Novinky

750 rokov Rimavskej Soboty na výstave

Rimavská Sobota

Gemersko-malohontské múzeum pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky Rimavskej Soboty sprístupnilo výstavu s názvom "Rimavská Sobota 1271 – 2021".

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o nej  pochádza z roku 1268, kedy sa uvádza v tvare Zumbothel (Sobota, Sobotište). Vtedy kaločský arcibiskup Štefan udelil listinou napísanou v Zumbothel (neskoršia Rimavská Sobota) rôzne výsady kolonistom v povodí Rimavy, ktorí sa zaoberali ťažbou zlata. Pomenovanie  Rimavská Sobota (Rymoa Zumbota) je prvýkrát písomne doložené už v listine kaločského biskupa z roku 1271. Mesto, na rozdiel od ostatných miest regiónu Gemera – Malohontu  malo v stredoveku aj početné cechy.

Prechádzka storočiami

Dominantou výstavy v Gemersko-malohontskom múzeu je časová os, ktorá prezentuje najvýznamnejšie dátumy a udalosti existencie mesta. Vystavenými zbierkovými predmetmi predstavuje múzeum návštevníkom  viac ako 750 rokov existencie Rimavskej Soboty. V niekoľkých tematických okruhov  sa návštevník cez zbierkové predmety zoznámi s vývojom mesta od jeho pravekého osídlenia cez obdobie tureckých vojen až po najvýznamnejšie udalosti 20. storočia pre mesto.  

Rimavská Sobota
Výstava Rimavská Sobota v Gemersko-malohontskom múzeu. Zdroj: Gemersko-malohontské múzeum

Na návšteve Rimavskej Soboty 18. storočia

To, že virtuálna realita patrí na výstavy potvrdzuje aj táto. Návštevníkovi  pomocou QR kódov prezentuje 3D modely niektorých  zbierkových predmetov. Po načítaní príslušného QR kódu sa v tablete zjaví 3D model zbierkového predmetu, ktorý si návštevník môže prezerať z rôznych uhlov. Môže si tak dôkladne prezrieť aj paloš mesta či prsteň mäsiarskeho cechu. Výstava návštevníkovi ponúka vychutnať si virtuálnu prechádzku uličkami Rimavskej Soboty v druhej polovici 18. storočia. Môže sa nej pokochať a obdivovať domy mešťanov, ale aj  pôvodný gotický kostol sv. Jána Krstiteľa na dnešnom Hlavnom námestí či príbytky sedliakov.  

Rimavska Sobota / vystava
Na výlete rimavskosobotským časostrojom vďaka virtuálnej realite. Zdroj: Gemersko-malohontské múzeum

Digitálna rekonštrukcia je zhotovená na základe historických reálií – veduty zhotovenej okolo roku 1771 s názvom Náboženské nepokoje v Rimavskej Sobote. Odráža tak všetky doteraz známe historické skutočnosti.  Návšteva tejto zaujímavej výstavy bude nielen pre obyvateľov Rimavskej Soboty a blízkeho okolia určite obohatením poznania histórie regiónu Gemer – Malohont.

One thought on “750 rokov Rimavskej Soboty na výstave”

Comments are closed.

SND
Culture Divadlo News PR

SND zriadilo Klub priateľov a mecénov Slovenského národného divadla

Slovenské národné divadlo zriadilo Klub priateľov a mecénov SND, ktorý pod známym heslom Pod heslom „Národ sebe“ spúšťa od marca…

Read More
Saxophobia Bratislava
Culture Eventy Hudba News PR

Saxofónová udalosť roka je tu: Saxophobia Bratislava 2024

Top saxofónová udalosť roka – Saxophobia Bratislava je už tu. Okrem medzinárodných majstrovských kurzov ponúka aj dva verejné koncerty.

Read More
V prvý marcový týždeň sa koná Týždeň slovenských knižníc 2024
Culture Eventy Literatúra News PR

V prvý marcový týždeň sa koná Týždeň slovenských knižníc 2024

Týždeň slovenských knižníc sa koná i tento rok. Do podujatia sa pripojilo opäť mnoho slovenských knižníc. Pri tej príležitosti čaká množstvo podujatí na návštevníkov naprieč všetkými vekovými kategóriami…

Read More
Translate »