Novinky

Pavol Jozef Šafárik má nový dokufilm

Tichý génius / Pavol Jozef Šafárik

Historik a zakladateľ slavistiky Pavol Jozef Šafárik sa dočkal zaujímavého vzdelávacieho online dokumentu. Pripravila ho Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach spolu s Maticou slovenskou. Jej vznik v roku 1827 sám Pavol Jozef Šafárik inicioval, no založenia sa nedožil.

Vzdelávací historický dokument o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má slúžiť pre školy i záujemcom o národné dejiny. Zároveň ho Univerzita bude používať aj ako svoje reprezentačné video.

Pripravili ho k dvom výročiam

Idea produkcie nového dokumentárneho filmu o živote a diele Pavla Jozefa Šafárika sa vo vedení UPJŠ v Košiciach zrodila ešte v roku 2019. Vtedy si univerzita pripomínala svoje 60. výročia založenia.  Jeho vznik naplánovali až na rok 2021, kedy si slovenská a česká odborná verejnosť pripomenula 160. výročie úmrtia P. J. Šafárika. Pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je to srdcovou záležitosťou. “Odkaz Pavla Jozefa Šafárika naša univerzita hrdo reprezentuje od roku 1959. Tento dokument poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú kultúru i jej ďalší historický vývoj a otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho génia. Láska k poznaniu, zvedavosť a túžba prekonávať neznámo prostredníctvom poznania sú inšpiráciou a odkazom, ku ktorému sa univerzita nesúca meno po velikánovi vedeckej slavistiky hlási,“ vyjadril sa profesor Pavol Sovák, rektor UPJŠ v Košiciach.

Objektívny zdroj informácií pre mladých

Internet sa stal hlavným miestom, kde si študenti vyhľadávajú a získavajú informácie. “Osvedčili sa nám voľne dostupné videá ako jedinečná vzdelávacia pomôcka. Preto tvoríme historické dokumenty o slovenských osobnostiach a udalostiach, vďaka ktorým si mládež lepšie osvojí dejinné súvislosti a podporí sa v nich kolektívna historická pamäť národa,” uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper.  Matica slovenská tým nadväzuje na svoje predchádzajúce historické dokumenty venované významným slovenským osobnostiam a udalostiam. Pre Maticu slovenskú sa stal zároveň bodkou za rokom 2021. “Jednou z našich posledných tohtoročných tém je život a dielo Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia, preto sme prirodzene spojili naše sily s Univerzitou P. J. Šafárika pri vytvorení tohto unikátneho historického dokumentu,“ uviedol jej predseda Marián Gešper.

Pre Maticu slovenskú je dokument o Šafárikovi vec cti

Pracovať na novom historickom dokumente o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má pre Maticu slovenskú veľký morálny význam, keďže práve Šafárik v roku 1827 navrhol založiť Maticu slovenskú, aj keď sa jej vzniku nedožil,” vyjadril sa predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Dokument "Tichý génius : Pavol Jozef Šafárik" ide do hĺbky

Historický dokument Tichý génius Pavol Jozef Šafárik komplexne zobrazuje Šafárika ako slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu, univerzitného profesora a zakladateľa vedeckej slavistiky. Poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú kultúru i jej ďalší historický vývoj. Otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho génia. Na príprave tejto snímky najvýraznejšie spolupracoval prof. Ján Gbúr (Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach). Scenár dokumentu vytvoril na základe najnovších výsledkov vedeckého výskumu Šafárikovho diela.

Pavel Jozef Šafárik
Pavol Jozef Šafárik (* 13.5.1795, Kobeliarovo – † 26.6.1861, Praha)

Kto bol Pavol Jozef Šafárik

Pochádzal z evanjelickej učiteľskej rodiny. Kvalitné vzdelanie získal na evanjelickom lýceu v Kežmarku a na univerzite v Jene. Najprv pôsobil ako súkromný vychovávateľ. Neskôr sa v roku 1819 stal riaditeľom srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade. Počas svojho pobytu v Srbsku sa Šafárik spolupodieľal na zbieraní, príprave do tlače a vydávaní slovenských ľudových piesní.

Významnejšie pôsobil až v Prahe. Prichádza tam po neúspešných snahách o získanie pedagogického a knihovníckeho miesta v Rusku. Na pozvanie a záruku priateľov odišiel z vojvodinského Nového Sadu cez Pešť a Bratislavu do Prahy. Tu sa vypracoval na jednu z vedúcich osobností vedeckého života. Stal sa priekopníkom slavistiky a dôležitou postavou českého i slovenského národného obrodenia. Jeho práce výrazným spôsobom prispeli nielen k etablovaniu slavistiky, ale aj k politickej emancipácii slovanských národov, keďže dovtedy len romantickej myšlienke slovanskej vzájomnosti dal vedecký základ.

Zdroj: Tlačovú správu MS upravila za redakciu Mária Kleinová

Zdroj obrazového materiálu: Wikimedia Commons

Štátny komorný orchester
Culture Hudba News PR

Skladbu Tam okolo Strečna Haimoni Balgavej uvedú už dnes v Žiline vo svetovej premiére

Štátny komorný orchester Žilina ponúkne na koncerte 23. mája 2024 okrem zaujímavého programu aj svetovú premiéru skladby Tam okolo Strečna od mladej slovenskej hudobnej skladateľky Haimoni Balgavej.

Read More
Fashion Ballet ´24: Tretí ročník očakávaného projektu v SND obliekli štyri módne dizajnérky
Culture Divadlo Dizajn Fashion News Podujatia PR

Fashion Ballet ´24: Tretí ročník očakávaného projektu v SND obliekli štyri módne dizajnérky

V Balete SND sa blíži očakávaná premiéra Fashion Ballet ´24, 3. ročníka exkluzívneho projektu, ktorý sa od svojho vzniku teší mimoriadnej diváckej priazni.

Read More
Ewald Danel
Culture Hudba Koncerty News Osobnosti PR Rozhovory

Na slovíčko s KHJ: Ewald Danel o koncerte Slovenského komorného orchestra

Druhý koncert festivalu Košickej hudobnej jari – Slovenský komorný orchester predstavuje v rozhovore umelecký vedúci Ewald Danel.

Read More
Translate »