Novinky

Deň: 28. februára 2022

Kam za kultúrou v prvý marcový týždeň
News Odporúčame

Kultúra v prvý marcový týždeň s posolstvom mieru

Je tu nový týždeň i nový mesiac. Hoci by sme sa mali tešiť uvoľneniam a prístupnosti kultúry pre všetkých, spoločnosť ovláda pocit zármutku, obáv i spolupatričnosti s našimi ukrajinskými susedmi. Kultúrne podujatia sú tu aj v prvý marcový týždeň a nesú v sebe aj posolstvo bratstva a mieru. Túžbu po mieri a odpor voči akejkoľvek agresii […]

Read More
Translate »