Odborníci upozorňujú na riziká električky pred SND

SND

Už nielen Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, občianski aktivisti, architekti a urbanisti, ale aj odborníci na akustiku a vibrácie upozorňujú na vážne problémy, ktoré by prinieslo vybudovanie električkovej trate pred novou budovou Slovenského národného divadla tak, ako to plánuje developer s podporou Magistrátu hlavného mesta Bratislava.

Budú električky pred SND na Pribinovej ulici? Výsledky meraní autorov odbornej vibroakustickej štúdie, ktorú si nechal vypracovať rezort kultúry, hovoria v neprospech vybudovania koľajovej trate na vyvýšenej stavebnej konštrukcii reprezentujúcej viadukt či estakádu ponad podzemné garáže a technické priestory SND. Vyvýšené stavebné konštrukcie sa z hľadiska vibroakustiky výrazne prejavujú nízkofrekvenčným dunivým hlukom a vibráciami, s ktorými sa už každý z nás stretol pri prejazde koľajového vozidla cez most, viadukt či estakádu. Tento dunivý hluk sa niekoľkonásobne zvyšuje v uzatvorenom priestore, čo je aj prípad priestorov SND.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová: "V tejto veci totiž nejde o politiku, ale o kultúru."

„Ak odborníci v akustickej štúdii dokazujú, že variant električkovej trate pred novou budovou SND, ktorý presadzuje Magistrát hlavného mesta Bratislava, môže kultúre spôsobiť nenávratné škody, verím, že tento odborný názor bude rešpektovaný všetkými stranami. V tejto veci totiž nejde o politiku, ale o kultúru,“ poznamenala ministerka kultúry Natália Milanová.

SND
Nová budova SND. Foto: SND

Električky pred SND? Do sál by prenikal hluk a narušil by akustiku

Experti, na čele ktorých stál prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc., na základe získaných meraní skonštatovali, že prípadné prejazdy električiek pred novou budovou SND by vygenerovali akustické nízkofrekvenčné vlnenie a dunivý hluk, ktoré môžu negatívne ovplyvniť akustické prostredie v  sálach SND. Okrem toho z vykonaných experimentálnych meraní vibrácií odborníci našli aj zhodu vlastných frekvencií stavebných komponentov (stien, podlahy) budovy s budiacimi frekvenciami generovanými koľajovými vozidlami pri ich prejazde na vyvýšenej konštrukcii (viadukte). „Potvrdzuje to aj veľmi výrazný pomer efektívnych rýchlostí kmitania (vibrácií), ktorý je viac než 10-násobne vyšší na vyvýšenej stavebnej konštrukcii (estakáde, viadukte) ako na zemnom podloží,“ píše sa v analýze.

Porovnateľné výsledky zistili aj pri Historickej budove SND či pri Slovenskej filharmónii

Odborníci merali vplyvy prejazdov električiek na viacerých miestach v rámci hlavného mesta. A to napríklad aj v Petržalke pri Jantárovej ceste, kde našli konštrukčnú podobnosť (vyvýšenú konštrukciu – viadukt) k navrhovanej trase pred novou budovou SND. „Pomer efektívnych hodnôt zrýchlenia vibrácií je viac ako 5,2-násobne vyšší na viadukte ako na zemnom podloží, čo výrazne zvyšuje nepriaznivé únavové pôsobenie na budovu SND,“ upozorňujú experti. Dopĺňajú, že „vybudenie vlastných frekvencií vlastných tvarov stavebných konštrukcií nie je závislé od rýchlosti koľajového vozidla.“ Čiže ani návrh spomaliť prechod vozidiel električky pred SND nezabráni negatívnym akustickým a vibračným dopadom.

Historická budova SND / title
Historická budova SND, Foto: Silvia Mária Petrovits

Električková trať ohrozuje aj budovy

Rovnako sa zamerali aj na vplyv prejazdov električiek v okolí historickej budovy SND a budovy Slovenskej filharmónie (SF). Aj tu potvrdili nežiaduce namáhanie stavebných konštrukcií. Vďaka tomu tak mohli konštatovať, že i v tomto prípade výrazné dynamické namáhanie vyvýšenej stavebnej konštrukcie (estakády, viaduktu) prostredníctvom maximálnej hodnoty zrýchlenia a efektívnej hodnoty zrýchlenia je nielen v tomto projekte, ale aj dosiaľ realizovaných projektoch jedným z ukazovateľov rýchlejšieho únavového poškodenia budovy SND.

