Novinky

Novoročný koncert ŠfK dýchal romantikou

Novoročný koncert ŠfK

Tohtoročný Nový rok priniesol niekoľko nádherných hudobných zážitkov. Viaceré koncertné domy sa tradičného novoročného koncertu napriek pandémii nezriekli. Niektoré ho odohrali s publikom, iné ho sprostredkovali online. Jedným z nich bol aj Novoročný koncert Štátnej filharmónie Košice (ŠfK). Priniesol večer nádherných melódií či krásy v romantickom duchu.

Mnohí z nás si iste nenechali ujsť ani tradičný Novoročný koncert Viedenských filharmonikov, ktorý sprostredkovávajú početné televízne stanice do rôznych končín Európy. Viedenčania mali to šťastie, že mohli hrať pred dvoma tisíckami prítomných. Naše koncertné domy ho kvôli pandémii nemali. Svoj Novoročný koncert musela odohrať bez publika aj Štátna filharmónia Košice (ŠfK).

Po úspechu prvého priameho prenosu z Vianočného koncertu (písali sme o ňom TU) si na sviatočný deň košickí filharmonici nachystali svoj Novoročný koncert. Jeho priamy prenos sa uskutočnil priamo na Nový rok večer. O 19:00 hod. sme si ho s pár minútovým meškaním mohli pozrieť na Facebooku a YouTube kanáli Štátnej filharmónie Košice.

Novoročný koncert ŠfK prilákal za 24 hodín takmer 6000 divákov

Koncertnú dramaturgiu vystavali Košičania veľmi pestro a zaujímavo. Založili ju na chytľavých melódiách známych operiet či muzikálu West Side Story. Operety na svojej zaujímavosti a odkaze nestrácajú ani dnes. Kým v zahraničí sú často uvádzané, u nás stoja v úzadí. Nechýbal ani známy valčík Johanna Straussa mladšieho. Lákavého programu sa dokonale zhostili naši poprední operní speváci: sopranistka Adriana Kučerová a tenorista Pavol Bršlík. Ich mená sú garanciou skvelého umeleckého zážitku, a to platilo aj v prípade tohto koncertu. Košických filharmonikov známych svojim interpretačným umením dirigoval ich šéfdirigent Robert Jindra.

Novoročný koncert ŠfK / šéfdirigent Robert Jindra

V centre pozornosti bola Zem úsmevov

Šéfdirigent Robert Jindra postavil do centra programu jedno z najfarebnejších a najefektnejších operetných diel – Lehárovu Zem úsmevov.  Na repertoároch početných divadelných scénach sa teší veľkej obľube. A nechýba ani v repertoári našej tenorovej špičky!

Podmanivá Líza a strhujúci princ ovládli Košice

Predohra k tejto operete zahájila aj Novoročný koncert ŠfK. Po nej sme si v podaní sólistov mohli vypočuť ešte trojicu hitov z jej prvého dejstva. V citlivom podaní Adriany Kučerovej zaznela vstupná pieseň Lízy. Zaspievala ju očarujúco a s gráciou. Pavol Bršlík sa  slávnej árie princa Sou-Chonga „Von Apfelblüten einen Kranz“ zhostil vynikajúco. Franz Lehár jej dal do vienka romantického ducha plného lásky. A Pavol Bršlík ju so svojím lyrickým tenorom so znejúcim mezza voce aj náležite interpretoval. Okrem vokálnej suverenity vložil do prejavu aj  muzikalitu par excelence. Opäť potvrdil svoju schopnosť presvedčivo a precízne reflektovať atmosféru. Skvelý bol aj výkon dvojice sólistov s podmanivým sprievodom orchestra, čo  sme si vychutnali aj v ich prvom duete večera  „Wir sind allein“ z finále prvého dejstva.

Genialitu Franza von Suppé podčiarkli Košičania majstrovsky

Lehárovský program Novoročného koncertu ŠfK načas prerušila dvojica ďalších slávnych skladateľov. Najprv to bola Predohra k operete Ľahká kavaléria Franza von Suppé. Opereta mala svoju premiéru vo Viedni pred 150 rokmi. Bolo počas jari 1866, kedy sa Rakúska ríša pripravovala na vojenský stret s Pruskom v osudovej bitke pri Hradci Králové. Túto atmosféru nesie v sebe aj dielo.  No slávnou sa stála práve jej predohra. Stretávame sa s ňou aj na  programoch koncertov. Nezriedka aj novoročných. Je to vždy náročná previerka pre orchester i dirigenta. Košickí filharmonici pod taktovkou šéfdirigenta Roberta Jindru sa jej zhostili k veľkej spokojnosti divákov. Dokonale vystihli atmosféru mimoriadne efektného diela.

Novoročný koncert ŠfK bol aj s Emmericom Kálmánom

Po orchestrálnom stücku nasledovala ária Mistra X. z prvého dejstva operety Cirkusová princezná od Emmericha Kálmána. V interpretácii Pavla Bršlíka zaznela ária „Zwei Märchenaugen“. Opäť sa vyznačovala interpretačnou bezchybnosťou nášho tenoristu i správne výrazovo dávkovanými emóciami.

