Novinky

Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva seniorov na výstavu Storočie propagandy. Ponúkne im lístky zadarmo

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje komentovanú prehliadku výstavy Storočie propagandy pre seniorov. Podujatie sa uskutoční 26. októbra 2023 v Historickej účelovej budove o 13:00, 14:00 a 15:00 hod. v rámci Mesiaca úcty k starším.

Východoslovenské múzeum ponúka v Historickej účelovej budove zaujímavú výstavu s názvom Storočie propagandy. Čo je propaganda? Ide o označenie pochádzajúce z latinského slova propagare, ktoré prekladáme slovesami šíriť, hlásať, vytvárať či uvádzať na známosť. Propaganda je teda šírenie názorov a informácií, ktorého hlavným cieľom je ovplyvňovať individuálnu alebo kolektívnu verejnú mienku spolu s potvrdením postojov, konania a jednania v mene vyšších cieľov, ideálov a konkrétnych politických ideológií. 

Storočie propagandy / Východoslovenské múzeum v Košiciach

Dvadsiate storočie bolo storočím stretu politických ideí a ideológií, ktoré sa šírili a súperili prostredníctvom propagandy. Minulé storočie preto môžeme nazvať aj storočím propagandy. Rovnomenná výstava prináša chronologický prierez foriem a metód politickej agitácie a propagandy v posledných vojnových rokoch Rakúsko – Uhorska, v období prvej Československej republiky, Maďarského kráľovstva, prvej Slovenskej republiky a povojnového Československa, v ktorom od roku 1948 panoval komunistický režim. 

Ťažisko vybraných exponátov predstaví najrozšírenejšie formy a typy propagačnej tlače – plagáty, letáky, príležitostnú, glorifikujúcu i apologetickú knižnú tvorbu, ako aj dobové noviny a časopisy. Vhodným tematickým doplnkom sú ukážky politicky angažovanej umeleckej portrétnej i žánrovej tvorby, ktoré ilustrujú okrem aktuálne preferovanej ideológie aj vývoj a premeny estetického vnímania a jeho konkrétneho prejavu.

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU

Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravuje podujatie pre seniorov

Jedným z dlhodobých zámerov VSM je vzdelávať zrelších návštevníkov, ktorí sú v súčasnej postfaktickej dobe cieľovou skupinou dezinformátorov. Východoslovenské múzeum v Košiciach je kultúrnou a osvetovou inštitúciou, kladúcou dôraz na vzdelávanie v každom veku. Pripravované podujatie orientované na seniorov je nielen prejavom úcty, ale aj pomoci starším, ktorí sú platnými členmi našej spoločnosti a podieľajú sa na vytváraní hodnôt pre ďalšie generácie. Návštevníkov bude sprevádzať autor a kurátor výstavy, uznávaný historik, Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. Seniori budú mať vstup na výstavu v tento deň zadarmo a čaká ich aj malé prekvapenie.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Kam za kultúrou v týždni od pondelka 23.10.2023?
Kam za kultúrou v týždni od pondelka 23.10.2023?

TS, Východoslovenské múzeum v Košiciach, www.vsmuzeum.sk

Foto/Zdroj: VSM

Redakciu informovala Lenka Šafranová, vedúca propagačného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach

*** Správu sme redakčne upravili (red) ***

Mikulášsky sprievod / sv. Mikuláš
Community Culture Eventy História Lifestyle News

Svätý Mikuláš obdarúva malých i veľkých

6. decembra slávi svätý Mikuláš svoj sviatok, tešia sa malí i veľkí mikulášskym sprievodom Mikuláša s anjelom a čertom, i drobným darčekom.

Read More
Perinbaba a dva svety
Community Culture Eventy Film News PR

Dojímavá premiéra rozprávky Perinbaba a dva svety. Jakubiskov posledný film si vyslúžil standing ovation

Uskutočnila sa dojímavá premiéra rozprávky Perinbaba a dva svety. Jakubiskov posledný film si vyslúžil standing ovation.

Read More
Perinbaba a dva svety
Culture Eventy Film News PR

Najočakávanejší slovenský film posledných rokov Perinbaba a dva svety mieri do kín

Najočakávanejší slovenský film posledných rokov mieri do kín. Jakubiskov ostatný film Perinbaba a dva svety uvedú už o pár dní.

Read More
Translate »