Novinky

Hortus Artis je späť. Piaty ročník prináša bohatý program a začína sa už dnes

Záhrada Domu Albrechtovcov

Letný open air koncertný cyklus komornej hudby v záhrade Domu Albrechtovcov - Hortus Artis je tu opäť. V poradí piaty ročník prináša atraktívny program aj nový názov. Počas leta s výnimkou dnešného otváracieho koncertu obohatí svojimi koncertami s inšpiratívnymi dramaturgiami a zaujímavými hosťami ponuku podujatí a kultúrneho vyžitia v Bratislave-Starom Meste.

Pôvodne letný open air koncertný cyklus komornej hudby v záhrade Domu Albrechtovcov sa v tomto roku predstavuje pod názvom Festival komornej hudby Hortus artis v záhrade Domu Albrechtovcov. Podujatie pripomína a rozvíja tradíciu uvádzania hudby v podmanivom prostredí historickej časti hlavného mesta, ktoré ku Kapitulskej ulici a rodine Albrechtovcov patrilo od roku 1945 až do smrti Jána Albrechta v roku 1996. Po rokoch chátrania a zabúdania sa hudba v pravidelných cykloch k Albrechtovcom vrátila v roku 2019, keď o.z. ALBRECHT FORUM uviedlo prvý ročník Hortus artis.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
Kam za kultúrou v prvý prázdninový týždeň? TOTO odporúčame (27/2024)
Kam za kultúrou v prvý prázdninový týždeň? TOTO odporúčame (27/2024)

Piate pokračovanie Hortus artis (Záhrady umenia) ponúka návštevníkom a obyvateľom Bratislavy v nadchádzajúcich letných mesiacoch 10 koncertov komornej hudby s pútavou dramaturgiou. Cieľom je predstaviť programy pre rozličné komorné obsadenia z rôznych historických období a proveniencií, ktoré spája téma presahov idiómov vidieckeho a mestského folklóru s umeleckou komponovanou hudbou. Ťažiskom je  stredoeurópsky priestor (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko), ale niektoré koncerty nás zavedú aj do Španielska, Južnej Ameriky. Témou sa stane aj dávnejšia história sefardskej hudby z oblasti Stredomoria či prostredie mestských predmestí Severnej Ameriky začiatku 20. storočia. Všetky z nich, snáď len s výnimkou dnešného otváracieho koncertu, sa budú konať vždy v nedele.

Dom Albrechtovcov / Poklady Slovenska / Kam za kultúrou
Dom Albrechtovcov v Bratislave

Desať koncertov, viac než 40 interpretov a cez 80 diel

Na festivale sa predstaví vyše 40 interpretov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Španielska a Grécka v renomovaných komorných zoskupeniach. Tentoraz to budú Collegium Marianum (CZ), Messages Quartet (PL), Pressburg Saxophone Quaret (SK), Mucha Quartet (SK), Kukal Quatet (CZ), Plaisirs de Musique (CZ), Solamente naturali (SK, CZ), Bratislavské gitarové kvarteto (SK, GR) či Spectrum Quartett (SK). Sólistkami koncertov budú Eva Šušková, Simona Hulejová a v sláčikovom triu komorní hráči Daniel Rumler, Martin Ruman a Jozef Lupták. Publikum si bude môcť na festivale Hortus artis vypočuť vyše 80 diel inšpirovaných ústnou ľudovou tradíciou. Zaznejú i diela  skladateľov, ktorí vo svojej hudbe folklórny element spracúvali či inak reflektovali.

Otvárací koncert piateho pokračovania Hortus artis sa koná už dnes, ďalšie budú bývať v nedele

Festival otvorí koncert českého súboru pre starú hudbu Collegium Marianum už dnes, v pondelok 1. 7. 2024 s programom CACHUA SERRANITA. Autor sprievodného textu Václav Kapsa k rovnomennému CD súboru uvádza, že kombinácia „svojráznej miestnej tradície s umeleckou hudbou je spoločným znakom, ktorý hudobníkom umožňuje vytvoriť  spojenie medzi Strednou Európou a Južnou Amerikou“. Podtitulom koncertu je Hudba, tanec a Panna Mária na odvrátenej strane sveta. O tejto zvláštnej mixtúre ľudovej radosti, vďakyvzdaní Panne Márii, tanca s umeleckým odkazom baroka pojednáva a „pohráva sa“ v slove i hudbe z domácich i vzdialených prameňov práve koncert súboru Collegium Marianum.

