Dotácie ministerstva kultúry na obnovu pamiatok budú v roku 2023 vo výške 14,7 milióna eur

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR pokračuje v podpore obnovy kultúrnych pamiatok. Pravidelne na jeseň vyhlasuje výzvy na obnovu pamiatok, pričom ročne podporí prostredníctvom svojich dotačných programov v priemere 500 objektov. Tento rok rezort prináša v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom (OSSD) novinku zameranú na reštaurovanie pamiatok. Dotácie ministerstva kultúry na obnovu pamiatok budú v nasledujúcom roku vo výške 14,7 milióna eur.

Ministerstvo kultúry SR v roku 2023 prerozdelí dotácie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD) vo výške takmer 15 miliónov eur.  Rezort kultúry každý rok na jeseň vyhlasuje dotačné výzvy pre obnovu pamiatok na Slovensku. Ročne tak podporí cez svoje dotačné programy v priemere až 500 pamiatok. Aktuálne vedenie ministerstva kultúry systematicky pracuje na skvalitňovaní tohto dotačného programu – na jednej strane navyšovaním finančných prostriedkov a na druhej strane zefektívňovaním vnútorného fungovania a štruktúry dotačného systému. Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok je jednou z našich priorít. Keď sme prišli na ministerstvo kultúry, výška dotácií na obnovu pamiatok bola približne 12 miliónov eur. V priebehu minulého roka sa nám ju podarilo navýšiť a v tomto roku už bola hodnota prerozdeľovaných prostriedkov pre pamiatky vo výške 14,7 milióna eur, informovala na tlačovej konferencii ministerka kultúry Natália Milanová.   

Obnovme si svoj dom pokračuje aj v roku 2023

Program Obnovme si svoj dom tvorí šesť podprogramov, z ktorých každý má svoje špecifické zameranie v oblasti obnovy pamiatok. Dohromady tak vytvárajú unikátny dotačný mechanizmus, ktorý umožňuje ministerstvu kultúry systematickú, efektívnu a kontinuálnu podporu obnovy kultúrneho dedičstva. Ministerstvo dnes zverejňuje výzvy vo všetkých podprogramoch programu Obnovme si svoj dom (podprogramy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6).

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok 

1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 

1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu 

1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave 

1.5 Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy 

1.6 Reštaurovanie kultúrnych pamiatok 

Inzercia / Článok pokračuje pod reklamou
Melos-Étos

Celkovo sa nám podarí počas jednej sezóny podporiť vďaka programu Obnovme si svoj dom približne 500 pamiatok. Požiadavky z pohľadu počtu projektov a finančných prostriedkov sú však vyššie a my stále pracujeme na tom, aby sa nám financie podarilo navyšovať a aby sme kultúrne dedičstvo našich predkov dokázali obnovovať v oveľa väčšej miere ako doteraz. Dnes bude spustená výzva dotačného programu Obnovme si svoj dom, ktorá bude obsahovať šesť podprogramov, z toho jeden je úplnou novinkou – prichádzame so špeciálnym podprogramom pre reštaurovanie. Veríme, že tento krok zefektívni proces hodnotenia žiadostí zameraných na reštaurovanie, ktorých ročne obdržíme až približne 200, dodala ministerka kultúry Natália Milanová.

Pribudol nový podprogram zameraný na reštaurovanie

Tento rok ministerstvo kultúry vytvorilo v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom nový podprogram 1.6 Reštaurovanie kultúrnych pamiatok. Nový podprogram vznikol odčlenením z dotačného podprogramu OSSD 1.1 (Obnova kultúrnych pamiatok). Pôvodný podprogram 1.1 spájal obnovu i reštaurovanie pamiatok a ročne zaznamenal približne 600 žiadostí, pričom až tretina z nich sa zameriavala na reštaurovanie. V záujme zefektívnenia procesu spracovania žiadostí preto ministerstvo vytvorilo nový podprogram, v rámci ktorého bude tiež zriadená samostatná hodnotiaca komisia. Komisie jednotlivých podprogramov budú zasadať súbežne, čo prinesie rýchlejšie vyhodnotenie doručených žiadostí. Dotačný program na obnovu pamiatok každý rok zlepšujeme – vlani to bolo navýšením finančných prostriedkov a zlúčením dotácií pre pamiatky z rôznych ministerstiev, tento rok je to zefektívnenie prostredníctvom nového podprogramu. Pamiatky sú jednou z našich priorít,  musia byť dôležité nielen pre túto vládu, ale aj pre nás všetkých, vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Reklama / Článok pokračuje pod reklamou
SS. Caecilia 22 BA