Romantickú atmosféru zhmotnil duet Lippen schweigen

Svoj kumšt potvrdila Adriana Kučerová aj v slávnej piesne Vilja Lied z operety Veselá vdova od komárňanského rodáka Franza Lehára.  Ani jej nechýbala presvedčivá interpretácia plná šarmu, romantického snenia, empatie i drámy. Operetnou bodkou Novoročného koncertu ŠfK bol nádherný ľúbostný duet Hanny a Danila Lippen schweigen z Lehárovej operety Veselá vdova. Obaja sólisti večera sa ho po technickej i výrazovej stránke zhostili výborne. Sršala z nich mladosť, ľúbeznosť, šarm či operetný švih.

Vo víre taktov najznámejšieho valčíka

Prvú a druhú časť Novoročného koncertu ŠfK predelilo skoro už povinné číslo na playliste snáď všetkých novoročných koncertov sveta. Podľa vzoru tradičných Novoročných koncertov Viedenského Musikvereinu zaznel aj v Košiciach známy valčík Johanna Straussa ml. Na krásnom modrom Dunaji. V podaní košických filharmonikov a v poňatí šéfdirigenta Roberta Jindru to bol priam dokonalý zážitok. A mal veselý náboj. Presne tak, nám ho aj šéfdirigent ŠfK bol prisľúbil. S akcentom na spomalenie konkrétnych orchestrálnych úsekov Straussov valčík nadobudol netradičný šmrnc, ľahkú sviežosť i humorný impulz. 

West Side Story hlásal optimizmus i lásku

Druhá časť koncertu patrila slávnemu muzikálu  West Side Story Leonarda Bernsteina. Mimochodom, to už v podaní sólistov Novoročného koncertu ŠfK  – Adriany Kučerovej a Pavla Bršlíka –sčasti zaznelo na bratislavskom festivale Viva Musica! v roku 2018. Uviedli ho vtedy pri príležitosti storočnice amerického hudobného skladateľa, klaviristu a dirigenta Leonarda Bernsteina. A zaznelo aj v Košiciach opäť pod taktovkou Roberta Jindru. Atmosféra sa už niesla v uvoľnenej nálade. Dalo sa vycítiť, že pre sólistov koncertu Adrianu Kučerovú a Pavla Bršlíka je muzikál West Side Story srdcovka. Na úvod v podaní Pavla Bršlíka zaznela vokálne veľmi prirodzene klenutá pieseň Maria. Nasledoval duet One Hand, One Heart s romantickým duchom.  Máriinej piesni Somewhere  sa Adriana Kučerová zhostila rovnako excelentne. Balkónová scéna Márie a Tonyho dala veľmi podmanivú a naozaj romantickú  bodku za celým Novoročným koncertom ŠfK.

Drobné zmeny programu

Avizovaný program (informovali sme o ňom TU) však počítal ešte s dvojicou čísel. Mali sme si vypočuť  ešte Radetzkého pochod, op. 228  Johanna Straussa st. či hudobný prípitok Libiamo ne´lieti calici z 1. dejstva opery Giuseppe Verdiho La Traviata. Organizátori sa rozhodli inak, a napokon neodzneli.

Koncert charakterizovala perfektná spolupráca všetkých umelcov

Počas tohto koncertu dirigoval košických filharmonikov ich šéfdirigent Robert Jindra. To, ako jednotlivé kusy šéfdirigent s orchestrom poňali, sa mi veľmi páčilo. Orchestrálni hráči prejavili svoju vysokú technickú i interpretačnú profesionalitu. Orchester hral veľmi precízne a s plným nasadením.  Pod taktovkou  šéfdirigenta Roberta Jindru orchester premyslene budoval frázy, ba priam spieval. Jednotlivým kúskom nadelil potrebný emočný náboj. Bol to ohňostroj nálad i emócií. Svoje miesto si tu našla bohatá zvuková obrazotvornosť. Veď v Lehárovej Zemi úsmevov sa musela zrkadliť aj vzdialená Čína a v Predohre k Ľahkej kavalérii drezúra armády. Našli by sme tu aj tenziu, romantiku, rojčenie, mladosť a sviežosť či dávku optimizmu a humoru. Vďaka Novoročnému koncertu Štátnej filharmónie Košice sme sa stali svedkami oslavy radosti s duchom optimizmu. Nezameniteľnú úlohu na tom mali renomovaní slovenskí sólisti. Spoluprácu orchestra,  dirigenta a sólistov hodnotím na vysokej profesionálnej úrovni.

