Novinky

ŠKO s posolstvom Vianoc

SKO - Vianočný online koncert 2021

Pred vianočnými sviatkami ale aj počas nich túžime po povznášajúcich okamihoch. Adventné a vianočné koncerty vedia ľudí rozcítiť, dojať a správne naladiť na sviatočnú atmosféru. Hoci sme sa návštev koncertných sál a divadiel museli vzdať, bez koncertov našťastie nezostávame. Tento raz sme si mohli vychutnať v online streame vianočný koncert Štátneho komorného orchestra (ŠKO). Zo Žiliny sa na tónoch čarovnej hudby na celé Slovensko rozliehala slávnostná atmosféra.

Po adventných či vianočných koncertoch siahajú nielen koncertné domy, ale aj väčšie či menšie zoskupenia či jednotlivci. Pozrime sa na väčšie z nich. Po Slovenskej filharmónii, Štátnej filharmónii Košice (o ich live vianočnom koncerte si prečítajte TU), patril stredajší večer Vianočnému koncertu ŠKO. O 19:00 hod. spustili stream vopred nahraného koncertu. Po počiatočných technických problémoch s jeho vysielaním na Facebooku sa už technické problémy nevyskytli. Po zvukovej stránke bol záznam kvalitný. 

Magická atmosféra Vianoc prúdila zo Žiliny na celé Slovensko

Program Vianočného koncertu ŠKO v Žiline sľuboval pravú vianočnú atmosféru s priam magickou dramaturgiou. Čo patrí k atmosfére Vianoc? Nie sú to len koledy či Čajkovského Luskáčik, ale aj diela barokových majstrov. Barokoví skladatelia Vivaldi, Händel či Bach by mohli byť naozaj tvárami tradičných Vianoc. Priestor dostávajú na väčšine vianočných koncertov. A tak diela všetkých troch velikánov zazneli aj na žilinskom koncerte. No, nebolo to všetko.

Štátny komorný orchester sa včera predstavil pod taktovkou britského hosťa. Bol ním dirigent Simon Chalk. Večer sa niesol v znamení štýlovosti a kvality a – najmä vďaka bezprostrednému prejavu sólistov – vo veľmi príjemnej atmosfére.

Koncert otvoril Vivaldi

Diváci si v úvode vypočuli krátky príhovor vzácneho hosťa  po ňom už patril priestor Antoniovi Vivaldimu. Jediný profesionálny orchester „mozartovského typu“ na Slovensku si z jeho rozsiahlej tvorby vybral Koncert pre 2 huslí, sláčiky a basso continuo op. 3 č. 8 RV 522. Ten je súčasťou 12-dielneho súboru koncertov pre sláčikové nástroje – L’estro armonico (Harmonická inšpirácia). Celý cyklus sa okamžite po svojom vydaní stretol s veľkým ohlasom. Mladý taliansky kňaz a husľový virtuóz Antonio Vivaldi si ním zaistil svetovú kariéru. A hoci sa na skladateľa  po čase zabudlo, za posledné storočie zažil svoju renesanciu nielen on, ale aj jeho dielo. Dnes patrí aj toto dielo k často koncertne uvádzaným.

ŠKO / Vianočný koncert 2021

Na Vianočnom koncerte ŠKO sa počas Vivaldiho Koncertu sólisticky predstavila trojica sólistov večera. Zaujímavých husľových partov sa veľmi profesionálne zhostila bravúrne dvojica výborných interpretov – huslista a koncertný majster ŠKO Jesse Reis a huslistka a zástupkyňa koncertného majstra ŠKO Mária Sršňová. Medzi orchestrálnymi hráčmi vynikal aj čembalista Peter Guľas. Vivaldiho 3-časťový Koncert pre dvoje husle a sláčiky a mol (RV 522) ponúka zaujímavé interakcie sólových partov.

