DIVADLO V EXILE: Výzva na podávanie príspevkov na medzinárodnú konferenciu

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom AICT vyhlasujú výzvu na podávanie príspevkov DIVADLO V EXILE.

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom AICT vyhlasujú výzvu na podávanie príspevkov DIVADLO V EXILE. Prihlásiť sa možno do 15. januára 2023. Vybrané príspevky odznejú na medzinárodnej konferencii DIVADLO V EXILE v rámci Festivalu Nová dráma/New Drama 2023 a stanú sa aj súčasťou dvojjazyčného recenzovaného zborníka.

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom AICT vyhlásili na jeseň 2022 výzvu na podávanie príspevkov DIVADLO V EXILE. Vybrané príspevky odznejú na medzinárodnej konferencii DIVADLO V EXILE na Festivale Nová dráma/New Drama 2023 v dňoch 18. – 19. máj 2023 a stanú sa aj súčasťou dvojjazyčného recenzovaného zborníka.

Exil: téma aktuálna aj dnes

Vojna na Ukrajine, autoritatívne politické režimy v Bielorusku, Rusku i v iných krajinách sveta obmedzujú umelcov v slobode a tvorbe. Odpoveďou môže byť vnútorný exil – otvorená revolta, boj proti režimu alebo, naopak, úplné stiahnutie sa do úzadia, a tak isto vonkajší exil – emigrácia, exil a tvorba v slobodných demokraciách. Boj s politickým režimom, prenasledovanie, opustenie svojej rodnej krajiny, strata zázemia, adaptovanie sa na nové životné podmienky a ďalšie problémy spojené s exilom spôsobujú mnoho tráum a stavajú emigrantov pred ťažké životné, profesijné a umelecké rozhodnutia. Žiaľ, ako v minulosti, tak aj dnes musia umelci čeliť týmto problémom. Na druhej strane, emigrácia a exil už nemusia znamenať len vynútenú reakciu na nepriaznivú vojnovú, ekonomickú či politickú situáciu v danej krajine.

Článok pokračuje pod reklamou
Iveta Škripková Feministické divadlo a jeho slovenská cesta.

Rezonuje aj v umení

V časoch globalizácie a multikulturalizmu a v kontexte divadla a umenia naberá slovo exil celkom nové významy. Možnosť dobrovoľného exilu, či už vnútorného, alebo vonkajšieho, môže pre umelcov znamenať príležitosť objavovať, prepájať, negovať či transformovať umelecké tradície domovskej krajiny s krajinou exilu. Dobrovoľný exil a globálna migrácia sa dajú chápať ako jeden z fenoménov, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu divadla. Na lokálnej úrovni chápeme exil ako možnosť oslobodiť sa a dištancovať sa od zabehnutých umeleckých foriem a prúdov, ako presun divadla z centra na perifériu či ako presun z kamenných divadiel do rôznych industriálnych a nedivadelných priestorov.

... i na konferencii Divadlo v exile

Medzinárodná konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu a mapovať ako historický, tak aj súčasný kontext divadla a dramatickej tvorby v exile a rovnako prehĺbiť a definovať súčasný stav divadla v globalizovanom svete. “Zaujímame sa predovšetkým o príspevky zaoberajúce sa nasledujúcimi oblasťami výskumu z najrôznejších uhľov pohľadu, ako teoretických, tak aj vychádzajúcich z umeleckej praxe hovorí Jana Dugasová, PR manažérka Divadelného ústavu. Vítané sú príspevky na témy:

 • Divadelné osobnosti, tvorcovia a skupiny, ktoré tvorili alebo tvoria v exile;
 • Vplyv divadelných tvorcov na krajinu exilu a naopak;
 • Dobrovoľný a nedobrovoľný umelecký exil;
 • Interkultúrne vplyvy;
 • Tradície v novom kultúrnom kontexte;
 • Vlastná skúsenosť s umeleckou tvorbou v exile;
 • Spolupráca s autormi v exile;
 • Divadlá na periférii.

