Novinky

Filmový kabinet: odštartoval 3. semester

Filmový kabinet 4

Vzdelávací cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet v Kine Lumière uzatvorí svoje štvrté vydanie semestrom Cesty dospelosti. Priblíži v ňom dejiny svetovej kinematografie od 50. rokov minulého storočia až po súčasnosť.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 14. marca 2022. Témou bol jeden z najvýznamnejších francúzskych režisérov Alain Resnais. Počas večera sa premietla filmová báseň Hirošima, moja láska (1959). Tá sa – aj dnes veľmi aktuálne – hlboko dotýka dôsledkov vojenskej okupácie a atómovej hrozby na bežných ľudí. Všetky diela v programe sú digitálne reštaurované. „Hoci sa Alain Resnais často vníma ako predstaviteľ novej vlny, predsa len jeho tvorba predchádza jej vzniku,“ hovorí estetik a filmový teoretik Juraj Oniščenko, lektor Filmového kabinetu. Podľa neho Resnaisova „tvorba krátkych dokumentov na konci 40. rokov a začiatkom 50. rokov 20. storočia je natoľko závažná, že by sama už viedla k trvalému zápisu Resnaisa do dejín filmu. Navyše už v nej sa formuje špecifický charakter a zameranie Resnaisovej tvorby. Témy umenia, antimilitarizmu, ale najmä pamäte sú základnými východiskami, ktoré však, ako sa neskôr ukáže, ho budú sprevádzať celý život.“

Filmový kabinet prerozpráva aj tragický príbeh lásky v Hirošime

Film Hirošima, moja láska nakrútili podľa scenára Marguerite Durasovej. Rozpráva tragický príbeh lásky dvoch ľudí, ktorí sa stretnú v Hirošime – meste poznačenom jednou z najväčších tragédií 2. svetovej vojny. „Francúzska herečka prišla do Hirošimy nakrúcať scény z pripravovaného mierového filmu. Predposlednú noc strávi s Japoncom, čo v nej vyvolá spomienku na tragédiu, ktorá sa udiala pred štrnástimi rokmi v Nemcami okupovanom Francúzsku. Obrazy masovej tragédie atómového výbuchu bomby v zozbieranom filmovom materiáli v nej vyvolávajú spomienky na prvú lásku v dobe okupácie v mestečku Nevres, keď sa zamilovala do nemeckého vojaka. Historická skúsenosť, hoc z opačných častí sveta, sa ukáže byť podobná, ale aj natoľko silná, že dokáže preklenúť kultúrne hranice a spojiť aspoň na okamih dva životy,“ približuje film Oniščenko. Resnais v svojom debute rozbil tradičnú naráciu a ukázal moderný spôsob filmového rozprávania. Film Hirošima, moja láska sa považuje za historický míľnik v dejinách kinematografie.

Aj seminár Cesty dospelosti pokračuje v téme

Semester Cesty dospelosti tematicky priamo nadväzuje na predošlé semináre. Prvý semester Filmového kabinetu nazvali Od zrodu po Kristove roky a druhý semester Obdobie zrenia. „Ocitáme sa v období medzi koncom 50. rokov dvadsiateho storočia a bezprostrednou súčasnosťou,“ predstavuje zameranie semestra Nina Nováková, koordinátorka Filmového kabinetu zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Semester sleduje turbulentný vývoj nových vĺn v 60. rokoch i 70. roky v národných kinematografiách. Okrem Alaina Resnaisa predstaví viaceré režisérske osobnosti. Sú nimi Andrej Tarkovskij Stanley Kubrick, Federico Fellini, Paolo Sorrentino Patrí k nim aj Terrence Malick ako reprezentant tzv. nového Hollywoodu a Wim Wenders ako predstaviteľ nového nemeckého filmu.

