Novinky

Pavol Jozef Šafárik má nový dokufilm

Tichý génius / Pavol Jozef Šafárik

Historik a zakladateľ slavistiky Pavol Jozef Šafárik sa dočkal zaujímavého vzdelávacieho online dokumentu. Pripravila ho Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach spolu s Maticou slovenskou. Jej vznik v roku 1827 sám Pavol Jozef Šafárik inicioval, no založenia sa nedožil.

Vzdelávací historický dokument o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má slúžiť pre školy i záujemcom o národné dejiny. Zároveň ho Univerzita bude používať aj ako svoje reprezentačné video.

Pripravili ho k dvom výročiam

Idea produkcie nového dokumentárneho filmu o živote a diele Pavla Jozefa Šafárika sa vo vedení UPJŠ v Košiciach zrodila ešte v roku 2019. Vtedy si univerzita pripomínala svoje 60. výročia založenia.  Jeho vznik naplánovali až na rok 2021, kedy si slovenská a česká odborná verejnosť pripomenula 160. výročie úmrtia P. J. Šafárika. Pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je to srdcovou záležitosťou. “Odkaz Pavla Jozefa Šafárika naša univerzita hrdo reprezentuje od roku 1959. Tento dokument poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú kultúru i jej ďalší historický vývoj a otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho génia. Láska k poznaniu, zvedavosť a túžba prekonávať neznámo prostredníctvom poznania sú inšpiráciou a odkazom, ku ktorému sa univerzita nesúca meno po velikánovi vedeckej slavistiky hlási,“ vyjadril sa profesor Pavol Sovák, rektor UPJŠ v Košiciach.

Objektívny zdroj informácií pre mladých

Internet sa stal hlavným miestom, kde si študenti vyhľadávajú a získavajú informácie. “Osvedčili sa nám voľne dostupné videá ako jedinečná vzdelávacia pomôcka. Preto tvoríme historické dokumenty o slovenských osobnostiach a udalostiach, vďaka ktorým si mládež lepšie osvojí dejinné súvislosti a podporí sa v nich kolektívna historická pamäť národa,” uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper.  Matica slovenská tým nadväzuje na svoje predchádzajúce historické dokumenty venované významným slovenským osobnostiam a udalostiam. Pre Maticu slovenskú sa stal zároveň bodkou za rokom 2021. “Jednou z našich posledných tohtoročných tém je život a dielo Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia, preto sme prirodzene spojili naše sily s Univerzitou P. J. Šafárika pri vytvorení tohto unikátneho historického dokumentu,“ uviedol jej predseda Marián Gešper.

Pre Maticu slovenskú je dokument o Šafárikovi vec cti

Pracovať na novom historickom dokumente o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má pre Maticu slovenskú veľký morálny význam, keďže práve Šafárik v roku 1827 navrhol založiť Maticu slovenskú, aj keď sa jej vzniku nedožil,” vyjadril sa predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Dokument "Tichý génius : Pavol Jozef Šafárik" ide do hĺbky

Historický dokument Tichý génius Pavol Jozef Šafárik komplexne zobrazuje Šafárika ako slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu, univerzitného profesora a zakladateľa vedeckej slavistiky. Poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú kultúru i jej ďalší historický vývoj. Otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho génia. Na príprave tejto snímky najvýraznejšie spolupracoval prof. Ján Gbúr (Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach). Scenár dokumentu vytvoril na základe najnovších výsledkov vedeckého výskumu Šafárikovho diela.

Pavel Jozef Šafárik
Pavol Jozef Šafárik (* 13.5.1795, Kobeliarovo – † 26.6.1861, Praha)

Kto bol Pavol Jozef Šafárik

Pochádzal z evanjelickej učiteľskej rodiny. Kvalitné vzdelanie získal na evanjelickom lýceu v Kežmarku a na univerzite v Jene. Najprv pôsobil ako súkromný vychovávateľ. Neskôr sa v roku 1819 stal riaditeľom srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade. Počas svojho pobytu v Srbsku sa Šafárik spolupodieľal na zbieraní, príprave do tlače a vydávaní slovenských ľudových piesní.

Významnejšie pôsobil až v Prahe. Prichádza tam po neúspešných snahách o získanie pedagogického a knihovníckeho miesta v Rusku. Na pozvanie a záruku priateľov odišiel z vojvodinského Nového Sadu cez Pešť a Bratislavu do Prahy. Tu sa vypracoval na jednu z vedúcich osobností vedeckého života. Stal sa priekopníkom slavistiky a dôležitou postavou českého i slovenského národného obrodenia. Jeho práce výrazným spôsobom prispeli nielen k etablovaniu slavistiky, ale aj k politickej emancipácii slovanských národov, keďže dovtedy len romantickej myšlienke slovanskej vzájomnosti dal vedecký základ.

Zdroj: Tlačovú správu MS upravila za redakciu Mária Kleinová

Zdroj obrazového materiálu: Wikimedia Commons

Mikulášsky sprievod / sv. Mikuláš
Community Culture Eventy História Lifestyle News

Svätý Mikuláš obdarúva malých i veľkých

6. decembra slávi svätý Mikuláš svoj sviatok, tešia sa malí i veľkí mikulášskym sprievodom Mikuláša s anjelom a čertom, i drobným darčekom.

Read More
Perinbaba a dva svety
Community Culture Eventy Film News PR

Dojímavá premiéra rozprávky Perinbaba a dva svety. Jakubiskov posledný film si vyslúžil standing ovation

Uskutočnila sa dojímavá premiéra rozprávky Perinbaba a dva svety. Jakubiskov posledný film si vyslúžil standing ovation.

Read More
Perinbaba a dva svety
Culture Eventy Film News PR

Najočakávanejší slovenský film posledných rokov Perinbaba a dva svety mieri do kín

Najočakávanejší slovenský film posledných rokov mieri do kín. Jakubiskov ostatný film Perinbaba a dva svety uvedú už o pár dní.

Read More
Translate »