Pavol Jozef Šafárik má nový dokufilm

Tichý génius / Pavol Jozef Šafárik

Historik a zakladateľ slavistiky Pavol Jozef Šafárik sa dočkal zaujímavého vzdelávacieho online dokumentu. Pripravila ho Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach spolu s Maticou slovenskou. Jej vznik v roku 1827 sám Pavol Jozef Šafárik inicioval, no založenia sa nedožil.

Vzdelávací historický dokument o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má slúžiť pre školy i záujemcom o národné dejiny. Zároveň ho Univerzita bude používať aj ako svoje reprezentačné video.

Pripravili ho k dvom výročiam

Idea produkcie nového dokumentárneho filmu o živote a diele Pavla Jozefa Šafárika sa vo vedení UPJŠ v Košiciach zrodila ešte v roku 2019. Vtedy si univerzita pripomínala svoje 60. výročia založenia.  Jeho vznik naplánovali až na rok 2021, kedy si slovenská a česká odborná verejnosť pripomenula 160. výročie úmrtia P. J. Šafárika. Pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je to srdcovou záležitosťou. “Odkaz Pavla Jozefa Šafárika naša univerzita hrdo reprezentuje od roku 1959. Tento dokument poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú kultúru i jej ďalší historický vývoj a otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho génia. Láska k poznaniu, zvedavosť a túžba prekonávať neznámo prostredníctvom poznania sú inšpiráciou a odkazom, ku ktorému sa univerzita nesúca meno po velikánovi vedeckej slavistiky hlási,“ vyjadril sa profesor Pavol Sovák, rektor UPJŠ v Košiciach.

Objektívny zdroj informácií pre mladých

Internet sa stal hlavným miestom, kde si študenti vyhľadávajú a získavajú informácie. “Osvedčili sa nám voľne dostupné videá ako jedinečná vzdelávacia pomôcka. Preto tvoríme historické dokumenty o slovenských osobnostiach a udalostiach, vďaka ktorým si mládež lepšie osvojí dejinné súvislosti a podporí sa v nich kolektívna historická pamäť národa,” uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper.  Matica slovenská tým nadväzuje na svoje predchádzajúce historické dokumenty venované významným slovenským osobnostiam a udalostiam. Pre Maticu slovenskú sa stal zároveň bodkou za rokom 2021. “Jednou z našich posledných tohtoročných tém je život a dielo Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia, preto sme prirodzene spojili naše sily s Univerzitou P. J. Šafárika pri vytvorení tohto unikátneho historického dokumentu,“ uviedol jej predseda Marián Gešper.

Pre Maticu slovenskú je dokument o Šafárikovi vec cti

Pracovať na novom historickom dokumente o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má pre Maticu slovenskú veľký morálny význam, keďže práve Šafárik v roku 1827 navrhol založiť Maticu slovenskú, aj keď sa jej vzniku nedožil,” vyjadril sa predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Dokument "Tichý génius : Pavol Jozef Šafárik" ide do hĺbky

Historický dokument Tichý génius Pavol Jozef Šafárik komplexne zobrazuje Šafárika ako slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu, univerzitného profesora a zakladateľa vedeckej slavistiky. Poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú kultúru i jej ďalší historický vývoj. Otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho génia. Na príprave tejto snímky najvýraznejšie spolupracoval prof. Ján Gbúr (Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach). Scenár dokumentu vytvoril na základe najnovších výsledkov vedeckého výskumu Šafárikovho diela.

Pavel Jozef Šafárik
Pavol Jozef Šafárik (* 13.5.1795, Kobeliarovo – † 26.6.1861, Praha)

Kto bol Pavol Jozef Šafárik

Pochádzal z evanjelickej učiteľskej rodiny. Kvalitné vzdelanie získal na evanjelickom lýceu v Kežmarku a na univerzite v Jene. Najprv pôsobil ako súkromný vychovávateľ. Neskôr sa v roku 1819 stal riaditeľom srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade. Počas svojho pobytu v Srbsku sa Šafárik spolupodieľal na zbieraní, príprave do tlače a vydávaní slovenských ľudových piesní.

Významnejšie pôsobil až v Prahe. Prichádza tam po neúspešných snahách o získanie pedagogického a knihovníckeho miesta v Rusku. Na pozvanie a záruku priateľov odišiel z vojvodinského Nového Sadu cez Pešť a Bratislavu do Prahy. Tu sa vypracoval na jednu z vedúcich osobností vedeckého života. Stal sa priekopníkom slavistiky a dôležitou postavou českého i slovenského národného obrodenia. Jeho práce výrazným spôsobom prispeli nielen k etablovaniu slavistiky, ale aj k politickej emancipácii slovanských národov, keďže dovtedy len romantickej myšlienke slovanskej vzájomnosti dal vedecký základ.

Zdroj: Tlačovú správu MS upravila za redakciu Mária Kleinová

Zdroj obrazového materiálu: Wikimedia Commons

CD k muzikálu Jánošík
Divadlo Hudba News

Divadlo Nová scéna vydalo CD so skladbami z muzikálu Jánošík

Divadlo Nová scéna vydalo album JÁNOŠÍK so skladbami z rovnomenného pôvodného slovenského muzikálu. Slávnostný krst albumu sa konal v utorok 23. novembra 2022 pred predstavením muzikálu Jánošík. Na albume sa nachádza 18 skladieb, autorom hudby je Gabo Dušík, lyrické i vtipne hravé texty piesní napísal Daniel Hevier. Interpretmi sú takmer všetci členovia súboru Divadla Nová […]

Read More
Nepovinne po víne
Hudba Literatúra News Odporúčame Podujatia PR

Premiéra hudobno-poetického večera Nepovinne po víne už dnes

Divadlo Nová scéna uvedie v premiére dňa 25. novembra o 19.30 hod. hudobno-poetické pásmo s názvom NEPOVINNE PO VÍNE. Povinná literatúra zaznie v mimoriadnej forme. Pri čaši vína sa počas večera povinná i nepovinná literatúra zmenia na hudbu a súčasne odkryjú vzťahy medzi slovenskými básnikmi a poetkami. Víno samotné naberá aj symbolický význam – pravdy, […]

Read More
Svätenie jari
Hudba Koncerty News Odporúčame PR

Veľkolepé Svätenie jari v košickej filharmónii

Dnes uznávané dielo Igora Stravinského spôsobilo v dobe svojho vzniku kontroverziu a šok. Veľkolepou baletnou suitou Svätenie jari uzatvára Štátna filharmónia Košice aktuálny 19. ročník festivalu súčasného umenia ARS NOVA. Symfonický koncert doplnia diela Leonarda Bernsteina a Aarona Coplanda. V sprievode orchestra ŠFK a pod taktovkou Tomáša Braunera sa predstaví izraelský klarinetista Jonathan Leibovitz. Koncert BERNSTEIN – […]

Read More
Translate »