radio_ Head Awards, majú v slovenskej kultúre už svoje miesto. A právom. Tento rok píšu 15. rok existencie. Za tie roky sa stali tradíciou i značkou kvality a prestíže. Aj tohto roku oceňovali TOP nahrávky slovenskej hudby uplynulého roka. Kto si odniesol sošky […]

Read More
Slovenská filharmónia
Hudba Koncerty News Odporúčame PR

V Slovenskej filharmónii zaznie Óda na radosť na oslavu 30. rokov Slovenskej republiky

Vo štvrtok a piatok 23. a 24. marca 2023 sa uskutoční v bratislavskej Redute ďalšia dvojica koncertov šéfdirigenta Daniela Raiskina. V jeho naštudovaní budú znieť dve vokálno-inštrumentálne diela – Óda na radosť. Ponesú sa v znamení radosti na oslavu 30. výročia Slovenskej republiky. Jedným z TOP udalostí týždňa i mesiaca je iste koncert s názvom […]

Read More
Šiesty ročník festivalu Věčná naděje otvorí Verdiho Requiem vo výnimočnom prevedení
Festivaly Hudba Koncerty News Odporúčame PR

Festival Věčná naděje a Terne Čhave s hudbou tzv. zabudnutého holocaustu

Nielen tvorba židovských autorov bývala v koncentračných táboroch uvádzaná a hraná. Festival Věčná naděje v tomto roku upozorňuje taktiež na tzv. “zabudnutý holocaust”, teda prenasledovanie a likvidáciu Rómov. Priamo pre festival Věčná naděje vzniklo v spolupráci so skupinou Terne Čhave komponované pásmo piesní. Prezentujú diela, ktoré v koncentračných táboroch buď vznikli alebo s rómskym holocaustom […]

Read More
Translate »