Novinky

Poklady Slovenska obnovenia ďalšiu pamiatku. Hlasujte do 15.6.2023

Poklady Slovenska

Aj tento rok sa môže ktokoľvek zapojiť do verejného hlasovania za záchranu jedného z deviatich objektov kultúrneho dedičstva, na ktorých sa podpísal ničivý zub času, prírodný živel či dlhoročný nezáujem. Deje sa tak vďaka jednej z najdlhšie fungujúcich iniciatív v oblasti obnovy historických pamiatok a osvety o ich stave na našom území, o ktorú sa stará Nadácia VÚB. Počas 14. ročníka svojej súťaže Poklady Slovenska poskytne víťaznej pamiatke na jej zreštaurovanie grant vo výške 30-tisíc eur. Verejnosť môže rozhodnúť o výsledku do 15. júna.

Zostavu finálových historických objektov a umeleckých diel vybrala do zápolenia o grant v súťaži Poklady Slovenska porota expertov zložená z odborníkov na ochranu pamiatok a reštaurátorstvo spomedzi nominácií doručených naprieč celým Slovenskom. Tých prišlo v prvej polovici apríla viac ako 400. Komisia pri prihlásených pamiatkach posunula do finálového kola deväť najvhodnejších adeptov na obnovu odborným posúdením ich súčasného stavu, významnosti, historického kontextu, aktuálnej pripravenosti na obnovu ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce.

ODPORÚČAME

Žijeme v prítomnosti a našimi činmi myslíme na budúcnosť. Veríme však, že rovnako tak treba pamätať aj na odkazy, ktoré nám tu ostali z minulosti. My v Nadácii VÚB dlhodobo cítime poslanie venovať svoju energiu a zdroje obnove kultúrneho dedičstva. Vzácne pamiatky nielen z obdobia klasicizmu či romantizmu totiž dlhé desaťročia chátrajú pod vplyvom vandalizmu ale aj flegmatizmu. V tejto oblasti chceme prispievať k zmene a už 14 rokov pomáhame pamiatky zachraňovať. Preto opäť všetkých pozývame, aby svojimi hlasmi rozhodli, ktorú spoločnými silami obnovíme tentokrát,“  hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich.

Pamiatky, ktoré sa uchádzajú o grant Poklady Slovenska v roku 2023

Ľudia, ktorým nie je ľahostajný stav historických pamiatok na území našej krajiny, sa môžu opäť svojím hlasom prihovoriť za niektorú z nich. O grant na obnovu či reštaurovanie od Nadácie VÚB aktuálne súťaží deväť pamiatok. Prvou je knižnica komunitného centra Eleuzína, ktorá sa nachádza v požiarom zničenom renesančnom dome v Banskej Štiavnici.

Eleuzína, Banská Štiavnica / Poklady Slovenska
Eleuzína, Banská Štiavnica

Zastúpenie majú aj bratislavské pamiatky. Konkrétne Dom Albrechtovcov, ktorý je významným miestom kultúrnych podujatí. Finančné prostriedky z grantu pomôžu dokončiť rekonštrukciu koncertnej siene v historickom Dome Albrechtovcov na bratislavskej Kapitulskej ulici.

Dom Albrechtovcov / Poklady Slovenska
Dom Albrechtovcov v Bratislave

Obnoviť potrebujú aj gotické fresky z prelomu 14. a 15. storočia v rímskokatolíckom Kostole sv. Juraja v obci Stará Halič pri Lučenci.

Stará Halič / Poklady Slovenska
Stará Halič

Ďalším súťažiacim je neskorobarokový a rokokový ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu sv. Paraskievy vo Svidníku.

Svidník / Poklady Slovenska

O víťazstvo sa uchádza aj mauzóleum továrnika Jozefa Schreibera zo začiatku 19. storočia v historickom parku v Lednických Rovniach.

Lednické Rovné / Poklady Slovenska
Lednické Rovné

Kandidátom na grant je aj kaplnka Piety na kalvárii z roku 1867, ktorá sa nachádza v areáli františkánskeho kláštora v obci Báč na Žitnom ostrove, ktorý je významným pútnickým miestom pre maďarsky hovoriacich katolíkov.

Báč / Poklady Slovenska
Báč

Miesto si vo finálovej deviatke získali aj okenné vitráže v štýle Art Deco, ktoré sú súčasťou kupoly neologickej synagógy zo začiatku 20. storočia v Trenčíne.

Trenčín, synagóga / Poklady Slovenska
Neologická synagóga v Trenčíne

O víťazný vavrín spojený s grantom bojujú aj barokové nástenné maľby v štukových rámoch v Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.

Nové Mesto nad Váhom / Poklady Slovenska
Nové Mesto nad Váhom

Finálovú deviatku v zápolení o grant Poklady Slovenska uzatvára novogotická kaplnka rodiny Medňanských v Bohuniciach pri Ilave z roku 1866.

Bohunice / Poklady Slovenska
Bohunice

Verejnosť môže za vybrané pamiatky zahlasovať do 15. júna 2023 cez stránku www.nadaciavub.sk/poklady, kde je k dispozícii aj stručný popis ich histórie a stavu. Reštaurovanie diela s najvyšším počtom hlasov, ktoré zafinancuje Nadácia VÚB grantom vo výške 30-tisíc eur, prebehne v druhej polovici roka.

VÚB, člen bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, pomohla prostredníctvom svojej nadácie v minulosti cez hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, barokový organ v Španej Doline, historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube, vzácne stredoveké fresky na hrade Uhrovec či unikátnu technickú pamiatku v Kolárove – jediný plávajúci vodný mlyn svojho druhu na Slovensku, ako sme už neraz informovali.

TS, VÚB, www.vub.sk

Foto/Zdroj: Dominik Miša, PR manažér VÚB prostredníctvom GrapePR

Kam za kultúrou v 40. týždeň roka 2023? TOTO sú naše tipy!
Culture Divadlo Eventy Hudba Kam za kultúrou News Odporúčame PR

Kam za kultúrou v 40. týždeň roka 2023? TOTO sú naše tipy!

S novým týždňom prichádza čas aj na najnovší diel tipov kam za kultúrou. Pozrite sa s nami na
najzaujímavejšie divadelné a koncertné zážitky najbližších dní a nechajte sa opäť inšpirovať!

Read More
Nabucco / Kam za kultúrou
Divadlo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Záver septembra v Opere SND s premiérou Verdiho opery Nabucco

Opera Slovenského národného divadla uvádza na prelome septembra a októbra prvý premiérový titul svojej 104. sezóny – operu Nabucco. Pozrite si, čo nájdete v najnovšej bratislavskej inscenácii.

Read More
Už o pár dní začína Zelenka festival Praha - Drážďany. Otvorí ho koncertom Musica aeterna
Culture Festivaly Hudba Kam za kultúrou Koncerty News Odporúčame PR

Už o pár dní začína Zelenka festival Praha – Drážďany. Otvorí ho koncertom Musica aeterna

Už o pár dní, 4. októbra 2023 začína Zelenka festival Praha – Drážďany so zaujímavým programom. Otvorí ho koncertom Musica aeterna…

Read More
Translate »