Novinky

Divadlo Nová Scéna: súbeh na pôvodný slovenský muzikál pre mladých

Súbeh / Divadlo Nová scéna

Jedna z najpoprednejších slovenských divadelných scén, Divadlo Nová scéna, uvádza muzikálové skvosty svetových mien i pôvodne slovenské muzikály. Tento raz chce dať priestor mladým tvorcom, a tak divadlo vyhlásilo súbeh na pôvodný slovenský muzikál mladých pre mladé publikum. Víťazné dielo/diela profesionálne v Divadle Nová scéna zrealizujú a uvedú. Súbeh je anonymný.

„Divadlo Nová scéna okrem licencovaných titulov výrazne podporuje vznik pôvodných diel. Mnohé z nich dosahujú úroveň svetových muzikálových produkcií. Divadlo dlhodobo zvažovalo pripraviť pôvodný hudobno-dramatický titul adresovaný mladému divákovi. Upustili sme od oslovenia renomovaných autorsko-realizačných tímov a rozhodli sme sa dať priestor mladej tvorivej generácii. Som presvedčená, že mladí autori vytvoria dielo s výpovednou hodnotou, ktoré osloví predovšetkým ich rovesníkov. Súbeh zároveň zviditeľní nové talenty, ktoré sa stanú do budúcna obohatením divadelnej scény,“ približuje generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová.

Hľadajú sa mladí tvorcovia pre mladé publikum

Divadlo Nová scéna hľadá talentovaných mladých slovenských tvorcov – dramaturgov, skladateľov, libretistov, režisérov. Z toho dôvodu vyhlásilo súbeh na vytvorenie a následnú realizáciu pôvodného autorského slovenského hudobno­‑dramatického diela (muzikálu). Tému i hudobný charakter nechávajú na ľubovoľnosti. Ich tvorcovia do 40 rokov (vrátane) sa však musia zacieliť na mladého diváka. Divadlo Nová scéna chce iniciovať a podporiť vznik pôvodného muzikálového diela mladej začínajúcej autorskej generácie na Slovensku. „Pre mňa je tento súbeh akýmsi lakmusovým papierikom vzťahu mladej, nastupujúcej generácie k hudobno-dramatickému žánru. K jeho podobe a možno aj premene. Otvorenosť v témach aj žánri by mala byť zárukou pestrosti súbehu. Uchádzači by v prvotných príspevkoch mali preukázať jasnosť v celkovej štruktúre diela a v jednotlivých piesňach či dialogickej forme vybratej scény zasa charakteristický rukopis,“ priblížil svoju predstavu dramaturg Divadla Nová scéna Svetozár Sprušanský.

Súbeh: všetky materiály posúdi komisia

V rámci anonymného súbehu je deadline na odovzdanie podrobnej synopsy diela do 17. júna 2022. Musí obsahovať hlavnú dejovú a obsahovú líniu, jeho štruktúru, počet hudobno-speváckych a tanečno-hudobných čísiel. Súčasťou súbehu je aj 8 strán textu ucelenej časti diela a dve otextované piesne. Sedemčlenná odborná komisia posúdi všetky dodané materiály a vyberie najkvalitnejšie práce. Následne bude s ich tvorcami pracovať na výslednej podobe diela. To by sa malo začať realizovať začiatkom roka 2023. Počíta sa s tým, že premiéra víťazného diela zo súbehu bude koncom februára 2023. Podrobné informácie o podmienkach a priebehu súbehu sú na www.novascena.sk

Redakciu informovala Zuzana Šebestová, PR DNS

Lóránt Chovan
Culture História News Osobnosti Výtvarné umenie

Svetobežný portrétista Lóránt Chován skonal pred 17 rokmi

Patril k svetoznámym portrétistom. Narodil sa vo Vojvodine, študoval v Maďarsku. Portrétista Lóránt Chován bol svetobežník a neraz zavítal na Slovensko, aby navštívil priateľov. Významný svetobežník skonal pred 17 rokmi. Pripomeňte si ho spolu s nami.

Read More
BIBIANA / BIB / Kam za kultúrou / Bienále ilustrácií Bratislava
Community Culture News PR Výtvarné umenie

„Vyfarbi si leto“: BIBIANA pozýva deti na skvelé workshopy s ilustrátormi

Už tretí rok ponúkne Medzinárodný dom umenia pre deti – BIBIANA originálny program „Vyfarbi si leto“ plný zážitkov. Viac informácií nájdete v článku

Read More
Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)
Cestovanie Culture Expo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)

Kam za kultúrou v tretí prázdninový týždeň? Opäť prinášame tipy na zaujímavé výstavy a podujatia najbližších dní, ktoré sa oplatí zažiť na vlastnej koži.

Read More
Translate »