Novinky

Ladislav Medňanský – významná postava stredoeurópskeho maliarstva

Ladislav Mednyanszký / Medňanský

Tento rok sme si pripomenuli 170 rokov od narodenia významného maliara Ladislava Medňanského (Mednyanszký, *23. 4. 1852 Beckov – †17. 4. 1919 Viedeň). Bol jednou z najvýznamnejších a najoriginálnejších osobností prelomu 19. a 20. storočia. Nový rozmer v Medňanského umeleckom smerovaní znamenal jeho prvý pobyt v Barbizone. Barbizonské chápanie krajiny bolo v súlade s jeho vnútorným svetom. Tento typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu ho priviedol na majstrovskú úroveň. Vyjadroval totiž jeho individuálne pocity.

Jeho život a dielo  sú častým zdrojom kunsthistorických štúdií. Tento stúpenec barbizonskej školy a impresionizmu namaľoval za život vyše 6000 diel. Jeho tvorba je zastúpená krajinomaľbou ale i figurálnou maľbou. Traduje sa o ňom, že Ladislav Medňanský vedel skôr kresliť než rozprávať. Stretnúť sa s jeho dielami môžete aj  na Slovensku, kde mu v niekdajšom rodinnom kaštieli venovali expozíciu. Samozrejme, aj v zahraničných galériách – najmä v Maďarsku sa v galerijných a muzeálnych zbierkach nájdu diela majstra krajinkára.

Maliarska krajinárska komunita mu učarila

Umelecké vzdelanie získal na Akadémii der bildenden Künste v Mníchove u Alexandra Strähhubera a Otta Seitza. Nadväzne v rokoch 1874-1875 pokračoval v štúdiu u Isidora Pilsa na École des Beaux-Arts v Paríži. Keď v roku  1875 navštívil Barbizon očarila ho maliarska krajinárska komunita. Hoci ho barbizonské chápanie krajiny očarilo, neskôr pridal aj impresionistickej maľby a často sa vracal k obrazom hmlistých nálad v tmavých tónoch. Duchom barbizonského chápania sa však Medňansky inšpiroval v celej svojej tvorbe. Pohyboval  sa medzi Barbizonom a Parížom, kde mal na Montmartri ateliér. V roku 1877 vystavoval v Parížskom Salóne a získal prvý medzinárodný úspech. Na jar 1879 sa vrátil späť do Strážok. V roku 1880 odišiel s Ferdinandom Katonom do Viedne, kde vystavoval v roku 1882 na medzinárodnej výstave.

Ladislav Medňanský / Lomnický štít. V zbierkach SNG.
Medňanského Lomnický štít nájdete v zbierkach SNG. Foto: SNG via Wikimedia Commons

Ladislav Medňanský experimentoval i na hranici svojich výrazových možností

V krajinomaľbách dokázal  majstrovsky zachytiť špecifickú atmosféru a svetlo. Rovnako i vo figurálnej maľbe zachytil charakter človeka a jeho osud. Svoj záujem o bežných ľudí na periférii spoločnosti, obdiv, ale i súcit prejavil v dielach. Tuláci a rôzni vydedenci spoločnosti sa stali pre Medňanského motívmi nostalgie a nositeľmi výrazu melanchólie. Jeho tvorivé obdobie bolo blízke symbolizmu a dekadencii so secesnými prvkami. Spočiatku jednoduché figurálne štúdie, v ktorých zobrazoval príznačné vlastnosti daného človeka, dotiahol k expresívnemu výrazu tváre. Najmä očí, ktorými vypovedal o celom osude zobrazovaného. V neskoršom období zapojil do výrazu celé telo, čí dosiahol expresívny charakter maľby.

