Novinky

Nadácia VÚB oslavuje. Neziskovkám pred sviatkami rozdelí mimoriadnu podporu 400-tisic eur

Podporenými organizáciami pri príležitosti osláv 20. výročia Nadácie VÚB sú aj Bratislavské regionálne a ochranárske združenie a Nadácia Detského kardiocentra – od predsedu správnej rady Nadácie VÚB Jozefa Kausicha si prevzali symbolický šek (zľava) výkonná riaditeľka BROZ Miriam Miláčková a správkyňa Nadácie DKC Mária Kadlečíková. Zdroj: Nadácia VÚB

Pred 20 rokmi, 12. decembra 2003, vznikla Nadácia VÚB. Bola medzi prvými firemnými nadáciami na Slovensku, ktoré prišli v tom čase s novým zdrojom grantovej podpory pre tretí sektor. Pri príležitosti osláv svojho 20. výročia posiela Nadácia VÚB 20-tim vybraným organizáciám mimoriadnu podporu. Tá je vo výške 20-tisíc eur. Celkovo tak prerozdelí 400-tisíc eur na ďalšie udržanie zmysluplných projektov s poslaním zlepšovať život ľudí, chrániť prírodu a rozvíjať umenie.

Nadácia VÚB si pripomína významný míľnik vo svojej histórii. Za uplynulé dve dekády prerozdelila viac ako 13 a pol milióna eur a podporila spolu takmer 1500 užitočných, verejnoprospešných projektov a iniciatív. Najvýraznejšou oblasťou, v ktorej sa nadácia za celé obdobie angažovala, bola podpora umenia a záchrana kultúrneho dedičstva. Ďalšími doménami boli sociálna pomoc znevýhodneným skupinám, podpora aktívneho života komunít a rozvoj vzdelávania mladých ľudí. V ostatných rokoch sa do popredia dostáva najmä podpora a oceňovanie ľudí a organizácií, ktorým ide o ochranu životného prostredia a záchranu biodiverzity.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Poklady Slovenska / Dom Albrechtovcov BA
Vďaka podpore bratislavskej verejnosti získava Dom Albrechtovcov špeciálny grant na svoju rekonštrukciu

Počas celej doterajšej histórie sme sa snažili zameriavať na oblasti, v ktorých dokážeme zanechať čo najvýraznejšiu stopu. Išlo vždy o témy, ktoré boli v aktuálnej dobe finančne poddimenzované a nemali potrebnú podporu z iných zdrojov. Prirodzene, tieto priority sa vyvíjali v čase – podľa aktuálnych potrieb spoločnosti a tiež CSR resp. ESG stratégie našej banky. Na základe toho sme v každom období revidovali a definovali niekoľko kľúčových oblastí, ktorým sa venujeme naplno a so silnou finančnou podporou,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich.

Podporenými organizáciami pri príležitosti osláv 20. výročia Nadácie VÚB sú aj Bratislavské regionálne a ochranárske združenie a Nadácia Detského kardiocentra – od predsedu správnej rady Nadácie VÚB Jozefa Kausicha si prevzali symbolický šek (zľava) výkonná riaditeľka BROZ Miriam Miláčková a správkyňa Nadácie DKC Mária Kadlečíková. Zdroj: Nadácia VÚB
Podporenými organizáciami pri príležitosti osláv 20. výročia Nadácie VÚB sú aj Bratislavské regionálne a ochranárske združenie a Nadácia Detského kardiocentra – od predsedu správnej rady Nadácie VÚB Jozefa Kausicha si prevzali symbolický šek (zľava) výkonná riaditeľka BROZ Miriam Miláčková a správkyňa Nadácie DKC Mária Kadlečíková. Zdroj: Nadácia VÚB

Za celý tím, ktorý pomáhal našu nadáciu budovať a v priebehu rokov rozvíjať, môžem vyjadriť, že sme veľmi hrdí na to, čo z týchto zdrojov, know-how a spoluprác na Slovensku vyrástlo,“ dodáva Jozef Kausich. 

