Novinky

Veľkolepá oslava na festivale Dni starej hudby k 50-tke súboru Musica Aeterna

Dni starej hudby / Musica Aeterna

Medzinárodný festival DNI STAREJ HUDBY sa koná po dvoch rokoch opäť v BRATISLAVE! Stane sa tak v dňoch 2. až 16. júna 2023, kedy sa počas šestice koncertov na rôznych miestach hlavného mesta predstavia umelecké špičky z oblasti interpretácie starej hudby zo siedmych krajín. Spoločne uvedú zriedkavo uvádzané diela skladateľov 15. až 19. storočia. Témou tohto ročníka festivalu je oslava polstoročnice najstaršieho zoskupenia špecializovaného na starú hudbu, súboru Musica Aeterna.

Aktuálny 25. ročník festivalu DNI STAREJ HUDBY sa ponesie v dvojitej dávke jubileí. Nielenže samotný festival píše tento rok jubilejný 25. ročník, ale reflektuje i 50. výročie založenia prvého slovenského profesionálneho súboru starej hudby MUSICA AETERNA. Práve členovia súboru stáli aj pri zrode Centra starej hudby, zakladateľa a organizátora tohto festivalu. Festival Dni starej hudby funguje už od roku 1996 a okrem Centra starej hudby je jeho organizátorom aj Hudobné centrum. Cieľom organizátorov je sprítomnenie starej hudby. Deje sa tak jednak formou koncertov renomovaných interpretov a súborov z celého sveta, a tiež aj prostredníctvom seminárov, prednášok a majstrovských kurzov zameraných na historicky poučenú interpretáciu. A tak tomu bude aj tento rok. Jubilejný 25. ročník na 6 koncertoch v najatraktívnejších miestach starej Bratislavy ponúkne festivalovému publiku  umelecké špičky z oblasti interpretácie starej hudby z Holandska, Talianska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Zaujímavý bude aj sprievodný program.

Stará hudba inšpiratívne už 50 rokov

prof. Ján Albrecht

Vznik prvého slovenského profesionálneho súboru starej hudby Musica Aeterna inicioval pred 50 rokmi renomovaný hudobník a pedagóg špecializujúci sa na starú hudbu, prof. Ján Albrecht. Práve on sa ako prvý u nás venoval aj systematickému oboznamovaniu budúcich profesionálnych hudobníkov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Táto skutočnosť znamenala rozhodujúci impulz pre ďalší rozvoj výskumu a interpretácie starej hudby na Slovensku v nasledujúcich desaťročiach. Motivovala odborníkov k ďalším výskumom a objavom nadregionálneho významu či k rozhodnutiu ďalších hudobníkov zakladať komornejšie špecializované súbory na starú hudbu. Otvorila sa tak cesta publiku vydať sa na inšpiratívnu púť za spoznávaním diel, ktoré „zapadli“ do zabudnutia. Prostredníctvom originálov alebo presných kópií historických nástrojov sa dostávajú stratené, málo či vôbec neuvádzané diela v historicky poučenej interpretácii k ušiam publika dneška.

Musica aeterna v hlavnej úlohe

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta. Štúdium skladieb obdobia gotiky, renesancie a baroka nakoniec vyústilo do formovania špecializovaného telesa pre starú hudbu, ktoré sa roku 1989 definitívne preorientovalo na hru na dobových nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru Musica aeterna, ktorý bol v rokoch 1986 – 2005 organizačnou súčasťou Slovenskej filharmónie.  Umeleckým vedúcim je huslista Peter Zajíček.

Musica aeterna / Kam za kultúrou

Etablovaný súbor žne úspechy doma i v zahraničí

Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, pričom zvlášť treba zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles a vystúpenia na mnohých významných hudobných festivaloch. Veľkým úspechom bolo koncertné turné po Mexiku a Guatemale. Roku 2009 súbor otváral medzinárodný festival vo francúzskom Marseille a po prvý raz spolupracoval s Operou SND. Súbor sa úspešne predstavil v Auditóriu Manuella de Fallu v Granade a na Dňoch starej hudby v nemeckom Herne. Hosťoval taktiež v Rakúsku, Portugalsku, Slovinsku a v Čechách.