Dokedy sa môžete prihlásiť? TOTO sú najdôležitejšie TERMÍNY

Abstrakty konferenčných príspevkov (max. 1 000 znakov) spolu s krátkym životopisom autora zasielajte do 15. januára 2023 na emailovú adresu: jakub.mudrak(at)theatre.sk, ktorý vám rád zodpovie na prípadné otázky. O konečnom výbere konferenčných príspevkov rozhodne Vedecký výbor konferencie do 15. februára 2023. Hotové konferenčné príspevky treba odovzdať do 15. mája 2023 a finálne verzie príspevkov  do 30. júna 2023. Vybrané konferenčné príspevky (rozsah max. 15 – 20 normostrán) sa stanú súčasťou dvojjazyčného recenzovaného zborníka s plánovaným vydaním v roku 2024. Organizátori konferencie zabezpečujú pre zahraničných hostí ubytovanie na 3 až 4 noci a podľa reálnych možností aj príspevok na cestovné náklady.

Článok pokračuje pod reklamou
22 Musica Bratislavensis

Vedecký výbor:

 • Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., vedúca Centra výskumu a vzdelávania v divadle, Divadelný ústav
 • Mgr. Mgr. art Miloslav Juráni, PhD., teatrológ
 • doc. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu
 • Mgr. Michaela Mojžišová, PhD., teatrologička, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV a predsedníčka Slovenského centra AICT

Prípravný výbor:

 • Mgr. art. Jakub Mudrák, ArtD., projektový manažér
 • Mgr. art. Dušan Poliščák
 • Mgr. art. Anna Šoltýsová

Zdroj: Divadelný ústav

Redakciu informovala Jana Dugasová, PR manažérka Divadelného ústavu

Hrad Červený Kameň
Culture História News Odporúčame Podujatia PR

Nedeľný čaj o piatej s kunsthistoričkou na Hrade Červený Kameň

V nedeľu 11. júna 2023 sa na Hrade Červený Kameň uskutoční zaujímavé podujatie – Čaj o piatej s kunsthistoričkou Ingrid Halászovou. Rozprávať sa bude o dvoch bratoch, palatínoch Jánovi a Mikulášovi z rodu Pálffy. SNM-Múzeum Červený Kameň chystá pre svojich návštevníkov ďalší atraktívny program. V nedeľu podvečer o 17:00 hod. pozýva na výnimočné podujatie, ktoré […]

Read More
Slovenská filharmónia
Culture Hudba Koncerty News PR

Jún so šéfdirigentom Danielom Raiskinom a Slovenskou filharmóniou

Čo prinesie jún 2023 so šéfdirigentom Danielom Raiskinom a Slovenskou filharmóniou? Okrem ďalšej abonentnej symfonickej dvojice koncertov spojenej debutom i ďalšiu ochutnávku programu svojho turné. Prvá júnová dvojica symfonických koncertov Slovenskej filharmónie zaznie pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina. Návštevníci si vypočujú program, s ktorým sa Slovenská filharmónia predstaví na tohtoročnom štrnástom  turné v Japonsku.  Sólistom […]

Read More
Pro musica nostra 2023 - Trnavský kraj
Culture Eventy Festivaly Hudba Koncerty News PR

Pro musica nostra Tyrnaviensi 2023 sa vracia do Trnavy

Po roku opäť sa do Trnavského kraja vracia festival vážnej hudby Pro musica nostra. Hoci v iných regiónoch Slovenska je už etablovaný, v Trnavsku ide o mladú tradíciu. Druhý ročník Pro musica nostra Tyrnaviensi prinesie do Piešťan, Smoleníc, Voderád, Lančára, Cífera-Pácu, Hlohovca a Trnavy sedem zaujímavých programov v podaní domácich umelcov ale i hostí z […]

Read More
Translate »