Slovenská filharmónia
Budova Slovenskej filharmónie. Zdroj: Wikimedia

Vedenie ministerstva kultúry aj preto už začiatkom augusta požiadalo primátora Bratislavy Matúša Valla o zriadenie pracovnej skupiny. Tá by mala nezávisle posúdiť všetky zistenia odborníkov a navrhnúť riešenia. Tie by mali nielen zabrániť prípadnému stavebnému narušeniu novej budovy SND a jej prevádzky, ale predovšetkým zaručiť nerušený kultúrny zážitok návštevníkom a návštevníčkam našej prvej divadelnej scény. 

Štúdia expertov STU dala kritikom električky pred SND za pravdu

Štúdiu pre rezort kultúry vypracovali experti zo Slovenskej technickej univerzity. Tí pracujú v tejto oblasti desiatky rokov, pričom ich dlhoročná práca sa stretla s mnohými pozitívnymi ohlasmi nielen na domácej, ale aj medzinárodnej scéne. Prof. Žiaran je vedúci odbornej skupiny Technika znižovania hluku a kmitania Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV. Spracoval 135 noriem z oblasti kmitania, akustiky a mechaniky. Zúčastňuje sa na procese prijímania medzinárodných akustických noriem, z oblasti hluku a vibrácií riešil 120 projektov pre prax. Má za sebou 20 prezentovaných pozvaných a plenárnych prednášok na zahraničných kongresoch a konferenciách, aktívnu účasť na 202 medzinárodných kongresoch a konferenciách doma a v zahraničí. Je editorom a predsedom redakčnej rady vedeckého recenzovaného zborníka Noise and Vibration in Practice.

Knižný tip / Článok pokračuje pod reklamou
Iveta Škripková Feministické divadlo a jeho slovenská cesta.

Kompletná štúdia je k dispozícii: Studia_SND

 

Zdroj: TS Ministerstvo kultúry, culture.gov.sk a TS SND, www.snd.sk

Slovenský komorný orchester
Hudba News Odporúčame PR

Nedeľné popoludnie v Slovenskej filharmónii, Hommage à Bohdan Warchal

Členovia Slovenského komorného orchestra s um. vedúcim Ewaldom Danelom každoročne venujú jeden z januárových koncertov spomienke na zakladateľa Slovenského komorného orchestra, legendárneho Bohdana Warchala. Koncert Hommage à Bohdan Warchal sa uskutoční v nedeľu 26. januára 2023 v Koncertnej sieni SF o 16.00. Hosťom nedeľného popoludnia bude svetovo uznávaný husľový virtuóz a dirigent Shlomo Mintz. Na nedeľnom […]

Read More
Trio Euterpe / Zimný cyklus Třeboňská nocturna
Hudba News PR

Třeboňská nocturna pozývajú dnes na Trio Euterpé

Séria Abonentných koncertov Třeboňských nocturien pozýva na progresívne Trio Euterpé už vo štvrtok 26. januára do Divadla J. K. Tyla v Třeboni. Festival taktiež spúšťa predpredaj na letný festival, ktorý prebehne v dňoch 11. – 15. júla 2023 na rôznych miestach Třebone. Na letnom festivale Třeboňska nocturna v júli 2023 vystúpi Talichovo kvarteto, PhilHarmonia Octet, Rozhlasový […]

Read More
Tip na výstavu: Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach / Pečate v Univerzitnej knižnici /
História News Odporúčame

Tip na výstavu: Pečate v Univerzitnej knižnici

Máme pre vás jeden tip na zaujímavú výstavu, ktorá určite poteší nejedného priaznivca histórie, heraldiky či sfragistiky. Je ňou výstava Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach. Nájdete ju v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na ceste spoznávania vás prostredníctvom pečatí vo svojich fondov prevedie Štátny archív v Bratislave. My sme si boli […]

Read More
Translate »