Hortus Artis / Záhrada Domu Albrechtovcov
Záhrada Domu Albrechtovcov. Foto: Silvia Mária Petrovits

Druhý koncert je prvou návštevou poľských skladateľov a interpretov na tomto festivale. Messages Quartet, ktorý tvoria štyri vynikajúce inštrumentalistky, predstaví na svojom vystúpení v nedeľu 7. 7. 2024 štyri osobnosti poľskej hudby 20. storočia – Józefa Kofflera, Grazynu Bacewicz, Andrzeja Panufnika  a Szymona Laksa v programe POLSKY. Vysoko štylizované uchopenie ľudovej tematiky a inšpirácií odhalí v médiu sláčikového kvartet individuálne poetiky a svet autorov/autorky, ktorých na našich pódiách takmer vôbec nepočuť. Diela prinesú niektoré tóny nielen tradičnej poľskej i ukrajinskej hudby.

Objavnú dramaturgiu prináša na festival Hortus artis aj slovenské trio

Vystúpenie troch často spolupracujúcich komorných hráčov Daniela Rumlera, Martina Rumana Jozefa Luptáka prinesie nedeľa 14. 7. 2024. Koncert je sondou do sveta sláčikových trií významných predstaviteľov vrcholnej romantickej tradície (Dohnányi, Sibelius) i stúpencov hudobnej moderny, ktorá čerpala veľmi výdatne inšpirácie z odkazu ľudovej hudby (Martinů, Kodály).

Jozef Lupták a Martin Ruman
Jozef Lupták a Martin Ruman. Foto: Jarma Uhlikova

Zaznie nielen Sibeliova Suita A dur, ktorá je študentským dielom, ale i Sláčikové trio č. 1 Bohuslava Martinů sa našlo v roku 2005 – vyše 80 rokov po jeho skomponovaní. Divákov čaká tiež Kodályovo Intermezzo. Je krásnou miniatúrou z obdobia prvých skladateľových sústredených zberov ľudových piesní (1905). Program doplní súčasne Dohnányiho Serenáda op. 10 z takmer identického obdobia. Tá je častokrát prirovnávaná vďaka svojej kompozičnej prepracovanosti k Beethovenovým sláčikovým triám. Názov koncertu ZNOVU OBJAVENÉ bol inšpirovaný „objavom“ raných kompozícií Sibelia a Martinů, ale aj nemenej vzrušujúcim „objavom“ sveta ľudovej hudby Kodályom na začiatku 20. storočia.

Ladislav Fancovic / Dva výnimočné koncerty v ŠfK
Ladislav Fančovič. Foto: Julian Veverica

Júlové hudobné výlet do zlatého veku i k prameňom

Koncert Pressburg Saxophone Quartet, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. 7. 2024 je pokračovaním neutíchajúcej „misie“ Ladislava Fančoviča a jeho umeleckých kolegov pri popularizácii saxofónu ako nástroja klasickej hudby. Tentoraz je toto dlhodobé snaženie predsa len v programe THE STORY okorenené uvedením originálnych aranžmánov spirituálov a štandardov z 20. rokov 20. storočia a živou hudbou v štýle ragtimu k filmu z roku 1916. Práve v tejto časti sme videli styčnú plochu k ľudovému či populárnemu idiómu. Napokon folklór nebol a nie iba vidieckym ale aj mestským fenoménom. V prvej časti koncertu zaznejú originálne kompozície pre štyri saxofóny z pera J. B. Singeléeho, C. Floria, G. Bumckeho a J. Iršaia.

Posledná júlová nedeľa (28. 7. 2024) prinesie na festival návraty aj vystúpenie slávneho Muchovho kvarteta. Mucha Quartet sa vráti v kvartetových opusoch J. L. Bellu, E. Suchoňa R. Bergera K PRAMEŇOM, teda k žriedlam tvorivosti troch generácií slovenských skladateľov. Každý z nich v inej miere a iným spôsobom načrel do melodických, harmonických i štýlových prvkov domácej ľudovej hudby. Ako pripomína primárius Mucha Quartet, Juraj Tomkaak nenahliadneme na uhorský štýl z ideologického hľadiska, otvára sa pred nami široká škála hudobných prvkov, ktoré sú jeho pravou podstatou. Je to predovšetkým čerpanie z maďarského, rómskeho a slovenského folklóru, použitie rubátovej melodiky, tanečnosti, výrazných rytmov, či virtuozity na spôsob primášov kapiel ľudovej hudby“.

