Dom umenia v Piešťanoch je opäť súčasťou Slovenskej filharmónie

Dom umenia Piešťany

Z rozhodnutia ministerky kultúry SR Natálie Milanovej sa Dom umenia v Piešťanoch od 1. januára 2023 vracia späť pod pôsobnosť Slovenskej filharmónie. Tento moderný, impozantný architektonický skvost Ing. arch. Ferdinanda Milučkého, bol postavený v roku 1980 ako detašované pracovisko Slovenskej filharmónie. Opätovné pričlenenie Domu umenia k prvej hudobnej scéne je jednou z vízií Mariána Turnera, generálneho riaditeľa SF v jeho koncepcii, s ktorou sa uchádzal pred rokom o tento post vo výberovom konaní.

História Domu umenia siaha do roku 1958, kedy sa začali rodiť prvé myšlienky na zrod takejto stavby. Samotná realizácia podľa projektu architekta Milučkého prebehla v rokoch 1974 – 1980. Projekt mal od svojich začiatkov plniť kultúrnu funkciu pre mesto Piešťany, ako aj pre oblasť Trnavského a Nitrianskeho kraja a širšieho okolia. V roku dokončenia bol Dom umenia Piešťany slávnostne odovzdaný do užívania Slovenskej filharmónie. Pod vplyvom rôznych spoločenských a politických zmien sa jeho strešná organizácia po roku 1989 menila, čo nebolo vždy v prospech poslania objektu, teda prezentácie a prevádzkovania kultúrnych podujatí.

Dom umenia Piešťany
Pohľad na balkón vo Veľkej sále Domu umenia SF Piešťany.

Patril pod vyšší územný celok, Správu kultúrnych zariadení, či Národné osvetové centrum. V roku 2014 ho vtedajší minister kultúry SR Marek Maďarič priradil pod organizačnú štruktúru Umeleckého súboru Lúčnica, kde patril do roku 2022, kedy sa začal proces postupnej plynulej delimitácie späť pod novú organizačnú štruktúru Slovenskej filharmónie. Proces prechodu trval z viacerých, najmä legislatívnych dôvodov takmer desať mesiacov, no pri obojstranne serióznom prístupe a odbornej práci pod gesciou Ministerstva kultúry SR, bol ku koncu roka 2022 úspešne dokončený. K 1. januáru 2023 prevzala Dom umenia Slovenskej filharmónie, Piešťany (obnovený pôvodný názov z roku 1980) pod svoju organizačnú štruktúru opäť po dlhých rokoch Slovenská filharmónia.

Dom umenia Piešťany ponúka rôznorodý program. Vychutnáte si tu naživo aj predstavenia z newyorskej METky

Dom umenia Slovenskej filharmónie, Piešťany ponúka pravidelne návštevníkom kultúrne akcie. Dramaturgia zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Konajú sa tu divadelné predstavenia, koncerty, hudobno-zábavné a detské programy, folklórne vystúpenia a filmové podujatia realizované vo Veľkej sále. Svoje miesto tu má aj výtvarné umenie –  umelecké výstavy, ktoré sú inštalované  vo Výstavnej sieni a v Galérii. Dom umenia Slovenskej filharmónie, Piešťany je dnes jedným z hlavných organizátorov a hostiteľov medzinárodných festivalov z oblasti hudby, filmu, divadla a ďalších umeleckých žánrov. Ako jediný usporiadateľ na Slovensku aj v aktuálnej  sezóne realizuje priame prenosy operných predstavení z MET Opery New York.

Dom umenia SF Piešťany

Vybavený je divadelnou technikou, 2D digitálnou filmovou technológiou, svetelným parkom, kvalitným koncertným krídlom i koncertným organom, veľkým javiskom s točňou. Ukrýva baletnú sálu a šatne. Jeho hľadisko má kapacitu 622 miest. Tím pracovníkov Domu umenia vedie jeho riaditeľka, pani Edita Bjeloševičová.

