DIVADLO V EXILE: Výzva na podávanie príspevkov na medzinárodnú konferenciu

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom AICT vyhlasujú výzvu na podávanie príspevkov DIVADLO V EXILE.

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom AICT vyhlasujú výzvu na podávanie príspevkov DIVADLO V EXILE. Prihlásiť sa možno do 15. januára 2023. Vybrané príspevky odznejú na medzinárodnej konferencii DIVADLO V EXILE v rámci Festivalu Nová dráma/New Drama 2023 a stanú sa aj súčasťou dvojjazyčného recenzovaného zborníka.

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom AICT vyhlásili na jeseň 2022 výzvu na podávanie príspevkov DIVADLO V EXILE. Vybrané príspevky odznejú na medzinárodnej konferencii DIVADLO V EXILE na Festivale Nová dráma/New Drama 2023 v dňoch 18. – 19. máj 2023 a stanú sa aj súčasťou dvojjazyčného recenzovaného zborníka.

Exil: téma aktuálna aj dnes

Vojna na Ukrajine, autoritatívne politické režimy v Bielorusku, Rusku i v iných krajinách sveta obmedzujú umelcov v slobode a tvorbe. Odpoveďou môže byť vnútorný exil – otvorená revolta, boj proti režimu alebo, naopak, úplné stiahnutie sa do úzadia, a tak isto vonkajší exil – emigrácia, exil a tvorba v slobodných demokraciách. Boj s politickým režimom, prenasledovanie, opustenie svojej rodnej krajiny, strata zázemia, adaptovanie sa na nové životné podmienky a ďalšie problémy spojené s exilom spôsobujú mnoho tráum a stavajú emigrantov pred ťažké životné, profesijné a umelecké rozhodnutia. Žiaľ, ako v minulosti, tak aj dnes musia umelci čeliť týmto problémom. Na druhej strane, emigrácia a exil už nemusia znamenať len vynútenú reakciu na nepriaznivú vojnovú, ekonomickú či politickú situáciu v danej krajine.

Článok pokračuje pod reklamou
Iveta Škripková Feministické divadlo a jeho slovenská cesta.

Rezonuje aj v umení

V časoch globalizácie a multikulturalizmu a v kontexte divadla a umenia naberá slovo exil celkom nové významy. Možnosť dobrovoľného exilu, či už vnútorného, alebo vonkajšieho, môže pre umelcov znamenať príležitosť objavovať, prepájať, negovať či transformovať umelecké tradície domovskej krajiny s krajinou exilu. Dobrovoľný exil a globálna migrácia sa dajú chápať ako jeden z fenoménov, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu divadla. Na lokálnej úrovni chápeme exil ako možnosť oslobodiť sa a dištancovať sa od zabehnutých umeleckých foriem a prúdov, ako presun divadla z centra na perifériu či ako presun z kamenných divadiel do rôznych industriálnych a nedivadelných priestorov.

... i na konferencii Divadlo v exile

Medzinárodná konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu a mapovať ako historický, tak aj súčasný kontext divadla a dramatickej tvorby v exile a rovnako prehĺbiť a definovať súčasný stav divadla v globalizovanom svete. “Zaujímame sa predovšetkým o príspevky zaoberajúce sa nasledujúcimi oblasťami výskumu z najrôznejších uhľov pohľadu, ako teoretických, tak aj vychádzajúcich z umeleckej praxe hovorí Jana Dugasová, PR manažérka Divadelného ústavu. Vítané sú príspevky na témy:

 • Divadelné osobnosti, tvorcovia a skupiny, ktoré tvorili alebo tvoria v exile;
 • Vplyv divadelných tvorcov na krajinu exilu a naopak;
 • Dobrovoľný a nedobrovoľný umelecký exil;
 • Interkultúrne vplyvy;
 • Tradície v novom kultúrnom kontexte;
 • Vlastná skúsenosť s umeleckou tvorbou v exile;
 • Spolupráca s autormi v exile;
 • Divadlá na periférii.

Dokedy sa môžete prihlásiť? TOTO sú najdôležitejšie TERMÍNY

Abstrakty konferenčných príspevkov (max. 1 000 znakov) spolu s krátkym životopisom autora zasielajte do 15. januára 2023 na emailovú adresu: jakub.mudrak(at)theatre.sk, ktorý vám rád zodpovie na prípadné otázky. O konečnom výbere konferenčných príspevkov rozhodne Vedecký výbor konferencie do 15. februára 2023. Hotové konferenčné príspevky treba odovzdať do 15. mája 2023 a finálne verzie príspevkov  do 30. júna 2023. Vybrané konferenčné príspevky (rozsah max. 15 – 20 normostrán) sa stanú súčasťou dvojjazyčného recenzovaného zborníka s plánovaným vydaním v roku 2024. Organizátori konferencie zabezpečujú pre zahraničných hostí ubytovanie na 3 až 4 noci a podľa reálnych možností aj príspevok na cestovné náklady.

Článok pokračuje pod reklamou
22 Musica Bratislavensis

Vedecký výbor:

 • Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., vedúca Centra výskumu a vzdelávania v divadle, Divadelný ústav
 • Mgr. Mgr. art Miloslav Juráni, PhD., teatrológ
 • doc. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu
 • Mgr. Michaela Mojžišová, PhD., teatrologička, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV a predsedníčka Slovenského centra AICT

Prípravný výbor:

 • Mgr. art. Jakub Mudrák, ArtD., projektový manažér
 • Mgr. art. Dušan Poliščák
 • Mgr. art. Anna Šoltýsová

Zdroj: Divadelný ústav

Redakciu informovala Jana Dugasová, PR manažérka Divadelného ústavu

Slovenský komorný orchester
Hudba News Odporúčame PR

Nedeľné popoludnie v Slovenskej filharmónii, Hommage à Bohdan Warchal

Členovia Slovenského komorného orchestra s um. vedúcim Ewaldom Danelom každoročne venujú jeden z januárových koncertov spomienke na zakladateľa Slovenského komorného orchestra, legendárneho Bohdana Warchala. Koncert Hommage à Bohdan Warchal sa uskutoční v nedeľu 26. januára 2023 v Koncertnej sieni SF o 16.00. Hosťom nedeľného popoludnia bude svetovo uznávaný husľový virtuóz a dirigent Shlomo Mintz. Na nedeľnom […]

Read More
Trio Euterpe / Zimný cyklus Třeboňská nocturna
Hudba News PR

Třeboňská nocturna pozývajú dnes na Trio Euterpé

Séria Abonentných koncertov Třeboňských nocturien pozýva na progresívne Trio Euterpé už vo štvrtok 26. januára do Divadla J. K. Tyla v Třeboni. Festival taktiež spúšťa predpredaj na letný festival, ktorý prebehne v dňoch 11. – 15. júla 2023 na rôznych miestach Třebone. Na letnom festivale Třeboňska nocturna v júli 2023 vystúpi Talichovo kvarteto, PhilHarmonia Octet, Rozhlasový […]

Read More
Tip na výstavu: Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach / Pečate v Univerzitnej knižnici /
História News Odporúčame

Tip na výstavu: Pečate v Univerzitnej knižnici

Máme pre vás jeden tip na zaujímavú výstavu, ktorá určite poteší nejedného priaznivca histórie, heraldiky či sfragistiky. Je ňou výstava Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach. Nájdete ju v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na ceste spoznávania vás prostredníctvom pečatí vo svojich fondov prevedie Štátny archív v Bratislave. My sme si boli […]

Read More
Translate »