Novinky

23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň je za nami

23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň

23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň, v znamení európskeho bábkového divadla a kreatívneho vzdelávania, sa skončil.

V nedeľu poobede  2. 10. 2022 sa záverečným predstavením Naivního divadla Liberec Kabinet zázrakov alebo Orbis pictus skončil Medzinárodný festival súčasného bábkového divadla Bábkarská Bystrica. Ako sme avizovali, Trval sedem dní a priniesol Divadlo na každý deň. Odohral sa v dvoch banskobystrických divadlách, v Bábkovom divadle na Rázcestí, v Divadle Štúdio tanca a na štyroch bystrických školách. Na základnej škole Slobodného slovenského vysielača, na Základnej škole na Ďumbierskej 17, na Gymnáziu Andreja Sládkoviča a na Akadémii umení. Okrem toho, sa predstavenia konali v Urban spote a na Námestí SNP

Privítal domácich i zahraničných hostí

V týchto ôsmich priestoroch sa odohralo 31 predstavení, 23 nových titulov pre deti, mladých ľudí a dospelých, vytvorených divadelnými súbormi z 9 krajín Európy:  z Česka, z Francúzska, z Poľska, z Nemecka, z Nórska, zo Slovinska, zo Švajčiarska, z Ukrajiny a zo Slovenska. Festival navštívilo 2 500 divákov a diváčok. 36 odborných pozorovateľov a pozorovateliek zo 6 krajín Európy. V predstaveniach hralo 175 účinkujúcich. Počas festivalu vyšlo 6 častí festivalového denníka Fest-In, 5 predfestivalových a 5 festivalových podcastov na tému vzdelávanie divadlom doma a v zahraničí. Na festivale organizačne spolupracovali učitelia a učiteľky oslovených škôl, 25 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže.

Divadlo na každý deň

Na základe hlavnej témy – prienik kreatívneho vzdelávania do života kultúry a škôl – bola prehliadka rozdelená do troch línií: Festival pracujúci sa odohrával na školách od pondelka do piatku a každý deň bol venovaný vždy inej vekovej kategórii. Výnimočné inscenácie pre dospelých prinášal od pondelka do soboty Festival exkluzívny. Počas víkendu sa konal Festival rozmanitý. Od soboty do nedele prinášal rôznorodé bábkové produkcie pre celú rodinu. Diváci a diváčky si mali možnosť vybrať zo širokej palety súčasných prejavov bábkového divadla, predstavenia s bábkami, s objektami, s maskami, s fyzickým divadlom, videomappingom, znakovou rečou atď.

Zaznamenal aj debuty

Po prvýkrát sa na festivale a na Slovensku predstavili Cirka Theater z Nórska s výnimočnou show Garáž. Ľubľanské bábkové divadlo prišlo s inscenáciou Niekde inde, ktorú ovenčujú ceny na bábkarských festivaloch. Francúzske zoskupenie Trafficmusic vystúpilo s one man show pre deti Poďme, Kiki. Inscenácia získala najvyššie francúzske ocenenie Moliére za tvorbu pre deti a mladých ľudí. Po prvýkrát sme privítali ukrajinskú produkciu so zmyslovo interaktívnym predstavením Kto je v parku? Mimoriadnou atrakciou boli obrie bábky Kliniky lalek z poľskej Vroclavy v predstavení Cirkus Tarabumba. 

Bábkarská Bystrica ponúkla nielen divadlo na každý deň, ale aj bohatý sprievodný program

Súčasťou programu boli diskusie s publikom vedené odborníkmi/odborníčkami na rôzne témy súvisiace so vzdelávaním divadlom. Celkom sa konalo 29 diskusií (22 s deťmi všetkých vekových kategórií, 7 diskusií s tvorcami predstavení pre dospelých), ktoré viedlo 8 odborníkov a odborníčok zo Slovenska a Česka. Po prvýkrát sa v rámci festivalového programu na školách realizovali tri tvorivé pracovné stretnutia venované dramatickej edukácii. Divadelná klasika v grafickom románe(v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave) a 4. poschodia, obidve pod vedením lektoriek z EduDramy v Bratislave, Barbory Jurínovej a Veroniky Kořínkovej-Willemsovej (SK). Tretím stretnutím bolo Divadlo Fórum v gescii divadelnej lektorky Michaely Váňovej (CZ). Cieľom workshopov bolo zoznámiť sa s divadelnými metodikami a postupmi, ktoré tvorivo obohatia vyučovanie a podporujú kreatívne učenie. Ponuku využilo celkom 40 pedagógov/pedagogičiek z Banskej Bystrice a pozorovateľov/pozorovateliek zo Slovenska.