ŠKO / Vianočný koncert 2021 / Vivaldi

ŠKO so sólistami vzkriesila Vivaldiho ducha

V podaní žilinského ŠKO znel od prvého tónu elektrizujúco, živo, povznesujúco i nápadito. Dýchala z neho talianska elegancia, galantnosť a veselá žoviálnosť. Poslucháča dokázali strhnúť a niesť na vlnách barokovej krásy.  Prvej a tretej časti – obom nazvaným Allegro – kraľovali nápadité témy s nábojom radosti a života. Od hráčov i sólistov vyžadovali bravúrnu interpretáciu a prirodzenú virtuozitu. Prostredná, pomalšia časť bola skôr hĺbavá či smutná, no všetci traja sólisti (huslisti i hráč na basso continuo) ju obdarili ľúbosťou a miernosťou. Precítenou interpretáciou dali priestor vyniknúť nádhernej ornamentike. V sólových partoch dvoch huslí Vivaldi zakomponoval rovnováhu medzi obsahom, krásou a virtuozitou. A tú sme v interpretácii sólistov večera Márie Sršňovej a Jessea Reisa aj našli. Vstupy orchestra fascinujúco dopĺňali invenciu sólistov inšpirovanú vokálnou hudbou.

Výborný zážitok z Vivaldiho umocnilo plné nasadenie účinkujúcich

Vo finále Koncertu sólisti a orchester na seba úzko nadviazali v brilantných imitačných postupoch. Nástupy témy obohacovali brilantné sólistické pasáže až do dynamicky grandiózneho záveru. Zvlášť krásny bol veľmi melodický sólo part v tretej časti. Ten zaznel v podaní sólistky Márie Sršňovej.

ŠKO / Vianočný koncert 2021 / Simon Chalk

Výborný zážitok umocnila aj vynikajúca spolupráca sólistov – orchestrálnych hráčov a dirigenta. Pod taktovkou dirigenta Simona Chalku sme videli radostného, živého i hĺbavého barokového velikána. Dirigoval s plným nasadením a veľmi koncentrovane. Plnohodnotne sa venoval nielen orchestru, ale aj sólistom. Orchester pod jeho taktovkou žiaril farbami, budoval dokonalé frázy a v rámci nich detailne pracoval aj s dynamikou.  Spolupráca sólisti – dirigent – orchester bola na vysokej úrovni.

Na ľúbostnú nôtu

Po Vivaldim sa na rad dostal nemecký skladateľ Georg Friedrich Händel. Dramaturg koncertu nás pozval do roku 1735, kedy v Londýnskej opere pôsobil sám skladateľ. Počas svojej prvej sezóny tu uviedol operu Alcina. Túto operu onoho času uvádzalo aj Slovenské národné divadlo. Na dramaturgiu Vianočného koncertu ŠKO v Žiline sa ocitla ária Morgany  „Tornami a vagheggiar“ z prvého dejstva tejto opery. Alcina hovorí svojej sestre Morgane, že plánuje zmeniť Ricciarda na zviera, aby ukázala Ruggierovi, ako ho miluje. Morgana prosí Ricciarda, aby opustil ostrov a unikol zo spárov Alcinini. Riccardo ale hovorí, že radšej zostane, pretože miluje inú. Morgana sa domnieva, že tou „inou“ je ona sama. Práve Morganinou áriou Tornami a vaggheggiar  končí 1. dejstvo. V niektorých inscenačných prevedeniach ju nespieva Morgana, ale jej sestra Alcina. Túto zmenu spravil skladateľ podľa všetkého na žiadosť sopranistky Anny Marie Strada del Pò. No správne ju má spievať Morgana.

Samopašnú i zamilovanú koloratúrnu áriu s virtuóznymi prvkami zaspievala ďalšia sólistka Vianočného koncertu ŠKO sopranistka Michaela Kubištelová presvedčivo, ľúbezne i samopašne. Preukázala svoju technickú zdatnosť a nechýbala jej ani spevácka iskra. Nechýbalo ani správne nadávkované vnútorné napätie. Zásluhu má na tom nielen orchester ale najmä čembalista  Peter Guľas.