Marián Turner: "Tešíme sa, že my sme tu opäť doma a vy u nás tiež. Vitajte naspäť v Slovenskej filharmónii!“

Vo štvrtok 12. januára 2023 sa v Dome umenia Piešťany uskutočnilo prvé oficiálne pracovné stretnutie jeho zamestnancov spolu s vedením Slovenskej filharmónie. „Želám si, aby naša spolupráca dobre fungovala a bola kvalitná. Tešíme sa, že my sme tu opäť doma a vy u nás tiež. Vitajte naspäť v Slovenskej filharmónii“, povedal Marián Turner, generálny riaditeľ SF.

Dom umenia Piešťany - E. Bjelosevicova a M. Turner
Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner a Edita Bjeloševičová, riaditeľka Domu umenia Piešťany. Foto: A. Trizuljak

Je to historický oblúk, ktorý sa uzatvára. Nech sa nám darí po stránke umeleckej aj ekonomickej. Potrebujeme k tomu odhodlanie, ktoré všetci máme. Sny sa dajú napĺňať, tešíme sa na spoluprácu,“ dodala Edita Bjeloševičová, riaditeľka Domu umenia Piešťany.

Dom umenia Piešťany

V záujme Slovenskej filharmónie je, aby výnimočné dielo Ing. architekta Ferdinanda Milučkého zostalo zachované pre ďalšie generácie. Zároveň aby sa nezmenila jeho pôvodná kultúrna funkcia. Riaditeľka Edita Bjeloševičová aj preto, už od roku 2019, aktívne podporovala iniciatívu združení Čierne diery a DOCOMOMO. Vďaka ním v máji 2022 oficiálne zapísali Dom umenia Piešťany do zoznamu chránených národných kultúrnych pamiatok. Dnes patrí medzi architektonicky i funkčne najzaujímavejšie stavebné diela na Slovensku.

TS / www.filharmonia.sk

Foto/Zdroj: Slovenská filharmónia

Redakciu informovala a fotografie poskytla Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF

Slovenský komorný orchester
Hudba News Odporúčame PR

Nedeľné popoludnie v Slovenskej filharmónii, Hommage à Bohdan Warchal

Členovia Slovenského komorného orchestra s um. vedúcim Ewaldom Danelom každoročne venujú jeden z januárových koncertov spomienke na zakladateľa Slovenského komorného orchestra, legendárneho Bohdana Warchala. Koncert Hommage à Bohdan Warchal sa uskutoční v nedeľu 26. januára 2023 v Koncertnej sieni SF o 16.00. Hosťom nedeľného popoludnia bude svetovo uznávaný husľový virtuóz a dirigent Shlomo Mintz. Na nedeľnom […]

Read More
Trio Euterpe / Zimný cyklus Třeboňská nocturna
Hudba News PR

Třeboňská nocturna pozývajú dnes na Trio Euterpé

Séria Abonentných koncertov Třeboňských nocturien pozýva na progresívne Trio Euterpé už vo štvrtok 26. januára do Divadla J. K. Tyla v Třeboni. Festival taktiež spúšťa predpredaj na letný festival, ktorý prebehne v dňoch 11. – 15. júla 2023 na rôznych miestach Třebone. Na letnom festivale Třeboňska nocturna v júli 2023 vystúpi Talichovo kvarteto, PhilHarmonia Octet, Rozhlasový […]

Read More
Tip na výstavu: Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach / Pečate v Univerzitnej knižnici /
História News Odporúčame

Tip na výstavu: Pečate v Univerzitnej knižnici

Máme pre vás jeden tip na zaujímavú výstavu, ktorá určite poteší nejedného priaznivca histórie, heraldiky či sfragistiky. Je ňou výstava Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach. Nájdete ju v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na ceste spoznávania vás prostredníctvom pečatí vo svojich fondov prevedie Štátny archív v Bratislave. My sme si boli […]

Read More
Translate »