20-tisíc eur pre 20 neziskových organizácií

Moment oslavy svojho jubilea sa Nadácia VÚB rozhodla využiť na ďalšie posilnenie práce, ktorú v rámci slovenského neziskového sektora vykonáva. „Nechceme míňať financie na veľkolepé oslavy. Tento míľnik si chceme pripomenúť najmä poskytnutím ďalšej podpory, tým, ktorí to najviac potrebujú. Keďže oslavujeme 20 rokov, rozhodli sme sa poslať 20-tim vybraným neziskovým organizáciám pred Vianocami darček – mimoriadnu podporu v hodnote 20-tisíc eur. Celkovo im prerozdelíme sumu 400-tisíc eur,“ približuje Jozef Kausich.

Obnova Kalvárie v Banskej Štiavnici patrí medzi najväčšie projekty, ktorým sa Nadácia VÚB doposiaľ venovala. Zdroj: Martin Macharik
Obnova Kalvárie v Banskej Štiavnici patrí medzi najväčšie projekty, ktorým sa Nadácia VÚB doposiaľ venovala. Zdroj: Martin Macharik

Ide o príjemcov, ktorých záslužná práca prináša dlhodobo viditeľné ovocie. O tých, ktorí idú vo svojich oblastiach príkladom a ktorých už Nadácia VÚB vo väčšine prípadov v minulosti partnersky podporila.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Divadlo pre všetky deti / SND
SND pred Vianocami rozdáva radosť v projekte Divadlo pre všetky deti

Prijímatelia mimoriadnej podpory sú nasledovné neziskové organizácie (v abecednom poradí):

  • podpora charity a projektov v sociálnej oblasti – Asociácia pomoci postihnutým APPA, Cesta von, Medzi nami, Nadácia Detského kardiocentra, Návrat, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Plamienok, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, Svetielko nádeje a Vagus.
  • podpora umenia a záchrana kultúrneho dedičstva – Andoras (OZ pri Múzeu Betliar), Bratislavský chlapčenský zbor, Eleuzína, Sinfonietta Bratislava a Slovenské národné divadlo – projekt Divadlo pre všetky deti.
  • ochrana životného prostredia – Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Centrum environmentálnej výchovy Živica, Lesmír, WWF Slovensko – Svetový fond na ochranu prírody a ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach – projekt enviro vzdelávania žiakov.
Združenie BROZ sa pred pár rokmi pustilo do náročnej práce sprietočnenia odrezaného dunajského ramena. Za svoj prínos bolo nominované na enviro ocenenie Atlas, ktoré vyhlasuje Nadácia VÚB. Zdroj: Magdaléna Tomalová, magazín Srdcovky
Združenie BROZ sa pred pár rokmi pustilo do náročnej práce sprietočnenia odrezaného dunajského ramena. Za svoj prínos bolo nominované na enviro ocenenie Atlas, ktoré vyhlasuje Nadácia VÚB. Zdroj: Magdaléna Tomalová, magazín Srdcovky

Podporu zo strany Nadácie VÚB si veľmi vážime a dunajskej prírode tento vianočný darček doručíme v podobe obnovy vodného režimu v spodnej časti Karloveského ramena. Finančná podpora nám pomôže uskutočniť tieto dlho plánované revitalizačné opatrenia na ostrove Sihoť, kde bude opätovne napojený spodný úsek ramena priamo na tok rieky Dunaj. Obnovením zasypaného vtoku do ramena vznikne nový prúdiaci vodný tok, zlepšia sa podmienky pre život a neres rýb a tiež pre hniezdenie rybárika riečneho. Týmto spôsobom sa tiež zlepší infiltrácia vody do podložia, čo prispieva k výdatnosti a ochrane našich zdrojov pitnej vody,“ hodnotí zmysel podpory Miriam Miláčková, výkonná riaditeľka BROZ.

