Novinky

Inovatívna Antigona v plnokrvnom komikse (recenzia)

Antigona / Tiráž

Aj diela literárnej klasiky môžu byť šik a trendy. A to nielen svojimi myšlienkami či nestarnúcim príbehom, ale tiež novým atraktívnym zovňajškom. Niečo také sa s trojicou slávnych diel drámy rozhodli spraviť tri národné divadelné ústavy v projekte Klasika v grafickom románe. Do podoby komiksu s jazykom príjemným človeku dneška odeli Sofoklovu Antigonu, Shakespearovho Romea a Júliu, či Kráľa Ubu od Alfreda Jarryho. Dnes sa spolu pozrieme na ďalšiu divadelnú klasiku v komikse: Sofoklovu tragédiu Antigona má obdivované hodnoty, „šťavu“ a získa si každého čitateľa. A vzhľadom na predvianočný čas, je Antigona skvelým tipom na darček nielen pod stromček. Viac sa už ale dozviete z recenzie Silvie Márie Petrovits.

Antigona z pera štátnika, príležitostného herca a autora antických tragédií, Sofokla sa zaoberá konfliktom medzi mravným zákonom a ľudskou mocou. Je jedným z najznámejších a najhranejších diel antického divadla, ktoré sa dodnes udržalo v divadelných repertoároch po celom svete. Na Slovensku mala na pôde divadiel zo desať stvárnení. V nedávnej minulosti by ste sa s ňou stretli v Činohre SND a u našich susedov v Městských divadlách pražských. Príbeh i téma zostávajú totiž stále živé a príťažlivé ako pre čitateľov či divákov, tak aj tvorcov. Tí v nej nachádzajú univerzálne témy a hodnoty, vďaka čomu sa darí do inscenačných stvárnení zdarne zapracovať reflexiu na aktuálne dianie v spoločnosti.

Okrem toho sa Antigona objavuje aj v iných ako len divadelných projektoch a dielach súčasnej drámy. Pre úplnosť spomeňme Karvašovu drámu Antigona a tí druhí či Antigonu v New Yorku od Janusza Glowackého. Ich tvorcovia sa pritom inšpirujú starovekou tragédiou, ale prenášajú ju do súčasného kontextu. Nový a nevídaný šat – podobu grafického románu (slangovo komiksu) získala slávna tragédia nedávno.

Antigona / Tiráž

Do rúk sa mi tak dostala kniha vo veľkosti A4, s minimalistickou obálkou v intenciách trojdielnej edície. A vo vnútri stránky so známym príbehom, vyjadreným s prekrásne spracovanými realistickými ilustráciami známeho poľského komiksového autora a ilustrátora Daniela Chmielewského. Dnešnému čitateľovi približujú nezvyčajnou formou stále aktuálnu Sofoklovu antickú tragédiu Antigona, ktorú do slovenčiny prebásnil Ľubomír Feldek. Je to inšpiratívna lastovička, svieži závan vo svete literatúry a skvelý prostriedok ako si literatúru môžu zamilovať mladí (školopovinní) ľudia. V rámci tejto recenzie sa stručne pozrieme aj do dejín a pripomenieme si dej Sofoklovej Antigony.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Literárny fond ocenil publikácie, ktoré vydal Divadelný ústav. Sú skvelým tipom na darček pod stromček!
Literárny fond ocenil publikácie, ktoré vydal Divadelný ústav. Sú skvelým tipom na darček pod stromček!

Antigona z divadelnej kolísky

Literatúra je stará ako civilizácia. V písomnej podobe sa zachovali prvé literárne diela síce až zo 4./3. tisícročia pred kresťanským letopočtom. Hoci kolískou literatúry bol Sumer, väčšina literárnych žánrov vznikla v časoch antiky. Kolískou drámy a divadla sa stalo antické Grécko, ktoré žilo ideálom kalokagatie. Divadlo vzniklo v súvislosti s kultovými oslavami boha Dionýza (boha vína a plodnosti) v podobe oslavných piesní – ditrambov, z ktorých sa vyvinula tragédia. Každoročné oslavy tak v podobe súťaže sprevádzali predstavenia tragédií, ale už aj komédií. Zachovalo sa spojenie slova, hudby a tanca, kým recitovali sa iba dialógy. 

ilustračný obraz / Antigona / Dionýzovo divadlo v Aténach očami človeka 19. storočia. Zdroj: Wikimedia Commons
Dionýzovo divadlo v Aténach očami človeka 19. storočia. Zdroj: Wikimedia Commons
Sofoklés
Vzor dramatikov Sofoklés. Zdroj: Wikimedia Commons

K najvýznamnejším tvorcom tragédií uvádzaných v Dionýzovom divadle na úpätí Akropoly patril Aischylos, Sofoklés a Euripidés a antickú komédiu tam rozvíjal najmä Aristofanés.