Mucha Quartet / Kam za kultúrou
Mucha Quartet. Foto: Marcel Plavec

Hortus artis oslávi aj Rok českej hudby

Prebiehajúci Rok českej hudby si pripomenie aj festival Hortus artis. Učiní tak na viacerých koncertoch. Najbližšie však na koncerte Kukal Quartet, ktorý sa v záhrade Domu Albrechtovcov uskutoční v prvú augustovú nedeľu (4. 8. 2024). Program prinesie kvartetovú hudbu Bohuslava Martinů, Erwina Schulhoffa, Josefa Suka a Leoša Janáčka. Hoci sa synonymom folklorizmu v českej a moravskej hudbe stali najmä prvý a posledný menovaný skladateľ, programu dal napokon meno – ALLA CZECA – stredný diel Schulhoffových Piatich kusov pre sláčikové kvarteto. Majstrovské kvartetá B. Martinů (Sláčikové kvarteto č. 2) a Janáčkove Sláčikové kvarteto č. 1 dopĺňa v programe českých skladateľov Sukova Meditácia na staročeský chorál „Svatý Václave“. Dielo, ktorého minulosť odkazuje na hymnické tradície dávnych storočí, získalo v 20. storočí mnohokrát metaforický význam a stalo sa aj zásluhou Josefa Suka symbolom českého vlastenectva a štátnosti.

Kukal Quartet / Hortus artis
Kukal Quartet. Foto: Daniel Macho

Koncert českého ansámblu Plaisirs de Musique bude tiež pripomienkou Roku českej hudby. V nedeľu 18. 8. 2024 prináša na tohtoročný Hortus artis ozveny sefarskej hudby krajín Stredomoria. Prekomponované piesne z autorskej dielne súboru „spája téma lásky, ľudskej emocionality, od hlboko dojímavých polôh až po čistú radosť z bytia, zo života. Významnú časť programu tvoria uspávanky, ktoré spievajú matky svojim deťom. Hoci ide formálne o svetskú hudbu, tieto piesne sú vo svojej podstate hlboko duchovné“. Okrem emotívnych sefardských piesní zaznie aj inštrumentálna hudba s podobným nábojom a inšpiráciou z oblasti Stredomoria. Hudba koncertu s názvom MISTERIOS DEL AMOR je „na pomedzí žánrov – klasiky, folklóru a jazzu – a je autorskou interpretáciou a sprítomnením časovo i priestorovo vzdialených krajín z dielne súboru Plaisirs de musique,“ dodáva umelecký vedúci súboru Jan Čižmář.

Záver augusta patrí starej hudbe

Program MUSICA GLOBUS súboru Solamente naturali zaznie na festivale Hortus artis v nedeľu 25. 8. 2024. Ich vystúpenie dosvedčí ďalšiu podobu koexistencie ľudových a umelých prvkov v hudobnej matérii. Stredná Európa 18. storočia sa v ňom ukáže v celej svojej kultúrnej a štýlovej rozmanitosti a bohatosti. Hudby z rukopisných a tlačených zbierok sa tu predvádzajú a predbiehajú vo svojej podmanivosti a zvodnosti.

Solamente naturali

Umelecký vedúci súboru Miloš Valent sa v programe obklopil najlepšími a najtvorivejšími spoluhráčmi a jeho predstava, akokoľvek súčasná, nám približuje svet čírej radosti z muzicírovania. Program, ktorý nie je poslucháčom úplne neznámy, nemohol vďaka nenapodobiteľnej symbióze ľudových vplyvov a inštrumentálneho „klasického“ majstrovstva na festivale chýbať.