ŠKO / Vianočný koncert 2021 / Michaela Kubištelová

Bach nesmie chýbať k pravej vianočnej atmosfére a nechýbal ani na Vianočnom koncerte ŠKO.

Ďalším skladateľom, ktorý patrí k Vianociam je Johann Sebastian Bach. Rád transkriboval diela iných majstrov – najmä svojho obľúbenca a vzoru Antonia Vivaldiho. Len pre zaujímavosť, Bach až šesť koncertov z Vivaldiho cyklu L´estro armonico upravil pre klávesové nástroje. Jeho úprava na Vianočnom koncerte Štátneho komorného orchestra ale nezaznela.

Bachova radosť z hudby v podaní Žilinčanov potešila

Dramaturgia včerajšieho koncertu si vybrala Bachov Koncert pre čembalo a orchester č. 1 d mol, BWV 1052. Je oficiálne prvým koncertom tohto druhu v skladateľovej tvorbe. Genéza diela spadá už do dvadsiatych rokov 18. storočia, hoci sa zachoval na rukopise Bachovho syna Carla Philippa Emanuela z roku 1734. Ten ju vypracoval pre vlastné koncertné účely, keď otcovu skladbu uviedol na jednom zo svojich verejných vystúpení. Materiál Koncertu d mol sa vyskytuje aj v kantátach BWV 146 a 188 z rokov 1726 resp. 1728. Pre tento koncert je príznačná neskrývaná radosť z hudby a schopnosť strhnúť pôvabnou kantilénou.  V popredí je síce rýdza štruktúra, no ukrýva filigránsku ornamentiku a brilantné pasáže klávesového partu.  Prvá veta Koncertu bola veľmi svieža. Orchester i sólista – čembalista Peter Guľas dokázali dokonale udržať pevný rytmus aj v exponovaných úsekoch diela. Nádherne ho chvíľu utvrdzoval pulzujúcimi basmi. Vo voľných vetách jeho čembalo spievalo priam poeticky. Peter Guľas sa predstavil ako virtuóz i sólista.

ŠKO / Vianočný koncert 2021 / Peter Guľas

Zbožná modlitba Desdemony otvorila druhú polovicu koncertu

Program pokračoval  Desdemoninou modlitbou Ave Mariou z Verdiho opery Otello. Sopranistka Michaela Kubištelová ju poňala veľmi precítene. V jej lyricky znejúcom hlase sa zrkadlilo rozpoloženie hrdinky, i vnútorné napätie signalizujúce hrozivú predtuchu.

Vianoce v rytme valčíka

Od Verdiho sa program koncertu presunul k Čajkovskému. K Vianociam sa veľmi hodí Luskáčik, no na koncerte zaznelo iné príhodné skladateľovo dielo. Vypočuli sme si December – Vianoce, z cyklu Ročné doby, Op.37. Slávny cyklus dvanástich pestrofarebných hudobných obrázkov Pjotr Iljič Čajkovskij napísal za pár mesiacov. Dýcha typickým mixom elegancie i ruskej DNA.  Vypočuli sme si poslednú časť s názvom December – Vianoce. Štátny komorný orchester prepožičal Čajkovskému osobité interpretačné vyznenie.  Nádherným stvárnením zdôraznili valčíkové prvky skladby a sústredili sa na detaily. Skladbu ovenčili vrúcnosťou a potrebným pôvabom so zázračnými momentmi. Potešili schopnosťou modelovať zvuk v nižšej dynamickej hladine, kolorovať náladu zaujímavo zinštrumentovaných decembrových Vianoc. Atmosféra čoraz väčšmi pripomínala slávnostnú atmosféru blížiacich sa sviatkov.

ŠKO imaginoval vianočnú krajinu. A veľmi presvedčivo.