Sofoklés - reformátor divadla

V 5. storočí pred kresťanským letopočtom staroveké divadlo zreformoval Sofoklés. Zvýšil počet hercov na scéne a obmedzil priestor pre chór. Od trilógií prešiel k tvorbe jednodielnych tragédií, plne rešpektujúcich aristotelovskú jednotu deja, času a miesta. Hoci napísal 123 hier, zachovalo sa z nich len sedem tragédií (Antigona, Elektra, Kráľ Oidipus, Oidipus na Kolóne, Aias, Filoktetes, Trachinčanky). Sofoklés v nich stupňoval dej a krízu, ktorá mala jediné východisko – rad smrti. Hrdinov svojich hier s mytologickými námetmi obdaril ideálnymi vlastnosťami. Nimi vyjadril hlbokú vieru v rozumové a mravné hodnoty človeka. Kráľ Oidipus, Oidipus na Kolóne a Antigona patria k Sofoklovej triáde, hoci v skutočnosti sú to tri nezávisle autonómne diela. Vznikli v priebehu 40. rokov 5. stor. pred Kr. pre rôzne slávnosti. Po Kráľovi Oidipovi patrí Antigona k najhodnotnejším a najhranejším dielam Sofokla.  

Vzor dramatikov

Pre umeleckú dokonalosť a morálne posolstvo hier sa Sofoklés považuje za absolútny vzor tvorcu tragédií. Aj vďaka tomu sa stal absolútnym vzorom dramatikov. Nečudo, že práve po jednom z diel tohto otca divadla siahli tvorcovia projektu Klasika v grafickom románe. Sofoklova dráma inšpirovala tiež dramatikov literárneho humanizmu a renesancie, ktorí „vzkriesili“ antické myšlienky, a zároveň sa odzrkadlila v tvorbe Williama Shakespeara.  A práve to je linka, ktorú vo svojej edičnej činnosti tento projekt aj sleduje. Podobu komiksu získali Sofoklova Antigona, Shakespearov Romeo a Júlia či Jarryho Kráľ Ubu.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Romeo a Júlia / William Shakespeare
William Shakespeare: Romeo a Júlia v komikse (recenzia)

Jeden z klenotov drámy

Učili sme sa o nej už v škole, vďaka čomu je Antigona dobre známym dielom svetovej drámy. Sofoklés v nej spracúva mytologický námet vojny siedmych proti Tébam. Ten sa však odohráva výlučne v rovine medziľudských vzťahov. Proti sebe stojí autorita štátnej moci a žena odhodlaná obetovať život v mene dobra a morálnych hodnôt. Dochádza tu tak k zrážke dobra a zla, ale i ku generačnému konfliktu autoritárskej staršej generácie (Kreón) a mladých (Antigona a jej snúbenec).

Sofoklés pri nej čerpal z mýtov rodiny Labdakovcov. Hovorí o smelej a odvážnej Antigone, ktorá je dcérou kráľa Oidipa. Je ideálom človeka, ale tiež protikladom svojej pokornej až submisívnej sestry Ismény. Po tom, čo Antigonin otec odstúpil, žije na kráľovskom dvore matkinho brata Kreónta. Antigonini bratia Polyneikés a Eteoklés zápolili o vládu nad Tébami. Polyneikés opustil vlasť, no po čase sa vrátil aj s vojskom. V boji o hegemóniu padne v boji proti vlasti. Ďalší brat, Eteoklés, zomrie zase pri obrane krajiny. Antigona prestupujúc Kreóntov zákaz pochovať brata Polyneika, chce zadosťučiniť morálnemu zákonu. Ten Grékom prikazoval svojich mŕtvych dôstojne pochovať. Kráľ ju dá za to za živa pochovať v skalách za mestom. Kráľov syn a snúbenec Antigony, Haimon, ju chce vyslobodiť.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Darujte Vianoce či Mikuláša v SND
Tip na darček pod stromček: Darujte Vianoce či Mikuláša v SND

Antigona sa však v cele obesí na svojom závoji. Neprežije ani Haimon, ktorý otca prekľaje a na život si siahne mečom. Synovu samovraždu nezvládne ani jeho matka a kráľovná Eurydika, ktorá sa zabije tiež. Nakoniec „trestu“ neuhne ani krutý kráľ Kreón. Vidiac celú tragédiu svojej rodiny si aj zásluhou Ismény uvedomí svoju vinu a príde o rozum. 