Dominovali vynikajúce výkony sólistov

Sopranistka Adriana Kučerová (mimochodom, čerstvá držiteľku ocenenia Osobnosti Bratislavy za rok 2021) podala presvedčivý a vynikajúci interpretačný výkon. Svojím partom dala tiež šarmantný náboj, ktorý dokázal uchvátiť poslucháča. Nositeľ čestného titulu Kammersänger Bavorskej štátnej opery, tenorista Pavol Bršlík zostal svojej povesti vynikajúceho umelca a interpreta verný. Okrem technickej stránky presvedčivo a veľmi zodpovedne pracoval aj s výrazovou stránkou a presvedčivosťou emočnej výpovede. Obaja – ako v sólach, tak aj v duetách presvedčili prirodzeným plynutím vedenia melódie, prispôsobivosťou jeden druhému a starostlivou výslovnosťou. Predviedli príťažlivé spevácke výkony a aj vynikajúcu interpretáciu operety a muzikálu.

Novoročný koncert ŠfK / Adriana Kučerová a Pavol Bršlík

Novoročný koncert ŠfK dýchal romantikou aj v dekoráciách

Pozornému oku neušla ani krásna dekorácia. Romanticky ladenému Novoročnému koncertu prispôsobili organizátori aj kvetinovú výzdobu. Zjednocujúcim symbolom sa stala biela ruža. U sólistky a ženského osadenstva orchestra bola súčasťou účesov. Nechýbala ani u mužov a pripomínala svadobné pierko. Bolo to veľmi pôsobivé.

Nadšené ovácie divákov

Novoročný koncert košických filharmonikov dokázal sledujúcich divákov potešiť, nadchnúť i strhnúť.  Stál sa poslom nádeje, že situácia streamovej kultúry už dlho trvať nebude a čoskoro sa vrátime do koncertných sál.

Nadšené ovácie nenechali po koncerte na seba dlho čakať. Nevadila ani drobná zmena programu. Diváci si skvelý zážitok pochvaľovali už počas živého streamu v živom chate na Facebooku i Youtube. Na skvelom zážitku majú svoj podiel nielen vystupujúci sólisti a orchestrálni hráči pod taktovkou Róberta Jindru. I po technickej stránke bol živý stream bez problémov. Treba vyzdvihnúť aj prácu celého realizačného tímu, ktorý stál v pozadí prenosu.   

písané z online live stream koncertu 1.1.2022

Novoročný koncert Štátnej filharmónie Košice

Dom umenia Košice, 1. januára 2022
koncert odvysielaný online na FB a YouTube ŠfK

Štátna filharmónia Košice
Robert Jindra, dirigent,
Adriana Kučerová, soprán
Pavol Bršlík, tenor

PROGRAM

Franz Lehár: Zem úsmevov
Predohra
vstupná pieseň Lízy z I. dejstva
„Von Apfelblüten einen Kranz“, ária Sou-Chonga z I. dejstva
„Wir sind allein“, finále I. dejstva

Franz von Suppé: Predohra k operete Ľahká kavaléria

Emmerich Kálmán: „Zwei Märchenaugen“, ária Mistra X z I. dejstva operety Cirkusová princezná

Franz Lehár: Vilja Lied

Franz Lehár: „Lippen schweigen“, duet Hanny a Danila z III. dejstva operety Veselá vdova

Johann Strauss ml.: Na krásnom modrom Dunaji, valčík op. 314

Leonard Bernstein: West Side Story
Maria
One Hand, One Heart
Somewhere
Bakónová scéna 
 


Realizačný a technický tím:

Hudobná réžia: Karol Kevický

Strih: Oto Novák a Ivan Várady

Svetlá: Miroslav Fano

Zvuk: Rostislav Pavlík – PAVLIK RECORDS

Technické zabezpečenie: Peter Janus, fiwo s.r.o. a 4 PRODUCTION, s.r.o.

Zdroj foto: Miriama Fenciková/ ŠfK

Za kultúrou aj v 29. týždeň roka 2024. Prezradíme, kam sa oplatí ísť
Culture Divadlo Eventy Hudba Kam za kultúrou Koncerty News Odporúčame PR

Za kultúrou aj v 29. týždeň roka 2024. Prezradíme, kam na koncerty sa oplatí ísť

V rubrike Kam za kultúrou pokračujeme aj cez prázdniny. Tentoraz vám prinášame TOP tipy na kultúrne podujatia 29. týždňa roka 2024…

Read More
Leto 2024 prináša organové festivaly s atraktívnymi hosťami aj na západné Slovensko / Katedrálny organový festival Bratislava / Kam za kultúrou
Culture Festivaly Hudba Kam za kultúrou Koncerty News Odporúčame PR

Leto 2024 prináša organové festivaly s atraktívnymi hosťami aj na západné Slovensko

Leto 2024 praje festivalom, hudbe aj zvuku organa. Medzinárodné organové festivaly prídu aj do regiónov západného Slovenska. Prinášame detaily o programe a účinkujúcich.

Read More
Slovenský komorný orchester / Kam za kultúrou / Slovenská filharmónia
Culture Festivaly Hudba Koncerty News PR

Slovenský komorný orchester už dnes koncertom uzavrie 69. music festival Piešťany

Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom uvedie v stredu 10. júla 2024 záverečný koncert 69. music festival Piešťany.

Read More
Translate »