Divadlo Nová Scéna: súbeh na pôvodný slovenský muzikál pre mladých

Súbeh / Divadlo Nová scéna

Jedna z najpoprednejších slovenských divadelných scén, Divadlo Nová scéna, uvádza muzikálové skvosty svetových mien i pôvodne slovenské muzikály. Tento raz chce dať priestor mladým tvorcom, a tak divadlo vyhlásilo súbeh na pôvodný slovenský muzikál mladých pre mladé publikum. Víťazné dielo/diela profesionálne v Divadle Nová scéna zrealizujú a uvedú. Súbeh je anonymný.

„Divadlo Nová scéna okrem licencovaných titulov výrazne podporuje vznik pôvodných diel. Mnohé z nich dosahujú úroveň svetových muzikálových produkcií. Divadlo dlhodobo zvažovalo pripraviť pôvodný hudobno-dramatický titul adresovaný mladému divákovi. Upustili sme od oslovenia renomovaných autorsko-realizačných tímov a rozhodli sme sa dať priestor mladej tvorivej generácii. Som presvedčená, že mladí autori vytvoria dielo s výpovednou hodnotou, ktoré osloví predovšetkým ich rovesníkov. Súbeh zároveň zviditeľní nové talenty, ktoré sa stanú do budúcna obohatením divadelnej scény,“ približuje generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová.

Hľadajú sa mladí tvorcovia pre mladé publikum

Divadlo Nová scéna hľadá talentovaných mladých slovenských tvorcov – dramaturgov, skladateľov, libretistov, režisérov. Z toho dôvodu vyhlásilo súbeh na vytvorenie a následnú realizáciu pôvodného autorského slovenského hudobno­‑dramatického diela (muzikálu). Tému i hudobný charakter nechávajú na ľubovoľnosti. Ich tvorcovia do 40 rokov (vrátane) sa však musia zacieliť na mladého diváka. Divadlo Nová scéna chce iniciovať a podporiť vznik pôvodného muzikálového diela mladej začínajúcej autorskej generácie na Slovensku. „Pre mňa je tento súbeh akýmsi lakmusovým papierikom vzťahu mladej, nastupujúcej generácie k hudobno-dramatickému žánru. K jeho podobe a možno aj premene. Otvorenosť v témach aj žánri by mala byť zárukou pestrosti súbehu. Uchádzači by v prvotných príspevkoch mali preukázať jasnosť v celkovej štruktúre diela a v jednotlivých piesňach či dialogickej forme vybratej scény zasa charakteristický rukopis,“ priblížil svoju predstavu dramaturg Divadla Nová scéna Svetozár Sprušanský.

Súbeh: všetky materiály posúdi komisia

V rámci anonymného súbehu je deadline na odovzdanie podrobnej synopsy diela do 17. júna 2022. Musí obsahovať hlavnú dejovú a obsahovú líniu, jeho štruktúru, počet hudobno-speváckych a tanečno-hudobných čísiel. Súčasťou súbehu je aj 8 strán textu ucelenej časti diela a dve otextované piesne. Sedemčlenná odborná komisia posúdi všetky dodané materiály a vyberie najkvalitnejšie práce. Následne bude s ich tvorcami pracovať na výslednej podobe diela. To by sa malo začať realizovať začiatkom roka 2023. Počíta sa s tým, že premiéra víťazného diela zo súbehu bude koncom februára 2023. Podrobné informácie o podmienkach a priebehu súbehu sú na www.novascena.sk

Redakciu informovala Zuzana Šebestová, PR DNS

Virtuózi V4+ Slovinsko 2022 / semifinále
Culture Hudba News Odporúčame

Virtuózi V4+Slovinsko 2022: poznáme semifinalistov

V posledný novembrový piatok sme boli svedkami národného kola, ktoré u nás odvysielala televízna Dvojka. Česká televízia divákom sprostredkúva až medzinárodné kolá, a tak sme sa museli spoliehať na vysielanie televíznej Dvojky, poľskej TVP Kultura alebo maďarskej TV DUNA. Päť krajín, súboj 20 talentovaných semifinalistov, hviezdna porota i hostia – aj také budú dve semifinálové […]

Read More
Tučniaky / Divadlo Nová scéna
Divadlo News Odporúčame PR

TUČNIAKY – premiéra hudobnej rozprávky v Divadle Nová scéna

Divadlo Nová scéna uvedie dňa 4. decembra 2022 o 10.00 a 15.00 hod. premiéry hudobnej rozprávky pre malé i veľké deti TUČNIAKY od nemeckého autora Ulricha Huba. Láskavý humor hry, pesničky, herecká hravosť a nápaditosť. To sú hlavné atribúty rozprávky TUČNIAKY, ktorá žne úspech po celej Európe. Inscenovali ju vo viac než tridsiatich jazykoch v […]

Read More
SND
Culture Divadlo News

Odborníci upozorňujú na riziká električky pred SND

Už nielen Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, občianski aktivisti, architekti a urbanisti, ale aj odborníci na akustiku a vibrácie upozorňujú na vážne problémy, ktoré by prinieslo vybudovanie električkovej trate pred novou budovou Slovenského národného divadla tak, ako to plánuje developer s podporou Magistrátu hlavného mesta Bratislava. Budú električky pred SND na Pribinovej ulici? Výsledky meraní autorov […]

Read More
Translate »