Antigona z kníh či javiska má už aj svoj komiks

Z pôvodného jazyka – klasickej gréčtiny, ktorá je mimochodom jedným z najťažších jazykov pre prekladateľov, ju do slovenčiny preložili až v priebehu 20. storočia. Stalo sa tak celkom trikrát. Niektoré preklady pritom evokujú dnes zastaralý prístup, iné zvolili modernejší jazyk. Prvý preklad pochádza od Andreja Žarnova z roku 1940, kedy sa Antigona objavila po prvý raz v slovenskom divadle. Ďalším v poradí bola revízia prekladu. Andrej Žarnov k tomu prizval Miloslava Okála, ktorý na popud vydavateľstva Tatran napísal hodnotenie Žarnovovho prekladu. Do tretice siahla po Antigone dvojica, ktorej preklad perfektne reflektoval nesmrteľnú myšlienku autora, hodnoty tohto diela i jazyk človeka dneška.   

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Mikulášsky sprievod / sv. Mikuláš
Svätý Mikuláš obdarúva malých i veľkých

V poradí tretí preklad spracoval vynikajúci spisovateľ, dramatik, prozaik a významný slovenský prekladateľ Ľubomír Feldek. K spolupráci si prizval klasického filológa J. Špaňára. Ich preklad vznikol pre inscenáciu SND v réžii Petra Mikulíka, ktorý v plnom znení poslúžil aj spracovaniu tejto hry do podoby grafického románu.

Inovatívne prístupy vzdelávania

Do rúk sa mi dostalo netradičné vydanie jedinečného spracovania Sofoklovej tragédie Antigona, ktorú vydali ako jeden z výstupov medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe. Ukazuje, že aj diela literárnej klasiky môžu byť a sú šik a trendy. A to nielen svojimi myšlienkami či nestarnúcim príbehom, ale tiež novým atraktívnym zovňajškom. Niečo také sa s trojicou slávnych diel drámy rozhodli spraviť tri národné divadelné ústavy. Sily v tomto projekte spojilo Slovinsko, Poľsko a Slovensko.

Slovenski gledališki institut v Ľubľane, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z Varšavy a Divadelný ústav v Bratislave sa rozhodli vydať tri európske drámy inovatívne. Výtvarnú stránku zverili trom významným vizuálnym umelcom, aby vytvorili tri komiksové inscenácie. Z nich každá prehovorí po slovinsky, poľsky i slovensky. Zámerom participujúcej trojice je prezentovať inovatívne prístupy kultúrno-umeleckého vzdelávania na strednej škole. 

Sofoklés v réžii poľského majstra kresby

Antigona

Úlohu spracovať Sofoklovu Antigonu zverili poľskému tímu. Autor komiksov – poľský výtvarník Daniel Chmielewski spolu s Majou Gspan (grafický návrh), použil v slovenskej verzii preklad Júliusa Špaňára, ktorý prebásnil Ľubomír Feldek. Text drámy, a tým aj plný text slovenského prekladu ponechal v jeho úplnosti. Reflektoval pritom aj pôvodné označenie dejstiev a scén. Čitateľa tak pozýva Antigonu spoznať  v jej celosti, úplnosti a sviežej inovatívnosti! 

Minimalizmus v obálke, plnokrvné vnútro

Dizajn obálky knihy je minimalistický a dodržiava vizuálny obraz celej série. V úvode, ako pri každom dobrom komikse, nechýba galéria postáv. Jednotlivé postavy sú v priebehu komiksu ľahko rozoznateľné a až do detailov príjemne spracované. Osobne kvitujem, že sa tvorcovia rozhodli použiť o niečo menší kontrast, vďaka čomu dej zvýraznili. Daniel Chmielewski sa s Antigonou vyrovnal na výbornú, dokonca v niečom predbehol aj samotného Sofokla. Veď jednotlivé obrazy pôsobia dynamicky, výrečne. Aj napriek čiernobielej kompozícií doslova dýchajú farbami a životom! A dokonca, v niektorých takmer počujete aj to nevídané, hudbu, spev i vášne! Na stránkach grafického románu ožila Antigona priam vo filmovej kvalite, vďaka čomu je skvelým pomocníkom pre mladých na ceste lásky k literatúre i divadlu. Rozhodne si táto knižka i ďalšie dve z tejto série zasluhujú svoje miesto vo vašej knižnici.

Plnokrvne dynamicky s trochou modernizmu

Jednotlivé ilustrácie sú veľmi príťažlivé. I ako celok komiksový román Daniel Chmielewski  vystaval výborne. Neponúkol statické zábery s prehnaným množstvom textu. Obrazy a zdĺhavé rozhovory zdynamizoval. Psychologizáciu postáv pretavil nielen do stvárnenia tej-ktorej postavy či do jej pohybov v priestore. Musím skonštatovať, že výborne pritom stvárnil aj charaktery postáv. Čitateľom zároveň pootvoril dvere do nevypovedaného, myšlienok i duší jednotlivých postáv. 