Odporúčame / Článok pokračuje pod reklamou

Klenot slovenského kultúrneho života ponúka inšpiratívne zážitky

Viac ako desať rokov ponúkala Musica aeterna vlastný cyklus tematických koncertov pod názvom Musica cameralis a jesenný cyklus Musica Bratislavensis. Tri roky bola významným aktívnym účastníkom bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu Accentus Musicalis, venovaného výskumu a praktickej výučbe informovanej interpretácie. Musica aeterna oživuje v Bratislave a slovenských mestách už sedem rokov tradíciu vďakyvzdania patrónke hudby sv. Cecílii koncertným cyklom Sancta Caecilia. Piaty rok uvádza komorné barokové operné predstavenia pod titulom Opera aeterna v záhrade Domu Albrechtovcov. V lete minulého roka uviedli, ako sme informovali, operu Don Trastullo.

Sancta Caecilia / Musica Aeterna 2022
Musica aeterna počas bratislavského vďakyvzdávania sv. Cecílie v Katedrále sv. Martina. Foto: Simona Babjaková

Na konte má inšpiratívne spolupráce i atraktívne nahrávky

So súborom spolupracujú mnohí významní špecialisti pre starú hudbu. Z doteraz viac ako 40 nahrávok viaceré získali mimoriadne ocenenia. Získal napríklad Classical Awards – MIDEM 2003 v Cannes v kategórii vokálna hudba 17. a 18. storočia za nahrávku Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica Florea, ktorý príde osláviť 50-ročnicu súboru do Bratislavy. Roku 2017 súbor vydal CD pod názvom Resonate & plaudite, Hudba z Bratislavy 17. storočia a o dva roky potom CD raritných sopránových árií Aria di bravura so sopranistkou Martinou Masarykovou. Obidve nahrávky získali nomináciu na Radio_Head Awards. Rada Konferencie biskupov Slovenska udelila súboru roku 2006 čestné uznanie za osobitný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.

Dni starej hudby si nenechajte ujsť!

Stará hudba sa počas šestice festivalových koncertov 25. ročníka Dní starej hudby ponesie nádhernými priestormi starého mesta ako sú Dóm sv. Martina, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Moyzesova sieň či Stĺpová sála Slovenskej filharmónie. Festivalové koncerty v interpretácií Cappella Pratensis, Collegium Marianum, Enrico Gatti, Guido Morini, Michaela Riener, Lotz Trio, Musica Florea, Musica aeterna, Czech Ensemble Baroque a Solamente naturali sa postarajú o nezabudnuteľný zážitok. Popri koncertoch budú prebiehať aj sprievodné vzdelávacie podujatia zamerané na historicky poučenú interpretáciu starej hudby.

Otvárací koncert s pokladmi franko-flámskej polyfónie

Na otváracom koncerte 25. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Dni starej hudby v piatok 2. 6. o 19:00 v Dóme sv. Martina vystúpi popredný holandský ansámbel Cappella Pratensis. V programe zaznejú okrem iných aj skladby z Kódexu Anny Schumanovej, ktorý je unikátnou pamiatkou franko-flámskej polyfónie z Bratislavy.

Dom sv. Martina
Dejiskom otváracieho koncertu bude Katedrála sv. Martina. Zdroj: Wikimedia Commons

Otváraciemu koncertu predchádza prezentácia činnosti NADÁCIE ALAMIRE

V rámci sprievodných podujatí festivalu sa v tento deň dopoludnia o 10:00 hod. v priestoroch Hudobného centra na Michalskej ulici 10 v Bratislave uskutoční prezentácia činnosti NADÁCIE ALAMIRE. Jej súčasťou bude možnosť získať zľavnenú vstupenku na večerný koncert.

Dni starej hudby / Prezentácia činnosti Nadácie Alamire

Nadácia Alamire, Medzinárodné centrum pre štúdium hudby v historickom Nizozemsku, získala v posledných 30 rokoch významné skúsenosti v oblasti výskumu šírenia franko-flámskej polyfónie. V posledných desaťročiach sa ukázalo, že jednou z dôležitých križovatiek pri šírení tejto hudby bola aj stredná Európa. V nasledujúcich rokoch sa Nadácia Alamire chce zamerať na spoluprácu a partnerstvá, ktoré tento výskum posilnia. Početné knižnice kostolov a kláštorov, mnohé akademické inštitúcie, múzeá a archívy na Slovensku sú sľubnými potenciálnymi partnermi. Veríme, že naša prítomnosť v Bratislave počas Dní starej hudby 2023 môže byť prvým krokom na spoločnej ceste k odhaľovaniu spoločného hudobného dedičstva,približuje vo festivalovom bulletine Hana Studeničová.