Ďalšia pozornosť k výročiu nadácie – interaktívna mapa obnovených pamiatok

Nadácia druhej najväčšej banky na Slovensku patrí medzi lídrov v podpore kultúrneho dedičstva na Slovensku. Súvisí to taktiež so strategickým zameraním svojej talianskej materskej skupiny Intesa Sanpaolo. Za 20 rokov existencie prerozdelila cez rôzne partnerstvá, programy a etablovanú hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska granty pre až 127 projektov obnovy pamiatok po celom Slovensku. A to od najrozsiahlejšieho, 14-ročného partnerstva na kompletnej rekonštrukcii Kalvárie v Banskej Štiavnici, cez obnovu množstva menších objektov až po reštaurovanie drobných, historicky cenných diel v zbierkach múzeí a galérií.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Poklady Slovenska
Poklady Slovenska obnovia ďalšiu pamiatku. Hlasujte do 15.6.2023

Vďaka podpore Nadácie VÚB sme schopní napĺňať úlohy a poslanie múzea v regióne, ktoré dlhodobo trpí kultúrnou podvýživou: riešiť kultúrne, vedecko-výskumné a popularizačné aktivity súvisiace s kaštieľom Betliar, hradom Krásna Hôrka a mauzóleom v Krásnohorskom Podhradí, ktoré spravujeme. Nadácia VÚB svojimi aktivitami zameranými na obnovu historických objektov a umeleckých diel na Slovensku dáva mnohým vlastníkom a správcom nádej a pocit spolupatričnosti, že na „ich“ pamiatke záleží a že v starostlivosti o ne nie sú sami,“ uvádza v poďakovaní za doterajšiu ako aj aktuálnu podporu pri príležitosti jubilea Nadácie VÚB Tímea Mátéová, riaditeľka SNM-Múzea Betliar.

Nadácia VÚB pomohla zreštaurovať aj vzácnu kniha tzv. mariánskych hodiniek z konca 15. storočia, ktorú našli len náhodou v jednej zo zásuviek v Kaštieli Betliar: Zdroj: Múzeum Betliar / výstavy
Nadácia VÚB pomohla zreštaurovať aj vzácnu kniha tzv. mariánskych hodiniek z konca 15. storočia, ktorú našli len náhodou v jednej zo zásuviek v Kaštieli Betliar. Zdroj: Múzeum Betliar

Prehľad všetkých týchto pamiatok, ktoré sa podarilo zachrániť, prináša Nadácia VÚB vo forme interaktívnej mapy. Pozrieť si ju môžete na svojej stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Poslúži ako jednoduchý online sprievodca, kde nájdu priaznivci histórie a umenia bližšie zaujímavosti vrátane lokalizácie, ak sa rozhodnú tieto známe či menej známe „poklady“ Slovenska navštíviť.  

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Antigona / Tiráž
Inovatívna Antigona v plnokrvnom komikse (recenzia)

TS, Nadácia VÚB, nadaciavub.sk

Zdroj: Nadácia VÚB

Redakciu informoval a fotografie poskytol Dominik Miša, PR manažér VÚB  prostredníctvom agentúry GrapePR

Posledná aktualizácia: 2023-12-22 (adm)

Lóránt Chovan
Culture História News Osobnosti Výtvarné umenie

Svetobežný portrétista Lóránt Chován skonal pred 17 rokmi

Patril k svetoznámym portrétistom. Narodil sa vo Vojvodine, študoval v Maďarsku. Portrétista Lóránt Chován bol svetobežník a neraz zavítal na Slovensko, aby navštívil priateľov. Významný svetobežník skonal pred 17 rokmi. Pripomeňte si ho spolu s nami.

Read More
BIBIANA / BIB / Kam za kultúrou / Bienále ilustrácií Bratislava
Community Culture News PR Výtvarné umenie

„Vyfarbi si leto“: BIBIANA pozýva deti na skvelé workshopy s ilustrátormi

Už tretí rok ponúkne Medzinárodný dom umenia pre deti – BIBIANA originálny program „Vyfarbi si leto“ plný zážitkov. Viac informácií nájdete v článku

Read More
Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)
Cestovanie Culture Expo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)

Kam za kultúrou v tretí prázdninový týždeň? Opäť prinášame tipy na zaujímavé výstavy a podujatia najbližších dní, ktoré sa oplatí zažiť na vlastnej koži.

Read More
Translate »