Antigona

Hoci výtvarník Daniel Chmielewski nechcel Antigonu príliš modernizovať, nesmrteľnosť literárnej predlohy vo vizuálnej stránke podčiarkol. Doprial jej však aj rozmer anachronickosti voči antickému Grécku. Ženy stvárnil žensky, hoci vieme, že v antickom divadle hrali iba muži. Modernizačný prvok vo vizuálnej podobe pretavil do historických nepresností v architektonických prvkoch, metaforách s modernými prvkami ako automobil či prístroje, ale aj v modernom looku niektorých kostýmov. Tým, že ide o spracovaný príbeh odohrávajúci sa v mýtickom časopriestore, nemusel sa striktne držať historicky verných architektonických prvkov či módy. Pritom do vizuálnej stránky svojho diela „zaobalil“ aj reflexiu aktuálnej geopolitickej klímy v Európe.

Antigona

Pristúpil však aj k inváznejšiemu zásahu. Výraznou premenou si voči predlohe prešla Antigonina sestra Isména, na ktorej ukázal ako sa z bojazlivého človeka plávajúceho s prúdom môže stať bojovník za dobro, demokraciu či hlas proti príkoriu. Na aktualizáciách nie je nič zlé, pretože človek dneška ho tak dokáže ľahšie pochopiť, precítiť ho i sa s ním stotožniť. I keď niektoré postupy prekračujú samotný rámec  textu, sú prínosné a obohacujúce. Čitateľovi poskytujú sympaticky inšpiratívny náhľad. 

Na stránkach grafického románu ožila Antigona priam vo filmovej kvalite, vďaka čomu je skvelým pomocníkom pre mladých na ceste lásky k literatúre i divadlu. Rozhodne si táto knižka i ďalšie dve z tejto série zasluhujú svoje miesto vo vašej knižnici.

Ako sa rodí komiks i ďalšie zaujímavosti

Aj vás zaujíma ako pracuje výtvarník na komikse? To i ďalšie zaujímavosti nájdete za komiksovou časťou. Dozviete sa pútavé informácie zo života Sofokla i o jeho tvorbe. Do pozornosti dávam aj krátky rozbor Antigony, ktorý nechýba tiež. Výtvarník Daniel Chmielewski zoširoka približuje práce na tomto grafickom románe. Autor slovenského prekladu, Ľubomír Feldek, predstavil svoj postoj k tejto hre.

Nechýbajú ani informácie o uvedení Antigony na slovenských javiskách. Príspevok Martiny Daubravovej sprevádza nielen zoznam jej inscenačných stvárnení, ale dokumentujú ho aj archívne fotografie. Vďaka ním spoznáte podoby slovenskej Antigony v inscenáciách. Na záver sa čo-to dočítate aj o medzinárodnom projekte Klasika v grafickom románe, v rámci ktorého táto kniha uzrela svetlo sveta.

Tip na darček nielen pod stromček

Myšlienka takéhoto sprístupnenia hry je výborná. Kniha je príťažlivá, pekne stvárnená po výtvarnej i sviežej textovej stránke. Ako celok pôsobí kompaktne a pôsobivo. Zachováva text, no využíva pritom nadčasovosť hodnôt, ktoré Sofoklés dielu pririekol a podčiarkuje ho. Musím podotknúť, že je to knižný klenot, ktorý by rozhodne nemal chýbať vo vašej knižnici. Ocení ju každý knihomoľ, čitateľ milujúci inšpiratívny závan neokukaného. Strhne aj teenagerov, ktorí o Antigone v škole len počuli. Vďaka tomuto inovatívnemu spracovaniu si vybudujú i posilnia svoj vzťah k literatúre. Je skvelým tipom na vianočný darček pre všetkých. Hodí sa pre študentov a tých, ktorí si nielen začínajú vytvárať vzťah k literatúre, ale aj pre tých, ktorí ho už vytvorený majú.

Hodnotenie: 100 %

Knihu zakúpite na stránke Divadelného ústavu, v predajni IC PROSPERO, ale aj v každom dobrom kníhkupectve a rovnako na internete cez Martinus.sk.

Foto: Divadelný ústav

Posledná aktualizácia: 2023-12-20 (admin)

Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Alexander Fellmayer ako Mozart_Foto Petra Bošanská
Culture Hudba News Podujatia PR

Mozart pozýva deti do košickej filky

Mozart pozýva deti do košickej filky. Spoznajte spolu s deťmi život i dielo nesmrteľného skladateľa s košickými filharmonikmi a Gabrielom Rovňákom!

Read More
Translate »