Medzinárodná konferencia i podnetná diskusia

V stredu 28. septembra 2022 sa v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí uskutočnila medzinárodná konferencia a diskusia Vzdelávanie divadlom. Konala sa v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Zúčastnilo sa na nej 45 účastníkov a účastníkov z divadelnej obce a škôl, medzi nimi významní lektori/významné lektorky a diskutujúce osobnosti z 5 krajín Európy : Ragnhild Tronstad z Nórska – hlavná poradkyňa pre divadelné umenie, Kulturtanken, Špela Šinigoj zo Slovinska – divadelná lektorka, dramaturgička Slovinského národného divadla, ktorá predstaví projekt Kultúrny bazár, Tintti Karppinen z Fínska – priekopníčka drama education, oceňovaná divadelná lektorka a pedagogička, Jana Nechvátalová z Česka – vedúca divadelného lektorátu, Divadlo DRAK, Hradec Králové, Silvester Lavrík zo Slovenska – dramatik, spisovateľ a riaditeľ ZUŠ Dezidera Kardoša. Zahraničné zástupkyne informovali o skúsenostiach so vzdelávaním divadlom v školskom systéme daných krajín. Dôležitou súčasťou stretnutia bola diskusia o stave vzdelávania divadlom na Slovensku a možnostiach spolupráce medzi rezortami kultúry a školstva na všetkých stupňoch riadenia.

Dohodli vytvorenie Iniciatívy BB 22

Účastníci a účastníčky konferencie sa zhodli na vytvorení divadelného kultúrneho fóra pod názvom Iniciatíva BB 22, cieľom čoho je presadiť vzdelávanie divadlom v pripravovanej reforme vzdelávania na Slovensku. Zámery festivalu reflektovať témy kreatívneho vzdelávania sme naplnili.

Festival sprevádzala aj výstava

Štátnej vedeckej knižnici je až do 21. októbra otvorená festivalová výstava Divadelné storočie –stopy a postoje realizovaná v spolupráci so SNM – Múzeom bábkarských kultúr a hračiek, s Divadelným ústavom v Bratislave a so ŠVK v Banskej Bystrici.

***

Festival Bábkarská Bystrica sa konal pod záštitou predsedu BBSK, Ing. Jána Luntera. Realizovali ho s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Festival Bábkarská Bystrica 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V rámci festivalu sa na Námestí SNP uskutočnil projekt Teatrálie finančne podporený Mestom Banská Bystrica.
Hlavným organizátorom prehliadky je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, hlavný spolupracovníkom festivalu je Divadelný ústav v Bratislave a hlavným mediálnym partnerom festivalu je RTVS.
Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.
Festival Bábkarská Bystrica je jedným z 26 európskych laureátov ocenenia EFFE z roku 2017.

Zdroj: Divadelný ústav

*** Posledná aktualizácia: 2022-10-15 (smp)

Štátna opera
Culture Eventy Hudba News PR

Štátna opera oslávi spoluprácu s Japonskom mimoriadnym koncertom

Štátna opera v Banskej Bystrici na Mikuláša oslávi spoluprácu s Japonskom mimoriadnym koncertom s názvom Japonsko, naša srdcovka.

Read More
Sv. Barbora
Community Culture Folklór História Lifestyle News

Adventný čas: aj svätá Barbora fandí zvykom a tradíciám

K adventu patria aj rituály. Pozrite sa s nami, čo všetko naši predkovia robievali počas stridžích dní. K ním patril aj deň sv. Barbory. Praje tiež zvykom ochrannej i ľúbostnej mágie či vešteniu.

Read More
Advent - viac než len čas predvianočných príprav
Community Culture Folklór News

Advent – viac než len čas predvianočných príprav

Už v nedeľu 3. decembra 2023 začína adventný čas. Advent – to nie sú len štyri obyčajné decembrové týždne. Pozrite si s nami na jeho symboly.

Read More
Translate »