Počas koncertu zaznela aj spevákmi všetkých žánrov obľúbená vianočná pieseň  Cantique de Noël v slovensko-anglickej verzii. Francúzsky skladateľ Adolphe Charles Adama ju napísal na slová obchodníka s vínom v mestečku Roquemaure. O túto pieseň ho požiadala speváčka Emily Laureyová, ktorá ju aj pri jej svetovej premiére odspievala. Na Vianočnom koncerte v Žiline sa s ňou predstavila sopranistka Michaela Kubištelová.

Vianočný koncert ŠKO

Spoločne so Štátnym komorným orchestrom nás už úplne naladili na vianočnú náladu. „Toto sú pravé Vianoce!“, povedala som si pri skladbe Sleigh Ride Leroya Andersona (1908 – 1975). Dostala sa nám jej vzrušujúca interpretácia Štátnym komorným orchestrom v Žiline pod taktovkou dirigenta Simona Chalku. Sprostredkovali poslucháčom Vianoce hýriace emóciami radosti. Boli svieže, radostné, veselé a veľmi šťastné. Pred očami (či skôr ušami) nám namaľovali rozprávkový a zároveň romantický obraz vianočných sviatkov i zimnej krajiny. Ocitli sme sa na saniach ťahaných konským povozom. Padanie snehu, klepot konských kopýt, erdžanie koní či zvonenie idúcich saní – nielen to všetko bolo z ich inšpiratívnej interpretácii počuť. Dokázali poslucháčov strhnúť a fascinovať. Bolo vidieť, že ako dirigent, tak aj hráči si jej nahrávanie vyslovene užili. A uchvátila aj divákov.

Tichá noc nechýbala ani v Žiline

Koncert gradoval v  skvelej vianočnej nálade až sme sa – ani neviem ako – dopracovali k jeho záveru. Čože by to boli Vianoce bez legendárnej Tichej noci Franza Grubera? Ani na Vianočnom koncerte  Štátneho komorného orchestra nemohla chýbať. Zaznela v úprave Adriana Harvana. Verím, že ku sopranistke Michaele Kubištelovej spievajúcej tri slohy Tichej noci sa pridali mnohí zo sledujúcich stream. Bol to večer v príjemnej vianočnej atmosfére. Pripomenul nám, že Vianoce nám už klopú na vráta.

A tak nezostáva nič iné, než si navzájom popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich milých. Aby to boli sviatky rodiny, lásky, radosti, porozumenia, pokoja, šťastia a aby sme pokiaľ možno zostali všetci v zdraví. To svojim čitateľom želá celá redakcia Art & History Magazine.

PF2022

Zdroj fotografií: ŠKO Žilina

Peter Mazalán
Culture Divadlo Hudba News Odporúčame Podujatia PR

Projekt Labutia pieseň s Táňou Pauhofovou a Janou Oľhovou prinesie chuť žiť

Projekt Labutia pieseň spájajúci činohru s operným umením s Táňou Pauhofovou a Janou Oľhovou prinesie chuť žiť. Kto okrem nich vystúpi?

Read More
Slovenský komorný orchester / Kam za kultúrou / Slovenská filharmónia
Culture Hudba Koncerty News PR

Slovenský komorný orchester s dvojicou virtuózov uvedie v utorok koncertnú poctu

Slovenský komorný orchester privíta dvojicu virtuózov a spoločne uvedú koncertnú poctu s názvom Hommage à Viliam Farkaš a Joseph Kun.

Read More
Kam za kultúrou
Culture Divadlo Eventy Hudba Kam za kultúrou News Odporúčame PR Výtvarné umenie

Hľadáte tipy kam za kultúrou? TOP výber je tu (16/2024)

Hľadáte tipy kam za kultúrou v týždni od 15. apríla 2024? Redakčný výber vám s tým opäť pomôže. Prinášame vám čerstvé tipy na zaujímavé kultúrne podujatia, ktoré prináša 16. týždeň roka 2024.

Read More
Translate »