Cesta do Stredomoria v prvý septembrový deň

Návštevníci prvého septembrového koncertu v Záhrade Domu Albrechtovcov sa vydajú do Stredomoria. Vzduch horúceho Stredomoria zavanie na festivale aj z programu Bratislavského gitarového kvarteta a Evy Šuškovej. Názov koncertu, ktorý sa uskutoční 1. 9. 2024, kopíruje titul diela Manuela de Fallu; je ním ČARODEJNÁ LÁSKA. Ako pripomína člen kvarteta Martin Krajčo, manifest Fallovho učiteľa Felipe Pedrella Por nuestra música (z roku 1891) priamo vyzýval španielskych tvorcov, aby sa vrátili k svojim folkloristickým i historickým koreňom siahajúcim až k maurskej tradícii a nabádal ich k tvorbe opier implementujúcich pôvodné prvky. 

Martin Krajčo / Hortus Artis / Kam za kultúrou
Martin Krajčo v záhrade Domu Albrechtovcov. Foto: Silvia Mária Petrovits

Druhým dôležitým momentom Fallovho umeleckého vývoja boli roky strávené v parížskej spoločnosti (1907 – 1914). Tie prežil v úzkom kontakte so skladateľmi Dukasom, Ravelom a Debussym, maliarom Picassom, či impresáriom Ďagilevom. Program dopĺňajú Lorcove (!) Canciones populares españolas a Fallove Siete canciones españolas pre mezzosoprán a gitaru.

Záver so štvoricou hudcov

Bodku za festivalov prinesie záverečný koncert v nedeľu 8. 9. 2024. Podujatie s názvom ŠTYRIA HUDCI sa vracia k domácim zdrojom a inšpiráciám. Spectrum Quartett s primáriom Jánom Kružliakom na ňom uvedie diela kľúčových predstaviteľov Slovenskej hudobnej moderny: Štyroch hudcov Alexandra Moyzesa, Sonatínu z cyklu Obrázky zo Slovenska Eugena Suchoňa, aj Slovenské ľudové piesne a tance vo forme suity Júliusa Móžiho či výbery zo Slovenských spevov Bélu Bartóka resp. z Moravskej ľudovej poézie Leoša Janáčka. Vokálnych partov sa vo vybraných piesňach ujme Simona Hulejová.

Spectrum Quartett

Kompletný program festivalu HORTUS ARTIS 2024 nájdete na webstránke organizátora. Vstupenky (13€, 8€, 5€, 1€) sú dostupné v predpredaji na webe Albrecht Fora, o.z. resp. v sieti Ticketportal. Celý výnos zo vstupného bude použitý na pokrytie nákladov spojených s podujatím a pokračujúcu rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky – Domu Albrechtovcov.

Inzercia

Festival HORTUS ARTIS 2024 z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu – Fond na podporu umenia a uskutočňuje sa aj vďaka finančnej pomoci Bratislavského samosprávneho kraja a Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. S prispením a za spolupráce Poľského
inštitútu a Českého centra v Bratislave.

PR článok, ALBRECHT FORUM, o.z.

Zdroj: ALBRECHT FORUM, o.z.

Redakciu informoval Igor Valentovič, predseda ALBRECHT FORUM, o.z.

Posledná aktualizácia: 2024-07-02 (adm) 

Lóránt Chovan
Culture História News Osobnosti Výtvarné umenie

Svetobežný portrétista Lóránt Chován skonal pred 17 rokmi

Patril k svetoznámym portrétistom. Narodil sa vo Vojvodine, študoval v Maďarsku. Portrétista Lóránt Chován bol svetobežník a neraz zavítal na Slovensko, aby navštívil priateľov. Významný svetobežník skonal pred 17 rokmi. Pripomeňte si ho spolu s nami.

Read More
BIBIANA / BIB / Kam za kultúrou / Bienále ilustrácií Bratislava
Community Culture News PR Výtvarné umenie

„Vyfarbi si leto“: BIBIANA pozýva deti na skvelé workshopy s ilustrátormi

Už tretí rok ponúkne Medzinárodný dom umenia pre deti – BIBIANA originálny program „Vyfarbi si leto“ plný zážitkov. Viac informácií nájdete v článku

Read More
Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)
Cestovanie Culture Expo Kam za kultúrou News Odporúčame Podujatia PR

Kam za kultúrou? TOTO sú naše tipy na zaujímavé výstavy a podujatia (29/2024)

Kam za kultúrou v tretí prázdninový týždeň? Opäť prinášame tipy na zaujímavé výstavy a podujatia najbližších dní, ktoré sa oplatí zažiť na vlastnej koži.

Read More
Translate »