Program festivalu Dni starej hudby 2023

Dni starej hudby / Musica Aeterna

Hlavný festivalový program

  • piatok 2. 6. 2023, 19.00, Dóm sv. Martina / Cappella Pratensis (Holandsko)
  • nedeľa 4. 6. 2023, 19.00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca / Collegium Marianum (Česká republika)
  • utorok 6. 6. 2023, 19.00, Koncertná sieň Klarisky / Enrico Gatti (Taliansko) husle & Guido Morini (Taliansko) čembalo
  • nedeľa 11. 6. 2023, 19.00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca / Lotz Trio (Slovensko) & Musica Florea (Česká republika) & Michaela Riener (Rakúsko) soprán
  • pondelok 12. 6. 2023, 19.00, Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie / Musica aeterna (Slovensko, Peter Zajíček – umelecký vedúci, dirigent) & Czech Ensemble Baroque Choir (Česká republika, Tereza Válková, zbormajsterka)
  • piatok 16. 6. 2023, 19.00, Moyzesova sieň / Solamente naturali (Slovensko, Miloš Valent – umelecký vedúci)

Sprievodný program

  • piatok 2. júna 2023, 10:00, Hudobné centrum, Študovňa – Blok B, Michalská 10, 815 36 Bratislava / Prezentácia činnosti Nadácie Alamire (Holandsko): Bart Demuyt – generálny riaditeľ Nadácie Alamire & Stef Coninx – manažér pre medzinárodnú valorizáciu a sieťovanie
  • streda 7. júna 2023, 10:00, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava / Prednáška talianskeho huslistu Enrica Gattiho na tému  Artikulácia v husľovej hre v 17. a 18. storočí

VSTUPENKY na koncerty sú dostupné v predpredaji v sieti TICKETPORTAL. Predpredaj vstupeniek na koncert súboru Musica Aeterna v pondelok 12. 6. zabezpečuje Slovenská filharmónia. V prípade záujmu o účasť na prezentácii činnosti NADÁCIE ALAMIRE v piatok 2. júna 2023 o 10:00 v priestoroch Hudobného centra na Michalskej ulici 10 v Bratislave, sa je potrebné registrovať formou online formulára, mailom (pr@hc.sk) alebo telefonicky v pracovných dňoch na tel. číslach +421 2 20 470 230 alebo +421 910 643 926.

Foto: archív Musica Aeterna, Simona Babjaková, Wikimedia Commons

Zdroj: Hudobné centrum, Musica Aeterna

Le nuove musiche
Hudba PR

Le nuove musiche opäť koncertovalo. S klenotmi z depotov sa predstavili v Nemecku

Súbor Le nuove musiche pravidelne pôsobí s úspechom aj za hranicami Slovenska. Pozrite si čo prinieslo jeho ostatné vystúpenie v Nemecku…

Read More
Štátny komorný orchester
Culture Hudba News PR

Skladbu Tam okolo Strečna Haimoni Balgavej uvedú už dnes v Žiline vo svetovej premiére

Štátny komorný orchester Žilina ponúkne na koncerte 23. mája 2024 okrem zaujímavého programu aj svetovú premiéru skladby Tam okolo Strečna od mladej slovenskej hudobnej skladateľky Haimoni Balgavej.

Read More
Fashion Ballet ´24: Tretí ročník očakávaného projektu v SND obliekli štyri módne dizajnérky
Culture Divadlo Dizajn Fashion News Podujatia PR

Fashion Ballet ´24: Tretí ročník očakávaného projektu v SND obliekli štyri módne dizajnérky

V Balete SND sa blíži očakávaná premiéra Fashion Ballet ´24, 3. ročníka exkluzívneho projektu, ktorý sa od svojho vzniku teší mimoriadnej diváckej priazni.

Read More
Translate »