Literárne informačné centrum sa mení na Slovenské literárne centrum

Slovenské literárne centrum

Literárne informačné centrum, ktoré je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR, vstupuje do nového roka s novým názvom. Od 1. januára 2023 nesie meno Slovenské literárne centrum (SLC). Nové meno zakotvuje nová zriaďovacia listina centra, ktorú v septembri minulého roka podpísala ministerka kultúry SR Natália Milanová.

Do roku 2023 vstupuje literárne centrum s novým názvom, ktorý už neobsahuje slovo “informačné”. Prečo dochádza k tejto zmene a mení sa niečo aj na poslaní centra?  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v minulom roku vydalo novú zriaďovaciu listinu centra, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1. 2023. Na jej základe sa mení názov Literárneho informačného centra na Slovenské literárne centrum (SLC).

Iniciatíva predošlého vedenia

„Iniciatíva za túto zmenu vyšla zvnútra organizácie a nadväzovala na snahy ešte predošlej riaditeľky centra“, hovorí riaditeľ centra Pavel Sibyla. Dôvodov na úpravu názvu bolo niekoľko, tým hlavným bolo používanie starého názvu pri propagácii našej literatúry v zahraničí. „Pri zoznamovaní sa so zahraničnými vydavateľmi im často nie je hneď jasné, odkiaľ sme a čo znamená ‘informačné’ v našom názve. Často si to vyžaduje vysvetľovanie a predpokladáme, že nejasnosti spôsobovalo naše staré meno aj na písaných materiáloch. Tam ho však už nemal kto ‘preložiť,“ vysvetľuje Pavel Sibyla. Dodáva pritom: „Želal by som si, aby naša komunikácia bola otvorená, priama a zrozumiteľná a tomu zodpovedá aj náš nový názov. Poslanie literárneho centra sa však nemení a nezmenenou je aj ambícia neustále zlepšovať našu činnosť.“

Nový názov, nová vizuálna identita

Nový názov centra vzišiel z diskusie vo vnútri organizácie. Konzultovali ho aj s niekoľkými dôležitými osobnosťami z literárnej komunity. No zároveň táto zmena vyvolala tiež potrebu novej vizuálnej identity. V lete minulého roka tak centrum vypísalo súťaž oslovených autorov na logo Slovenského literárneho centra a jeho vizuálnu identitu. Do súťaže bolo oslovených 11 grafických štúdií a dizajnérov. Záujem zapojiť sa prejavili 4 z nich: štúdio Calder, Martin Pyšný, štúdio Andrej & Andrej, a dvojica dizajnérov Matej Vojtuš a Josefina Karlíková.

Súťaž mala 2 kolá a o víťazovi 1. kola, ktorému ponúkli, možnosť pripraviť finálny návrh loga a vizuálnej identity, rozhodovala na základe skíc odborná porota. Tá zasadla v zložení: Palo Bálik, Martin „Žltý“ Jenča, Branislav Matis, Kristína Soboň a Pavel Sibyla. V októbri 2022 porota určila ako najlepší spomedzi zaslaných návrhov ten z dielne Mateja Vojtuša a Josefiny Karlíkovej. „Logotyp Mateja Vojtuša a Josefiny Karlíkovej je vo svojej podstate univerzalistický: ľahko sa adaptuje do cudzích jazykov či dokonca iných znakových systémov. Koncept textovej zarážky v druhom riadku logotypu, ktorý túto vlastnosť umožňuje, evokuje každodennú prácu s textom. Komplementárne logo v tvare pozičnej konštelácie písmen SLC z logotypu vhodne rieši situácie, kedy je zjavné, že sa jedná o aktivitu inštitúcie a netreba rozpisovať jej celý názov napr. označenie chrbta knihy,“ vysvetľuje verdikt poroty Palo Bálik. Víťazi súťaže získali odmenu 4.500 eur s DPH. Slovenské literárne centrum ostáva na svojej pôvodnej webovej doméne litcentrum.sk, na ktorej bude novú vizuálnu identitu zavádzať postupne.

Slovenské literárne centrum

Poznáte Slovenské literárne centrum (SLC)?

Slovenské literárne centrum (SLC) je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR. Jeho hlavným poslaním je podpora a propagácia slovenskej literatúry doma a v zahraničí. Spolu s ďalšími aktivitami má SLC aj vlastnú edičnú činnosť. Okrem diel z oblasti literárnej vedy, dejín literatúry a esejistiky vydáva aj časopis pre deti Slniečko, mesačník o knihách Knižná revue (a rovnomenný podcast) a katalóg v anglickom jazyku Books from Slovakia.

TS, Ministerstvo kultúry SR, Slovenské literárne centrum

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR, Slovenské literárne centrum

SKD Martin
Culture Divadlo Festivaly News PR

Martin vo festivalovom šate. Dotyky a spojenia štartujú v pondelok

Martin ožije festivalom. Najväčšia prehliadka najnovšej slovenskej divadelnej tvorby – Dotyky a spojenia štartuje v pondelok. Čo všetko prináša?

Read More
Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Translate »