Predstaví vývoj kinematografie od 50. rokov minulého storočia až po dnes

Okrem úvodnej snímky Hirošima, moja láska (1959) sú v programe tretieho semestra filmy Nikto ma nemá rád (1958) Françoisa Truffauta či Sladký život (1960) Federica Felliniho. Uvedie tiež Nebeské dni (1978) Terrenca Malicka, Stav vecí (1982) Wima Wendersa i Obeť (1986) Andreja Tarkovského. Tešiť sa môžete na Osvietenie – Extended Version (1980) Stanleyho Kubricka či Veľkú nádheru (2013) Paola Sorrentina. Na programe je aj film Krásna hašterilka (1991) Jacquesa Rivetta. Uvedie ho hosťujúci lektor Juraj Mojžiš, filmový a výtvarný teoretik, filmový architekt a scénograf. Viaceré z nich sa v programe Kabinetu premietajú po prvýkrát. „Pokiaľ by som mohol vypichnúť jednu projekciu, ostanem pri prednáške Juraja Mojžiša a projekcii v jeho gescii plnej verzie Rivettovej Krásnej Hašterilky. Uvedenie tohto filmu považujem za udalosť,“ dopĺňa Oniščenko.

Filmový kabinet bude aj s novinkami

„Kabinet má niekoľko noviniek, rád by som však spomenul dve,“ dáva do pozornosti zmeny v programe semestra Juraj Oniščenko. „Ide o novú tému s názvom film a výtvarné umenie, ktorou sa v poslednom čase zaoberám, a ktorá ma fascinuje azda najväčšmi. Teším sa aj na hosťa, ktorý ju sprostredkuje našim divákom. Patronát nad prednáškou prevzal Juraj Mojžiš, kurátor a môj ctený učiteľ z VŠMU. Druhou novou témou je Stanley Kubrick, veľká postava dejín kinematografie, ku ktorému si Kabinet dlho hľadal cestu a som rád, že túto tému uvádzame.“

Aj s Bebjakovou Tieňohrou

Slovenskú kinematografiu bude vo Filmovom kabinete zastupovať najnovší film režiséra Petra Bebjaka Tieňohra (2022). Zaoberá sa zásadnými otázkami spravodlivosti a straty najbližších. Do slovenských kín príde v apríli. „Cesty dospelosti sú obdobím viacerých línií, dianie sa triešti, multiplikuje. Ponúkaný výber filmov nie je jediným odrazom kinematografie danej doby, ale vzorkou, ktorá má prispieť k vytvoreniu si predstavy o filme za posledných sedem dekád,“ uzatvára Nina Nováková a dúfa, „že tento semester nielenže nič nepreruší, ale že si diváci z neho odnesú kurátormi mienený umelecký zážitok a cenné znalosti.“

Prihlásiť sa na seminár môžete stále

Tretí semester Cesty dospelosti trvá od 14. marca do 20. júna 2022. Pozostáva z 10-ich stretnutí. Ich súčasťou je lektorská prednáška, projekcia filmu a diskusia po premietaní. Prihlásiť sa na Filmový kabinet môžete na registračnej stránke Kina Lumière TU. Prednostný vstup na prednášky a projekcie majú registrovaní frekventanti Filmového kabinetu. V prípade voľných miest v kinosále 2 minúty pred začiatkom prednášky umožnia organizátori vstup aj pre verejnosť a neregistrovaných záujemcov. Registrácia beží už od 7. marca 2022 do naplnenia kapacity aktuálneho semestra.

Zdroj:  Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ 

Rok po požiari v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu (SFÚ) vstupuje Kino Lumière do finálnej fázy rekonštrukcie...
Culture Festivaly Film PR

Už dnes začína 31. MFF Febiofest Bratislava

Začína sa Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST Bratislava. Slávnostne ho otvorí čerstvá držiteľka Českého leva Simona Peková. Divákov čaká vyše 70 snímok i bohatý sprievodný program.

Read More
Už o pár hodín štartuje 31. MFF FEBIOFEST Bratislava
Culture Festivaly Film News PR

Už o pár hodín štartuje 31. MFF Febiofest Bratislava

Už o pár hodín štartuje 31. MFF Febiofest Bratislava. Pozrite sa, čo návštevníkom zrekonštruovaného bratislavského Kina Lumière ponúkne v termíne od 13. do 19. marca 2024.

Read More
Kino Lumière
Culture Festivaly Film News PR

Marec 2024 patrí 31. ročníku MFF Febiofest Bratislava

Marec 2024 sa nesie v znamení blížiaceho sa medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST Bratislava. Pozrite sa, čo na festivalových návštevníkov čaká…

Read More
Translate »