Pavol Jozef Šafárik má nový dokufilm

Tichý génius / Pavol Jozef Šafárik

Historik a zakladateľ slavistiky Pavol Jozef Šafárik sa dočkal zaujímavého vzdelávacieho online dokumentu. Pripravila ho Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach spolu s Maticou slovenskou. Jej vznik v roku 1827 sám Pavol Jozef Šafárik inicioval, no založenia sa nedožil.

Vzdelávací historický dokument o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má slúžiť pre školy i záujemcom o národné dejiny. Zároveň ho Univerzita bude používať aj ako svoje reprezentačné video.

Pripravili ho k dvom výročiam

Idea produkcie nového dokumentárneho filmu o živote a diele Pavla Jozefa Šafárika sa vo vedení UPJŠ v Košiciach zrodila ešte v roku 2019. Vtedy si univerzita pripomínala svoje 60. výročia založenia.  Jeho vznik naplánovali až na rok 2021, kedy si slovenská a česká odborná verejnosť pripomenula 160. výročie úmrtia P. J. Šafárika. Pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je to srdcovou záležitosťou. “Odkaz Pavla Jozefa Šafárika naša univerzita hrdo reprezentuje od roku 1959. Tento dokument poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú kultúru i jej ďalší historický vývoj a otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho génia. Láska k poznaniu, zvedavosť a túžba prekonávať neznámo prostredníctvom poznania sú inšpiráciou a odkazom, ku ktorému sa univerzita nesúca meno po velikánovi vedeckej slavistiky hlási,“ vyjadril sa profesor Pavol Sovák, rektor UPJŠ v Košiciach.

Objektívny zdroj informácií pre mladých

Internet sa stal hlavným miestom, kde si študenti vyhľadávajú a získavajú informácie. “Osvedčili sa nám voľne dostupné videá ako jedinečná vzdelávacia pomôcka. Preto tvoríme historické dokumenty o slovenských osobnostiach a udalostiach, vďaka ktorým si mládež lepšie osvojí dejinné súvislosti a podporí sa v nich kolektívna historická pamäť národa,” uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper.  Matica slovenská tým nadväzuje na svoje predchádzajúce historické dokumenty venované významným slovenským osobnostiam a udalostiam. Pre Maticu slovenskú sa stal zároveň bodkou za rokom 2021. “Jednou z našich posledných tohtoročných tém je život a dielo Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia, preto sme prirodzene spojili naše sily s Univerzitou P. J. Šafárika pri vytvorení tohto unikátneho historického dokumentu,“ uviedol jej predseda Marián Gešper.

Pre Maticu slovenskú je dokument o Šafárikovi vec cti

Pracovať na novom historickom dokumente o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má pre Maticu slovenskú veľký morálny význam, keďže práve Šafárik v roku 1827 navrhol založiť Maticu slovenskú, aj keď sa jej vzniku nedožil,” vyjadril sa predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Dokument "Tichý génius : Pavol Jozef Šafárik" ide do hĺbky

Historický dokument Tichý génius Pavol Jozef Šafárik komplexne zobrazuje Šafárika ako slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu, univerzitného profesora a zakladateľa vedeckej slavistiky. Poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú kultúru i jej ďalší historický vývoj. Otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho génia. Na príprave tejto snímky najvýraznejšie spolupracoval prof. Ján Gbúr (Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach). Scenár dokumentu vytvoril na základe najnovších výsledkov vedeckého výskumu Šafárikovho diela.

Pavel Jozef Šafárik
Pavol Jozef Šafárik (* 13.5.1795, Kobeliarovo – † 26.6.1861, Praha)

Kto bol Pavol Jozef Šafárik

Pochádzal z evanjelickej učiteľskej rodiny. Kvalitné vzdelanie získal na evanjelickom lýceu v Kežmarku a na univerzite v Jene. Najprv pôsobil ako súkromný vychovávateľ. Neskôr sa v roku 1819 stal riaditeľom srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade. Počas svojho pobytu v Srbsku sa Šafárik spolupodieľal na zbieraní, príprave do tlače a vydávaní slovenských ľudových piesní.

Významnejšie pôsobil až v Prahe. Prichádza tam po neúspešných snahách o získanie pedagogického a knihovníckeho miesta v Rusku. Na pozvanie a záruku priateľov odišiel z vojvodinského Nového Sadu cez Pešť a Bratislavu do Prahy. Tu sa vypracoval na jednu z vedúcich osobností vedeckého života. Stal sa priekopníkom slavistiky a dôležitou postavou českého i slovenského národného obrodenia. Jeho práce výrazným spôsobom prispeli nielen k etablovaniu slavistiky, ale aj k politickej emancipácii slovanských národov, keďže dovtedy len romantickej myšlienke slovanskej vzájomnosti dal vedecký základ.

Zdroj: Tlačovú správu MS upravila za redakciu Mária Kleinová

Zdroj obrazového materiálu: Wikimedia Commons

Šiesty ročník festivalu Věčná naděje otvorí Verdiho Requiem vo výnimočnom prevedení
Festivaly Hudba Koncerty News Odporúčame PR Udalosti

Trio Bohémo dnes zakončí jarnú časť festivalu Věčná naděje

Šiesty ročník festivalu Věčná naděje zakončí svoju jarnú časť 30. marca koncertom Tria Bohémo v kostole sv. Vavrinca na Malej Strane. „Počas šiestich týždňov sme mohli obdivovať diela nielen terezínskych skladateľov, ale tiež si vypočuť prednášku o hudobnom a kultúrnom živote v Terezíně, zažiť vôbec prvý koncert projektu Terne Čhave: Porajmos, spracúvajúci piesne pripomínajúce obete […]

Read More
Veľká noc 2023 / koncerty
Culture Hudba Koncerty News Odporúčame PR

Veľká noc 2023 s hudbou v sviatočnej atmosfére

Pre niektorých sviatky jari a pre iných je Veľká noc spojená s pripomienkou umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Ako po minulé roky, tak aj v tomto roku, tieto sviatky spestria sviatočné koncerty aj v Slovenskej filharmónii. Tento rok je ponuka veľkonočných koncertov naozaj bohatá a veľmi atraktívna. Začínajú sa už na Kvetnú (presnejšie Palmovú) […]

Read More
Allegretto Žilina 2023
Festivaly Hudba Koncerty News Odporúčame PR Udalosti

Allegretto Žilina 2023 s atraktívnym programom štartuje o necelý mesiac

Stredoeurópsky festival koncertného umenia Allegretto Žilina 2023 sa nezadržateľne blíži. Aký program prináša jeho 32. ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. – 29. apríla 2023 v Dome umenia Fatra? Šesť dní, sedem koncertov, dvanásť umelcov zo siedmich krajín a zaujímavé dramaturgie, a to nie je zďaleka všetko. Žilinskému publiku Allegretto Žilina opäť sprostredkuje výnimočný umelecký […]

Read More
Translate »