Náš koncertný tip: / Článok pokračuje pod reklamou
SS. Caecilia 22 TN

Vrchol Medňanského figurálnej tvorby

Celý život Medňanského priťahovali spoločenské či prírodné katastrofy. Na jednej strane ho fascinovali prírodné živly, na druhej súcitil s trpiacimi. Hneď po vypuknutí prvej svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil do armády a odišiel na front do Haliča. Pôsobil ako frontový výtvarník. Spočiatku maľoval na ruskom a neskôr vo Villachu na východnom úseku talianskeho bojiska. Medňanského figurálna tvorba vrcholí práve v období vojny, kedy rad vydedencov a tulákov premieňal na širokú masu bezbranných a zúfalých ľudí. Žiaľ, bolesť a ľudské trápenie zobrazoval v zúfalých výrazoch bezbranných a zmrzačených, kde sa ich obeť zdá úplne zbytočná. Na návrh veliteľa vojenského tlačového strediska Maximiliana Ritter von Hoena bol Medňanského 15. mája 1917 vyznamenali dôstojníckym krížom Rádu Františka Jozefa za diela výnimočnej kvality, ktoré vznikli v prvej frontovej línii.

Ladislav Medňanský / Vojaci, 1914 až 1918
Vojaci prvej svetovej vojne (1914 - 1918) mali miesto aj v diele Ladislava Medňanského. Foto: Hung-art.hu/Wikimedia

Ladislav Medňanský vytvoril tisícky diel

Jeho diela sa počítajú na tisíce. Už počas jeho života vznikali prvé zbierky jeho diel. Po jeho smrti časť pozostalosti, ktorá sa nachádzala v ateliéroch vo Viedni a v Budapešti, úradne zabavili a časť sa dostala do majetku vydavateľstva Singer a Wolfner. Počas renovácie priestorov kaštieľa Strážky našli zrolované plátna s dielami od Medňanského zamurované v komíne. Tie tam ukryla posledná majiteľka kaštieľa barónka Margita Czóbelová, jeho mladšia sestra. Podstatná časť dnešnej zbierky sa nachádza v Maďarskej národnej galérii v Budapešti.  Mnohé obrazy však roky ostávali pred zrakom verejnosti ukryté. Diela Ladislava Medňanského  sprístupnili v roku 1991 v stálej expozícii v kaštieli v Strážkach. Rozsiahla zbierka, ktorú v rámci akvizičnej činnosti získala v roku 2000 SNG je aj v jej fondoch. Diela z tohto nákupu sa stali súčasťou reinštalovanej stálej expozície, ktorú sprístupnili  verejnosti v roku 2002 pri príležitosti 150. výročia narodenia maliara. Žiaľ, nie je známe, čo sa stalo s obrazmi a štúdiami, ktoré vytvoril v Paríži a Barbizone.

Ladislav Medňanský / Alpská krajina.
Alpy si našli svoje miesto aj v jeho diele. Foto:Hung-art.hu/Wikimedia

Foto: Register kultúry, SNG, Hung-Art.hu / Wikimedia

Zdroj: SBS, katalógy výstav v GMB, Galéria Nedbalka, SNG

Smetana Gala
Culture Divadlo História Koncerty News Odporúčame

Národní divadlo v Prahe oslávi galakoncertom Smetana Gala 200 rokov narodenia Bedřicha Smetanu

Národní divadlo v Prahe pripravuje galakoncert Smetana Gala k 200. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu za účasti hviezd.

Read More
Bienále animácie Bratislava spúšťa prihlasovanie filmov do medzinárodnej súťaže
Culture Film News Podujatia PR Výtvarné umenie

Bienále animácie Bratislava spúšťa prihlasovanie filmov do medzinárodnej súťaže

17. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti a mládež Bienále animácie Bratislava spustilo prihlasovanie filmov. Vieme viac…

Read More
Výstava Roberta Tapperta Divadlo v Činohre SND.
Culture Divadlo News PR Výtvarné umenie

Divadelný ústav vyhlásil Bienále divadelnej fotografie 2024

Divadelný ústav vyhlásil 6. ročník Bienále divadelnej fotografie 2024. Šanca získať Cenu Grand Prix Bienále je tu. Vieme viac.

Read More
Translate »