Široké spektrum

Čo patrí k oprávneným činnostiam v novom dotačnom podprograme Reštaurovanie kultúrnych pamiatok? Nový dotačný podprogram 1.6 bude podporovať reštaurátorský výskum, reštaurovanie kultúrnych pamiatok, historických zvonov, historických hudobných nástrojov, historických pecí a kachlí,  prícestných kaplniek a pamätníkov, fasád, okien či dverí, reštaurovanie náhrobkov alebo hrobiek a podobne. Plánovaná alokácia v tomto podprograme je približne 1 milión eur. Oprávnenými žiadateľmi v novom dotačnom podprograme Reštaurovanie kultúrnych pamiatok budú rovnako ako v ostatných podprogramoch fyzické osoby, cirkvi, občianske združenia či iné právnické osoby. V procese podávania žiadostí sa pre žiadateľov v porovnaní s predchádzajúcim rokom nemení nič okrem samotného výberu nového podprogramu 1.6, do ktorého sa chcú zapojiť.

Prioritou nového podprogramu v nadchádzajúcom roku budú nástenné maľby

Slovensko v tomto roku získalo značku Európskeho dedičstva European heritage label (EHL), ktorá je ekvivalentom značky UNESCO na európskej úrovni. Zápis získali stredoveké nástenné maľby v dvanástich kostoloch na Gemeri a Malohonte. Ministerstvo kultúry určuje každý rok vo svojich dotačných programoch priority, ktoré vplývajú na zameranie jednotlivých realizovaných obnov, opráv, rekonštrukcií či reštaurovania. Vzhľadom na tohtoročné udelenie značky EHL budú jednou z priorít v novom podprograme 1.6 práve nástenné maľby.

Inzercia / Článok pokračuje pod reklamou
Bratislava Mozart Festival

Podávanie žiadostí bude možné do decembra

Žiadateľské subjekty môžu svoje projekty prihlásiť do 13. decembra 2022. Doručené žiadosti budú posudzované systémom hodnotenia projektov odbornými komisiami pre jednotlivé podprogramy. Oprávnenými žiadateľmi je široké spektrum subjektov, no platí, že na jednu národnú kultúrnu pamiatku je pritom možné podať iba jednu žiadosť v rámci všetkých podprogramov OSSD. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webstránke ministerstva kultúry. V záujme uľahčenia podávania žiadostí je možné podať žiadosť kompletne elektronicky prostredníctvom  www.slovensko.sk. Rozhodnutia o pridelení, resp. nepridelení dotácií jednotlivým subjektom by mali byť známe v apríli budúceho roka.

Zdroj: TS Ministerstvo kultúry SR

*** Posledná aktualizácia: 2022-11-21 (adm) ***

CD k muzikálu Jánošík
Divadlo Hudba News

Divadlo Nová scéna vydalo CD so skladbami z muzikálu Jánošík

Divadlo Nová scéna vydalo album JÁNOŠÍK so skladbami z rovnomenného pôvodného slovenského muzikálu. Slávnostný krst albumu sa konal v utorok 23. novembra 2022 pred predstavením muzikálu Jánošík. Na albume sa nachádza 18 skladieb, autorom hudby je Gabo Dušík, lyrické i vtipne hravé texty piesní napísal Daniel Hevier. Interpretmi sú takmer všetci členovia súboru Divadla Nová […]

Read More
Nepovinne po víne
Hudba Literatúra News Odporúčame Podujatia PR

Premiéra hudobno-poetického večera Nepovinne po víne už dnes

Divadlo Nová scéna uvedie v premiére dňa 25. novembra o 19.30 hod. hudobno-poetické pásmo s názvom NEPOVINNE PO VÍNE. Povinná literatúra zaznie v mimoriadnej forme. Pri čaši vína sa počas večera povinná i nepovinná literatúra zmenia na hudbu a súčasne odkryjú vzťahy medzi slovenskými básnikmi a poetkami. Víno samotné naberá aj symbolický význam – pravdy, […]

Read More
Svätenie jari
Hudba Koncerty News Odporúčame PR

Veľkolepé Svätenie jari v košickej filharmónii

Dnes uznávané dielo Igora Stravinského spôsobilo v dobe svojho vzniku kontroverziu a šok. Veľkolepou baletnou suitou Svätenie jari uzatvára Štátna filharmónia Košice aktuálny 19. ročník festivalu súčasného umenia ARS NOVA. Symfonický koncert doplnia diela Leonarda Bernsteina a Aarona Coplanda. V sprievode orchestra ŠFK a pod taktovkou Tomáša Braunera sa predstaví izraelský klarinetista Jonathan Leibovitz. Koncert BERNSTEIN – […]

Read More
Translate »